יום רביעי, אוגוסט 28, 2019

פרשת שבוע: פרשת כי תבוא - להתעורר לאהבה ולבניין בית ה'

פרשת כי תבוא תשע"ט
גיליון מס 360  מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com 

להתעורר לאהבה ולבניין בית ה'

בפרשת כי תבוא אנחנו מוצאים 12 פעמים את המילה "אמן". בני ישראל עמדו בהר עיבל לשמוע את הקללות וענו אמן לאחר כל קללה וקללה.
זאת הפעם השנייה שמופיעה המילה "אמן" בכל התורה. היא כתובה לפני כן בפרשת אישה סוטה שצריכה לענות פעמיים אמן לאחר הבדיקה עם המים המאררים.
כמו שכתוב: וּבָאוּ הַמַּיִם הַמְאָרְרִים הָאֵלֶּה, בְּמֵעַיִךְ, לַצְבּוֹת בֶּטֶן, וְלַנְפִּל יָרֵךְ; וְאָמְרָה הָאִשָּׁה, אָמֵן אָמֵן.  (במדבר ה,כב).
בעקבות זה, המדרש רבה פתח בהלכות תפילה והתנהגות בית הכנסת.
אנחנו נעמוד על המדרש שעוסק בשערים של בית הכנסת ונביא את פירוש ה"שם משמואל".
כמו שכתוב: "זש"ה (משלי ח, לד): "אַשְׁרֵי אָדָם שֹׁמֵעַ לִי" מהו "אַשְׁרֵי אָדָם שֹׁמֵעַ לִי" אמר הקב"ה אשריו לאדם בשעה ששמועותיו לי. מהו "לִשְׁקֹד עַל דַּלְתֹתַי" אמר הקב"ה אם הלכת להתפלל בתוך בית הכנסת אל תעמוד על הפתח החיצון להתפלל שם אלא הוי מתכוין להכנס דלת לפנים מדלת לשקוד על דלתי אין כתיב אלא "עַל דַּלְתֹתַי" ב' דלתות ולמה כן שהקב"ה מונה פסיעתך ונותן לך שכר. "(מדרש רבה, דברים פרשה ז סעיף ב).
בעל ה"שם משמואל" מתקשה להבין את המשמעות של כניסה דרך שני פתחים לתוך בית הכנסת.
מדוע יש להיכנס דרך שתי דלתות לבית הכנסת?
הוא מפרש שהפתחים באים כנגד היראה והאהבה. מצד אחד אנחנו רחוקים מאוד מהקב"ה כבני אדם העשויים מחומר ומצד שני יש בתוכנו נשמה קדושה שהיא חלק מהקב"ה ורוצה לדבוק בו ולאהוב אותו.
ה"שם משמואל" מביא משל נפלא כדי להבין את המדרש לגבי מבנה הלב הבנוי משני חלקים: החלק החיצוני והחלק הפנימי.
דרך החלק החיצוני של הלב האדם מתעורר ליראת ה' כמו שכתוב בנביא: מַה לְּךָ נִרְדָּם קוּם קְרָא אֶל אֱלֹקֶיךָ אוּלַי יִתְעַשֵּׁת הָאֱלקים לָנוּ וְלֹא נֹאבֵד. (יונה א,ו).
ההתעוררות הזאת אינה באה מעומק הלב של האדם, כאשר היצר הרע מפריע ולא נותן לאדם להתעורר גם בפנימיות הלב.
החלק הפנימי של לב האדם מסוגל לעורר את האדם ולהביא אותו לידי מעשה. כאשר החלק הפנימי של הלב  מתעורר וניצח את היצר הרע, אהבת ה' מתגלה.
היצר הרע אינו יכול למנוע מהאדם לפעול בכל כוחו מתוך אהבת ה' ודבקות בו.

יום ראשון, אוגוסט 25, 2019

פרשת השבוע : פרשת ואתחנן: מה עושים בארץ ישראל?


תפילת משה רבנו תשע"ט
גיליון מס 359  מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com 

מה עושים בארץ ישראל?

פרשת ואתחנן מתחילה עם תפילת משה רבנו שמתחנן לפני ה' שיבטל את הגזרה וייתן לו להיכנס לארץ ישראל.
חז"ל מביאים מספר הסברים מדוע משה רבנו רצה כל כך להיכנס לארץ.
נראה לומר, שיש שאלה נוספת שניתן לשאול: מדוע התורה מגלה לעיני כל את התפילה הפרטית של משה רבנו?
בנוסף לכך, למה לבייש את גדול הנביאים ולפרסם שתפילתו לא התקבלה?
מה ניתן ללמוד מהתפילה של משה רבנו שהתחנן להיכנס לארץ?
מתוך התשובות השונות של חז"ל ננסה להבין את המסרים שהתורה רוצה להעביר לנו עד עצם היום הזה.
התשובה הראשונה מובאת במסכת סוטה, כאשר משה רבנו ביקש לקיים את המצוות התלויות בארץ.
כמו שכתוב: "דרש רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לארץ ישראל וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך אלא כך אמר משה הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא ברץ ישראל אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי אמר לו הקב''ה כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר מעלה אני עליך כאילו עשיתם שנאמר {ישעיה נג-יב} לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת פושעים נמנה" (מסכת סוטה דף יד ע/א).
נראה לומר, שמשה רבנו התכוון להיות חקלאי ולעבוד את האדמה כדי להפריש תרומות ומעשרות, לקיים את השמיטה, להשאיר את הפאה, עורלה ועוד...
משה רבנו מגלה לנו שקיום המצוות התלויות בארץ ויישובה הן חלק בלתי נפרד מהתורה ומתרי"ג המצוות. 
בנוסף לכך משה רבנו גם התכונן לעלות לרגל לבית המקדש בזמן הרגלים (ראה ספר מגלה עמוקות אופן נט). ניתן להבין את זה מתוך הפסוק עצמו כאשר הוא רוצה לראות את הָהָר הַטּוֹב הַזֶּה - הר הבית.
התשובה השנייה, מדוע משה רבנו רצה להיכנס לארץ היא כדי להמשיך במשימתו. לאחר שהוא בנה את המשכן הוא ביקש מהקב"ה לבנות את בית המקדש בירושלים.
כמו שכתוב בפסוק: אֶעְבְּרָה-נָּא, וְאֶרְאֶה אֶת-הָאָרֶץ הַטּוֹבָה, אֲשֶׁר, בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן:  הָהָר הַטּוֹב הַזֶּה, וְהַלְּבָנֹן (דברים ג,כה).
המילה "לבנון" רומזת על בית המקדש, כמו שמובא בתלמוד: "אמר רבי יצחק בן טבלאי למה נקרא שמו לבנון שמלבין עונותיהן של ישראל אמר רב זוטרא בר טוביה למה נקרא שמו יער דכתיב {מלכים א י-יז/כא} בית יער הלבנון לומר לך מה יער מלבלב אף בית המקדש מלבלב" (מסכת יומא דף לט ע/ב).
(ראה אור החיים על התורה, דברים ג, כה "אעברה נא ואראה").
נראה להוסיף סיבה שלישית,  עבור הכניסה לארץ ישראל. מיציאת מצרים ועד הכניסה לארץ ישראל, משה רבנו הנהיג את ישראל דרך ניסים וקשר שוטף עם הקב"ה. בכל יום אכלו מן מהשמים, הבגדים לא התבלו, הקב"ה נלחם במצרים בקריעת ים סוף וכל שאלה או בעיה נפתרה בעזרת נס או התגלות אלוקית.
ברגע הכניסה לארץ ואילך, המנהיגות תשתנה לחלוטין. הכל יעבור בדרך הטבע עם התערבות סמויה של ה'. בני ישראל יצטרכו להילחם עם נשק, הם יאלצו לעבוד את האדמה כדי לאכול, הם יבנו יישובים וערים כדי לגור בהם ויבנו כלכלה ככל העמים מבוססת על התורה כמובן.

יום שישי, אוגוסט 09, 2019

תשעה באב- הבכי יכול להרוס או לבנות

פרשת דברים תשעה באב תשע"ט
גיליון מס 358  מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com 

הבכי יכול להרוס או לבנות

תקופת תשעה באב הינה קשה מאוד לעם ישראל שהתחילה עם חטא המרגלים. התאריך הזה, ט' באב לא הפסיק להכיל פורענויות לישראל במהלך כל הדורות, עד עצם היום הזה.
ננסה לחזור אחורה בזמן, לחטא המרגלים כדי להבין את שורש החורבן ומהותו.
הכל התחיל בבכי של בני ישראל כאשר הם ראו שהם לא יצליחו להיכנס לארץ.
כמו שכתוב: וַתִּשָּׂא֙ כָּל־הָ֣עֵדָ֔ה וַֽיִּתְּנ֖וּ אֶת־קוֹלָ֑ם וַיִּבְכּ֥וּ הָעָ֖ם בַּלַּ֥יְלָה הַהֽוּא׃
המדרש תנחומא מדייק שלא רק בני ישראל בכו אלא ראשי הסנהדרין הובילו את הסירוב לכיבוש הארץ.
כמו שכתוב: "וַיִּלֹּנוּ עַל מֹשֶׁה וְעַל אַהֲרֹן כָּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיֹאמְרוּ אֲלֵיהֶם כָּל הָעֵדָה, אֵלּוּ סַנְהֶדְרָאוֹת" )מדרש תנחומא שלח לך יב).
כאשר אדם בוכה, הבכי מגלה את עומק נשמתו והאמת הפנימית שבתוכו. לכן בני ישראל נענשו על הבכי הזה כי הם גילו את מצבם האמתי באותו רגע של החטא.
לכן הקב"ה העניש אותנו בחומרה רבה, כמו שמובא בתלמוד. הקב"ה קבע שביום הזה יחרבו שני בתי המקדש.
כמו שכתוב:"וכתיב {במדבר יד-א} ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא אמר רבה אמר ר' יוחנן (אותו היום ערב) תשעה באב היה אמר להם הקב''ה אתם בכיתם בכיה של חנם ואני קובע לכם בכיה לדורות חרב הבית בראשונה דכתיב {מלכים ב כה-ח} ובחדש החמישי בשבעה לחדש היא שנת תשע עשרה [שנה] למלך נבוכדנצר מלך בבל בא נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלם וישרוף את בית ה' וגו'" (תענית כט ע/א).
מה מקשר את חטא המרגלים ובכייה כל העדה לחורבן שני בתי המקדש?
קרו צרות רבות במשך הדורות ביום הזה, מה משותף לכל האסונות האלה?
בני ישראל לא רצו לקיים מצווה לאומית ברמה הגבוהה ביותר: כיבוש הארץ ויישובה.
הם נענשו באותה מידה, כאשר מצוות עם מימד לאומי מובהק התבטלו יחד עם חורבן בית המקדש.
חורבן בית המקדש גרם לגלות, אובדן שלטון עצמאי בארץ ישראל, שעבוד לגויים וביטול המצוות הלאומיות.
עכשיו נראה איזה אירועים קשים נוספים קרו ביום תשעה באב.
המשנה בתענית אומרת שהעיר ביתר נכבשה ביום הזה עם מאות אלפי הרוגים, זה שבר את התקווה האחרונה של חידוש שלטון עצמאי בארץ ישראל לאחר חורבן בית שני.
ירושלים נחרישה כמו שדה שמם וללא חיים. (ראה מסכת תענית פרק ד, משנה ו).
נביא צרות נוספות שקרו בדורות מאוחרים יותר.
גירוש יהודי אנגליה בשנת 1290, גירוש צרפת הגדול ב 1306, גירוש ספרד בשנת 1492.(מקור: WIKIPEDIA)
נראה לומר שהמשותף לכל האסונות האלה הוא שהם השפיעו על ההיסטוריה של כל עם ישראל ברמה הלאומית.
לפי העונש שהקב"ה קבע עבור חטא המרגלים ניתן ללמוד על התיקון הדרוש.

sharethis