הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום חמישי, דצמבר 20, 2007

פרשת שבוע: ויחי איך לצאת עכשיו, מהגלות?


פרשת ויחי תשס”ח גיליון מס' 96
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לקריאת מאמרים נוספים :
www.otzma1.blogspot.com
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
איך לצאת עכשיו, מהגלות?
?למה שעבוד מצרים התחיל לאחר מות יעקב אבינו
?איך יעקב אבינו הצליח לחיות במצרים ללא השפעת הגלות

פרשת ויחי כתובה בספר התורה ללא מרווח, כמקובל בשאר הפרשיות. לכן פרשת ויחי נקראת פרשה סתומה. חז"ל פירשו בדרכים שונות את חוסר המרווח שבין סיום פרשת ויגש ובין תחילת פרשת ויחי.
רש"י מביא את דברי המדרש רבה: " לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם ד"א שבקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו" (רש"י בראשית מז,כח ובראשית רבה צו,א).
שני הפירושים קשורים ביניהם, כאשר הגלות והשעבוד לא יכלו להתחיל כל עוד יעקב אבינו בחיים. לעומת זאת יעקב ניסה בכל כוחו ביחד עם בניו, לבטל את גלות מצרים לפני תחילת השעבוד בפועל, ויחד עם זאת לדחות את שאר הגלויות.
עיין מאמר שפורסם בתשס"ז: יעקב ניסה לשים קץ לגלויות http://otzma1.blogspot.com/2007/01/blog-post.html .
יוצא אפוא שיעקב אבינו בעצמיותו דחה את תחילת הגלות.
בעל ה"שפת אמת" מסביר שגלות הנפש קודמת לגלות הגוף, כי הגוף הולך אחרי הנפש. יעקב אבינו מסמל את החיות של עם ישראל שאינה פוסקת לרגע, אפילו במקומות טמאים כמו מצרים. יעקב אבינו לא הרגיש את גלות מצרים כמו שנאמר: " ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה.." (בראשית מז,כח).
יעקב אבינו המשיך את חיי הקדושה שלו, ובזכותו פסק הרעב במצרים. לכן התורה מדגישה שיעקב חי 17 שנים במצרים.
יוסף הצדיק היה ממשיך דרכו של יעקב אבינו, לכן אף הוא לא הרגיש בנפשו את הגלות.
"ויוסף שהיה במדרגת יעקב והיה דבוק בגאולה ידע והבין כי הכל לטובה כי שורש הגלות הוא הגאולה" (שפת אמת בראשית שנת תרל"ה).
הגלות היא הסתר פנים של הקב"ה, לכן מי שרואה את שורש הגלות- שהוא הגאולה, אינו סובל מהגלות כי הכל לטובה.
עכשיו אפשר להבין למה הגלות והשעבוד למצרים לא יכלו להתחיל בתקופת יעקב אבינו או יוסף הצדיק.
למרות שגופם היה במצרים, נפשם דבקה בגאולה ולא נתנו לשעבוד להשתלט על בני ישראל.
יעקב אבינו ויוסף שימשו דוגמא לבני ישראל ובזכותם השעבוד הנפשי נדחה. לאחר מותם בני ישראל שקעו בעומק הגלות ונסתמו עיניהם וליבם של ישראל.
היום ברוך השם, גופנו נמצא בארץ ישראל, לכן הגלות הגופנית הסתיימה. מצד שני, הגלות הנפשית או הרוחנית עדיין יושבת חזק בתוכנו. לפי דברי ה"שפת אמת" שהבאנו לעיל, הדבר מובן כאשר הנפש שולטת על הגוף בענייני הגלות. כדי לבטל את הגלות הנפשית עלינו לפעול כמו יעקב אבינו ויוסף הצדיק.
יעקב אבינו קרא להר המוריה- בית ה' לכן בית המקדש נקרא על שמו ולא על שאר האבות. (עיין פסחים פח ע/א).
הגימטרייא של יוסף שווה לזאת של: ציון 156=. חז"ל אמרו שכל מה שאירע ליוסף קרה לציון. כאשר יוסף פוגש את בנימין הוא בוכה על צוואריו כי הוא רואה בנבואה את החורבן העתידי של שני בתי המקדש שעמדו בחלק של בנימין. (עיין מאמר:
יוסף הצדיק- החשמונאי הראשון )
למעשה יעקב אבינו ויוסף היו עסוקים בענייני הגאולה ובית המקדש כדי לא לשקוע בגלות מצרים.
זהו הסוד כדי להינצל מהגלות הנפשית. עלינו להבין את המסר הברור למען ביטול הגלות וליישם אותו עכשיו.
אם נרצה לצאת מהגלות הנפשית שאנו שרויים בה, עלינו לחיות חיים של גאולה ושל בטחון בה'.
אין לנו מה לחשוש מפני הגויים, להיפך!
עלינו לחשוש מהקב"ה ולקדם את תהליך הגאולה בכל מאודנו, ולבנות ביחד את בית המקדש השלישי בהר הבית בב"א.
סרט וידאו על המאמר

http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

יום שלישי, דצמבר 18, 2007

פרשת שבוע: ויחי יעקב ניסה לשים קץ לגלויות


פרשת ויחי תשס”ז גיליון מס' 47
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-
6246461
גירסא להדפסה כאן PDF
יעקב ניסה לשים קץ לגלויות
למה יעקב ביקש לגלות את הקץ לבניו בתחילת שעבוד מצרים?
איך לצאת היום מהגלות וללכת בעקיבותם של יעקב ויוסף?

יעקב אבינו מרגיש שהוא עומד להיפטר מעולם הזה לכן הוא אוסף את ילדיו כדי להיפרד מהם ולברך אותם. באופן מפתיע, יעקב מנסה לגלות את מה שיתרחש באחרית הימים.
"וַיִּקְרָא יַעֲקֹב אֶל בָּנָיו וַיֹּאמֶר הֵאָסְפוּ וְאַגִּידָה לָכֶם אֵת אֲשֶׁר יִקְרָא אֶתְכֶם בְּאַחֲרִית הַיָּמִים" (בראשית מט,א).
התלמוד מתאר לנו מצב מביש עבור יעקב, כאשר השכינה מסתלקת ממנו והוא אינו יכול לגלות לבניו את קץ הימים.
"דאמר רבי שמעון בן לקיש ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה" (פסחים נו ע/א).
מה הביא את יעקב לרצות לגלות את הקץ ? ואיזו מטרה הוא רצה להשיג ?
רבנו בחיי אומר שיעקב הינו השלישי שבאבות כנגד הגלות האחרונה והארוכה של היום. כל ברכות השבטים מנבאות את העתיד ובעיקר את ימות המשיח (ר' בחיי בראשית מז,כח).
יעקב הוא הראשון, שכינה את הר המוריה בשם- "בית", לכן בית המקדש נקרא על שמו. (
עיין פרשת תולדות תשס"ז ופסחים פח ע/א). "בית" מסמל מקום של קביעות , מקום שלא ייחרב לעולם כמו בית המקדש השלשי. אברהם ויצחק קראו את הר המוריה בשם "הר" ו"שדה", שאינם מהווים מקומות של קביעות עבור האדם. לכן אברהם ויצחק הם כנגד בית המקדש הראשון והשני שייחרבו. לעומת זאת, יעקב הוא כנגד בית המקדש השלישי אשר יעמוד לעד (בית גנזי ויגש תתתסב).
יעקב אבינו, דרך גילוי הקץ ניסה לבטל את כל הגלויות, וגם את שעבוד מצרים.
יוסף הצדיק ניסה אף הוא לבטל את גלות מצרים, בזמן התגלותו לאחיו. מיד לאחר גילוי זהותו לאחיו, יוסף מתחבק עם בנימין וכל אחד בוכה על הצוואר של השני כמו שכתוב:"וַיִּפֹּל עַל צַוְּארֵי בִנְיָמִן אָחִיו וַיֵּבְךְּ וּבִנְיָמִן בָּכָה עַל צַוָּארָיו" (בראשית מה,יד).
רש"י מפרש לנו, שיוסף בכה על חורבן שני בתי המקדש הנמצאים בנחלת שבט בנימין, ובנימין בכה על חורבן משכן שילה- שהיה בנחלתו של יוסף. למה בנימין ויוסף בכו על חורבן המשכן ושני בתי המקדש, דווקא באמצע מפגש מרגש לאחר שבע עשרה שנות פרידה ?
ה"בית גנזי" מסביר, שיוסף הצדיק ניסה להשיג את מטרת הגלות ביחד עם אחיו על מנת להביא לביטולה המוחלטת. אומנם הם ידעו שהקב"ה גזר על עם ישראל ארבעה גלויות אבל יוסף חשב שעל ידי יחוד שלם של כל השבטים במצרים הם ימשכו אורות עליונים שיגרמו לתיקון של כל הגלויות.
יוסף ניסה לצמצם את ארבעת הגלויות בשעבוד מצרים, כדי שלא נצטרך לעבור גלויות נוספות לאחר גאולת מצרים.
עכשיו ניתן להבין למה יוסף בכה על חורבן בית המקדש ובנימין על משכן שילה. הם הבינו שהיחוד שהם הצליחו לחולל במצרים ואת השכינה שהם הביאו לשם, לא יצליחו לבטל את ארבעת הגלויות. לכן יוסף ובנימין בוכים מפני הגלויות העתידיות, כאשר סמל הגלות והשעבוד לאומות העולם הוא חורבנם של בית המקדש והמשכן.
מה שקרה ליוסף ולבנימין קרה גם ליעקב אבינו- כאשר לא נתנו לו לגלות לבניו את הקץ, שאף הוא ניסה לדלג על שאר הגלויות ולהסתפק בשעבוד מצרים בלבד.
יוצא מכאן שסיום הגלות והשעבוד לגויים יקרה, רק כאשר עם ישראל יתעורר משינתו בת אלפיים שנה ויבנה בידיו את בית המקדש השלישי.
אנחנו זכינו לחיות בגלות הרביעית והאחרונה, ועלינו מוטלת האחריות והתקוות של כל אלה שסבלו במהלך ההיסטוריה של עם ישראל בגלות. עם חזרתנו לארץ ישראל התחלנו לראות את האור בקצה המנהרה של גלות אדום. אסור לתת למנהיגי מדינת ישראל לייצר תלות מסוג חדש בגויים ולחשוב כל הזמן "מה יגיד העולם!".
עלינו ללמוד מיעקב, יוסף והשבטים, שלאחר איחודם ניסו לדחוק את הקץ כדי לבטל את הגלויות.
עלינו להתאחד ולייסד את הסנהדרין שיורכב מכל גדולי ישראל ולהתחיל עכשיו לבנות את המזבח כדי לחדש את עבודת הקורבנות ללא דיחוי
.

יום שישי, דצמבר 14, 2007

הקרבנות מכינים לשכינה

מנורת הזהב במשכנה החדש מול הר הבית מנורת הזהב במשכנה החדש מול הר הבית

פרשת ויגש תשס”ח גיליון מס' 95
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
הקרבנות מכינים לשכינה

?על מה התפללו האבות בבאר-שבע
?למה יעקב אבינו מקריב קרבנות שלמים בבאר-שבע, לפני הירידה לגלות מצרים

יעקב אבינו ומשפחתו המונה שבעים נפש, יורדים לגלות מצרים. לקראת היציאה מן הארץ יעקב אבינו רוצה לשאול את הקב"ה, האם הוא רשאי לעזוב את ארץ ישראל. רוח הקודש אינו שורה עליו, מיום מכירת יוסף על ידי אחיו.
יעקב אבינו מגיע לבאר-שבע ומקריב זבחים לה', כמו שכתוב: " וַיִּסַּע יִשְׂרָאֵל וְכָל-אֲשֶׁר-לוֹ, וַיָּבֹא בְּאֵרָה שָּׁבַע; וַיִּזְבַּח זְבָחִים, לֵאלֹהֵי אָבִיו יִצְחָק " (בראשית מו,א).
יעקב אבינו בוחר דווקא בבאר-שבע, כי אבותיו התפללו שם והקריבו קרבנות במקום הזה.
הרד"ק מפרש שיעקב אבינו הקריב קרבנות כדי שתשרה עליו רוח הנבואה. לכן מיד אחרי כן ה' מתגלה אליו במהלך הלילה כמו שכתוב: "ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה" (בראשית מו,ב)
הרמב"ן שואל למה יעקב אבינו הקריב זבחים- שהם קורבן שלמים, ולא עולות כמו אבותיו?
הוא ממשיך ומקשה: למה התורה במעמד הקרבת הזבחים מזכירה את יצחק אבינו- " לֵאלֹהֵי אָבִיו יִצְחָק ", ואינה מזכירה את אלוהי אברהם?
יעקב ראה דרך נבואה שעם ישראל בדרך לגלות מצרים.
יעקב אבינו מתמלא בפחד מפני הגלות הארוכה; בייחוד אם הקב"ה ינהג במידת הדין המסמלת את יצחק אבינו.
לכן הוא מביא זבחים רבים כדי להמתיק את מידת הדין ולהשליט את מידת הרחמים לאורך גלות מצרים.
יעקב אבינו מקריב קרבן שלמים דווקא, ולא קרבן עולה, כדי לרמוז על שלום העולם, כמו שכתב הרמב"ן: "שלמים שמטילין שלום בעולם" (רמב"ן מו,א).
קרבן שלמים מטיל שלום בעולם כי כל השותפים בהקרבתו מקבלים חלק של הקרבן: הכוהנים, ישראל והקב"ה.

השותפות בזבחים (קרבן שלמים) מביאה שלום לעולם.
יצחק אבינו אף הוא בנה מזבח בבאר-שבע. יצחק אבינו בנה מזבח לאחר המאבק נגד הפלשתים בנוגע לשלוש הבארות. שלוש פעמים הוא חפר בארות ופעמיים הפלשתים מילאו אותן בעפר. הבאר השלישית לא נסתמה על ידיהם ונכרת ברית עם אבימלך מלך פלשתים. הרמב"ן מפרש שם (בראשית כו,כו) ששלוש הבארות הן כנגד שלושת בתי המקדש, לכן באר השלשית התקיימה ולא נסתמה על ידי הפלשתים, כמו בית המקדש השליש שלא ייחרב לעולם.
יצחק אבינו מפחד מהפלשתים, לכן הקב"ה מתגלה אליו כדי לחזק אותו לקראת המפגש עם אבימלך מלך פלשתים. למעשה יצחק אבינו הכין את התשתית לבניית שלושת בתי המקדש.
אברהם אבינו אף הוא היה בבאר-שבע ולפי דברי חז"ל לא התנהג כנדרש כלפי אבימלך מלך פלשתים.
הוא פחד ממנו והביא לו שבעה כבשות.
חז"ל אומרים שכנגד שבעת הכבשות האלה קרו אסונות כבדים על עם ישראל. בין היתר, הכבשות האלה גרמו לשבעה חורבנות של בתי המקדש והמשכנים. " אתה נתת לו שבע כבשות, חייך, שבניו מחריבין ז' משכנות מבניך. אלו הן אוהל מועד, וגלגל, ונוב, וגבעון, ושילה, ובית העולמים תרין." (מדרש שמואל פרשה יב).
השם באר-שבע מוצא את מקורו בשבעה הכבשות שאברהם נתן לאבימלך, מלך פלשתים והשבועה שהייתה ביניהם.

לסיכום: בבאר-שבע התפללו שלושת האבות. עלינו ללמוד מהתנהגות יצחק אבינו שעמד על שלו מול אבימלך ולא פחד ממנו.
מיעקב אבינו אנחנו לומדים איך לשמור על השכינה אפילו בעומק הגלות. כאשר בעזרת הקרבת קרבנות לה' ניתן להזמין את השכינה.
היום אם אנחנו רוצים שהשכינה תשרה בציון עלינו לקרוא לה דרך חידוש עבודת הקרבנות. זו ההתמודדות הנכונה מול אומות העולם והפלשתים בפרט.

סרט וידאו על המאמר

http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

יום חמישי, דצמבר 13, 2007

מיהו משיח בן יוסף?


פרשת ויגש תשס”ז גיליון מס' 46
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
מיהו משיח בן יוסף
מהו תפקידו ההיסטורי של משיח בן יוסף ?
האם מדינת ישראל יכולה להמשיך להתקיים במתכונתה הנוכחית?

יעקב אבינו ומשפחתו יורדים למצרים על פי הזמנת יוסף. יוסף הצדיק הקדים את אביו וירד למצרים כדי להקל על קשיי הגלות הצפויים.
בעל ה"שפת אמת" כותב שיעקב התקשה מאוד לעזוב את ארץ ישראל, לכן הקב"ה שלח את יוסף לפניו. מהותו של יוסף הצדיק היא ביכולת שלו לגלות את חלקי הקדושה המוסתרים בתוך העולם הזה. לכן הוא היגיע למצרים שהוא המקום הטמא ביותר, על מנת להוציא משם את הניצוצות של קדושה הנמצאים בכל דבר שנברא מפי ה', אפילו במקומות הכי טמאים.
"שיוסף הוא בחינת המקשר עניני עולם הזה בכח הפנימיות שיש שם מהשם יתברך ושיתבטלו כל החצויות והקליה להפנימיות" (שפת אמת ויגש, תרל"א).
יוסף הצדיק, בזכות פעולותיו ביטל את השפעת מצרים על ישראל וכך הכשיר את הקרקע לבואו של יעקב אבינו למצרים. לפני ירידת בני ישראל למצרים התקיים מאבק איתנים בין יהודה ובין יוסף.
עימות זה מזכיר לנו את התגלות משיח בן יוסף לפני משיח בן דוד.
המשיח בן יוסף – המסמל את תהליך הגאולה בדרך הטבע, מכין את בואו של משיח בן דוד- שיתגלה בצורה ניסית.
לכן המשיח בן יוסף מתגלה לפני המשיח בן דוד. שמעתי מפי הרב אליהו זייני שליט"א מחיפה, שהציונות החילונית עצמה, מוגדרת כמשיח בן יוסף לאחר שהיא בנתה את התשתית הפיזית של מדינת ישראל. עכשיו היגיע הזמן לבנות את התשתית הרוחנית ולקרב את משיח בן דוד.
משנת תשכ"ז הציונות סיימה את דרכה ועלינו למלא את החלל הריק שנוצר, ברוחניות. זה אולי מסביר שמימי מלחמת ששת הימים ועד היום, ראשי מדינת ישראל לא התברכו בשום הצלחה בכל המהלכים המדיניים או הצבאיים שהם ביצעו.
כנראה שהם סיימו את שליחותם ההיסטורית, בדומה ליוסף שסיים את תפקידו ההיסטורי כאשר יעקב היגיע למצרים. נראה לומר שזאת הסיבה שמאמצע פרשת ויגש, התורה לא מתמקדת ביוסף כדמות מרכזית, אלא ביעקב אבינו.
שלב המעבר הוא שלב קשה וכרוך בהרבה "ויתורים כואבים", כמו המאבק שבין יוסף ובין יהודה. בסופו של דבר יהודה-המשיח בן דוד מתגבר על יוסף- המשיח בן יוסף, לאחר שהוא נקלע למצב בלתי אפשרי בנוגע לאחיו הקטן, בנימין- כנגד עם ישראל.
יהודה מתפרץ במלוא עוצמתו כאשר הוא לא מצליח לשחרר את בנימין מידיו של יוסף, המשנה למלך מצרים.
נראה לומר שימות המשיח, אף הם יהיו ימים קשים; וכשנגיע למבוי סתום אז הבחינה של יהודה-המסמלת את המלכות והזהות הלאומית של עם ישראל, תתפרץ ותבטל את השעבוד לאומות העולם.
זאת עובדה שעם ישראל מתרומם ומכריז על עצמאותו כאשר הוא נדחק לפינה ואין לו ברירה אחרת אלא למרוד ולהילחם. ראינו זאת בשעבוד מצרים, בתקופת השופטים, בימי החשמונאים, בתקופת מרדכי היהודי, ולאחר השואה.
היום אנחנו על פרשת דרכים בין שני המשיחים.
האם תהליך הגאולה ימשיך בדרך הטבע ? או שמא יתגלה המשיח ויעשה ניסים ונפלאות?
אויבינו מבפנים ומבחוץ לוחצים עלינו מכל הכיוונים. הפלשתינאים ממררים לנו את חיינו ומבריחים אותנו מנחלת אבותינו. האוליגרכיה השלטת במדינת ישראל עושה הכול כדי לשמור מרחק כמה שיותר גדול בין תורת ישראל ובין חוקי המדינה. האוליגרכיה הזאת סיימה את תפקידה ונאחזת בשארית כוחה בשלטון המושחת והמשחית.
בע"ה בקרוב תחזור מלכות בית דוד ותכניס רוחניות ותוכן יהודי במדינת ישראל וכך נבנה ביחד את בית המקדש השלישי בב"א.

sharethis