הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום חמישי, אפריל 27, 2006

אוצרות שמתגלות לאחר הרס בתי גוש קטיף
אוצרות שמתגלות לאחר הרס בתי גוש קטיףיש טומאה נוספת , בפרשת מצורע, שגם היא קשה להבנה : טומאת בתי ארץ ישראל על ידי נגעים.
"כי תבואו אל ארץ כנען....ונתתי נגע צרעת בבית אחוזתכם" (ויקרא י"ד לד')
רש"י מסביר לנו, שה' התכוון לטובה, כדי שנהרוס את קירות בתי האמוריים , שהפכו לבתינו לאחר הכיבוש, ונגלה את מטמוניהם.
היום לאחר שהרסנו במו ידינו מאות בתים בגוש קטיף והשומרון,אלו אוצרות, הקב"ה רצה שנגלה?
האם ה' רוצה לדחוף אותנו לקחת את השלטון והאחריות על עם ישראל ?
האם המטמון הוא ,בניית אלטרנטיבה למדינת ישראל הנשלטת על ידי שונאי תורת ה'?
או אולי גילוי אומץ הלב וכושר המנהיגות של הנוער הנפלא שלנו ?
האבן עזרא מפרש אחרת את הפסוק: בזכות בית המקדש הנמצא בירושלים והשכינה שבתוכו , ארץ ישראל קיבלה מעלה מיוחדת של קדושה, לכן הבתים נטמאות בנגעים.
כי איפה שהקדושה נמצאת, הטומאה מתחזקת ומתגלה.
למרות קדושתם היתרה, בתי ירושלים לא מקבלים נגעים, כי העיר לא נחלקה לשבטים, כמו שהגמרא מדייקת מהפסוק, "בתי אחוזתכם",רק בתים שנחלקו לשבטים נטמאות. (בבא קמא פב:)
למה עיר הקודש מוגנת מפני נגעים ,למרות שהיא גדולה יותר בקדושתה ?
ירושלים שייכת להקב"ה ,לא לשבטי ישראל לכן לא נחלקה; אבל כל אחד,לאחר הכנה מתאימה יכול לזכות בה פיזית ורוחנית.
מי שיוסיף לקדושת העיר, וידרוש את ציון, ישמור על ביתו שמחוץ לירושלים.
ולהיפך, מי שלא ישים את ירושלים והר הבית, בראש מעייניו ,יתקשה לשמור על שלמות ביתו.
לכן בתים שמחוץ לירושלים, נפגעים מצרעת וכדי לטהרם נדרשת הריסתם.
הלל הזקן היה אומר בזמן שימחת בית השואבה:"אם תבא אל ביתי אני אבא אל ביתך ,אם אתה לא תבא אל ביתי אני לא אבא אל ביתך,שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך" (סוכה נג ע"א)
מה יותר נכון מאמירה הזאת ?
אם נעלה להר הבית לבקר את השכינה, ה' יבא לבתינו ויגן עלינו מפני אויבינו מבפנים ומבחוץ, ואם לא ח"ו ,אז ה' לא יבקר בבתינו והם לא יעמדו לאורך זמן.


sharethis