יום שני, נובמבר 05, 2012

פרשת שבוע: חיי שרה - שרה אמנו הקימה בית לה'פרשת חיי שרה תשס”ז גיליון 40
מאת שמואל בן חמו
לשלוח דואר לקבלת מאמרים הבאים
parashathamikdash@gmail.com
מנוי דרך פקס: 02-6246461
דף מוכן להדפסה
http://otzma1.com/joomla/images/stories/chayeisarah5767.pdf
שרה אמנו הקימה בית לה'

במה גדולה שרה אמנו משאר האבות והאמהות, שזכתה בפרשה על שמה? ולמה דווקא לאחר פטירתה ?

רש"י מפרש בפרשת וירא- על הפסוק שמתאר את הוויכוח בנושא גירוש ישמעאל, ששרה הייתה נביאה הרבה יותר גדולה מאברהם עד כדי כך שהוא היה טפל לה. הקב"ה בכבודו ובעצמו מתערב בוויכוח שבין אברהם ובין שרה בנוגע לגירוש ישמעאל, וה' אומר לאברהם לשמוע בקולה. לשרה יש שם נוסף-יסכה, שם זה לפי חז"ל מבטא את השכינה שבתוכה ופירושו שסוכה ברוח הקודש, ומוקפת תמיד על ידי השכינה. רוח הקודש ששוכן בתוך שרה אמנו מתגלה בצורה גלויה באוהל שלה. חז"ל אומרים שכאשר שרה הייתה בחיים, ארבעה ניסים התרחשו באוהלה: ענן היה קשור בפתח האוהל, הדלתות היו פתוחות לרווחה, הייתה ברכה בעיסה והיה נר דולק מליל שבת עד ליל שבת.
נראה לומר שכל נס ונס, רומז לעבודה שנעשתה במשכן ובבית המקדש לאחר מכן.

הענן מזכיר את הענן שכיסה את האוהל מועד במשכן, ששכן מזמן הקמת המשכן, לתמיד. אותו ענן סימן לבני ישראל כשהם היו במדבר, לצאת ממקום שהם חונים בו למחנה חדש. "וּבְיוֹם הָקִים אֶת הַמִּשְׁכָּן כִּסָּה הֶעָנָן אֶת הַמִּשְׁכָּן לְאֹהֶל הָעֵדֻת וּבָעֶרֶב יִהְיֶה עַל הַמִּשְׁכָּן כְּמַרְאֵה אֵשׁ עַד בֹּקֶר: כֵּן יִהְיֶה תָמִיד הֶעָנָן יְכַסֶּנּוּ" (במדבר ט, טו-טז).
הדלתות הפתוחות מזכירות לנו את מה שקרה בזמן חנוכת בית המקדש הראשון שנבנה על ידי שלמה המלך. חז"ל אומרים ששלמה ביקש להכניס את ארון הברית לקודש הקודשים, והשערים דבקו זה בזה. שלמה התפלל עשרים וארבעה רננות ולא נענה. כשהוא אמר " ה' אלקים אל תשב פני משיחך" והתפלל בשם דוד המלך, הדלתות נפתחו בזכות אביו.(מסכת שבת דף ל /א).
הברכה שבעיסה
באה כנגד הנס הגדול של לחם הפנים שבבית המקדש, כאשר הוא נשאר טרי וחם למשך שבעה ימים. הנס היה גלוי לעיני כולם, ובתקופת שלוש הרגלים היו מגביהים את לחם הפנים כדי להראות לעולי הרגל את הנס הגדול. (יומא כא ע/ב).

הנר שדלק
באוהל של שרה מיום שיש עד יום שישי, מזכיר לנו את הנר המערבי שדלק במנורת שבמקדש. חז"ל אומרים שהנר המערבי מעיד כלפי העולם שהשכינה שורה על ישראל (מנחות דף פו/ב), לכן לקראת החורבן הנר המערבי לא דלק.

הנר המערבי נקרא בתורה: נר תמיד, כמו שכתוב: "וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד:" (שמות כז,כ).
נראה לומר שהמשותף בין כל הניסים שהתגלו באוהל שרה אמנו הוא, שהם ניסים גלויים המעידים על השכינה השורה בעם ישראל. בנוסף לכך התואר "תמיד", מוצמד אליהם בתורה: נר תמיד, לחם התמיד והענן שתמיד נמצא מעל המשכן.
מכאן אנחנו למדים ששרה בנתה מעין משכן ובית לה', הרבה לפני משה רבנו.
הניסים שהיו באוהלה הוכיחו לעולם שהשכינה שוכנת בישראל בדיוק כמו בזמן בית המקדש, כאשר הוא היה בנוי.
שרה אמנו הייתה מעין משכן חי, שמתוכו מתגלה רוח הקודש לעולם.
נראה לומר שזו הסיבה שנסמכו, פרשת העקידה, לפטירת שרה ולנשואי יצחק עם רבקה. יצחק רצה להתקרב להקב"ה עד כדי מסירות נפשו כעולה תמימה. שרה לאחר מותה משאירה חלל גדול, כי השכינה נעלמה ביחד איתה לעולם האמת. רבקה מתגלה כממשיכת דרכה של שרה כאשר השכינה חוזרת לאוהל שרה בעת כניסתה. בין העקידה והמפגש עם רבקה עברו שלוש שנים; רבנו בחיי מביא מדרש האומר שיצחק נשאר כל הזמן הזה בהר המוריה כדי להישאר עם השכינה. לכן כאשר רבקה באה לקראתו, הוא מתפלל בשדה-שהוא הר הבית. יצחק נשאר במקום המקדש עד שיימצא מישהו ראוי להחליף את אימו, ששימשה מעין בית מקדש ומקום של גילוי השכינה בעולם.
שרה אמנו נקראת "עגלה תמימה" בבראשית רבה (נח,ה) כי במהלך כל חייה היא התמסרה להעביר לדורות את חשיבות בניית בית לה'. כתוצאה מזה פרשה אחת נקראת על שמה-ולא על שם שאר האבות והאמהות, כי היא הראשונה שעשתה בית לה'. המסר עבר כי רבקה ראויה להמשיך את דרכה
.
גם אנחנו צריכים ללמוד משרה אמנו את חשיבות בניית בית לה' כדי להשכין שכינה בישראל, ולגרש את אויבינו המבקשים את רעתנו, כפי שהיא עשתה עם ישמעאל בלי היסוס והרהורי חרטה.

יום ראשון, נובמבר 04, 2012

פרשת שבוע: חיי שרה יצחק אבינו: איש שכולו מקדש


פרשת חיי שרה תשס”ח גיליון מס' 89
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
יצחק אבינו: איש שכולו מקדש
?למה אברהם אבינו קנה את מערת המכפלה בכסף מלא
?למה יצחק מכונה: קודש הקודשים

התורה מביאה פרטים רבים על עסקת הקנייה של מערת המכפלה, על ידי אברהם אבינו. יוצא מלשון הפסוקים שחשוב מאוד לאברהם אבינו לקנות בכסף מלא מקום קבורה, לשרה אמנו.
תהליך דומה מובא בספר שמואל ב' (פרק כד), כאשר דוד המלך קונה בכסף מלא את הגורן של ארוונה היבוסי, כדי לבנות עליו את בית המקדש.
כך דרכם של צדיקים שאינם רוצים לקבל מתנות: "ושונא מתנות יחיה" (משלי טו,כז).
הן לאברהם אבינו, הן לדוד המלך, הגויים הציעו להם לקחת את המקום ללא תמורה. אבותינו דאגו לדורות הבאים, ורצו להבטיח את הבעלות המלאה של עם ישראל, על המקומות הקדושים האלה. לא במקרה שלושת המקומות שתהליך הקנייה מפורט בתנ"ך, הינם המקומות הקדושים ביותר לעם ישראל: הר הבית, מערת המכפלה והר גריזים והר עיבל. רבנו בחיי לומד מזה, שיש מעלה מיוחדת בקניית ארץ ישראל, יותר מאשר בכיבוש על ידי מלחמה. (עיין ר' בחיי בראשית כג,כ).
נראה לומר שחלקי ארץ ישראל הנקנים בכסף מהגויים קדושים יותר, כי בעקבות המכירה אין לגוי שום תביעה או זיקה לאדמה שהייתה בבעלותו. הגוי התנתק לגמרי מהאדמה שנמכרה לישראל, לכן הקדושה יכולה לשרות במלוא כוחה. לעומת זאת כאשר הגויים מובסים במלחמה נגד ישראל ונוטשים את אדמות הקודש, הם אינם מתנתקים לגמרי מארץ ישראל ומקווים לשוב אליה. אומות העולם טוענות שהן היו לפנינו בארץ ישראל, ותובעים את זכויותיהם, כביכול. לכן קדושת ארץ ישראל נפגעת ופוחתת כאשר הגויים מנסים להשתייך לארץ ישראל, ואנחנו לא דוחים על הסף את התביעות הלא לגיטימיות שלהם.
עלינו לסלק כל זיקה של אומות העולם על ארץ ישראל, כדי לחזק את הקדושה.
אי אפשר לנהל משא ומתן על נסיגה משטחי ארץ ישראל ולטעון על קדושתה! זהו דבר והיפוכו.יום שישי, נובמבר 02, 2012

פרשת שבוע: חיי שרה נמשיך בדרכי שרה אמנו


פרשת חיי שרה תשס"ט גיליון מס' 139
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

נמשיך בדרכי שרה אמנו
מדוע לשרה אמנו יש פרשה על שמה?
מה ניתן ללמוד משרה אמנו לגבי חיים הלאומיים של עם ישראל?

בפרשת חיי שרה, זאת הפעם הראשונה, שהתורה מזכירה קניית קרקע בארץ ישראל על ידי יהודי.
אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה שבחברון כדי לקבור את אשתו שרה אמנו.
שרה אמנו, הייתה קשורה מאוד לארץ ישראל, לכן אברהם אבינו קנה במחיר מופקר את מקום קבורה.
שרה אמנו מהווה דוגמא לעם ישראל בכל העניינים הלאומיים, הנוגעים לכלל ישראל.
ראינו בפרשת וירא, איך ראוי להתייחס לאויבים המנסים להשפיע עלינו לרעה.
כאשר שרה אמנו רואה שישמעאל, אינו מתנהג בהתאם לחינוך שהוא קיבל. היא לא מהססת לרגע, ודורשת בתוקף לגרש את ישמעאל ולהרחיק אותו מיצחק אבינו.


sharethis