יום שישי, אוגוסט 05, 2016

בין המצרים תשעה באב: מי רוצה לשמור על ירושלים?

בין המצרים תשע"ו
גיליון מס' 273 מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח

מי רוצה לשמור על ירושלים?

תקופת בין המצרים היא קשה לעם ישראל. עלינו להתאבל על הגלות המרה וחורבן שני בתי המקדש. לעומת זאת הנביא זכריה מבשר לנו שימי הצום יהפכו לימים של שמחה. כמו שכתוב: כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה לְבֵית יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה וּלְמֹעֲדִים טוֹבִים וְהָאֱמֶת וְהַשָּׁלוֹם אֱהָבוּ. (זכריה,ח,יט).
הרב חיים כהן "החלבן" לומד מדברי זכריה שאם ימי הצום של עכשיו יהפכו לשמחה גדולה זהו סימן שימים אלה מכילים אור מיוחד שנסתר כרגע.
המשך המאמר מבוסס על פירוש "טללי חיים" על חומש דברים של הרב חיים כהן.
אנחנו מתאבלים וחיים בעצב כאשר אנחנו מרגישים בחוסר גדול. ככל שנחשוב על החיסרון שלנו ומצטערים על כך מעומק ליבנו אזי אנחנו מעוררים בשמים כוחות שיפעלו למלא את החוסר הזה. לכן כתוב בתלמוד שכל מי שמתאבל על חורבן ירושלים יזכה להשתתף בימי השמחה שהם בנין ירושלים ובית המקדש.
כמו שכתוב: "וחכמים אומרים כל העושה מלאכה בט' באב ואינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה שנא' (ישעיהו סו) שמחו את ירושלם וגילו בה כל אוהביה שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה מכאן אמרו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה" (תלמוד בבלי תענית דף ל ע/ב).
למעשה האבל הוא הכנה ותפילה לעבר ימים של שמחה ושלימות. כאשר מתבוננים במה שחסר לנו אנחנו פועלים למלא את החסר. השמחה מבטאה את ההרגשה של שלימות והשגת המטרה.
כמו שכתוב בפרקי אבות: "בן זומא אומר:...איזהו עשיר השמח בחלקו" (אבות ד,א). האדם שאינו מרגיש את החוסר מוגדר כאדם עשיר ושמח.
האם זה הזמן לדרוש מהקב"ה את הגאולה השלמה ובנין בית המקדש השלישי? אולי אין מקום לדחוק את הקץ כמו שעשו המעפילים לאחר חטא המרגלים?
ה"חלבן" כתב שלאחר שמליוני יהודים הצליחו לעלות לארץ ישראל ולהתיישב בה זהו סימן שהגלות המרה הסתיימה.
השואה היא הסימן של סיום עונש הגלות והתחלה של תקופה של  נחמה ופיוס בין ישראל ובין הקב"ה. " ברוך ה', סרה קללת הגלות, ריצינו את העונש הנורא, ודמם רבים נשפכו מאמתנו על כך.....כעת אנו בדור של נחמו נחמו עמי. על כן הדרישה לבית המקדש ולבניינו בדורנו, אינה עזות מצח, ובנין הארץ לחונן עפרה אינה חוצפה." (הרב חיים כהן טללי חיים, דברים דף קכז-ח).
לכן כל מי שעוסק ביישוב הארץ בכל חלקיה, קורא לחדש את עבודת הקרבנות ולבנות את בית המקדש השלישי פועל נכון.

sharethis