הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום שבת, יוני 30, 2012

פרשת שבוע: פרשת בלק בלק דוחה את הקץ


פרשת בלק תשס"ט גיליון מס' 169
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461
בלק דוחה את הקץ

למה מואב חשש כל כך מישראל ומהניצחון על האמורים?
האם אומות העולם השתנו ביחסיהם לישראל, מתקופת בלק ובלעם?

פרשת בלק סמוכה לפרשת חקת, לאחר הניצחון של ישראל על מלך האמורי ומלך הבשן.
בלק מלך מואב חושש מישראל. הוא רואה שעם ישראל בהנהגת משה רבנו, מתחיל לכבוש את ארץ ישראל. ההנהגה של משה רבנו הינה נצחית ואינה יכולה להתבטל. זאת אומרת, שאם משה רבנו יכבוש את ארץ ישראל, ימות המשיח והגאולה מתרחשים עכשיו.
למה מואב חושש מפני ימות המשיח?
לעתיד לבוא, עם ישראל יכבוש את ארץ עשרת העמים-ולא רק שבעת העמים.
על פי דעת רבנן, שלושת העמים הנותרים הם: עשו, מואב ועמון. מואב ידע שבני ישראל לא ינסו לכבוש את ארצו, כי כך ה' ציווה את משה רבנו: אַל-תָּצַר אֶת-מוֹאָב, וְאַל-תִּתְגָּר בָּם, מִלְחָמָה: כִּי לֹא-אֶתֵּן לְךָ מֵאַרְצוֹ, יְרֻשָּׁה (דברים ב, ט-י).
בימות המשיח, ישראל כן, יצליח לכבוש את ארץ שלושת העמים. כך הקב"ה הבטיח לאברהם אבינו במעמד ברית בין הבתרים.יום רביעי, יוני 20, 2012

פרשת שבוע: קרח -התכלת מחבר בין שמים וארץ


פרשת קרח תשס”ז גיליון מס' 69
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com

מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
התכלת מחבר בין שמים וארץ
למה מחלוקת קרח ועדתו התחילה עם שאלה בנושא צבע התכלת של הציצית?
האם החטא של קרח דומה לחטא המרגלים?

מחלוקת קרח ועדתו התחילה על פי חז"ל משאלה תמימה לכאורה. האם טלית שכולו תכלת חייב בציצית?
משה רבנו ענה לקרח שכל בגד חייב בציצית; קרח לא מקבל את תשובת משה רבנו ופותח במרד נגדו.
בעל ה"שפת אמת" מפרש את עניין צבע התכלת בציצית. החוטים הלבנים שבציצית הם כנגד הטהרה, וחוט התכלת כנגד הקדושה (שפת אמת שלח-לך שנת תרמ"ז-ח).
הקדושה מזכירה את הציץ של הכהן הגדול, כי היה כתוב עליו: "קודש לה". הציץ היה קשור על הראש של הכהן גדול עם חוט של תכלת כמו שכתוב " ושמת אותו על פתיל תכלת.." (שמות כ"ח,לז).
ראוי לציין שאותיות "ציץ" כלולות בתוך המילה "ציצית". יוצא מכאן שהטהרה נמצאת במדרגה יותר נמוכה מזו של הקדושה. זהו מהות השאלה של קרח לגבי מצוות ציצית בנוגע לבגד שכולו תכלת. קרח ועדתו מעידים על עצמם שהם כולם קדושים, כמו שנאמר:" כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם ה' " (במדבר טז,ג). לכן הם שאלו דווקא בעניין התכלת המסמל את הקדושה.
נראה לומר שקרח רצה להגיע למדרגת הקדושה, ללא הכנה ראוייה: הטהרה.
זה קצת מזכיר את חטא המרגלים שהעדיפו ללמוד תורה ולא לקיים את המצוות המעשיות והלאומיות ( עיין פרשת שלח-לך).
קרח רוצה לדבוק בשכינה ללא צורך במצוות מעשיות, כמו קביעת מזוזה או ציצית.
לדעת קרח אפשר להגיע לקדושה בלי אמצעים חומריים, כמו פתילים לבגד שכולו תכלת או מזוזה על חדר מלא ספרי תורה. חז"ל אמרו שהצבע תכלת מזכיר לנו למשך כל היום, את כסא הכבוד של הקב"ה. " אר"מ מה נשתנה תכלת מכל צבעונין? לפי שתכלת דומה לים דומה לרקיע דומה לכסא הכבוד" (סוטה י"ז ע/א).
קרח ניסה להתקרב לשכינה בלי לקיים את כל המצוות.
מצוות ציצית מיוחדת כי היא עוטפת את האדם בבגד קדוש המזכיר את תרי"ג המצוות. ( גימטרייא של ציצית שווה 600 + 8 חוטים +5 קשרים= 613 מצוות).
הטלית מקיף את האדם במצוות כדי לתקן לו מלבושים לעולם הבא.
ה"שפת אמת" מסביר לנו שקיימים שלושה מלבושים כנגד הנפש, הרוח והנשמה.
בשלושה אירועים שונים, בני ישראל זכו בכל שלושת המלבושים.
ביציאת מצרים קיבלו את חירותם הפיזית וכך תיקנו את הנפש.
בזמן קבלת התורה בני ישראל נהיו בני חורין אמיתיים ותקנו את הרוח. ולבסוף בבניית המשכן והמקדש הם השלימו את כל התיקונים, עם תיקון הנשמה.
כדי לשמר את התיקונים שעשו אבותינו במדבר, אנחנו עולים לרגל שלוש פעמים בשנה כדי לראות את פני השכינה ולהראות בעזרה. (שפת אמת קרח שנת תרנ"ה)
זו הטעות של קרח שרצה לדלג על כל התיקונים ולהגיע ישירות לקדושה.
עלינו לקיים את המצוות המעשיות המקרבות אותנו אל הקב"ה, ולא להתעלם מהם.
אנחנו צריכים לשאוף לתיקון של הנשמה- כנגד בית המקדש.
ברוך השם יש לנו כבר את החירות הנפשית- עצמאות בארץ ישראל והחירות הרוחנית ללמוד תורה ללא הפרעות חיצוניות.
מה שחסר לנו היום, זה בית המקדש השלישי שיבנה בע"ה בקרוב על ידי האדם.


סרט וידאו על המאמר
http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

יום שלישי, יוני 19, 2012

פרשת שבוע: קרח -האפיקורוס הראשון


פרשת קרח תשסו גיליון מס' 19
מאת שמואל בן חמו

לשלוח EMAIL לקבלת מאמרים הבאים:http://otzma1.com/joomla/images/stories/korach5766.pdf

פרשת שבוע: שלח לך - איך לתקן את חטא המרגלים


פרשת שלח לך תשס”ז גיליון מס' 68
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
איך לתקן את חטא המרגלים?

האם חטא המרגלים גרם לחורבן בית המקדש הראשון והשני?
איך לתקן היום, ארבעים שנה לאחר שחרור ירושלים והר הבית, את חטא המרגלים?

פרשת שלח לך הינה פרשה קשה, בגלל סירוב בני ישראל להיכנס לארץ ישראל. חז"ל במסכת סוטה מדייקים מלשון הפסוק "שלח לך"-מדעתך, כלומר שהקב"ה אפשר למשה רבנו להחליט לבדו בנושא שליחת המרגלים (סוטה לד ע/ב). בעל ה"שפת אמת" כתב שבחינת ארץ ישראל היא כנגד התורה שבעל פה. התורה שבעל פה נקנית לאדם לאחר שהוא התאמץ והתייגע בלימודה. כך כיבוש ארץ ישראל, תלוי ברצון עם ישראל לכבוש אותה, ורק לאחר מכן הקב"ה מסייע לנו (עיין שפת אמת ,שנת תר"ג דף 103).
נראה לומר שגם בניית בית המקדש השלשי תלויה ברצון העם, ורק לאחר מכן הקב"ה יסייע לנו.
ה"שפת אמת" מתבסס על מה שהבאנו לעיל, כדי לשפוך אור חדש על חטא המרגלים. המרגלים היו דבקים בתורה וכל היום ישבו ולמדו בבית המדרש. המרגלים ידעו היטיב את כל מקצועות התורה אבל התנגדו לעשות מעשים ולהיכנס לארץ. "והמרגלים היו דבקים רק בתורה. אבל הלימוד צריך להיות מביא לידי מעשה שנקרא אחרית טוב שכן היה דור המדבר וקבלת התורה הכנה לארץ ישראל שהוא בחינת עובדא" (שפת אמת שנת תרמ"ח).
הגמרא במסכת בבא קמא אומרת שגדול הלימוד המביא לידי מעשה. "והאמר מר גדול למוד תורה שהלמוד מביא לידי מעשה" (מסכת בבא קמא יז/א).
לעומת זה, לימוד התורה שלא מביא לידי מעשה מאבד מערכו.
אנחנו למדים מכאן שהמעשה עדיף על פני לימוד התורה- כך רש"י מפרש שם. המצוות המעשיות של כיבוש הארץ, מצוות התלויות בארץ ובניין בית המקדש לא עניינו את המרגלים. ראוי לציין שהמנהיגים שלפני מאה שנה פסקו אף הם, שאסור לעלות לארץ ישראל.
היום קם דור נוסף של מנהיגים, המונע מעם ישראל לעשות מעשים: לעלות להר הבית, לבנות את בית המקדש, להתגייס לצה"ל ולשחרור כל חלקי הארץ וכו'.


יום שני, יוני 18, 2012

פרשת שבוע: שלח לך - מעפילים או מרגלים


פרשת שלח לך תשס”ח גיליון מס' 119
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

מעפילים או מרגלים?
למה פרשת המנחות והנסכים נסמכה לפרשת המרגלים?
האם עלינו להתנהג כמו המרגלים או המעפילים?


פרשת שלח לך עוסקת בחטא המרגלים, כאשר בני ישראל לא רצו להיכנס לארץ ישראל. הקב"ה העניש את בני ישראל וגזר עליהם, לנדוד ארבעים שנה במדבר. כתוצאה מהעונש קבוצה קטנה מתוך בני ישראל –המכונים המעפילים, החליטו לעלות לארץ ישראל כדי לקיים את רצון ה'.
משה הזהיר אותם שהעלייה לא תצליח כי הם מפירים את דבר ה', בזמן שהם מנסים בכוח לבטל את העונש.
מיד אחר כך התורה מצווה אותנו להקריב נסכים ומנחה יחד עם כל קרבן יחיד. עד עכשיו המנחה והנסכים הוקרבו רק עם קרבנות ציבור.
הנסכים: הם היין ששופכים על המזבח. המנחה עשויה מסולת ושמן, הנשרפת כליל.
הקב"ה מוסיף תנאי עבור קיום המצווה הזאת. היא יכולה להתקיים רק לאחר כניסת בני ישראל לארץ ישראל, כמו שכתוב: "כי תבאו אל ארץ מושבתכם אשר אני נותן לכם:. ועשיתם אשה ל-ה' עולה או זבח לפלא נדר.” (במדבר טו,ב-ג).
חז"ל מפרשים את הקשר שבין פרשת המרגלים ובין פרשת המנחה והנסכים.
ראשית, ננסה להבין את מהות חטא המרגלים. בעל ה"שפת אמת" מתאר את חטא המרגלים כהתנגדות מצד בני ישראל לרדת בדרגה הרוחנית שלהם. כאשר הם נמצאים במדבר, כל היום הם עוסקים בלימוד תורה וכך משיגים מדרגות גבוהות מאוד ברוחניות. עבור דור המדבר, כניסה לארץ ישראל והתחברות לעולם החומרי הוצגה כירידה ברמה הרוחנית שלהם.
מלחמה בשבעת העמים, עבודת האדמה והתעסקות בסדרי השלטון, הינם דברים פחותים ביחס ללימוד התורה באמצע המדבר.
למעשה הקב"ה רוצה שעם ישראל יתקן את גופו עם כניסתו לארץ.
הרוחניות או הגשמיות לבדם אינם מובילים לתוצאות חיוביות.
התיקון האמיתי מתקיים מתוך שילוב שני הדברים: החלק הגשמי ביחד עם החלק הרוחני.יום שבת, יוני 16, 2012

פרשת שבוע: שלח לך - לעצור את חטא המרגלים המתמשךפרשת שלח לך תשס"ט גיליון מס' 166
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461
לעצור את חטא המרגלים המתמשך

למה הקב"ה העניש את עם ישראל בצורה כל כך חמורה, בגלל שליחת המרגלים?
האם אנחנו פועלים היום על פי עצת המרגלים או על פי התמימות של האבות?


פרשת שלח לך עוסקת בעיקר בחטא המכונה: "חטא המרגלים". למעשה העם כולו חטא ולאו דווקא המרגלים שהלכו לתור את הארץ ישראל.
ננסה להבין מזווית שונה את מהות החטא, על פי הדברים של ה"שם משמואל". ולבסוף נראה שחטא המרגלים ממשיך בעוצמה רבה בשנים האחרונות ובעיקר, בשבועות האחרונים.
אברהם אבינו מוזכר לראשונה בתורה, כאשר הוא עוזב את ארץ מולדתו ונוסע על פי ציווי ה', לארץ לא נודעת.
כמו שכתוב: וַיֹּאמֶר ה' אֶל-אַבְרָם, לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ, אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ (בראשית יב,א).
אברהם אבינו בוטח בהקב"ה ללא סיג, כאשר הוא מתנתק מחייו הקודמים ומתחיל חיים חדשים בארץ ישראל.
זאת התכונה העיקרית של אברהם אבינו: התמימות. הוא אינו שואל שאלות כלפי הקב"ה. גם כשהקב"ה מבקש להקריב את יצחק- בנו היחיד על המזבח, הוא מבצע את דבר ה', ללא עוררין.
בזכות התמימות של אברהם אבינו, הקב"ה נותן לו ולזרעו אחריו, את ארץ ישראל. כמו שכתוב: וַיֵּרָא ה' אֶל-אַבְרָם, וַיֹּאמֶר, לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת; (בראשית יב,ז).
יש קשר הדוק בין התמימות של ישראל ובין ירושת הארץ.יום שישי, יוני 15, 2012

פרשת שבוע: שלח לך - כלב בן יפונה: המורד בעל רוח אחרת


פרשת שלח לך תשסו גיליון מס' 18
מאת שמואל בן חמו
לשלוח EMAIL לקבלת מאמרים הבאים : PARASHATHAMIKDASH@GMAIL.COM


כלב בן יפונה : המורד בעל רוח אחרת
חטא המרגלים מוסבר בהרבה אופנים, אני בחרתי פירוש מפורסם, שהובא בזוהר,ועונה על שאלת אחריות העם בחטא, שראשי בני ישראל עברו.
המרגלים, נבחרו כי היו ראשי העם וצדיקים גמורים, הם הוציאו דיבה על ארץ ישראל מתוך דאגה לתפקידם.
הם הבינו שלאחר כניסה לארץ ישראל, הם לא ימשיכו את תפקידם כראשי בני ישראל, כי מנהיגותם מתאימה למדבר כאשר הקב"ה בקרב עם ישראל ,ומתגלה בצורה על טבעית ותפקידם להכין את בני ישראל לקבל את פני המלך.
לעומת זאת, בארץ ישראל, שהוא בית של הקב"ה, הוא מתגלה בדרך שונה, דרך הנהגה טבעית, לכן המנהיגים יצטרכו להתחלף, במנהיגים שהם שרים העומדים בביתו של המלך.
כך "הבית גנזי" על הפרשה מפרש את דברי הזוהר.
פרשת המרגלים, מהווה מאבק הישרדות, של מנהיגים גלותיים, לקראת סיום תפקידם ההיסטורי,המנסים בכל מחיר לדאוג לאינטרסים האישיים שלהם, על חשבון טובת עם ישראל.
נשמע מוכר, לא?


sharethis