יום ראשון, מאי 29, 2011

כל יום, יום ירושלים


פרשת במדבר ויום ירושלים תשס"ט גיליון מס' 163
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

כל יום: יום ירושלים


לא לפספס את העדות המוקלטת של הרב גורן על נבואות מוטה גור לכיבוש ירושלים ושלבי הכיבוש בפועל: http://www.beithamikdash.tv/audio/ravgoren1967.mp3

למה הגויים רוצים להוציא אותנו מירושלים כדי לשלוט בה?
מדוע אנחנו מזכירים את ירושלים שלוש פעמים ביום?

השבוע נחגוג את יום שחרור ירושלים. למעשה אנחנו מחוברים לעיר הקודש במשך כל השנה.
בתפילות שאנחנו אומרים מידי יום, אנחנו מזכירים את ירושלים ומתפללים לבניינה.
ירושלים מחברת בין בית המקדש ובין ארץ ישראל. המשנה במסכת כלים מונה עשר קדושות הקיימות בארץ ישראל. ירושלים קדושה יותר מארץ ישראל, והר הבית קדוש יותר מירושלים. הקדושה של ירושלים נמצאת בתווך, בין ארץ ישראל ובין הר בית.
"(ו)עֶשֶׂר קְדֻשּׁוֹת הֵן, אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מְקֻדֶּשֶׁת מִכָּל הָאֲרָצוֹת.......(ח) לִפְנִים מִן הַחוֹמָה מְקֻדָּשׁ מֵהֶם, שֶׁאוֹכְלִים שָׁם קָדָשִׁים קַלִּים וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי. הַר הַבַּיִת מְקֻדָּשׁ מִמֶּנּוּ" (מסכת כלים פרק א משניות ו-ח).
בתש"ח זכינו, בחסדי ה', בארץ ישראל. בתשכ"ז קיבלנו בדרך נס את יהודה שומרון, עזה ,ירושלים והר הבית. לדאבוננו ממשלת ישראל החזירה את המתנה להקב"ה ומסר את מקום בית המקדש לגויים.
ברוך ה', אנחנו מתקדמים במדרגות הקדושה. בשנים האחרונות ישנה התעוררות בענייני המקדש והר הבית. אלפי יהודים משתתפים מידי חודש ב"סיבוב שערים" ומקיפים את הר הבית בשירה ובריקודים. אלפי יהודים עולים להר הבית בקביעות, לאחר טבילה ומתוך הקפדה להליכה למקומות המותרים.
יש עלייה במספר הרבנים העולים למקום בית המקדש. באגרותיו, הרב קוק מביא את דברי הזוהר, המשווים את ארץ ישראל לירושלים. זאת אומרת, שירושלים כוללת בתוכה את כל ארץ ישראל. (אגרות הראי"ה חלק א עמוד לד-לה).
הקדושה של ירושלים כה גדולה שהיא מכילה בתוכה, גם את הקדושה של שאר חלקי הארץ.
"תא חזי, ירושלים כל ארעא דישראל אתכפל תחותה" (ספר הזוהר חיי שרה, דף קכ"ח ע/ב).
לכן הגויים (כולל נשיא ארצות הברית של היום: חוסיין ברק אובמה), מנסים בכל כוחם לחלק את ירושלים. קשה להם לקבל את שיבת עם ישראל לארצו. המוסלמים מנסים למחוק את העבר שלנו הנמצא טמון באדמת הר הבית.
הנוצרים ניסו בעבר ומנסים עד עצם היום הזה, לשלוט בירושלים. הוותיקן והעומד בראשו, הדגיש בביקורו האחרון את האופי האוניברסאלי של ירושלים. העיר שייכת לכל הדתות. העיקר שהיהודים לא ישלטו בעיר הקודש ח"ו.
בשבוע האחרון, ירושלים נמצאת בראש הכותרות.
שני נציגים הבכירים של אדום: עולם המערבי ועולם הנוצרי, מתערבים בענין ארץ ישראל. הנוצרים תובעים מאיתנו כ-מאה מקומות טמאים הקשורים לנצרות. מצד שני, נשיא ארצות הברית דורש מעם ישראל לחלק את ארצו עם המוסלמים.
הגויים מעריכים את קדושת ארץ ישראל בכלל, וירושלים בפרט. במהלך הגלות, אבותינו התפללו לבנין ירושלים, ללא מחשבה שהדבר יתקיים בימיהם. אנחנו זוכים להתפלל לבנין ירושלים מתוך עיר הקודש עצמה. זהו חלום של כל תפוצות ישראל לדורותיהן שהתגשם.
המטרה העיקרית של התפילות היא לגרום לנו לתבוע את ירושלים ואת בית המקדש.
כמו שכתוב במדרש: " כך, כל אותן אלפים שנפלו בימי דוד לא נפלו אלא שלא תבעו בנין בית המקדש. ...... לפיכך, התקינו חסידים הראשונים שיהו ישראל מתפללין שלש תפלות בכל יום ויום, אנא, השב שכינתך לציון וסדר עבודה לירושלים. ותקנו בונה ירושלים ה', ברכה בפני עצמה, בתפלה, וברכת המזון" (מדרש תהילים מזמור יז).
למעשה אנחנו זוכרים את ירושלים בכל ימי השנה ובכל התפילות. הדור שלנו זכה לקבל את ארץ ישראל וירושלים, עבור כל הדורות הקודמים. התפילה שאנו אומרים בשמונה עשרה התגשמה: "ותחזה עינינו בשובך לציון ברחמים".
למעלה מארבעים שנה, הר הבית שומם ללא בית המקדש. זה הזמן לעבור שלב ולהתקדם לעבר הגאולה השלמה. עלינו לממש את המילים היפות שאנו אומרים מידי יום: "תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, וכסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין, ובנה אותה בנן עולם במהרה בימינו" (תפילת העמידה)
"ותבנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו" (ברכת המזון)
הגויים עושים הכל כדי למנוע את בנין ירושלים והגאולה. עלינו להתנגד לכל מהלך המצמצם את שלטית עם ישראל על ארץ ישראל ובעיקר על ירושלים.
יש לנו הזדמנות פז להודות להקב"ה על המתנה שהוא הפקיד בידינו, בשנת תשכ"ז. נחגוג את יום שחרור ירושלים בכ"ח אייר, ובנוסף בכל יום ויום בזמן תפילותינו. נתכוון למה שיוצא מפינו ובעיקר נעשה למען בנין ירושלים ובית המקדש בב"א.

הגיליון מוקדש לרפואתו השלמה של אפרים בן גיטל

יום ראשון, מאי 15, 2011

השמיטה מבטלת את הגלות


פרשיות בהר-בחקותי תשס”ז גיליון מס'64
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
השמיטה מבטלת את הגלות

למה השמיטה מביאה את הגלות על עם ישראל?
מה מסמלים המספרים 7 ו-49 בקיום העולם ?

פרשת בהר דנה בענייני השמיטה ובהשפעתם על קניין ארץ ישראל. הקב"ה מבקש מעם ישראל מסירות נפש עצומה: להפסיק לעבוד לפרנסתם במשך שנה שלמה, על מנת ללמוד תורה.
קשה לדמיין שהיום היינו משביתים את כלכלת המדינה לשנה שלמה.
למעשה, בשנת השמיטה אנחנו מנסים להדמות לכהנים. הכהנים לא קיבלו נחלה בארץ ישראל אלא ארבעים ושמונה ערים. הם מנותקים מהאדמה ומהחומריות. לכן הם נבחרו לעשות את עבודות המקדש. הכהנים אינם צריכים לעבוד לפרנסתם כי הם מקבלים תרומות ומעשרות מעם ישראל. הם מצווים לשמור על טהרתם ולא להיטמא. בשנת השמיטה כל אחד מישראל חייב להרגיש כמו כהן ולהתחבר לקדושה מתוך עזיבת עולם החומריות.
האדם צריך למלא את המצברים הרוחניים שלו כל שש שנים. המספר שש חוזר כמה פעמים באותו עניין.
לאחר שישה ימי עבודה אנחנו שובתים ביום השבת. השמיטה באה לאחר שש שנים והיובל לאחר שבע שמיטות. אפילו העולם שלנו נברא לששת אלפים שנה כאשר באלף השביעי תהיה תקופה חדשה לגמרי.
רבנו בחיי מפרש דרך הרמז את משמעות המספר ארבעים ותשעה, המופיע בפסוק זה:
"וְסָפַרְתָּ לְךָ, שֶׁבַע שַׁבְּתֹת שָׁנִים--שֶׁבַע שָׁנִים, שֶׁבַע פְּעָמִים; וְהָיוּ לְךָ, יְמֵי שֶׁבַע שַׁבְּתֹת הַשָּׁנִים, תֵּשַׁע וְאַרְבָּעִים, שָׁנָה" (ויקרא כה,ח). המספר ארבעים ותשע רומז לסוף כל ימי העולם הזה. ראוי לציין שהמושג "עולם" בתורה, בדרך כלל משמעותו ארבעים ותשע שנים. המספר ארבעים ותשע רומז לחמישים שערי בינה שנבראו, כאשר משה הגיע לשער המ"ט.
"כי מספר מ"ט בימים ובשנים ובאלפים ובשערי הבינה שנמסרו למשה הכל ענין אחד, ירמוז לזמן עמידת העולם וקיומו, ..... וזהו סוד חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולן נמסרו למשה חוץ מאחד, שנאמר (תהלים ח) ותחסרהו מעט מאלהים" (רבנו בחיי ויקרא כה,ח).
רבנו בחיי משווה את מי שכופר במצוות השמיטה לכופר בחידוש העולם ובעולם הבא (עיין ר' בחיי כה,ב).
בפרק ה' שבמסכת אבות, שנקרא השבת בע"ה, המשנה תולה את סיבת הגלות באי-קיום שמיטת הארץ.
" גלות באה לעולם על עובדי עבודה זרה, ועל גלוי עריות, ועל שפיכות דמים, ועל השמטת הארץ" (מסכת אבות פרק ה,משנה ט) .
מה כל כך חמור במצוות השמיטה שמביאה את הגלות?
המהר"ל מפראג בפירושו על מסכת אבות מבאר את הקשר המיוחד הקיים בין אדמת ארץ ישראל והאבות.
במספר מקומות בתורה מוזכר שבזכות שלושת האבות הקב"ה נתן לנו את ארץ ישראל. לעומת זאת בזכות קדושת ארץ ישראל ומעלותן הרבות, האבות זכו למדרגה עליונה. לכן אם ישראל מתנהג כמו אבותיהם אז הוא ראוי לשבת בארץ, בבטחה כי הארץ שייכת לאבות. אם ח"ו עם ישראל מתרחק מדרכי האבות אזי הוא מתחייב בגלות.
המהר"ל מכליל בארץ ישראל את בית המקדש כי הוא חלק בלתי נפרד של ארץ ישראל.
לכן הגלות מלווה בדרך כלל בחורבן בית המקדש, כך הוכח מההיסטוריה שלנו.
"ובודאי כל אשר שייך אל הארץ כמו בית המקדש שהוא תולה בארץ הכל הוא בשביל זכות האבות אשר בזכותם נתנה הארץ, ולפיכך כאשר לא היו נזהרים ישראל בדברים אשר היו מדות האבות, ראוי שיהיה בטל הארץ וכל אשר תלוי בארץ" (מהר"ל נתיבות עולם ב', עין טוב).
חז"ל אומרים ששלושת האבות הם כנגד שלושה בתי המקדש. לכן עלינו לחזור ולפעול בדרכי האבות, שבזכות קדושת הארץ הם הגיעו לשיא הרוחניות.
סיום הגלות יתרחש כאשר נבנה את בית המקדש השלישי וכל מה שמלווה את בניינו: שינוי מבנה המשטר "ממאפיוקרטיה" למלכות, כינון הסנהדרין כסמכות משפטית יחידה במקום הבג"ץ ומחיית זרע עמלק המוכן להתאבד כדי לפגוע בנו.
נגלה אותה המסירות נפש הנחוצה לקיום מצוות השמיטה כדי לחזור ולשלוט בהר הבית ללא התחשבות בגויים ולבנות את בית המקדש השלישי
.

סרט וידאו על המאמר
http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98

מקורות-
http://mekorot.blogspot.com/2007/05/blog-post_10.html

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

יום שבת, מאי 14, 2011

השמיטה גורמת לאחדות


פרשת בהר תשס”ח גיליון מס' 114
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461

השמיטה גורמת לאחדות
מהו התפקיד החברתי של שנת השמיטה עבור עם ישראל?
מדוע הפסוקים בנושא השמיטה כתובים בלשון יחיד ואלה העוסקים ביובל, בלשון רבים?
אנחנו נמצאים באמצע שנת השמיטה. שנת השמיטה מחזקת את האחדות בעם ישראל וגם את הערבות ההדדית בתוכינו. כאשר העם אינו טרוד בענייני הפרנסה ובצע הכסף, אז זה זמן טוב לחזרה לשורשים וללימוד התורה. שנת השמיטה מצמצת את הפערים הכלכליים הקיימים בעם ישראל ומטשטשת אותם.
לכן בשנת השמיטה עלינו לשחרר לחופשי, את העבד עברי.
לאחר שבע שמיטות, אנחנו חוגגים את שנת היובל. לאחר הכרזת שנת היובל, במוצאי יום כיפור הכוהנים תוקעים בשופר וכל העבדים משתחררים והקרקעות חוזרות לבעליהן הקודמים. כך, עם ישראל דואג לחלוקה הוגנת של הנכסים בין כל בתי האב.
קניין של נכסי דלא ניידי הינו מוגבל בזמן, עד שנת היובל.
למרות המסר המשותף של אחדות ושיווין במצוות השמיטה והיובל, יש ביניהם הבדל מהותי.
בעל "השם משמואל" מפרש את עניין השמיטה והיובלות בצורה נפלאה.
ה"שם משמואל" מדייק מהפסוקים העוסקים בעניין השמיטה, שהם נאמרים בלשון יחיד.
שֵׁשׁ שָׁנִים תִּזְרַע שָׂדֶךָ, וְשֵׁשׁ שָׁנִים תִּזְמֹר כַּרְמֶךָ; וְאָסַפְתָּ, אֶת-תְּבוּאָתָהּ. . ה אֵת סְפִיחַ קְצִירְךָ לֹא תִקְצוֹר (ויקרא כה,ג –ה).
לעומת זאת הפסוקים המתארים את היובל כתובים ברובם, בלשון רבים.
בְּיוֹם, הַכִּפֻּרִים, תַּעֲבִירוּ שׁוֹפָר, בְּכָל-אַרְצְכֶם.
י וְקִדַּשְׁתֶּם, אֵת שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים שָׁנָה, וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ, לְכָל-יֹשְׁבֶיהָ; יוֹבֵל הִוא, תִּהְיֶה לָכֶם, וְשַׁבְתֶּם אִישׁ אֶל-אֲחֻזָּתוֹ, וְאִישׁ אֶל-מִשְׁפַּחְתּוֹ תָּשֻׁבוּ. (ויקרא כה, ט-י).
לשון יחיד (שורש יחד) מראה על מידת האחדות בעם ישראל, כאשר הקב"ה מצווה אותנו לקיים את מצוות השמיטה כאיש אחד בלב אחד.
בשנת השמיטה עלינו לבטל את עצמנו כפרט ולהיות חלק מהכלל.
"כי בכל הכלל אי אפשר שלא יצטרף בין כולם קומה אחת שלימה להיות מעון לשכינה.."
(שם משמואל בהר שנת תר"ע דף שלה).
השייכות לכלל מביאה את השכינה על עם ישראל. לכן מצוות בניית בית המקדש מוטלת על כלל ישראל והאחדות הכרחית. אפילו אם האחדות באה דרך כפייה. כאשר לדוגמא, כופים את מי שאינו רוצה לתת את מחצית השקל, עבור קרבנות הציבור שבבית המקדש.
היובל בא לאחר שבע שמיטות, לכן הוא בדרגה יותר גבוהה. כי במהלך הארבעים ותשע שנים עם ישראל עלה ברוחניות משמיטה לשמיטה. התורה משתמשת בלשון רבים כדי לצוות את מצוות היובל לעם ישראל. התורה פונה לישראל כאוסף של יחידים ולא כקבוצה אחת. בשנת היובל כל אחד חוזר לאחוזתו, כל אדם חוזר לשורש נשמתו.
ה"שם משמואל" משווה את שנת השמיטה לימות המשיח, והיובל לעולם הבא.
נזכה בביאת המשיח רק מתוך אחדות של כלל ישראל. לעם ישראל יש מספיק זכויות כאשר הוא מאוחד ואז הוא ראוי לגאולה שלמה.
מצד שני, עולם הבא- כנגד היובל, הוא מצד הפרט כאשר לכל יהודי יש חלק שונה מחברו, בהתאם למעשיו.
תפקיד שנת השמיטה הוא לאחד את עם ישראל כדי להשכין את השכינה בתוכו.
לכן התורה מדגישה שמצוות השמיטה נתנה בהר סיני. כי בהר סיני העם היה מאוחד ולא היו מחלוקות.
אנחנו זוכים לחיות בתקופה של ימות המשיח. לכן עלינו ללמוד מהאופי הייחודי של השמיטה המאחדת את ישראל.
אחדות הרבנים דרושה לכינון בית הדין הגדול- הסנהדרין. אחדות הצבא דרושה כדי להביס את אויבינו ולכבוש את כל שטחי ארץ ישראל. בשנים האחרונות, אויבינו מפציצים אותנו בדרום הארץ.
אם אנחנו לא מרגישים את הכאב של תושבי שדרות או אשקלון, זה סימן לפירוד, חס ושלום. עלינו לחוש את הכאב והפחד של תושבי הדרום, כי אנחנו גוף אחד. עם ישראל וארץ ישראל דומים לגוף האדם. אם הרגל כואבת אז שאר איברי הגוף אינם יכולים לתפקד. אי אפשר לחתוך את גוש קטיף מבלי לפגוע בשאר חלקי ארץ ישראל (ראה מה שקורה בדרום). אי אפשר לזלזל בתושבי הדרום מבלי להתעלם מאוכלוסיות אחרות. עלינו להתאחד ולכבוש את עזה כדי ליישב אותה מחדש. אסור לנו לעשות מבצע צבאי נקודתי של כניסה ויציאה מעזה, כמו שעשינו בלבנון. עלינו להתאחד בצבא אחד שתגן באמת על ארץ ישראל ותושביה.
אחדות העם על כל פלגיו השונים, תביא לשכינה ותזרז את בנין בית המקדש בב"א.

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל
ויצחק בן יעקב ז"ל

sharethis