יום שני, יוני 27, 2011

פרשת שבוע: פרשת חוקת הטומאה הוא סימן של חיבה

פרשת חקת תשס”ז גיליון מס' 70
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח דואר
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
הטומאה הוא סימן של חיבה
איך אנחנו מחריבים במו ידינו את בית המקדש מידי יום?
מה החשיבות של מצוות עלייה להר הבית?


הפרשה פותחת בדיני פרה אדומה וממשיכה בדיני טומאת מת. התורה מדגישה את איסור כניסה לבית המקדש, עבור אדם טמא מת. איסור זה כל כך חמור שהקב"ה קבע עונש כרת למי שנכנס לבית המקדש בטומאה.
"...ונכרתה הנפש ההוא מישראל כי מי נידה לא זרק עליו..."(במדבר יט, יג).
בעל ה"אור החיים" מדייק מלשון הפסוק: "זאת חקת התורה" שקיים קשר בין התורה ובין טומאת המת. לאחר קבלת התורה, בני ישראל עלו ברוחניות מעל שאר בני האדם. לכן מי שאינו יהודי לא נטמא באוהל שנמצא בו מת. למעשה בזכות קבלת התורה זכינו בדיני טומאה וטהרה, לכן התורה משתמשת במילים "חקת התורה" במקום "חוקת הטהרה". (אור החיים במדבר יט,ב)
לגוי אין דיני טומאה וטהרה, לכן אין לו שייכות להר הבית, המהווה את המקום הקדוש ביותר על כדור הארץ.
אז למה הוואקף שולט בהר הבית? איך אפשר לתת לגויים לחלל את מקום המקדש, יום יום ולשתוק?


יום ראשון, יוני 26, 2011

פרשת שבוע: פרשת חוקת הגויים מנצלים את חולשתנו

פרשת חקת תשס"ט גיליון מס' 168
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל- parashathamikdash@gmail.com
לקריאת מאמרים נוספים : www.OTZMA1.BLOGSPOT.com
מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461
הפרעה החדש?
הגויים מנצלים את חולשתנו


מה מחבר את פרשת פרה אדומה למלחמות בגויים, לכיבוש הארץ?
למה הגויים מנצלים את הרגעים של חולשת עם ישראל כדי לתקוף אותו?

פרשת חקת פותחת בעניין פרה האדומה וממשיכה במלחמות בגויים, היושבים בארץ כנען.

בני ישראל סיימו את תקופת הנדודים של ארבעים שנה במדבר. הם עומדים להיכנס לארץ ישראל כדי לכבוש אותה.
לכן זה הזמן הנכון, לקיים הלכה למעשה את דיני טומאה וטהרה. כאשר בני ישראל היו במדבר, הם חיו במעין בועה הרחוקה מכל דבר חומרי.
הם לא נטמאו ולא התחככו עם אומות העולם. עכשיו, המציאות שונה כי בני ישראל יצטרכו להילחם בגויים ולטהר את הארץ.
לקראת הכניסה לארץ, דיני טומאה וטהרה יהיו חלק מהשגרה של עם ישראל. לכן לפני המלחמות נגד הכנענים, האמורים ותושבי הבשן יש צורך בהזכרת דיני פרה אדומה.
למעשה יש הבדל מהותי בין ישראל ובין אומות העולם.
לאחר הפטירה ויציאת הנשמה, הגוף של ישראל מטמא טומאת אוהל. לעומת זאת הגוי מטמא בטומאת מגע בלבד.
הנשמה משאירה בגוף החומרי, שיריים של קדושה. על השיריים האלה כוחות הטומאה נדבקים ומתרכזים בגופת האדם. לכן, הגופה נקראת אב הטומאה ומטמאה דברים הסובבים אותה, בחלל החדר. (ראה בית גנזי חקת דף תרי).

יום שישי, יוני 24, 2011

פרשת שבוע: פרשת חוקת באר מים חיים כנגד בית המקדש

פרשת חקת תשס”ח גיליון מס' 121
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

באר מים חיים כנגד בית המקדש
למה בני ישראל מתלוננים על חוסר מים?
למה בני ישראל אמרו שירה על באר, לפני כניסתם לארץ?

פרשת חקת פותחת בעניין פרה אדומה, כדי לטהר את ישראל מטומאות חמורות, כמו טומאת מת, צרעת, זיבה ועוד.
לאחר מכן מרים, אחות משה רבנו נפטרה מן העולם, וכתוצאה מזה באר המים שליווה את בני ישראל במדבר, נעלם ביחד איתה.
בני ישראל מתלוננים למשה רבנו על חוסר המים. בהמשך הפרשה בני ישראל אומרים שירה על באר מיוחדת שהציל את עם ישראל מפני אויביו בסמוך ליציאת מצרים.
למעשה הנושא העיקרי של הפרשה עוסק בבארות מים.
בספר בראשית יצחק אבינו חפר שלוש בארות בארץ פלשתים. הוא קרא אותן בשמות שונים עקב הסכסוך שהתרחש עם הפלשתים של אז. בבאר השלישית הם השלימו. הרמב"ן ורבנו בחיי מפרשים שהבארות רומזות לשלוש בתי המקדש. כאשר בבית המקדש השלישי נזכה לשלום ולשלווה.
מתוך פירוש זה על הבאר השלישית, נראה לומר, שבית המקדש הינו הפתרון היחיד לסכסוך עם אויבינו.
מה משותף לבית המקדש ובאר מים חיים?
רבנו בחיי מסביר שמי הבאר נמשלים לתורה, וכידוע התורה יוצאת מבית המקדש.
הרמב"ן משווה את באר מים חיים לבית המקדש כמו שכתוב: " כי "באר מים חיים" ירמוז לבית אלהים אשר יעשו בניו של יצחק, ולכן הזכיר באר מים חיים " (רמב"ן בראשית פרק כו פסוק כ ).
בעל השם משמואל מרחיב ואומר שמים החיים נובעים מעומק האדמה ועולים למעלה על פני האדמה מתוך הבאר.
ההתחדשות של המים החיים דומה להקרבת הקרבנות ובנין בית המקדש.
מטרת הקרבת הקרבנות, היא להתקרב אל הקב"ה. אנחנו מנסים להתחבר לשמים ולדברים עליונים על ידי מעשים חומריים.
הדרך שעוברים המים מתוך האדמה עד פני הבאר, דומה לסדר עבודת הקרבנות בבית המקדש.
במדבר בני ישראל לא היו צריכים להתאמץ כדי לשתות מים. הם קיבלו הכל מן המוכן בזכות האבות, מרים ומשה רבנו.
לקראת הכניסה לארץ ישראל הדברים משתנים.
על ישראל לעשות מעשה כדי לקבל מים חיים. אנו צריכים לחפור את הבאר ואז הקב"ה מצליח את דרכנו.
זה למעשה, מה שמתרחש במעמד השירה על הבאר.
לפני כניסתם לארץ ישראל, ראשי בני ישראל בכבודם ובעצמם חופרים את הבאר.
בְּאֵר חֲפָרוּהָ שָׂרִים, כָּרוּהָ נְדִיבֵי הָעָם, בִּמְחֹקֵק, בְּמִשְׁעֲנֹתָם; וּמִמִּדְבָּר, מַתָּנָה. (במדבר כא, יח).
כתוצאה מהחפירה, הקב"ה מגלה להם נס נסתר שקרה לפני כן.
כאשר עצמות וחלקי גופות של שונאי ישראל עולים על פני מים, בזמן שהם נמחצו בתוך ההרים.
בזכות עבודת החפירה בני ישראל גילו את פרטי הניסים.
אז בני ישראל פתחו בשירה אודות הנס שה' עשה להם.
רעיון זה הועלה לפני על ידי הרב מאיר קדוש שליט"א על פי דברי המהר"ל מתוך ספר, נצח ישראל.
נראה לומר שהבארות שנחפרו על ידי שרי ישראל ונדיבים רומזים לבית המקדש השלישי.
בית המקדש השלישי צריך להבנות על ידי מנהיגים הרוחניים של עם ישראל.
כאשר הם יעשו מעשה, כמו חפירה של באר כדי להגיע למים החיים, אז הקב"ה יוציא אותם מן האדמה. המים יפרצו מן הבאר לעבר כל העולם. המים החיים רומזים לשכינה והבאר רומז לבית המקדש.
אז ישראל וכל העולם ישירו שירה לה' והארץ תתמלא בדעת ה' בב"א.
הגיליון מוקדש לרפואתו השלמה של אפרים בן גיטל

דביר ז. שלח לי את ההודעה הזאת השבוע:
עפ"י מידע מודיעיני מסווג יש התראות חמורות על פיגוע, וזה לשון ההתראה:
אמר הקב"ה: (ספר במדבר פרק לג')
והוֹרַשְׁתֶּם אֶת כָּל יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ מִפְּנֵיכֶם... (נג) וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת הָאָרֶץ וִישַׁבְתֶּם בָּהּ כִּי לָכֶם נָתַתִּי אֶת הָאָרֶץ לָרֶשֶׁת אֹתָהּ: וְאִם לֹא תוֹרִישׁוּ אֶת יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ מִפְּנֵיכֶם וְהָיָה אֲשֶׁר תּוֹתִירוּ מֵהֶם לְשִׂכִּים בְּעֵינֵיכֶם וְלִצְנִינִם בְּצִדֵּיכֶם וְצָרֲרוּ אֶתְכֶם עַל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם יֹשְׁבִים בָּהּ:
ופירש רש"י שם: " והורשתם את הארץ - והורשתם אותה מיושביה ואז וישבתם בה, תוכלו להתקיים בה, ואם לאו לא תוכלו להתקיים בה:
והיה אשר תותירו מהם - יהיו לכם לרעה: לשכים בעיניכם - ליתדות המנקרות עיניכם. "
אויבינו הם סרטן בתוכינו- וסרטן כורתים!!!

sharethis