יום חמישי, יולי 27, 2017

בין המצרים פרשיות מטות-מסעי: איך יבנה המקדש?

בין המצרים פרשיות מטות-מסעי תשע"ז     
גיליון מס 309 מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com 
         

איך יבנה המקדש?

 אנחנו מסיימים את חומש במדבר המסמן את הכניסה לארץ. משה רבנו מוסר לבני ישראל פרשת הנדרים.
האם יש סיבה מיוחדת שהלכות נדרים נתנו סמוך לכניסה לארץ ישראל?
האם עצם אמירת נדר הוא דבר חיובי?
מדוע התורה נתנה לנו אפשרות להוסיף על המצוות הקיימות?
ראשית ננסה להבין את המהות של הנדר בעזרת דברי ה"חלבן" הרב חיים כהן מתוך ספרו: טללי חיים.
כל אדם שונה מחברו. גם היחס שלנו כלפי המצוות משתנה מאדם לאדם.
למשל נמצא אנשים המקפידים מאוד על הלכות שבת וישמרו על כל החומרות האפשריות. לעומת זאת יהודי אחר יהדר בכל כוחו במצוות ארבעת המינים או תפילין מהודרים. אחרים נמשכים לנושא המקדש והר הבית, למצוות בין אדם לחבירו  ועוד...
ה"חלבן" מפרש שזה נובע משורש נשמתו של היהודי וזה דבר חיובי בהחלט. כל אחד צריך להתעלות בהתאם לנטיות ליבו וכשרונותיו ולהפנות אותם לעבודת הבורא.
הרמח"ל במסילת ישרים מביא משל נפלא. אדם שאוהב את חברו באהבת אמת ישתדל לרצות אותו מעבר לצפייות שלו כדי להראות לו את אהבתו ולגרום לו הרגשה טובה.
כך פועל הנדר כלפי הקב"ה. המצוות הן חובה והם המינימום הנדרש מכל יהודי. כאשר אדם רוצה להתעלות ונודר נדר, הוא מוסיף על עצמו מצווה שתגרום לנחת רוח להקב"ה.
כמו שכתוב: " כללו של דבר בין כל מי שהאהבה ביניהם עזה באמת. שלא יאמר לא נצטויתי יותר, די לי במה שנצטויתי בפירוש, אלא ממה שנצטוה ידון על דעת המצוה וישתדל לעשות לו מה שיוכל לדון שיהיה לו לנחת.....יאמר כיון שכבר מצאתי ראיתי שחפצו יתברך שמו נוטה לזה, יהיה לי לעינים להרבות בזה הענין ולהרחיב אותו בכל הצדדין שאוכל לדון שרצונו יתברך חפץ בו, וזה הנקרא עושה נחת רוח ליוצרו." (רמח"ל מסילת ישרים פרק יח).
נראה להוסיף שמי שפועל היום לקידום חידוש עבודת הקרבנות ובנין בית המקדש עושה נחת רוח לה'. כאשר יש סיבות טובות לא לעשות מעשה הן מפני הרבנות המנציחה את הגלות בארץ הן מפני דברי רש"י שאמר שבית המקדש ירד בנוי מן השמים
.
ה"חלבן" ממשיך ואומר שהנדר דומה למדרגת האבות, שהרגישו עמוק בתוך גופם ונפשם את מעשה המצוות כחלק טבעי מהם. (ראה טללי חיים, מטות מסעי דף תח).
עכשיו נחזור לשאלות שהעלנו בראשית המאמר.
הנדרים ממחשים את ההבדל הקיים בין דור המדבר לבין דור הנכנס לארץ.
דור המדבר קיבל הכל מוכן מן השמים כמו תינוק. לעומת זאת דור הארץ שותף במעשה ה' בפועל כמו אדם בוגר.
בארץ ישראל עם ישראל צריך ליזום מהלכים ולעשות, בניגוד לתקופת הגלות שהתנהגותו פסיבית יותר.
זה בדיוק התפקיד של הנדר הבא מהאדם ומוסיף על תרי"ג המצוות. הקב"ה נתן כוח לדיבור האדם המעורר את הכוחות התחתונים לעבר השמים.
כמו שכתוב: " זו מעלתו של דור ארץ ישראל, בחינת מים תחתונים, שאנו צריכים להתעורר מעצמנו ולעורר את פנימיותנו הקדושה, את הרצונות הטובים של הקדושה והטהרה, את הכיסופים לבית המקדש והנבואה, את הציפייה והגעגוע לעבודת הכהנים ושירת הלווים ונבואת הנביאם. ובכך נקרב זאת באמת." (טללי חיים, מטות מסעי דף תכו).
הרבה תלוי במעשינו לכן בית המקדש לא יכול לרדת מהשמים, זה מנוגד למהות דור הארץ.
פרשת הנדרים סמוכה לכניסה לארץ כדי להדגיש את הנקודה שיש כוח מיוחד ליהודי בארץ ישראל שיכול לקבוע מצוות באותה מדרגה של מצוות התורה.
התעוררות האדם מלמטה היא דבר רצוי ומקדם את העולם לקראת הגאולה.
נראה לומר שהרבה נושאים בדיני הנדרים עוסקים בקרבנות ונדבות לבית המקדש, כי כל דבר הקשור למקדש בא מהתעוררות האדם ושאיפתו לדבוק בהקב"ה.
נראה לומר שהקב"ה ציווה לדור המדבר לבנות את המשכן ופירט להם כל פרט ופרט כי זאת מהותם לקבל ציווי מהשמים בכל דבר.
לעומת זאת בית המקדש הראשון והשני נבנו כאשר המלך או העם ביקשו לבנות בית לה'. אחרי שעם ישראל גילה את רצונו, הקב"ה כיוון אותם באמצעות הנביאים.
ראה דוד המלך ושלמה המלך שיזמו את בנין בית ראשון ללא ציווי אלוקי.
עולי בבל חזרו לארץ ובהנהגת עזרא הסופר ובנו את בית שני. החשמונאים ניצחו במלחמה ומיד לאחר מכן טיהרו את המקדש וחידשו את העבודה.
לכל אורך ההיסטוריה, בנין המקדש התחיל מעם ישראל.  בע"ה כך יהיה עם בית המקדש השלישי הכל יתחיל מאיתנו.
להלן מספר תסריטים אפשריים לקראת בנין בית המקדש השלישי.
רבני ישראל מתאספים יחד כדי לפסוק הלכה שתחייב את כולם בנושא קרבן פסח היום, בנית מזבח למען חידוש עבודת הקרבנות, דיני טומאה וטהרה, שינוי נוסח התפילה, קדושת הר הבית, כניסת גויים להר הבית, יחוס הכהנים ועוד...
תסריט נוסף, כאשר מפלגות הדתיות דורשות בהסכם קואלציוני את חידוש עבודת הקרבנות בהר הבית והפעלת משמרות המקדש כדי לשמור על דיני טומאה וטהרה בהר הבית.
אפשרות שלישית, יתכן שבבחירות הבאות תקום מפלגה חדשה בראשות מנהיג הקורא להחזיר את ריבונות עם ישראל על הר הבית כדי לחדש את עבודת הקרבנות. כך זה ישפר את הכלכלה, התיירות הנכנסת ומעמדה של ישראל בעולם כאור לגיים. הוא יזכה בבחירות ויקיים את הבטחותיו.
זה לא חלום!
כאשר נעלה על ראש סדר היום הציבורי את הסוגיות האלה הדברים יתממשו בפועל. זה כח הנדר שהקב"ה נתן לנו בארץ ישראל, אם היהודי מתחייב בדבר מסויים וזה בא מעומק נשמתו אז הנדר הופך למציאות.

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת הלל יפה בת רינה,  משה בן סולטנה ולרפואתם השלמה של יוסף בן שבה ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה


אין תגובות:

sharethis