יום שני, ינואר 23, 2017

פרשת שבוע: פרשת ויחי - שלבי השעבוד רומזים לגאולה

פרשת ויחי תשע"ז   
  

גיליון מס' 290 מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com 

שלבי השעבוד רומזים לגאולה

מפרשת ויחי עד אמצע חומש שמות בני ישראל נמצאים בגלות במצרים. למעשה השעבוד התחיל עם פטירת יעקב אבינו.
כמו שכתוב במדרש רבה: " למה פרשה זו סתומה מכל הפרשיות של תורה אלא כיון שנפטר אבינו יעקב התחילה שעבוד מצרים על ישראל." (בראשית רבה צו, א ) .
לכן הפרשה נקראת סתומה כאשר אין רווח בספר התורה בין פרשת ויגש ובין פרשת ויחי.
איך פטירת יעקב אבינו גרמה לתחילת השעבוד?
השעבוד התחיל למעשה אחרי מות השבטים, אז לאיזה שעבוד המדרש מתכוון?
המאמר מבוסס על פירוש ה"בית גנזי" על התורה על פרשת ויחי.

כוחות הקדושה והטומאה

נביא דברי הקדמה כדי להבין איך העולם נמצא במאבק מתמיד בין כוחות הקדושה ובין כוחות הטומאה.
יש שלושה סוגים של אורות: הכתר, אבא ואמא וזכר ונקבה. אור הכתר הינו האור הגדול ביותר המרחיק את החושך למרחקים ולא מאפשר מגע כלשהו עם הקדושה.
כאשר אור הכתר מתמעט אזי כוחות החושך יכולים להתקרב יותר למקום הקדושה.
בדרגה נמוכה יותר נמצאים האורות של אבא ואמא. אור זה נקרא אור מקיף, הדומה להורים השומרים על ילדיהם מכל רע ומעניקים להם אהבה וחום.
המעגל השלישי המגן על השכינה הינו אור זכר ונקבה. אור זה נמצא צמוד לשכינה ומהווה קו ההגנה האחרון מפני כוחות הטומאה.
יום השבת קיבל מעמד מיוחד כאשר ביום זה אורות הכתר מתגברים ומדחיקים את כוחות הטומאה.
" בחול דבוקה בעקביים דקדושה ובשבת נעשה חלל בין הקדושה לקלי' על ידי שהעולמות עולים למעלה והקלי' נשארו במקומם למטה." (בית גנזי, בראשית דף תתתרנו).
ההסבר הזה מאפשר לנו להבין במקצת את העומק הנמצא במצוות תחום של שבת ועירובין. אסור לעבור מעל מרחק של אלפיים אמה כדי לשמור מרחק פיזי מפני הטומאה בנוסף למרחק הרוחני הקיים ממילא.

באי מצרים מעכבים את השעבוד

פרשת שבוע: פרשת ויגש - איך להפוך חלום למציאות?

פרשת ויגש תשע"ז     
גיליון מס' 289 מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com                                             

איך להפוך חלום למציאות? 

מדוע התורה מפרטת כל כך הרבה חלומות בספר בראשית?
למה יוסף התעקש לממש את חלומותיו עד תומם?

בפרשיות האחרונות של ספר בראשית התורה נותנת חשיבות מיוחדת לחלומות. חלומות של אבותינו כמו יעקב אבינו שחלם על הגלויות ובית המקדש  או יוסף הצדיק שחלם על הנהגת בני ישראל. התורה מציגה גם חלומות של גויים כמו שר המשקים, שר האופים ופרעה מלך מצרים. מה משותף לכל החלומות האלה?

משמעות החלומות
מה שמאפיין את החלומות שהובאו בספר בראשית הוא שהם כולם התגשמו והפכו למציאות. הם לא נשארו בדרגה של חזון או דבר שאינו קשור למציאות כמו רוב החלומות.
ננסה להבין את משמעות החלומות ומימושם מתוך מאמר של ה"חלבן" בספרו "טללי חיים".
החלום הינו הצצה לעבר עולמות העליונים. החלום עלול לבשר על תהלכים עתידיים שיתגלו מאוחר יותר בעולם הזה.
השאלה איך אנחנו מתיחסים אליו. אם האדם פותר את החלום בצורה חיובית ודבק בו אז הוא יהפוך למציאות.
פתרון החלום הולך לפי הפירוש שהאדם נותן לו. 
כמו שכתוב בתלמוד בבלי: " ...דאמר רבי אלעזר מנין שכל החלומות הולכין אחר הפה שנאמר (בראשית מא) ויהי כאשר פתר לנו כן היה " (מסכת ברכות נה ע/ב).
אדם שחולם חלומות גדולים ומאמין בהם אזי הם יהפכו למציאות. לעומת זאת אדם עם חלומות מצומצמים לא יוכל להתעלות וישאר באותה מדרגה הנמוכה.
" בשעה שהאדם מתחבר ברוחו אל חלום טוב, שאיפה פנימית, רוחו אחוזה בה והוא מתמיד לזכרה, הרי שהוא באמת מפתח אותה בפנימיות רוחו, בתוככי חייו, ודבר זה בעצמו גורם לחלום ושאיפה זו להתממש בפועל." (הרב חיים כהן, טללי חיים בראשית דף תרכז).

ציפייה לישועה
כל שנה אנחנו מאחלים לעצמנו: לשנה הבאה בירושלים הבנויה. לאחר שאבותינו האמינו במימוש החלום של חזרה לירושלים ובנין בית המקדש במשך אלפיים שנות גלות, בסופו של דבר החזון יתממש.
יש לנו אפילו חובה לצפות לגאולה באופן תמידי. אחת השאלות ראשונות שאנחנו נשאלים בעולם האמת היא: האם ציפית לישועה?
כמו שכתוב במסכת ברכות: " אמר ר"ל מאי דכתיב (ישעיהו לג) והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת וגו' אמונת .....אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפריה ורביה צפית לישועה פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דבר" (ברכות נה/ב).  
ה"חלבן" מביא את דברי הרב קוק שמסביר איך הציפייה לישועה ברמה הלאומית מקרבת את הגאולה.
כמו שראינו שהדבקות בחלום פרטי גורמת למימושו בפועל כך זה קורה ברמה הלאומית. כאשר עם ישראל מתפלל להתגלות המשיח ולקירוב הגאולה הדברים יוצאים מכוח אל הפועל.
" וכן שם ה' יתברך גם כן בכלל ישראל, שבנפשם שם סגולה אל כל הגדולה שהם מוכנים לה לסוף הימים, וסוך כל הדברים הסגולה מוכרחת לצאת מן הכוח אל הפועל. אבל הזכרתה והייחול אליה מחזקתה, אם כן היא נכונה יותר אל פעולתה על ידי זה. על כן הצפיה לישועה והזכרתה יש לה תועלת גדולה בקירוב הישועה...." (הרב קוק, מדבר שור, דרוש כד).

חלומות יוסף

יום שני, ינואר 02, 2017

חנוכה- מי ניצח על מה?

פרשת ויגש חנוכה תשע"ז     
גיליון מס' 288 מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com 

מי ניצח על מה?


לכבוד חנוכה נעלה מספר שאלות המקיפות את מצוות החג.
מדוע החג נמשך שמונה ימים ולא יום אחד כמו פורים או שבעה ימים כמו חנוכת בית ראשון או פסח?
האם יש סיבה מיוחדת שמדליקים את הנרות בלילה?
למה הדלקת החנוכיה מחייבת פירסום הנס?
מדוע חז"ל תקנו הדלקת חנוכיה עם שמן כזכר לניצחון ולנס פך השמן?
למה חז"ל קבעו שתי ברכות לפני הדלקת החנוכיה עבור מצווה מדרבנן?
מדוע הניצחון על היוונים הושג על ידי משפחה של כהנים?
ננסה לענות לכל השאלות מתוך המאמר הנפלא 'נר מצווה' של המהר"ל מפראג רבי יהודה ליוואי.

ארבע מלכויות
נביא דברי הקדמה בנושא ארבע מלכויות השולטות בעולם: בבל, פרס ומדי, יון ואדום. כאשר המלכויות שולטות בעולם זהו סימן שהעולם אינו שלם וצריך תיקון.
התיקון בא מעם ישראל המאחד את העולם באמונה בהקב"ה המנהל את העולם. לעתיד לבוא הכוח של המלכויות ידעך וישראל ימשול בעולם מתוך קידוש שם שמים.
" אבל ד' מלכויות מבטלים אחדות בעולם כאשר לוקחים הממשלה בישראל שהם מעידים על אחדותו יתברך ולכך בסוף ד' מלכויות כאשר תחזור המלכות לישראל כתיב ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה (עובדיה א,כא). " ( מהר"ל נר מצוה דף ח).
המלכויות נמשלות לשלוש כוחות שבאדם: הנפש, הגוף והשכל. המהר"ל מיחס את הכח הנפשי למלכות בבל שרצו למשול ולכבוש את כל העולם. פרס הינו הכח הגופני שרודף אחר תאוות הבצע והכסף. מלכות יון מיוצגת על ידי השכל והחכמה כאשר היוונים העלו על נס את השכל האנושי.
מלכות אדום מכילה קצת משלוש המלכויות (ראה נר מצווה דף טו).
מלכות יוון
עכשיו נתמקד במלכות יוון. תורת ישראל מאירה את העולם עם השכל האלוקי. הקב"ה הסתכל בתורה כדי לברוא את העולם. כמו שכתוב בזוהר הקדוש: " תָּא חֲזֵי, בְּאוֹרַיְיתָא בָּרָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא עָלְמָא, וְהָא אוּקְמוּהָ דִּכְתִיב, (משלי ח) וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן וָאֶהְיֶה שַׁעֲשׁוּעִים יוֹם יוֹם וְאִיהוּ אִסְתַּכַּל בָּהּ זִמְנָא וּתְרֵין וּתְלָתָא וְאַרְבַּע זִמְנִין, וּלְבָתַר אָמַר לוֹן, וּלְבָתַר עָבִיד בָּהּ עֲבִידְתָּא." (הקדמת ספר הזוהר דף ה ע/א).
מלכות יוון הנמשלת לשכל האנושי מתנגדת לשכל האלוקי. הקב"ה מתגלה בעולם הזה דרך עם ישראל. לכן היוונים נלחמו בישראל דרך גזרות נגד התורה וטמאו את בית המקדש.

sharethis