הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום חמישי, מרץ 26, 2009

סדר החומשים כמפת דרכים לעם ישראל


פרשת ויקרא תשס”ז גיליון מס' 58
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסה
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
סדר החומשים כמפת דרכים לעם ישראל
האם הגיע הזמן לבנות את בית המקדש?
האם הקרבת הקורבנות קודמת לכיבוש הארץ?


אנחנו מתחילים השבת את החומש השלישי: ספר ויקרא. סדר חמישה חומשי התורה איננו מקרי, הוא בא ללמד אותנו על סדרי עדיפויות שעם ישראל צריך ללכת על פיו.
ספר בראשית עוסק בחיי אבותינו הקדושים כאשר הם אינם עדיין קרויים עם. לאחר ששלושת האבות בנו את התשתית הרוחנית לעם ישראל, הם יכולים לרדת לגלות במצרים.
בספר שמות, שבעים הנפש שירדו למצרים מתרבים ונהיים לעם גדול. נס קריעת ים סוף החדיר בלבבות של בני ישראל את האמונה בה' ובמשה עבדו.
בספר שמות עם ישראל מתעלה בדרגות הקדושה, כך שבסוף ספר שמות כתוב: "כִּי עֲנַן יְדֹוָד עַל הַמִּשְׁכָּן יוֹמָם וְאֵשׁ תִּהְיֶה לַיְלָה בּוֹ לְעֵינֵי כָל בֵּית יִשְׂרָאֵל בְּכָל מַסְעֵיהֶם (שמות מ',לח) . השכינה שורה בישראל בצורה גלויה לאחר חטא העגל.
פסוק זה מהווה מעין מבוא לקראת חומש ויקרא, כאשר מטרת הקרבן היא, להתקרב לה' ולבטל את רצון האדם לרצון הבורא.
ספר ויקרא דן בעיקר בהקרבת קרבנות לה'. עם ישראל לאחר לידתו מרגיש צורך להתקרב להקב"ה, לכן הוא מתלהב לבנות את המשכן ותורם ביד רחבה. בעזרת עבודת הקרבנות אנחנו מצליחים להתקרב לה'.
למה בני ישראל לא חיכו להיכנס לארץ ישראל כדי לבנות את המשכן? הרי הם רואים את השכינה בכל רגע, עם המן, ענני הכבוד, בארות המים ועוד...
הקב"ה מבהיר לנו שעלינו לבנות לו בית, בכל מקום ובכל תנאי אפילו באמצע המדבר. עם ישראל מתקיים בזכות הקשר המיוחד עם הקב"ה שנוצר דרך בית המקדש.
נראה לומר שזו הסיבה שספר ויקרא בא לפני ספר במדבר, העוסק בכניסה לארץ ישראל.
הכניסה לארץ תלויה בבניית המשכן ועבודת הקרבנות.
ספר במדבר עוסק בהכנות לקראת הכניסה לארץ. ה"ספורנו" בהקדמתו על פירוש התורה מבהיר שסדר המחנה והדגלים נועד להקל בכיבוש הארץ ללא צורך בכלי נשק. חטא המרגלים שיבש את הכל ונשארנו ארבעים שנה במדבר.
לאחר הכניסה לארץ ספר דברים שם דגש מיוחד על כיבוש הארץ וה"מצוות הלאומיות" של עם ישראל.
לאחר שיחידי סגולה הפכו לעם, עליהם לבנות בית לה' ולגלות רצון להיכנס לארץ ישראל. ובהמשך עליהם להילחם באויביהם ולמנות מלך ירא שמים.
ה"ספורנו" מפרש שספר דברים מהווה מעין מדריך איך לשמור על ארץ ישראל ושלטון יהודי עצמאי. לדוגמא כריתת ברית עם ה' במעמד הר גריזים והר עיבל, או מחיית עמלק.
למעשה קיום תרי"ג המצוות משמש כתנאי לשמירה על השלטון בארץ ישראל.
בהיסטוריה של העם היהודי כל פעם שהוא ניסה לשנות את הסדר הטבעי שראינו כאן אז הוא נענש.
למשל בשעה שכורש אפשר לנו לחזור לארץ ישראל, בודדים הביעו רצון לעלות לארץ ולבנות את בית המקדש השני. כתוצאה מזה נגזרה עלינו את גזרת המן הרשע.

סדר החומשים רומז על הסדר הנכון להנהגת עם ישראל.
הדבר הראשון שעם ישראל עשה לאחר לידתו כעם, הוא הקריב את הקרבן פסח ובהמשך בנה את המשכן. לאחר בניית בית לה' עם ישראל התכונן להיכנס לארץ ישראל . על מנת לשמור על נחלת אבותיהם הם צריכים להילחם באויביהם על פי התורה ולהעמיד מלך ירא שמים. הנהגה הכפופה לעול המצוות יכולה לכבוש ולשמור את ארץ ישראל.
המסר נכון גם לימינו כאשר עלינו לבנות בית לה' לפני יישוב הארץ כמו שאומר הרב צבי הירש קלישר בספרו דרישת ציון. מטרת החזרה לציון צריכה להיות, חידוש עבודת הקורבנות ובייחוד קורבן פסח.
השנה הסנהדרין הגיש בקשה לשלטונות כדי לאפשר לעם ישראל להקריב קרבן פסח. כל מי שרוצה להירשם לחבורת המקריבים מתבקש לשלם 7 ₪ -כזית קרבן פסח.

יום שלישי, מרץ 24, 2009

מי רוצה לשמוע את קול השכינה


פרשת ויקרא התשס"ו

מי רוצה לשמוע את קול השכינה
מאת שמואל בן חמו

ספר ויקרא בא אחרי ספר שמות , ספר של שעבוד וגאולה ובניית המשכן.
הרמב"ן מסביר ,שספר ויקרא מורה לנו איך לשמור את השכינה בקרבנו ולא להרחיק אותה.
בנוסף לקורבנות ,ספר ויקרא כולל מצוות ,שלכאורה לא קשורות לנושא המרכזי של החומש: גילוי עריות,טומאת זב וצרעת, דיני הכשרות, הלכות שביעית.
הפרקים הראשונים מלמדים אותנו את סוגי הקורבנות ודיני הקרבתם ובהמשך מצוות שונות.
הקורבנות מאפשרות לנו, להתקרב אל הקב"ה, ולכפר על עוונותינו כדי לשמור על גילויי השכינה במשכן.
לעומת זאת, גילוי עריות ודיני מאכלים אסורים, מרחיקים את השכינה.
הקורבנות פועלים בצורה חיובית ;כאשר המצוות השומרות את קדושת האדם,פועלות בצורה שלילית, ומרחיקות את השכינה ומאריכות את הגלות.
האבן עזרא, מפרש ,למה התורה מתחילה דווקא בקורבן עולה .
הוא אומר שבקורבן התמיד טמון סוד, המחזיק את השכינה בבית המקדש. בהיסטוריה הוכח שהפסקת הקרבת קורבן התמיד סימלה את החורבן והסתלקות השכינה.
מצד שני,חידוש קורבן התמיד ללא דיחוי ,בתקופת החשמונאים, סימל את החזרת השכינה בקרב עם ישראל.
הסוד של קורבן התמיד, ניתן למימוש גם בימינו.
"ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד".
קול יוצא מקודש הקודשים, מבין הכרובים וקורא למשה , ורק משה רבינו זוכה לשמוע אותו.
הקול שקרא למשה מאוהל מועד, לא נפסק גם היום.
מי שזוכה לעלות להר הבית בטהרה, ולאחר הכנות רוחניות מתאימות, יכול לשמוע את הקול הזה, הקורא לנו לחדש את עבודת הקרבנות ובייחוד קורבן התמיד.
אולי אנחנו לא שומעים את הקול באוזנינו, אבל הנשמה שלנו בוודאי שומעת את קולות הבכי של השכינה.
חומש "ויקרא", נקרא על שם הקול הזה, הקורא לכל יהודי להתעורר ולחדש את עבודת התמיד.
זה אולי מסביר למה , מדינת ישראל כל כך מקשה על היהודים לעלות להר הבית ולהתפלל?
כי הם מפחדים שיותר ויותר יהודים ישמעו את הקול הזה,וירצו לקיים את מצוות קורבן התמיד.
זו הסיבה שמשטרת ישראל, סגרה את הר הבית ביום שני האחרון, דווקא בפרשת ויקרא, מפני יהודים , מתוך פחד שהערבים יגיעו בהמוניהם, כדי להגן על הר הבית.
ומה הייתה תגובתנו? דממה...
במקום להביא גם אנחנו רבבות יהודים מול רבבות ערבים ולהראות את מסירות נפש שלנו למען בית ה'.
איזה חילול ה' שהיהודים לא מוכנים להתגייס למבצע "פנים אל פנים" עם השכינה, הם מעדיפים להתגייס לטובת ליברמן או נתניהו.
אני כולי תפילה, שלאחר ניצחון השמאל ,היהודים יתעוררו , ויתחילו לדאוג לבית של ה' ,לפני הבית שלהם
.
רק כך נוכל להציל את ארץ ישראל מכל אויבינו ,ולשמור על שלטון יהודי עצמאי בארץ ישראל.

יום ראשון, מרץ 22, 2009

ללא מקדש אין תכלית למצוות

גמרא עם דם של אחד הנרצחים בפיגוע של מרכז הרב
פרשת ויקרא- זכור תשס”ח גיליון מס' 108
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
גמרא עם דם של אחד הנרצחים בפיגוע של מרכז הרב
ללא מקדש אין תכלית למצוות

מהו תכלית המצוות?
למה מצוות המשכן שקולה כנגד כל התורה כולה?
סיימנו את הפרשיות העוסקות בבניית המשכן. עכשיו אנחנו מתחילים חומש חדש, העוסק ברובו בעבודות המשכן עצמן ותורת הקרבנות.
התורה מאריכה בעניין המשכן, בחצי ספר שמות וכל ספר ויקרא. הקב"ה מחבב את ישראל לכן הוא חוזר על בנין המשכן חמש פעמים.
בספר שמות עסקנו בעניין עשיית המשכן ובנייתו. בספר ויקרא נעסוק בעבודת המשכן. יש הבדל מהותי בין העבודה ובין העשייה.
העשייה היא הכנה לעבודת הקרבנות. כאשר העבודה באה מלשון עבדות, המבטא את הביטול של ישראל להקב"ה. עיקר עבודת המקדש מתבצעת בפועל בעזרת קרבנות. המילה קרבן באה מלשון קירבה. תהליך הקרבת הקרבן מקרב את עם ישראל לה'.
בעל ה"בית גנזי" בפרשת פקודי מפרש את דברי האר"י ז"ל, האומר שמצוות עשיית המשכן שקולה ככל התורה כולה.
למה דווקא מצווה זו, שקולה כנגד כל שאר המצוות?
והאם ניתן לתת משקל למצוות?
תכלית המצוות היא לקרב אותנו להקב"ה, כדי להידבק בו. כמו שאמרו חז"ל: הקב"ה רצה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.
ריבוי המצוות בא כדי לתת לנו יותר אפשרויות לקיים אותן, וכך להידבק בהקב"ה.
עיקר המצוות הוא שהאדם יקיים אותן ויתעלה מעל החומריות שבו ויהיה דבוק בה'.
מצוות המשכן ובית המקדש מגלה את רצון הקב"ה לשכון בתוך עם ישראל ולהתקרב אליו כמו שכתוב: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".
מי שמקיים מצווה זאת, כאילו קיים את כל התורה, כי הוא מקיים את תכלית כל המצוות.
לעומת זה, אם עם ישראל אינו מקיים את מצוות בנין בית המקדש ועבודת הקרבנות, כאילו כופר בתכלית המצוות.
" מי שאינו מקיים מצווה זו (בניית המשכן) יש פגם בכל המצוות שהוא מקיים וכאילו לא קיים המצוות לפי תכליתם" (בית גנזי פקודי, דפים תתתלח-לט).
עכשיו אנחנו מבינים למה מצוות בנית בית המקדש ועבודת הקרבנות שקולות כנגד כל התורה כולה.
לכן התורה מאריכה במצווה זאת. למעשה לא מדובר במצווה אחת, אלא בשליש מתרי"ג המצוות. כשליש מבין תרי"ג המצוות, קשור לעבודת המקדש: בניית בית
המקדש וכליו, עבודת הקרבנות, הקטורת, הבאת הביכורים וכו'.
כאשר אנחנו נכנסים לתוך ספר ויקרא, עניין חידוש עבודת הקרבנות עולה על הפרק מידי שבוע.
איך נוכל להמשיך לקיים את המצוות, ללא בית מקדש בנוי בהר הבית?
איך אפשר להתפלל מידי יום על החזרת השכינה לציון, ולא לעשות מעשה!
פרשת זכור מזכירה לנו מידי שנה להרוג את עמלק.
מצוות מחיית עמלק, מקרבת אותנו להקב"ה, כאשר הייעוד של עמלק הוא לשבש את הקרבה המיוחדת הקיימת בין ישראל ובין הקב"ה.
היום יש סוג חדש של עמלקי: עמלקי ישראלי. אנחנו, יצרנו את הייצור המסוכן הזה, במו ידינו.
הרצח המתועב שקרה בשבוע שעבר בישיבת מרכז הרב, בא להזכיר לנו איפה נמצא העמלקי של היום.
אסור לנו לעצום עיניים ולהסתיר את האמת.
מצוות מחיית עמלק, ובניית בית המקדש הן מצוות הקשורות זו בזו.
בע"ה לקראת חג הפורים וחודש ניסן, שהוא חודש הגאולה, נזכה לקיים את מצוות קרבן הפסח ומחיית עמלק המתגורר בתוכנו.

סרט וידאו על המאמר


הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

sharethis