יום שני, יולי 12, 2010

פרשת שבוע: פרשת עקב הנחמה התחילה בששת הימים


פרשת ואתחנן עקב הפטרת נחמו תשס"ט גיליון מס' 173
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461
מוטה גור עם דוד בן גוריון בהר הבית לאחר הניצחון
הנחמה התחילה בששת הימים
למה אנחנו קוראים שבע הפטרות של נחמות לאחר תשעה באב?
איפה מלחמת ששת הימים רמוזה בדברי הנחמה של ישעיהו הנביא?

אחרי תשעה באב אנחנו קוראים במשך שבע שבתות, הפטרות של דברי נחמה, מתוך ישעיהו הנביא.
לאחר תקופת אבל של בין המצרים וצום תשעה באב, חז"ל ראו לנכון לעודד אותנו עם נבואות אופטימיות שיתקיימו בימות המשיח.
נתמקד בהפטרה הראשונה, המתחילה בצמד מילים המפורסם: נחמו נחמו.
ישעיהו הנביא היה חי בתקופת בית המקדש הראשון, וניבא על הגלויות ועל חורבן בתי המקדש.
מפרק מ' ואילך, ישעיהו הנביא מתנבא לעתיד לבוא. כך מובא במדרש: " אמרו ישראל לישעיה, ישעיה רבינו תאמר שלא באת לנחם אלא לאותו הדור שחרב בית המקדש בימיו, אמר להם לכל הדורות באתי לנחם..." (ילקוט שמעוני ישעיה פרק מ' רמז תמה).
בע"ה, ננסה למצוא רמזים, מתוך הפסוקים הראשונים של ההפטרה, על כיבוש ירושלים ושטחים נרחבים של ארץ ישראל, במהלך מלחמת ששת הימים.
ישעיה הנביא פותח את נבואות הנחמה בכפילות המילה- נחמו.
פסוק א':
נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם (ישעיה מ,א).
המדרש מפרש את הכפילות בכך, שהנחמות ,תהיינה כפולות בדומה לחטאים שאף הם היו כפולים ומכופלים.
" חטאו בכפלים דכתיב חטא חטאה ירושלם ולקו בכפלים דכתיב (ישעיה מ') כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה ומתנחמים בכפלים דכתיב (שם) נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם." איכה רבה פרשה א אות נז).
ה"שם משמואל" מפרש את המדרש הנ"ל בצורה נפלאה, בעזרת הטבע האנושי. אדם המצפה לעתיד טוב יותר, מוכן לסבול בהווה, מתוך ידיעה שהסבל לא ימשך לעד. כאשר האדם מסתכל אחורה ומתבונן ברגעים הקשים שעברו עליו, הוא מרגיש שהיה כדאי לסבול כדי להגיע לבסוף, לרגעים של אושר.
ניתן להביא דוגמא אקטואלית, של יזם היי טק שעובד ימים כלילות כדי להגשים חלום. היזם עלול ליפול ולהיכשל בדרך להצלחה. אבל אם ההצלחה הופכת למציאות, כל התלאות שהיו בדרך מתגמדות לאור ההצלחה.
הקב"ה הבטיח לישראל את הגאולה השלימה ואת סיום הגלות. לכן, כל יהודי יודע שיש אור בקצה מנהרת הגלות.
הנחמה שבגאולה, תגמד את הצרות של הגלות.
זאת המשמעות של הנחמה הכפולה.
(ראה שם משמואל ואתחנן שנת תרע"ח דפים נג-נד).
פסוק ב:
דַּבְּרוּ עַל-לֵב יְרוּשָׁלִַם, וְקִרְאוּ אֵלֶיהָ--כִּי מָלְאָה צְבָאָהּ, כִּי נִרְצָה עֲו‍ֹנָהּ: כִּי לָקְחָה מִיַּד ה', כִּפְלַיִם בְּכָל-חַטֹּאתֶיהָ.
לב ירושלים- הכוונה לכלל ישראל, המתאסף בלב האומה: בירושלים. ירושלים הינה הלב של עם ישראל. (אבן עזרא ישעיה מ,ב).
השם משמואל מוסיף ואומר שהלב של ישראל נסתם במשך הגלות הארוכה, בגלל הסבל הרב של מאות שנים.
לכן, הלב של ישראל אטום לדברי נחמה. הלב אינו מסוגל לראות את הגאולה אפילו כאשר מדובר בניסים גלויים, כמו ניצחון מלחמת ששת הימים.
"וזהו עיקר הציווי לנביאים נחמו נחמו עמי, היינו שיאמרו הנחמות בכח עצום עד שיחדרו ללבות ישראל שיתעוררו ויתקרבו הלום לקראת הדיבור."
(שם משמואל שנת תרע"ז דף נא).
למרות כל הניסים שהתרחשו במהלך המלחמה- כיבוש ירושלים והר הבית, ישנם אנשים המצפים לסימן נוסף מן השמים כדי לקחת אחריות ולקדם את בנין בית המקדש. זהו סימן מובהק של אטימות לב כלפי הגאולה.
איזה סימן גדול יותר ניתן לבקש מהקב"ה?
מדינת ישראל החלה להטיס נשים וילדים לחוץ לארץ, חפרו אלפי קברים מתוך חשש לגורל המדינה הטרייה והשבירה. מהמלחמה הזאת יצאנו מנצחים ומחוזקים, הן כלפי העולם הערבי, הן כלפי אומות העולם.
לכן, ישעיה הנביא אומר, שראשית כל, על ישראל לפתוח את לבו ולקבל את דברי הנחמה המבשרים את הגאולה.
כִּי מָלְאָה צְבָאָהּ- התרגום יונתן מפרש את המילה "צבא" ב- "מעם גלותהא". זאת אומרת, עם שבא מהגלות, חוזר לארץ ישראל. יש מפרשים החולקים על הפירוש הזה.
נראה לומר, שיש כאן רמז לצה"ל-צבא הגנה לישראל, שכבש את ירושלים ומילא את כל רחובותיה, בתשכ"ז.
הצבא מורכב מחיילים הבאים מכל שכבות העם, ומכל הגלויות. לכן, נראה לקשר את הפסוק הזה למלחמת ששת הימים.
כִּי לָקְחָה מִיַּד ה', כִּפְלַיִם בְּכָל-חַטֹּאתֶיהָ – קבלנו מיד ה' נחמה כפולה, כאשר בסיום מלחמת ששת הימים, הכפלנו את השטח הפיזי של מדינת ישראל. זכינו לקבל מתנה גדולה מהקב"ה, כי שילמנו מחיר גבוה על כל חטאינו. הגלות
הארוכה והקשה, כיפרה על החטאים של הדורות הקודמים.
תהליך הגאולה מתעצם, כאשר הסבל והייסורים מתעצמים אף הם.
השואה הנוראה הפילה על ישראל מכה, שקשה להתאושש ממנה. אולי ניתן לומר, שהסבל גרם לזירוז תהליך הגאולה.
תהליך זה קרה גם בגלות מצרים, כאשר אבותינו סבלו כנגד ארבע מאות שנה של עבדות, למרות שבפועל הם היו משועבדים מאתיים ועשר שנים.
רבנו בחיי נותן סימן להתקרבות הגאולה העתידית: הגאולה השלמה תבוא יחד עם התגברות הצרות על ישראל.
" ודע כי עניני הגלות הזה הראשון רמז לעניני גלותנו זה האחרון .......וכן הגואל העתיד יהיה נגלה וחוזר ונכסה שהרי גאולה זו עתידה להיות כדמיון גאולת מצרים בהרבה ענינים וכן אמר הנביא (מיכה ז) כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות וכאשר יתקרב הקץ תהיינה צרות רבות ומתחזקות והוא סימן הישועה לישראל......" (רבנו בחיי שמות פרק ה פסוק כב).
פסוק ג:
קוֹל קוֹרֵא--בַּמִּדְבָּר, פַּנּוּ דֶּרֶךְ ה'; יַשְּׁרוּ, בָּעֲרָבָה, מְסִלָּה, לֵאלֹקינוּ
יש קול שבא מן השמים, הקורא לאומות העולם לפנות את המקום לעם ישראל. ישראל חוזר לארצו, לציון ולהר הבית.
כך רש"י ואבן עזרא מפרשים את הפסוק: " רוח הקודש קורא במדבר דרך ירושלים" "לשוב גלויותיה לתוכה" (רש"י)
דרך ה': "הטעם אלה שהיו בגלות שישובו להר הקודש וזהו דרך ה' " (אבן עזרא).
האבן עזרא, מקשר בין קיבוץ הגלויות בארץ ישראל ובין חזרה להר הבית. הוא מכנה את העלייה לארץ והשיבה להר הבית: דרך ה'.
יוצא מכאן, שמי שרוצה לחיות בדרך ה', עליו לעלות לארץ ולשוב למקום בית המקדש.
נראה לומר, שהשיבה להר הקודש-הר הבית, כוללת את השליטה המלאה על הר הבית וחידוש עבודת הקרבנות.
על פי העדויות הרבות שהתקבלו מפי הלוחמים שזכו להשתתף במלחמת ששת הימים, ניתן לקשר את משמעות פסוק זה, לניסים שקרו. הערבים ברחו מפני חיילים בודדים, כאשר הם חשבו שהם היו רבים.
במדבר סיני, במקרים מסוימים החיילים המצרים ברחו בלי להילחם. כנראה שהם שמעו את קול קורא מן השמים הדורש מהם לפנות את המקום.
פסוק ד:
כָּל-גֶּיא, יִנָּשֵׂא, וְכָל-הַר וְגִבְעָה, יִשְׁפָּלוּ; וְהָיָה הֶעָקֹב לְמִישׁוֹר, וְהָרְכָסִים לְבִקְעָה
התרגום יונתן מפרש, שהגויים ששלטו על ישראל עד עכשיו, יושפלו וישראל ירים ראש.
כך היה, לאחר מלחמת ששת הימים. הערבים הושפלו על ידי צה"ל, ואומות העולם נתנו כבוד גדול לישראל עבור התעוזה שלהם והניצחון הגדול.
פסוק ה:
וְנִגְלָה, כְּבוֹד ה'; וְרָאוּ כָל-בָּשָׂר יַחְדָּו, כִּי פִּי ה' דִּבֵּר
ניצחון הבזק על הערבים היה בלתי צפוי. לכן, כל העולם ראה בזה מעשה ידי ה'.
כולם ראו ניסים גלויים ממש. זה גרם לקידוש השם גדול מאוד, והרים את קרנם של יהודי העולם.
ניתן להמשיך כך, ולפרש את הפסוקים שבהמשך הפרק, ולחבר אותם לתהליך הגאולה המתרחש לנגד עינינו.
יש אנשים הרוצים לראות את הגאולה מהצד, כצופים.
יש יהודים אחרים שחיים בארץ ישראל החווים מקרוב את תהליך הגאולה.
יש קבוצה נוספת, הרוצה לקדם בידיים את הגאולה. אלה האנשים המפריחים את השממה, מיישבים את הארץ בכל חלקיה ועולים על נס את ענייני בית המקדש.
יש לנו מחשבה מיוחדת עבור אנשי גוש קטין הנפלאים, שמימשו את חזון הגאולה, עד שמתנגדי הגאולה גירשו אותם באכזריות.
דברי הנחמה שבהפטרות באים לעודד אותנו כדי לא להתייאש מן הגאולה ח"ו.
הנביא ישעיהו פתח את דברי הנחמה, בפסוקים המזכירים את הקשר הנצחי בין עם ישראל ובין ארץ ישראל וירושלים.
בחסדי שמים, ראינו שבפסוקים הראשונים של הפטרת "נחמו נחמו", יש רמזים על מלחמת שחרור ירושלים.
הנחמה האמיתית נמצאת בירושלים בלבד ובהר הבית בפרט. עלינו לשאוף לבנין בית המקדש כדי להשלים את תהליך הגאולה.
כל עוד בית המקדש אינו בנוי, אסור שתהיה לנו מנוחה. לכן האמריקאים והערבים "מציקים" לעם ישראל היושב בציון, כדי שלא יסתפק בניצחונות העבר.
איך ניתן להסביר בצורה הגיונית את האובססיביות של נשיא ארצות הברית, נגד הבנייה ביהודה ושומרון וירושלים.
אומות העולם מזכירות לנו איך למלא את תפקידנו כראוי: לשמש כמקשר בין הקב"ה ובין הגויים.
כדי למלא את יעודנו בעולם הזה, עלינו לבנות את בית המקדש. כך נקרב את הגאולה השלמה, ונזכה לראות את התגשמות דברי הנחמה של ישעיהו הנביא, בב"א.


הגיליון מוקדש לרפואתם השלמה של אפרים בן גיטל
סרטים של המחבר על בית המקדש
WWW.BEITHAMIKDASH.TV

sharethis