הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום ראשון, יולי 17, 2011

פרשת שבוע: מטות להוריד את המחיצות המיותרות


פרשת מטות תשס”ח גיליון מס' 124
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

להוריד את המחיצות המיותרות
למה התורה אינה רואה בעין יפה את עניין הנדרים והשבועות?
האם יש מקום לבטל את האבל על חורבן בית הקדש?

פרשת מטות פותחת בענייני הנדרים והשבועות.
כאשר האדם מתחייב בקול, לעשות פעולה כלשהי או להיפך, אוסר על עצמו שימוש בחפץ, עליו לקיים את דיבורו. למוצא פי האדם יש כוח רב.
כמו שכתוב: אִישׁ כִּי-יִדֹּר נֶדֶר לַ-ה', אוֹ-הִשָּׁבַע שְׁבֻעָה לֶאְסֹר אִסָּר עַל-נַפְשׁוֹ--לֹא יַחֵל, דְּבָרוֹ: כְּכָל-הַיֹּצֵא מִפִּיו, יַעֲשֶׂה. (במדבר ל,ג)
חז"ל אינם רואים בעין טובה, את מי שנודר נדרים או נשבע בשם ה', ללא צורך אמיתי.
ברוך ה', יש לנו תרי"ג מצוות. כאשר האדם נודר נדר, הוא מוסיף על עצמו מצוות נוספות. האדם כביכול, טוען נגד הקב"ה שאין מספיק מצוות בתורה.
התלמוד משווה את הנודר למי שבונה במה (בונה מזבח מחוץ להר הבית) בזמן איסור הבמות.
" דתניא ר' נתן אומר הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבן " (נדרים כב/א). רבנו ניסים מפרש את דבריו החמורים של רבי נתן. הוא מסביר את חומרת הנדר בעזרת הקרבנות.
הקב"ה הורה לנו להביא קרבנות בבית המקדש בלבד, ואסר עלינו להוסיף מקומות חדשים להקרבת קרבנות. כאשר האדם נודר נדר לה', אז הוא אוסר על עצמו דבר שהוא מותר על פי התורה. לכאורה זה דבר חיובי, כאשר אדם רוצה לקיים מצוות רבות ככל האפשר. גם בניית במה מחוץ לירושלים, והקרבת קרבן להקב"ה הם דברים רצויים, לכאורה. לכן התלמוד הדגיש שזה דבר לא רצוי לפני הקב"ה. כמו שאסור לבנות במות מחוץ למקום המקדש, אז כדאי להימנע מלנדור נדרים.
יוצא מכאן, שיש קשר בין הנדר ובין הקרבן.
אמירת הנדר צריכה לכלול מילים מסוימות המעידות על כוונת הנודר. למשל אם הנודר אומר: "החפץ הזה כקרבן", הנדר תופס. (עיין מסכת נדרים י/א במשנה).
בדרך כלל הנדרים הם כלפי הקב"ה ובית המקדש.
הקרבן מסמל את הקדושה שבאה מכוח האדם, כאשר הוא מקדיש את רכושו להקב"ה. יש מקום לחשוב שטוב להוסיף גדרות כדי לא להיכשל במצוות עצמן. התורה אומרת לנו בצורה מפורשת, שאין להוסיף איסורים מיותרים על תרי"ג המצוות.
הנדר והשבועה משמשים כאמצעים כדי להתקרב להקב"ה.
הנדר פועל על חפץ ויכול לאסור אותו כלפי העולם. למשל, המקדיש לה' כיכר לחם, מייד לאחר מכן כיכר הלחם נאסר על כולם.
לעומת זאת השבועה משפיעה על האדם עצמו. למשל אם אדם נשבע בשם ה' לעשות מעשה. החיוב חל על הנשבע בלבד, על האדם.
נראה לומר שהשבועה והנדר הם שני דרכים להתחבר להקב"ה.
הנדר-המשפיע על חפץ, דומה לתהליך הקרבת הקרבנות או בנין בית המקדש. האדם מקדיש את רכושו החומרי, להקב"ה כדי שהחפץ יעלה בדרגת הקדושה ויזדכך.
השבועה באה כנגד השכנת השכינה בעולם הזה. כאשר האדם נשבע בשם ה', הוא מנסה לערב את הקב"ה בפעולותיו ובמחשבותיו. הנשבע רוצה לחזק את דבריו ולתת להם יותר תוקף, בעזרת שם ה'. תהליך זה דומה להשכבת השכינה על בנין אבנים, בעולם הזה.
אנחנו נמצאים בתקופת בין המצרים, המזכירה לנו את חורבן בית המקדש.
הרבה יהודים טובים מחמירים ומדקדקים בדיני האבלות השייכים לתקופה הזאת, ושוכחים את העיקר. עלינו לזכור את שורש המצווה ולא את המחיצות שחז"ל הוסיפו במהלך הדורות, כדי שנזכור לתמיד את ענייני המקדש.

העיקר הוא לזכור את החורבן כדי לעשות ולבנות את בית המקדש כאשר הדבר מתאפשר.
ה"בית יעקב" על התורה מסביר שהנדר בא להוסיף גדר ומשמרת על המצוות. אם מוסיפים יותר מדי גדרות, שוכחים את המצווה המקורית. זו הסיבה שהתורה אינה רואה בעין יפה את ענייני הנדרים. (עיין בית יעקב דף מט). לכן פרשת מטות חלה בימי בין המצרים-בין י"ז בתמוז ובין ט' באב.
הרבנים האוסרים לעלות להר הבית, מרחיקים את תלמידיהם מהתעסקות בדיני בית המקדש.
יותר קל לאסור דבר מאשר להתיר אותו. אבל עלינו מוטלת אחריות של אלפיים שנות גלות. מה שלא זכו אבותינו לראות, אנחנו זכינו ב"ה. ארץ ישראל מיושבת, ירושלים והר הבית נמצאים בשליטת עם ישראל. לכן עלינו לנצל את שלושת השבועות של אבל, להתבוננות בעניין חידוש עבודת הקרבנות ובנין בית המקדש.
נלמד מפרשת השבוע, לבטל את האיסורים והמחיצות המרחיקים אותנו ממצוות בנין בית המקדש.
נחזור לשורש המצווה של זיכרון חורבן בית המקדש. זיכרון החורבן מהווה הכנה מעשית לבנין בית המקדש השלישי.
אין לנו עניין להנציח את החורבן לשמו, אלא למען חידוש עבודת הקרבנות בהר המוריה וחיבור לשכינה.

יום שישי, יולי 15, 2011

יום שני, יולי 11, 2011

פרשת שבוע: פינחס פועל לבדו לטובת הכללפרשת בלק תשס”ח גיליון מס' 122
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

פינחס פועל לבדו לטובת הכלל
מה עשה פינחס כדי לזכות בכהונה?
מה עלינו ללמוד מפינחס כדי לזרז את בנן בית המקדש השלישי?

בסוף פרשת בלק אנחנו מוצאים את מעשה הקנאה של פינחס, שהציל את עם ישראל מהמגיפה.
בני ישראל התחילו לזנות עם בנות מדיון. אחד מראשי שבט שמעון מתגרה במשה רבנו ורוצה להתחתן עם מדינית, בת מלך. משה אינו מצליח להשיב לו על פי דבר ה'. העם רואה זאת ומרגיש חוסר אונים. בני ישראל מתחילים לבכות מול האוהל מועד.
רבנו בחיי מסביר למה בני ישראל בכו כאשר נתעלמה הלכה ממשה רבנו. בני ישראל הרגישו שהמנהיגות של משה רבנו מסתיימת. עם ישראל נירגע, כאשר בא פינחס ופעל לפי הלכה שלמד בעבר ממשה רבנו. (עיין רבנו בחיי במדבר כה,ו).
פינחס עושה מעשה נועז ומסוכן. הוא הורג יהודי מתוך קנאות להקב"ה. בעצם, פינחס מוסר את נפשו להקב"ה כאשר הוא נכנס למחנה שמעון והורג את זמרי בן סלוא ממשפחת נשיא השבט.
רבי יונתן בן עוזיאל דורש שלפינחס קרו שתים עשרה ניסים בזמן הריגת זוג החוטאים.
אחד הניסים הוא שאנשי שבט שמעון לא הרגו את פינחס.
אנחנו רואים שפינחס פעל לבדו על דעת עצמו. ובכל זאת, הוא הציל את עם ישראל ממגיפה קשה.
נראה לומר שכאשר אדם פועל בהחלטיות, לשם שמים ללא שום שיקול זר או אינטרס אישי, הקב"ה מצליח את דרכו. יותר מכך, אדם זה אינו מייצג את עצמו בלבד אלא את כל כלל ישראל.
יום שבת, יולי 09, 2011

פרשת שבוע: פרשת פינחס - קרבן התמיד כמבחן מנהיגות

פרשת פינחס תשס”ח גיליון מס' 123
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

קרבן התמיד כמבחן מנהיגות
למה נסמכה פרשת הקרבת קרבן התמיד למינוי יהושע בן נון, במקום משה רבנו?
איך לאחד את העם בימינו ולזכות במנהיג ראוי?

בפרשת פינחס, משה רבנו מבין שהגזרה לא בטלה. הוא לא יורשה להיכנס לארץ ישראל. לכן הדאגה הראשונה שלו היא למנות מחליף ראוי שינהיג במקומו, את בני ישראל לקראת הכניסה לארץ. משה פונה להקב"ה בצורה שונה מהרגיל ודורש בתוקף מהקב"ה למלא את בקשתו, כמו שכתוב: "וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה, אֶל-ה' לֵאמֹר: יִפְקֹד ה', אֱלֹקי הָרוּחֹת לְכָל-בָּשָׂר, אִישׁ, עַל-הָעֵדָה. (במדבר כז, טו-טז)
לאחר שהקב"ה נענה לבקשת משה רבנו במינוי יורשו, הקב"ה מצווה את עם ישראל להקריב את קרבן התמיד: כבש אחד בבוקר וכבש אחד בצהריים.
כידוע, סמיכות פרשיות בתורה, באה להעביר מסר. רש"י מביא את דברי ה"ספרי" הנותן טעם על הקשר הקיים בין מינוי יהושע ובין קרבן התמיד.
" .. אמר לו הקב"ה עד שאתה מצווה על בני, צוה את בני ישראל עלי "(רש"י כח,ב)
משה רבנו פוקד על הקב"ה, כביכול למנות יורש. הקב"ה עונה למשה רבנו, בציווי אחר- קרבנות התמיד. במילים אחרות, הקב"ה עונה למשה כך: אם אתה דואג לעם ישראל, פעל כדי שיקריבו את קרבן התמיד. מינוי מחליף הוא דבר שולי ביחס לעניין הקרבנות.
נראה לומר שמינוי יהושע במקום משה רבנו, פחות חשוב מהקרבת קרבן התמיד. הקב"ה רומז למשה רבנו ולעם ישראל עבור הדורות הבאים, שהקרבת הקרבנות התמיד הוא דבר חיוני לעם ישראל, לפני מינוי המנהיג.
תפקיד המנהיג לאחד את עם ישראל כדי למלא את רצון ה'. המנהיג צריך להתחשב בדעות השונות ולפעמים המנוגדות, של כל אחד מישראל.

יום שישי, יולי 08, 2011

פרשת שבוע פרשת פינחס. פינחס: מנהיג של מעשים.


פרשת פינחס תש"ע גיליון מס' 199
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לקריאת מאמרים נוספים :
http://otzma1.blogspot.com/
מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461
פינחס: מנהיג של מעשים
מדוע פינחס קיבל את הכהונה לאחר שהוא הרג את החוטאים?
איזו מנהיגות נדרשת בארץ ישראל לעומת הגלות?

אחרי ארבעים שנה של נדודים במדבר, התורה מציגה בפנינו מנהיג מסוג חדש. מנהיג שעושה מעשה, והורג נשיא שבט שמעון יחד עם פרוצה של בית המלוכה המדינית.
התורה רוצה להעביר מסר לעם ישראל, לקראת הכניסה לארץ. המנהיגות של משה רבנו מסתיימת, ועכשיו עם ישראל צריך לפעול בצורה שונה.
במדבר, בני ישראל חיו במעין חממה תחת השגחת ה' מתמדת. בני ישראל לא עבדו את האדמה כדי לאכול, הם לא בנו בתים של קבע וגם לא חפרו בורות כדי לשתות מים.
לאחר הכניסה לארץ ישראל, המציאות תשתנה, לכן הנהגת העם צריכה גם היא להשתנות.
בעל ה"שפת אמת" מגדיר את המנהיגות של משה רבנו, מלמעלה למטה. משה רבנו הוריד את רצון ה' מן השמים אל העולם הזה. זאת הבחינה של "נשמע", כאשר בני ישראל ענו פה אחד במעמד הר סיני: וַיֹּאמְרוּ, כֹּל אֲשֶׁר-דִּבֶּר ה' נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע (שמות כד,ז), בזמן קבלת התורה.
בארץ ישראל-מקום הטבעי של ישראל, החיבור להקב"ה מתחיל מלמטה על ידי עשיית המצוות ועולה אל ה'.
כמו שראינו בפרשת בלק בשבוע שעבר (הוסף לינק כאן), המצוות המעשיות של: הקרבת קרבנות, מצוות התלויות בארץ, כיבוש הארץ וכו' ..., דוחות את החומר וגורמות להשכנת השכינה בעולם.
זאת הבחינה של "נעשה", כאשר לאחר הכניסה לארץ ישראל מתחילה תקופה חדשה. המעשה של האדם גורם להשכנת השכינה בעולם.


פרשת שבוע: פרשת פינחס - מה משה רומז ליהושע

פרשת פנחס תשס”ז גיליון מס' 72
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
מה משה רומז ליהושע ?

מה רומז משה רבנו ליהושע בשעת העברת השלטון?
למה סמוך לחילופי מנהיגים מוזכרת פרשת הקרבנות?

פרשת פנחס עוסקת בעיקר במעשה גבורה של פנחס. לאחר מכן, התורה מתארת לנו את טקס העברת השלטון ממשה רבנו ליהושע בן נון. בהמשך, התורה מתארת את מצוות קרבנות התמיד והמוספים. חז"ל שואלים, למה פרשת הקרבנות נסמכה לפרשת מינוי יהושע? ולמה היא נאמרה דווקא, לפני כניסת עם ישראל לארץ ישראל?
חלק מהמפרשים אומרים שלקראת הכניסה לארץ, על עם ישראל להתחזק בעבודת הקרבנות מסיבות שונות.
האור החיים הקדוש (שיום פטירתו היה השבוע) כותב שבני ישראל היו יכולים להבין, שלאחר כניסה לארץ אין להקריב קרבנות. לכן משה רבנו חזר על פרשת הקרבנות מיד לאחר מינוי יהושע כדי למנוע כל אי הבנה: " לשעבר היו המסעות נוהגים והתמידין נוהגים, פסקו המסעות פסקו התמידין, אמר הקדוש ברוך הוא למשה אמור להם שיהיו נוהגין תמידים" (במדבר כח,ב).
הרמב"ן מפרש שבמדבר לא הקריבו מוספים ולא נסכים. אבל בכניסתם לארץ הם מתחייבים בהקרבתם.
"כי במדבר לא הקריבו המוספים ... וכן לא נתחייבו בנסכים במדבר... ועכשיו חייב באי הארץ לעשות שם הכל, התמידין והמוספין ומנחתם ונסכיהם" (רמב"ן כח,ב).
החזקוני ובעל הטורים מפרשים, שגם בשעת מלחמה או בטומאה, אין לבטל את עבודת התמיד. כך אנחנו למדים מיהושע, כאשר מלאך בא להוכיח אותו על שביטל את קרבן התמיד בזמן המצור על יריחו. (עיין חזקוני (כח,ב) ובעל הטורים (כז,כג) ומגילה ג/א).
נראה לומר שבני ישראל לאחר כניסתם לארץ ישראל, מוציאים לפועל את הטבע שלהם. כלומר בגלות מצרים ובמהלך ארבעים שנות נדודים במדבר, בני ישראל היו רחוקים ממימוש הטבע הפנימי שלהם.
לקראת הכניסה לארץ ישראל משה רבנו מזכיר ליהושע ולעם ישראל שהקרבנות מהווים חלק בלתי נפרד של טבע עם ישראל.
רק בארץ ישראל, ניתן יהיה להשיג את דרגת השלמות כאשר עבודת הקרבנות ומינוי מנהיג ראוי מהווים תנאים הכרחיים.
לכן בכניסתם לארץ, בני ישראל נצטוו לקיים שלוש מצוות: מינוי מלך, מחיית עמלק ובניית בית הבחירה (עיין סנהדרין דף כ/ב).
יהושע נמנה במקום משה רבנו, כאשר המלחמות לכיבוש הארץ והשמדת שבעת העמים החלו. המשכן משמש במקום בית המקדש באופן ארעי, לכן משה רבנו מחזק את יהושע ועם ישראל בעניין הקרבנות, בסמוך למינוי מנהיג חדש.
נראה להוסיף בנוגע לסמיכות פרשת מינוי יהושע לפרשת הקרבנות.
משה רבנו מזכיר ליהושע את עבודת הקרבנות בסמוך למינויו כדי להדגיש את אחריותו האישית, כמנהיג עם ישראל. מנהיג ראוי, אחראי להמשך עבודת הקרבנות וחייב לדאוג לבניין בית המקדש לפני כל דבר אחר.
בראש סדר העדיפויות של המלך/המנהיג, חייבת להופיע את עבודת הקרבנות. כך נהג משה רבנו כשבנה את המשכן ודאג לתפקודו היום יומי. זה המסר שמשנ רבנו רומז ליהושע.
בעל "אור החיים" מדגיש זאת בצורה נפלאה בפירושו על ספר ויקרא. " ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב:" ( ויקרא כה,כה).
אחרי מאה ועשרים שנה ,הקב"ה ידרוש הסברים מגדולי ישראל על דחיית בניית בית המקדש ועבודת הקרבנות.
כאשר עם ישראל חוזר לארצו, הוא מחויב במצוות רבות הקשורות לקדושת הארץ ועבודת המקדש. זה מה שאמרו הרמב"ן ואור החיים על סמיכות הפרשיות.
רק בארץ ישראל, עם ישראל יכול לחיות חיים נורמאליים. הקב"ה ברא אותנו עם טבע שונה מאומות העולם. הטבע של עם ישראל הוא ליישב את ארצו ולהקריב קרבנות לה'. לכן התורה מביאה את פרשת הקרבנות בסמוך למינוי יהושע כמנהיג חדש. ובנוסף לכך התורה רומזת לנו, שבאחריות המנהיג לדאוג לעבודת הקרבנות מעל הכול, ואפילו בזמן מלחמה.
עלינו ללמוד מכך, שאם נרצה לחיות חיים נורמאליים בארץ ישראל, עלינו לחדש את עבודת הקרבנות ולכבוש את כל חלקי הארץ החסרים. כל עוד המנהיגים הפוליטיים והתורניים לא יבינו זאת לא נגיע למנוחה ולנחלה. בסופו של דבר הטבע הטמון בנו, ינצח ונבנה בע"ה במהרה, את בית המקדש השלישי בב"א.
סרט וידאו על המאמר
http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

יום חמישי, יולי 07, 2011

sharethis