הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום שישי, מאי 14, 2021

פרשת במדבר יום ירושלים מה מעכב את הגאולה?

פרשיות בהר בחוקותי- יום ירושלים תשפ"א 

גיליון מס 375  מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com  

מה מעכב את הגאולה?

פרשת בהר עוסקת בשמיטת הארץ. מצוות השמיטה מעידה על הקדושה המיוחדת של ארץ ישראל מול שאר הארצות. זה דומה למצוות שמירת השבת, המיוחדת לעם ישראל. 
כאשר גוי שומר שבת הוא מתחייב במיתה. כמו שכתוב בתלמוד: " ואר''ל עובד כוכבים ששבת חייב מיתה שנאמר ויום ולילה לא ישבותו  (בראשית ח,כב) ואמר מר אזהרה שלהן זו היא מיתתן". (סנהדרין דף נח ע/ב).
מאיפה נובעת קדושת הארץ? הרי הקב"ה ברא את כל העולם!
האם הגאולה השלמה מתעכבת בגלל יחס לא נכון לארץ ישראל ולירושלים?
בע"ה נענה לשאלות המהותיות האלה על בסיס מאמר של הרב יעקב משה חרל"פ מתוך ספרו: מעיני הישועה.
יש הבדל מהותי בין ארץ ישראל ובין חו"ל. 
זה הבדל מהותי שלא מאפשר השוואה בין הארצות, כי מדובר במציאות שונה. אי אפשר להשוות תפוח ושעון כי אלה דברים שונים במהותם, אותו הדבר עבור ארץ ישראל מול שאר הארצות.
מקור קדושת הארץ נובע מהר הבית, מקום המקדש. קדושת הר הבית הינה קדושה בעצם, הנמצאת בתוך מהותו כאשר קדושתו איננה תלויה בדבר או במעשה של אדם.
כמו שכתוב: "וכמו שהמקום אשר בחר ה', מקום המקדש, מעלתו מצד עצמו כן כל ארץ ישראל היא בקדושת קדש הקדשים, המקום אשר היה בהעלם ולא יכלו לעבוד עליו עבודה זרה." (מעיני הישועה, שערי ארץ ישראל, פרק לב דף רצ).
למעשה, קדושת הארץ נובעת מקדושת קודש הקדשים. מקום המקדש היה מוסתר עד ימי דוד המלך, כדי שהגויים לא יחללו אותו על ידי עבודה זרה.
יש הוכחה נוספת המעידה שהר הבית הינו תמצית של כל הארץ. 

sharethis