הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום שישי, אפריל 03, 2009

מי רוצה לשמוע את קול השכינה?


פרשת ויקרא תשס"ט גיליון מס' 156
נכתב בתשס"ו ועודכן בתשס"ט
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461
מי רוצה לשמוע את קול השכינה?
איזה קול יוצאת מהר הבית?
למה ספר העוסק בקרבנות קיבל את השם: ויקרא?


ספר ויקרא בא אחרי ספר שמות המתאר את שעבוד מצרים, הגאולה ובניית המשכן.
הרמב"ן מפרש שספר ויקרא מורה לנו איך לשמור את השכינה בתוכנו ולא להרחיק אותה.
"צוהו בקרבנות ובשמירת המשכן שיהיו הקרבנות כפרה להן ולא יגרמו העונות לסלוק השכינה .." (רמב"ן ויקרא א,א).
בנוסף לדיני הקרבנות, ספר ויקרא מכיל מצוות שלכאורה אינם קשורות לנושא המרכזי של החומש: גילוי עריות, טומאת זב וצרעת, הלכות כשרות ודיני שנת השמיטה.
הפרקים הראשונים מלמדים אותנו את כל סוגי הקרבנות ודיני הקרבתם.
הקרבנות מאפשרים לנו להתקרב להקב"ה, ולכפר על עוונותינו כדי לשמר את גילויי השכינה שבמשכן.
לעומת זאת, חטאים כמו גילוי עריות או מאכלים אסורים, מרחיקים את השכינה.
הקרבנות פועלים בצורה חיובית כדי לקרב את השכינה. לעומת זאת, המצוות שבספר ויקרא שומרות על קדושת האדם. אם ח"ו נכשלים בקיום מצוות אלה, זה מרחיק את הקדושה ומאריך את גלות השכינה.
ה"אבן עזרא" על התורה מפרש למה הפרשה מתחילה דווקא בקרבן עולה.
בקרבן עולת התמיד טמון סוד המחזיק את השכינה בבית המקדש.
" וטעם להזכיר הקרבנות קודם המצוות כי השכינה תשוב אל מקומה אם לא ישמרו תורת העולה וכן היה..." (אבן עזרא ויקרא א,א).
היסטוריה של עם ישראל הוכיחה שהפסקת הקרבת קרבן התמיד סימלה את החורבן והסתלקות השכינה.
מצד שני, חידוש קרבן התמיד בתקופת החשמונאים, סימל את החזרת השכינה בקרב עם ישראל.
הסוד של קרבן התמיד ניתן למימוש גם בימינו.
"ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד" (ויקרא א,א).
קול יוצא מקודש הקדשים, מבין הכרובים וקורא למשה רבנו. משה רבנו הינו היחיד שזוכה לשמוע אותו.
הקול שקרא למשה רבנו מאוהל מועד, לא פסק עד עצם היום הזה.
מי שזוכה לעלות להר הבית בטהרה לאחר הכנות רוחניות מתאימות, יכול לשמוע את קול השכינה. הקול קורא לנו לחדש את עבודת הקרבנות ובייחוד את קרבן התמיד.
אולי אין אנחנו שומעים את הקול דרך אוזנינו, אבל הנשמה שלנו בוודאי שומעת את קולות הבכי של השכינה.
חומש "ויקרא" נקרא על שם הקול הזה, הקורא לכל יהודי להתעורר ולחדש את עבודת קרבן התמיד.
זה אולי מסביר למה מדינת ישראל כל כך מקשה על היהודים לעלות להר הבית ולהתפלל.
השלטון מפחד שיותר ויותר יהודים ישמעו את הקול הזה, וירצו לקיים את מצוות קרבן התמיד.
לכן משטרת ישראל, סגרה את הר הבית מפני יהודים, ביום שני האחרון, דווקא בשבת פרשת ויקרא. המשטרה חששה שהערבים יגיעו בהמוניהם, כדי להגן על הר הבית.
ומה הייתה תגובתנו? דממה...
היינו צריכים להעלות רבבות יהודים להר הבית, נגד רבבות מוסלמים, ולהראות להקב"ה את המסירות נפש שלנו למען בית ה'.
איזה חילול ה' שהיהודים אינם מוכנים להתגייס למבצע "פנים אל פנים" עם השכינה, הם מעדיפים להתגייס לטובת ליברמן או נתניהו.
אני כולי תפילה, שהיהודים יתעוררו ויתחילו לדאוג לבית ה', לפני ביתם הפרטי.

כך נוכל להציל את ארץ ישראל מכל אויבינו ,ולשמור על שלטון יהודי עצמאי בארץ ישראל.


הגיליון מוקדש לרפואתו השלמה של אפרים בן גיטל
וגם לעילוי נשמת של מלכה בת הרב שמואל ורייזה

סרטים של המחבר על בית המקדש
WWW.BEITHAMIKDASH.TV


בשורה משמחת לקוראים היקרים.
בשעה טובה יצאה לאור חוברת מהודרת על חומש ויקרא וחג פסח.
החוברת כוללת שלוש שנים של מאמרים על פרשת השבוע ובית המקדש.
כל מי שיכול לעזור בהפצתה מוזמן לפנות אלי.

sharethis