יום שני, דצמבר 13, 2010

פרשת שבוע: ויחי מלחמה למען הכלל

פרשת ויחי תשס"ט גיליון מס' 146
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

מלחמה למען הכלל
איזה תכונה של יעקב אבינו מודגשת בפרשת ויחי?
איך מיתת חיילינו יכולה לקרב את בנין בית המקדש?

פרשת ויחי פותחת בפסוק המאפיין את חייו של יעקב אבינו. הוא חי למען הכלל ולא לעצמו בלבד.
ויחי יעקב בארץ מצרים (בראשית מז,כח).
בעל ה"משך חכמה" מפרש שתוספת המילים "ארץ מצרים", באה ללמד אותנו על הגדולה של יעקב אבינו.
הוא חי בשביל כל ארץ מצרים, לכן פסקו שנות הרעב כאשר יעקב אבינו היגיע למצרים. הברכה שהקב"ה בירך אותו, משפיעה על כל הסובבים אותו.
הייחוד של עם ישראל הוא בכך שהוא חי למען קיום העולם. העולם עומד בזכות המצוות שאנחנו מקיימים. עם ישראל משמש כחוט המקשר את העולם כולו להקב"ה.
בית המקדש מהווה את מקום המפגש היחיד עם הקב"ה. לכן כל הדתות לאורך ההיסטוריה ניסו לשלוט על הר הבית, עד עצם היום הזה.
כל יהודי ויהודי, ירש מיעקב אבינו את מידת הכלליות , המתבטאת בדאגה לזולת ומסירות נפש למען כלל ישראל.
בימים אלה של מלחמה נגד תושבי עזה ומנהיגיהם, התכונה הזאת מתגלה לעיני כולם.
בייחוד אצל החיילים הצדיקים, המוכנים למסור את נפשם כדי להגן על תושבי דרום הארץ.
כל חייל המתראיין בתקשורת חוזר על אותם המילים. "אנחנו כאן כדי לשמור על המדינה לטובת עם ישראל".
זו בהחלט תופעה מבורכת של אחדות ואחווה נפלאה.
לדאבוננו, יש קבוצה קטנה וחזקה, היודעת לנצל את התמימות של עם ישראל.
האליטה המשפטית, בעלי ההון והפוליטיקאים המושחתים מובילים אותנו לאסון לאומי.
המלחמה המתנהלת בעזה מתנהלת ללא שום חזון או תועלת ארוכת טווח, לעם ישראל.
האם ננצח את האויב כדי לגרש אותו מארץ ישראל?
האם נחדש את ההתיישבות בכל חלקי רצועת עזה?
האם נטיל עליהם שלטון יהודי או שמא נציע להם שלטון בראשות אויב יותר חכם מהחמאס?
התשובות לשאלות אלה ברורות לכולנו. אז למה עם ישראל שותק ומקבל את התכתיבים של רודפי בצע ללא אמונה בה'.
יעקב אבינו הראה לנו את הדרך הנכונה. עלינו לחיות למען הכלל ולמסור את נפשנו, אם הדבר מתבקש.
יעקב אבינו הצליח להשפיע על המצרים, כאשר המצריים הכירו בגדולתו. כמו שכתוב : ויאמרו אבל כבד זה למצרים (בראשית נ,יא)
המצרים הרגישו שפטירת יעקב אבינו, תשפיע על כל העולם. הצדיק מקרב את העולם להקב"ה, הגורם לקידוש ה' עצום.
לכן חז"ל אומרים שמיתת הצדיקים היא כנגד שרפת בית המקדש. כאשר הצדיק עולה לשמים, הקשר עם הקב"ה נפגע. אותו תהליך קורה בזמן חורבן בית המקדש. החורבן גורם לניתוק קשר פיזי בין ישראל ובין הקב"ה.
בית המקדש מסמל את האחדות בעם, ואת הדבקות בקב"ה.
למעשה, המוות גורם לניתוק בין אנשים קרובים, וזה דומה לחורבן בית המקדש המרחיק את ישראל מהקב"ה. מסיבה זאת אנחנו מצטערים שבעה ימים לאחר קבורת הנפטר.
מובא במדרש רבה, ששבעת ימי האבל הם כנגד שבעת ימי המילואים של חנוכת המשכן.
הכוהנים נשארו שבעה ימים בתוך המשכן כדי להתקדש לעבודת הקרבנות.
" ומנין לאבל שהוא שבעה? ....מהכא (ויקרא ה) ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים וכו' מה אתם נמשחים בשמן המשחה שבעה ימים אף אתם שמרו לאחיכם שבעה ימים" (בראשית רבה ק,ז).
יש קשר הדוק בין מיתת הצדיקים לבין בית המקדש. אנחנו מתפללים שהחיילים הצדיקים שנפטרו במהלך המלחמה יקרבו את בנין בית המקדש השלישי. כך נבטל את המנהיגות התבוסתנית של היום ונחליף אותה במנהיגות על פי רוח יעקב אבינו למען כלל ישראל בב"א.

הגיליון מוקדש לרפואתם השלמה של אפרים בן גיטל וכל חיילינו הפצועים

סרטים של המחבר על בית המקדש
WWW.BEITHAMIKDASH.TV

sharethis