יום שישי, יוני 14, 2019

פרשת שבוע: פרשת בהעלותך - איך תתרחש הגאולה השלמה?

פרשת בהעלותך תשע"ט
גיליון מס 357  מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com 

איך תתרחש הגאולה השלמה?

פרשת בהעלותך עוסקת בהדלקת המנורה וקידוש שבט לוי לעבודת המשכן.
תהליך קדושת הלויים מפורט בפסוקים הראשונים של הפרשה ומסתיים בהנפת הלויים על ידי אהרון הכהן, כמו שכתוב: וְהֵנִיף אַהֲרֹן אֶת-הַלְוִיִּם תְּנוּפָה לִפְנֵי ה', מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (במדבר ח,יא).
מדוע משה רבנו לא הניף את הלויים בעצמו כמו שהוא משח את הכוהנים לפני כן?
רש"י מפרש את סמיכות פרשת המנורה לפרשת קרבנות הנשיאים: כדי לנחם את אהרון הכהן ושבט לוי שלא הקריבו קרבן עם שאר הנשיאים.
כמו שכתוב: " למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות" (רש"י במדבר ח,ב).
במה הדלקת המנורה יכולה לנחם את אהרון הכהן ושבט לוי?
המאמר מבוסס על פירוש ה"בית גנזי" על התורה של הרב משה לוריא זצ"ל.
ראשית נביא את דברי רבנו בחיי המחדש לנו שמשה רבנו התקשה בארבעה דברים.
כאשר 4 פעמים המילה "זה" מופיע בפסוקים כדי לציין שהקב"ה הראה למשה רבנו את הדברים בצורה ויזואלית.
כמו שכתוב: "... וכן דרשו רז"ל בארבעה דברים נתקשה משה עד שהוצרך הקב"ה להראות לו באצבע ואלו הן, המנורה שנאמר וזה מעשה המנורה, הקרבנות שנאמר (ויקרא ו) זה קרבן אהרן, השקלים שנאמר (שמות ל) זה יתנו, הירח שנאמר (שם יב) החדש הזה לכם, וזהו לשון מקש"ה, מ'נורה ק'רבן ש'קלים ה'חדש." (רבנו בחיי במדבר ח,ב).
בעל ה"בית גנזי" מסביר לנו מה משותף ל-4 דברים האלה.
המצוות האלה מתחדשות באופן קבוע. זאת אומרת שיש זמן מסוים שהן מתמעטות לגמרי ולאחר מכן מתעלות מחדש למדרגה רוחנית גבוהה יותר.
למשל, הדלקת מנורת הזהב מתבצעת מידי יום לאחר כיבוי הנרות והחלפת השמן והפתילים.

יום שישי, יוני 07, 2019

חג שבועות: אין תורה ללא לאומיות!


חג שבועות תשע"ט
גיליון מס 356  מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com 

אין תורה ללא לאומיות!

אנחנו נמצאים בסיום של תקופה מיוחדת, כאשר מסיימים את ימי ספירת העומר.
ימי הספירה מחברים את חג הפסח לחג השבועות.
התורה מצווה אותנו להתחיל לספור את ימי העומר במוצאי יום טוב ראשון של פסח.
החלבן בספרו על פסח מעלה שאלה חזקה.
קשה להבין מדוע ספירת העומר מתחילה בתוך שבעת ימי חג הפסח? זה נראה כמו חוסר כבוד כלפי חג הפסח, כאשר לא מחכים לסיום שבעת ימי החג כדי להתכונן לקראת החג הבא, חג השבועות.
זה נראה כאילו רוצים להתפטר מחג הפסח.
מדוע מערבבים את שני החגים אחד בתוך השני?
נשאל שאלה נוספת על חג השבועות.
מדוע חג שבועות שונה משאר הרגלים-פסח וסוכות כאשר חוגגים אותו יום אחד בלבד?
מדוע החג נקרא "שבועות" כנגד 7 השבועות של ימי ספירת העומר שכבר עברו?
4 פעמים בתורה מופיע החג בשם חג השבועות לעומת פעם אחת בשם חג הביכורים וחג הקציר.
הרב חיים כהן מפרש שפסח הינו חג לאומי שיצר את עם ישראל כעם עצמאי וחופשי להחליט על עתידו.
היציאה מעבדות לחירות מסמלת את תחילת ההיסטוריה של עם ישראל כעם ולא כאל יחידי סגולה.
ימי ספירת העומר מחברים בין גאולת מצרים לבין קבלת התורה. ספירת הימים והשבועות מגלה את הקשר בין שני החגים.
פסח מסמל את החירות הגשמית ללא תוכן ומטרה אלא הקריאה בקול רם: אני לא עבד.
חג השבועות הוא תכלית החיים. כאשר בני ישראל מצהירים: אנחנו עבדים של הקב"ה ורוצים לתקן את העולם.
לכן, מיד לאחר יציאת מצרים, בני ישראל מתכוננים לקבל את הרוחניות ועול המצוות. הם אינם רוצים להישאר ללא תוכן בתקופה שבין יציאת מצרים לבין מתן תורה.
לכן, חשוב להתחיל לספור את ימי העומר, דווקא למחרת חג הפסח כדי לשאוף לתכלית בעל משמעות.
כמו שכתוב: "זוהי המשמעות של ספירת העומר, להורות לנו מהי המגמה הלאומית שלנו. פסח הוא החג הלאומי שבו עם ישראל נוצר, יצא גוי מקרב גוי ונהיינו לעם. .....נבראנו כדי לתקן עולם, כדי להעלות את כל העולמות כולם אל מדרגות פלאיות מאוד, מדרגות אדירות ונעלות בקודש, ברוממות זיו האלוקות, בנועם צחצחות קודש." (טללי חיים, פסח דף רסח).
למעשה, יום הראשון של פסח הוא יחיד ומיוחד ונפרד משאר ימי החג. לכן, ימי ספירת העומר אינם מהווים פגיעה בחג הפסח אלא ההיפך הוא הנכון.

sharethis