הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום שני, נובמבר 05, 2012

פרשת שבוע: חיי שרה - שרה אמנו הקימה בית לה'פרשת חיי שרה תשס”ז גיליון 40
מאת שמואל בן חמו
לשלוח דואר לקבלת מאמרים הבאים
parashathamikdash@gmail.com
מנוי דרך פקס: 02-6246461
דף מוכן להדפסה
http://otzma1.com/joomla/images/stories/chayeisarah5767.pdf
שרה אמנו הקימה בית לה'

במה גדולה שרה אמנו משאר האבות והאמהות, שזכתה בפרשה על שמה? ולמה דווקא לאחר פטירתה ?

רש"י מפרש בפרשת וירא- על הפסוק שמתאר את הוויכוח בנושא גירוש ישמעאל, ששרה הייתה נביאה הרבה יותר גדולה מאברהם עד כדי כך שהוא היה טפל לה. הקב"ה בכבודו ובעצמו מתערב בוויכוח שבין אברהם ובין שרה בנוגע לגירוש ישמעאל, וה' אומר לאברהם לשמוע בקולה. לשרה יש שם נוסף-יסכה, שם זה לפי חז"ל מבטא את השכינה שבתוכה ופירושו שסוכה ברוח הקודש, ומוקפת תמיד על ידי השכינה. רוח הקודש ששוכן בתוך שרה אמנו מתגלה בצורה גלויה באוהל שלה. חז"ל אומרים שכאשר שרה הייתה בחיים, ארבעה ניסים התרחשו באוהלה: ענן היה קשור בפתח האוהל, הדלתות היו פתוחות לרווחה, הייתה ברכה בעיסה והיה נר דולק מליל שבת עד ליל שבת.
נראה לומר שכל נס ונס, רומז לעבודה שנעשתה במשכן ובבית המקדש לאחר מכן.

הענן מזכיר את הענן שכיסה את האוהל מועד במשכן, ששכן מזמן הקמת המשכן, לתמיד. אותו ענן סימן לבני ישראל כשהם היו במדבר, לצאת ממקום שהם חונים בו למחנה חדש. "וּבְיוֹם הָקִים אֶת הַמִּשְׁכָּן כִּסָּה הֶעָנָן אֶת הַמִּשְׁכָּן לְאֹהֶל הָעֵדֻת וּבָעֶרֶב יִהְיֶה עַל הַמִּשְׁכָּן כְּמַרְאֵה אֵשׁ עַד בֹּקֶר: כֵּן יִהְיֶה תָמִיד הֶעָנָן יְכַסֶּנּוּ" (במדבר ט, טו-טז).
הדלתות הפתוחות מזכירות לנו את מה שקרה בזמן חנוכת בית המקדש הראשון שנבנה על ידי שלמה המלך. חז"ל אומרים ששלמה ביקש להכניס את ארון הברית לקודש הקודשים, והשערים דבקו זה בזה. שלמה התפלל עשרים וארבעה רננות ולא נענה. כשהוא אמר " ה' אלקים אל תשב פני משיחך" והתפלל בשם דוד המלך, הדלתות נפתחו בזכות אביו.(מסכת שבת דף ל /א).
הברכה שבעיסה
באה כנגד הנס הגדול של לחם הפנים שבבית המקדש, כאשר הוא נשאר טרי וחם למשך שבעה ימים. הנס היה גלוי לעיני כולם, ובתקופת שלוש הרגלים היו מגביהים את לחם הפנים כדי להראות לעולי הרגל את הנס הגדול. (יומא כא ע/ב).

הנר שדלק
באוהל של שרה מיום שיש עד יום שישי, מזכיר לנו את הנר המערבי שדלק במנורת שבמקדש. חז"ל אומרים שהנר המערבי מעיד כלפי העולם שהשכינה שורה על ישראל (מנחות דף פו/ב), לכן לקראת החורבן הנר המערבי לא דלק.

הנר המערבי נקרא בתורה: נר תמיד, כמו שכתוב: "וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד:" (שמות כז,כ).
נראה לומר שהמשותף בין כל הניסים שהתגלו באוהל שרה אמנו הוא, שהם ניסים גלויים המעידים על השכינה השורה בעם ישראל. בנוסף לכך התואר "תמיד", מוצמד אליהם בתורה: נר תמיד, לחם התמיד והענן שתמיד נמצא מעל המשכן.
מכאן אנחנו למדים ששרה בנתה מעין משכן ובית לה', הרבה לפני משה רבנו.
הניסים שהיו באוהלה הוכיחו לעולם שהשכינה שוכנת בישראל בדיוק כמו בזמן בית המקדש, כאשר הוא היה בנוי.
שרה אמנו הייתה מעין משכן חי, שמתוכו מתגלה רוח הקודש לעולם.
נראה לומר שזו הסיבה שנסמכו, פרשת העקידה, לפטירת שרה ולנשואי יצחק עם רבקה. יצחק רצה להתקרב להקב"ה עד כדי מסירות נפשו כעולה תמימה. שרה לאחר מותה משאירה חלל גדול, כי השכינה נעלמה ביחד איתה לעולם האמת. רבקה מתגלה כממשיכת דרכה של שרה כאשר השכינה חוזרת לאוהל שרה בעת כניסתה. בין העקידה והמפגש עם רבקה עברו שלוש שנים; רבנו בחיי מביא מדרש האומר שיצחק נשאר כל הזמן הזה בהר המוריה כדי להישאר עם השכינה. לכן כאשר רבקה באה לקראתו, הוא מתפלל בשדה-שהוא הר הבית. יצחק נשאר במקום המקדש עד שיימצא מישהו ראוי להחליף את אימו, ששימשה מעין בית מקדש ומקום של גילוי השכינה בעולם.
שרה אמנו נקראת "עגלה תמימה" בבראשית רבה (נח,ה) כי במהלך כל חייה היא התמסרה להעביר לדורות את חשיבות בניית בית לה'. כתוצאה מזה פרשה אחת נקראת על שמה-ולא על שם שאר האבות והאמהות, כי היא הראשונה שעשתה בית לה'. המסר עבר כי רבקה ראויה להמשיך את דרכה
.
גם אנחנו צריכים ללמוד משרה אמנו את חשיבות בניית בית לה' כדי להשכין שכינה בישראל, ולגרש את אויבינו המבקשים את רעתנו, כפי שהיא עשתה עם ישמעאל בלי היסוס והרהורי חרטה.

יום ראשון, נובמבר 04, 2012

פרשת שבוע: חיי שרה יצחק אבינו: איש שכולו מקדש


פרשת חיי שרה תשס”ח גיליון מס' 89
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
יצחק אבינו: איש שכולו מקדש
?למה אברהם אבינו קנה את מערת המכפלה בכסף מלא
?למה יצחק מכונה: קודש הקודשים

התורה מביאה פרטים רבים על עסקת הקנייה של מערת המכפלה, על ידי אברהם אבינו. יוצא מלשון הפסוקים שחשוב מאוד לאברהם אבינו לקנות בכסף מלא מקום קבורה, לשרה אמנו.
תהליך דומה מובא בספר שמואל ב' (פרק כד), כאשר דוד המלך קונה בכסף מלא את הגורן של ארוונה היבוסי, כדי לבנות עליו את בית המקדש.
כך דרכם של צדיקים שאינם רוצים לקבל מתנות: "ושונא מתנות יחיה" (משלי טו,כז).
הן לאברהם אבינו, הן לדוד המלך, הגויים הציעו להם לקחת את המקום ללא תמורה. אבותינו דאגו לדורות הבאים, ורצו להבטיח את הבעלות המלאה של עם ישראל, על המקומות הקדושים האלה. לא במקרה שלושת המקומות שתהליך הקנייה מפורט בתנ"ך, הינם המקומות הקדושים ביותר לעם ישראל: הר הבית, מערת המכפלה והר גריזים והר עיבל. רבנו בחיי לומד מזה, שיש מעלה מיוחדת בקניית ארץ ישראל, יותר מאשר בכיבוש על ידי מלחמה. (עיין ר' בחיי בראשית כג,כ).
נראה לומר שחלקי ארץ ישראל הנקנים בכסף מהגויים קדושים יותר, כי בעקבות המכירה אין לגוי שום תביעה או זיקה לאדמה שהייתה בבעלותו. הגוי התנתק לגמרי מהאדמה שנמכרה לישראל, לכן הקדושה יכולה לשרות במלוא כוחה. לעומת זאת כאשר הגויים מובסים במלחמה נגד ישראל ונוטשים את אדמות הקודש, הם אינם מתנתקים לגמרי מארץ ישראל ומקווים לשוב אליה. אומות העולם טוענות שהן היו לפנינו בארץ ישראל, ותובעים את זכויותיהם, כביכול. לכן קדושת ארץ ישראל נפגעת ופוחתת כאשר הגויים מנסים להשתייך לארץ ישראל, ואנחנו לא דוחים על הסף את התביעות הלא לגיטימיות שלהם.
עלינו לסלק כל זיקה של אומות העולם על ארץ ישראל, כדי לחזק את הקדושה.
אי אפשר לנהל משא ומתן על נסיגה משטחי ארץ ישראל ולטעון על קדושתה! זהו דבר והיפוכו.יום שישי, נובמבר 02, 2012

פרשת שבוע: חיי שרה נמשיך בדרכי שרה אמנו


פרשת חיי שרה תשס"ט גיליון מס' 139
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

נמשיך בדרכי שרה אמנו
מדוע לשרה אמנו יש פרשה על שמה?
מה ניתן ללמוד משרה אמנו לגבי חיים הלאומיים של עם ישראל?

בפרשת חיי שרה, זאת הפעם הראשונה, שהתורה מזכירה קניית קרקע בארץ ישראל על ידי יהודי.
אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה שבחברון כדי לקבור את אשתו שרה אמנו.
שרה אמנו, הייתה קשורה מאוד לארץ ישראל, לכן אברהם אבינו קנה במחיר מופקר את מקום קבורה.
שרה אמנו מהווה דוגמא לעם ישראל בכל העניינים הלאומיים, הנוגעים לכלל ישראל.
ראינו בפרשת וירא, איך ראוי להתייחס לאויבים המנסים להשפיע עלינו לרעה.
כאשר שרה אמנו רואה שישמעאל, אינו מתנהג בהתאם לחינוך שהוא קיבל. היא לא מהססת לרגע, ודורשת בתוקף לגרש את ישמעאל ולהרחיק אותו מיצחק אבינו.


יום שלישי, אוקטובר 23, 2012

פרשת שבוע: לך לך -אברהם מכריז על עצמאות ובונה מזבח


פרשת לך לך תשס”ז גיליון מס' 38
מאת שמואל בן חמו
לשלוח EMAIL לקבלת מאמרים הבאים:
parashathamikdash@gmail.com

מנוי דרך פקס: 02-6246461

אברהם מכריז על עצמאות ובונה מזבח
אברהם אבינו בונה שלוש מזבחות בשלושה מקומות שונים. מה המסר המסתתר מאחורי אלון מורה, בין בית אל והעי וחברון ?האם המזבח הוא המפתח לכל צרותינו?
פרשת לך לך מגלה לעולם, את אברהם: האבא של עם ישראל. לאורך הפרשה אברהם בונה שלוש מזבחות במקומות שונים: באלון מורה, בין בית אל ובין העי ובאלוני ממרא שהיא חברון. זה כנראה הפרשה שנבנו הכי הרבה מזבחות על ידי אדם אחד. מה המזבח מסמל ?
האם זהו מסר לאומות העולם, להקב"ה או לבניו ?
האם יש חשיבות בסדר בניית המזבחות ומיקומם הגיאוגרפי?
המדרש רבה אומר שאברהם אבינו בנה שלוש מזבחות כנגד שלושה דברים. (עיין בראשית רבה לט,טז)
הראשון- לבשורת ארץ ישראל כמו שכתוב: לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ לַידֹוָד הַנִּרְאֶה אֵלָיו (בראשית יב,ז).
השני – שלא יפלו בניו בחטא של עכן בתקופת יהושע, כאשר לקח מן החרם של יריחו וגרם לתבוסה הצבא בכיבוש העיר העי כמו שכתוב: וַיֵּט אָהֳלֹה בֵּית אֵל מִיָּם וְהָעַי מִקֶּדֶם וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ לַידֹוָד וַיִּקְרָא בְּשֵׁם יְדֹוָד (בראשית יב,ח).
השלישי – לקניין הארץ בפועל בהליכה בה, כמו שכתוב: קוּם הִתְהַלֵּךְ בָּאָרֶץ לְאָרְכָּהּ וּלְרָחְבָּהּ כִּי לְךָ אֶתְּנֶנָּה: וַיֶּאֱהַל אַבְרָם וַיָּבֹא וַיֵּשֶׁב בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא אֲשֶׁר בְּחֶבְרוֹן וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ לַידֹוָד (בראשית יג,יז-יח).
עכשיו ננסה להבין את המסר לדורות של כל מזבח ומזבח ובייחוד את חשיבות של מיקומם הגיאוגרפי
.
המזבח הראשון
נבנה באלון מורה, מול הר גריזים והר עיבל- שם בני ישראל קיבלו את התורה מרצונם החופשי ללא כפייה ונשבעו לקיים אותה באמירת "אמן" לאחר כל ברכה או קללה. רבנו בחיי מפרש שאברהם פחד מהכנענים לכן לא בנה מזבח, עד שהקב"ה התגלה אליו באלון מורה, והבטיח לו לרשת את ארץ כנען."ולפי שהיה אברהם מתפחד מהם הרבה בהיותו עובר בארצם, ע"כ לא היה בונה מזבח עד שבא אל מקום שכם ונראה לו ה' ית' ואמר לו לזרעך אתן את הארץ הזאת, ואז נסתלק פחדו, והוברר לו הענין כי זאת הארץ אשר הבטיחו עליה ובנה מזבח לה' על בשורת הארץ" (ר' בחיי בראשית יב,ו).
לומדים מכאן שמעשה בניית מזבח מוכיח בעלות על הארץ ומשדר לאומות העולם, אמונה איתנה בה' ובהבטחותיו

יום שני, אוקטובר 22, 2012

פרשת שבוע: לך לך - ירושלים, עיר הצדק

פרשת לך לך תשס"ט גיליון מס' 137
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

ירושלים, עיר הצדק
למה אברהם אבינו מגיע לירושלים, לאחר הניצחון?
מה משמעות המילה "צדק", ולמה ירושלים נקראת עיר הצדק?


מפרשת לך-לך מתחילה ההיסטוריה של עם ישראל.
במהלך הפרשה אנחנו רואים איך אברהם אבינו, עולה לארץ, מפריש מעשר לכהן, בונה מזבח,מקריב קרבנות בהר הבית ונלחם בארבעה מלכים.
למעשה בפרשת לך-לך אנחנו רואים, איך יהודי צריך להתנהג, ובמה הוא שונה מהגוי.
לאחר המלחמה נגד ארבעת המלכים, אברהם אבינו מגיע לירושלים. שם הוא ניפגש עם מלכי-צדק מלך שלם- ירושלים.
לפי התלמוד בבלי ותרגום יונתן בן עוזיאל, מלכי-צדק הוא שם בן נח. שם בן נח, הבין את החשיבות והקדוש של הר הבית. לכן הוא מולך על ירושלים, ומתפקד גם ככהן גדול.
מלכי-צדק מקבל את פניו של אברהם אבינו, עם יין ולחם. רש"י מפרש, שהיין רומז לנסכים שנעשה בקרוב בבית המקדש, והלחם בא כנגד המנחות.
כמו שכתוב: וּמַלְכִּי-צֶדֶק מֶלֶךְ שָׁלֵם, הוֹצִיא לֶחֶם וָיָיִן; וְהוּא כֹהֵן, לְאֵל עֶלְיוֹן (בראשית יד,יח).
מה משמועות קבלת הפנים של מלכי-צדק כלפי אברהם אבינו ואנשיו? מכל הקרבנות שהיו מביאים בבית המקדש, מה מייחד את הלחם והיין?יום שישי, אוקטובר 19, 2012

?פרשת שבוע: לך לך איך לשחרר את השבויים


פרשת לך לך תשס”ח גיליון מס' 87
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
?איך לשחרר את השבויים
?למה אברהם אבינו אינו מנהל משא ומתן עם החוטפים של לוט
?מה ניתן ללמוד לימינו, מההתנהגות של אברהם אבינו

פרשת לך לך מגלה לאור העולם את ראשון האבות: אברהם אבינו. אברהם אבינו מתנהג בצורה מופתית, במיוחד במלחמתו נגד ארבעת המלכים. אברהם אבינו רוצה לחנך את הדורות הבאים, איך להילחם באויבי ישראל. לאחר חטיפת לוט, אברהם אבינו מגיב בצורה חריפה עד כדי כך שהוא מוכן למסור את נפשו למען שחרורו.
למעשה המלחמה נגד ארבעת המלכים איננה מלחמה פרטית כדי לשחרר בן משפחה, אלא זו מלחמת חובה לקידוש שם שמים בעולם.
נמרוד המכונה בפרשתנו- אמרפל מלך שנער, מנסה פעם נוספת להמריד את העולם נגד הקב"ה ונציגו: אברהם אבינו.
" אמרפל שמו ולמה נקרא שמו נמרוד שהמריד את כל העולם כולו עליו במלכותו" (עירובין נג/א).
על פי המדרש תנחומא, זו הפעם הראשונה מבריאת העולם ועד היום, שמתקיימת מלחמה בין עמים. נמרוד וחבריו יצאו למלחמה נגד חמשת המלכים במטרה להפסיק את המרד ולייצב את שלטונם בארץ כנען.
למלחמה הזאת יש מטרה נוספת, פחות גלויה: להשמיד את אברהם אבינו, וכך לעכב את לידת עם ישראל. הקב"ה העניש את נמרוד ושאר המלכים כאשר הם נפלו בידי אברהם אבינו ושלוש מאות ושמונה עשרה חניכיו.
"חרב פתחו רשעים וגו' אלו ארבעה מלכים אמרפל וחביריו שעדיין לא היתה מלחמה בעולם באו אלו ופתחו בחרב ועשו מלחמה אמר להם הקב"ה אתם פתחתם בחרב להפיל עני ואביון חרבם תבא בלבם עמד אברהם והרגם" (תנחומא לך לך ז).
אברהם אבינו יצא להילחם בארבעת המלכים, כי הוא הבין שחטיפת לוט אינה העיקר, אלא מדובר בקריאת תיגר נגד הקב"ה.
אברהם אבינו נלחם נגד ארבע מדינות, עם שלוש מאות ושבע עשרה חיילים. אברהם אבינו מוכן למסור את נפשו, כדי להפסיק את החילול השם.
למעשה, מטרת המלחמה הייתה להרוג את אברהם, כמו שכתוב במדרש: " ויהי בימי אמרפל (בראשית יד) מה צער היה שם? עשו מלחמה להרוג לאברהם אבינו" (מדרש תנחומא שמיני,ט).
אברהם אבינו מלמד את צאצאיו, איך להתייחס לאויבים המחללים את שם שמים.
אברהם אבינו אינו מנהל משא ומתן להשגת שלום עם אויבים, החוטפים יהודים. הוא יוצא למלחמת חורמה נגד החוטפים, למרות שכוחו הצבאי מוגבל מאוד. אברהם אבינו מוסר את נפשו כדי להגן על הכבוד של הקב"ה ולמען השכנת השכינה בעולם. למעשה ארבעת המלכים רצו להרחיק את השכינה מהעולם הזה. ב"ה אברהם אבינו ניצח את כולם והוריד את השכינה מהרקיע השביעי לשישי.
כמו שכתוב:" עמדו אמרפל וחבריו נסתלקה מן הששי לשביעי עמד אברהם וסגל מעשים טובים נמשכה השכינה מן שביעי לששי" (מדרש תנחומא פקודי פרק ו).
מלשון הפסוק המתאר את הניצחון, ניתן לראות ששחרור לוט לא היה במרכז המלחמה, כי שמו הוזכר כאירוע שולי לאחר לקיחת השלל. כמו שכתוב:"וישב את כל הרכוש וגם את לוט" (יד,טז).
מיד לאחר הניצחון שלא על דרך הטבע, אברהם אבינו בא להודות לה' בירושלים- הנקראת שלם מלשון שלמות. כמו שכתוב: "ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון" (בראשית יד,יח).
רש"י מפרש שהלחם והיין הם רמז למנחות ולנסכים, שעם ישראל יקריב בעתיד בבית המקדש.
נראה לומר, שלאחר ניצחון על אויבינו המנסים לדחוק את השכינה מהעולם, נזכה להקריב קרבנות בבית המקדש.
אברהם אבינו הראה לנו את הדרך, איך להתנהג עם אויבים המתגרים בהקב"ה ומחללים את שמו. המוסלמים מנהלים נגדנו מלחמת קודש (ג'יאד), החוטפים קוראים את עצמם חיילי ה' (חיזבוללה), למה אין אנחנו קוראים את המציאות כפי שהיא באמת?
מספיק להתבזות בשיחות סרק ומשאי ומתנים משפילים. עלינו לפקוח את עינינו ולהתנהג כמו אברהם אבינו ולהילחם בעוז ובגבורה נגד מחללי שם שמים. אין מקום למשא ומתן כאשר יש חילול השם
.
בע"ה בקרוב נביס את כל אויבינו בקרוב, נחזיר את השכינה בציון ונבנה את בית המקדש השלישי בב"א.


סרט וידאו על המאמר
http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98


הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

יום חמישי, אוקטובר 11, 2012

פרשת שבוע: בראשית- מלחמת האחים, למען הר הבית

פרשת בראשית תשס”ז גיליון מס' 36
מאת שמואל בן חמו
לשלוח EMAIL לקבלת מאמרים הבאים:
parashathamikdash@gmail.com
עלון מוכן להדפסהhttp://otzma1.com/joomla/images/stories/bereshit5767.pdf
מלחמת האחים, למען הר הבית
פרשת בראשית, היא פרשה קשה להבנה למרות שלכאורה הכל ברור לפי פשט הדברים. בפרשת בראשית מתחיל הקשר בין האדם ולבין הקב"ה דרך הקרבת קורבנות בהר הבית. אדם הראשון הקריב קורבן לאחר בריאתו, וקין והבל הביאו מנחה לה' מפרי עמלם. ננסה להבין את הפסוקים המתארים את לידת בני אדם הראשון והבאת המנחות לה', ולבסוף הריגת הבל על ידי קין. (בראשית ד, פסוקים א-יב)
למה הקב"ה לא קיבל את מנחתו של קין, ולמה שעה לזאת של הבל ?
למה התורה מדגישה את המקצועות של קין והבל ?
על מה קין והבל רבו, הרי כל העולם היה שלהם?
למה התורה לא מסבירה את מקור השם : הבל, בשונה לזה של קין שמוסבר במפורש?
המלבי"ם מפרש בצורה נפלאה את פרשת הקורבנות של קין והבל. בתקופת הקדמונים היו מקדישים את הבן הבכור לה' כדי לשרת אותו, זה היה נכון גם אצל הגויים. גם היום לבכור יש מעמד מיוחד במשפחה, ועל סמך זה הוא יורש פי שניים משאר אחיו בנכסי אביו. הבכורה מקנה קדושה מיוחדת לאדם, לכן הקב"ה בחר מלכתחילה בבכורות כדי לעבוד בבית המקדש, ובגלל חטא העגל הם איבדו את הפריבילגיה הזאת. עכשיו מובן למה התורה מפרשת את משמעות השם של קין ומתעלמת משמו של הבל. קין הוא העיקר והבל -כשמו כן הוא, טפל לאחיו הבכור. עבודת האדמה הייתה מקצוע מכובד ושמור לבכור, לעומת זאת, רועי הצאן לא היו נחשבים לאנשים חשובים, כמו שמוזכר בשיחה שבין יוסף ובין אחיו, לפני פגישתם עם פרעה:" כִּי תוֹעֲבַת מִצְרַיִם כָּל רֹעֵה צֹאן:" (בראשית מו,לד).
קין הביא מנחה לה' מיוזמתו, מזה אנחנו לומדים שטבע האדם הוא, להכיר תודה לבורא עולם מתוך כניעה ורצון להודות לו על כל הטובות שהוא עושה לנו.


יום רביעי, אוקטובר 10, 2012

פרשת שבוע: בראשית - אדם הראשון לא רצה גן עדן


חג בראשית תשס"ט גיליון מס' 135
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל- parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

אדם הראשון לא רצה גן עדן
מדוע אדם הראשון סירב להיכנס לגן עדן?
האם ניתן לקיים את תרי"ג המצוות ללא בית המקדש?


פרשת בראשית עוסקת בבריאת העולם בכלל, וביצירת האדם בפרט.
אנחנו נתמקד במיקום הפיזי של אדם הראשון בזמן בריאתו, לפני החטא. לאחר מכן, ננסה להבין, לאן הקב"ה לוקח אותו לאחר החטא. מאמר זה מבוסס על דרשה של הרב מנחם שוראקי, שנמסר בבית כנסת "קרית חנה דוד" בשבת בראשית.
איפה היה אדם הראשון לפני שהוא עבר על דבר ה' וחטא?
התורה מתארת מציאות תמוהה, כאשר הקב"ה מכניס את האדם בתוך הגן עדן, נגד רצונו.
כמו שכתוב: " ויקח ה' אלקים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה" (בראשית ב,טו)
הפועל "קח" מצביע על פעולה לא רצויה, מצד האדם.
זאת אומרת, שהקב"ה אילץ את אדם הראשון לבא לגן עדן.
רש"י מביא את המדרש רבה, המפרש שהקב"ה פיתה את אדם הראשון בדיבורים או מתוך כפייה.
" רבי יהודה ורבי נחמיה רי"א עילה אותו היך מה דאת אמר (שם יד) ולקחום עמים והביאום וגו' רבי נחמיה אמר פיתה אותו" (מדרש רבה בראשית טז,ד).
למה אדם הראשון אינו שש להיכנס לגן עדן?
לפי התרגום של יונתן בן עוזיאל על הפסוק, אדם הראשון נמצא בהר המוריה, מרגע בריאתו.
האדם נוצר מעפר הנמצא מתחת למקום המזבח, בהר הבית. (ראה מדרש רבה בראשית יד,ח). לכן, אדם מתנגד לעזוב את הר הבית כדי להיכנס לגן עדן. הר הבית הינו המקום הקדוש ביותר בעולם, והקרוב ביותר להקב"ה.
מי מסוגל לעזוב מקום של שכינה, בשביל דבר לא נודע, אפילו אם זה הגן עדן.

יום שלישי, אוקטובר 09, 2012

פרשת שבוע: בראשית - חגי ישראל כנגד בריאת העולם


שמיני עצרת-בראשית תשס”ח גיליון מס' 85
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
חגי ישראל כנגד בריאת העולם
?האם יש קשר בין סדר בריאת העולם וסדר החגים
?איך אפשר לשמוח בחגים ללא בית מקדש ב
נוי

בחג שמיני עצרת אנחנו מציינים את סיום התורה וגם את קריאתה מחדש. למעשה אנחנו שמחים להתחיל מחדש את חמישה חומשי התורה. התורה מקפידה מאוד על הסדר שבין הפרשיות, כאשר חז"ל מפרשים את סמיכות הפרשיות בהרחבה.
ננסה לקשר בין סדר המועדים והחגים של השנה לבין סדר ימי בריאת עולם.
יום הראשון כנגד ראש השנה
ביום הראשון הקב"ה ברא את האור. ראש השנה הינו החג היחיד שנקבע בראש חודש, כאשר הירח מכוסה ואינו מאיר בשמים. כמו שכתוב :" תקעו בחדש שופר בכסה, ליום חגנו" (תהילים פ"א). במקום הירח, הקב"ה מאיר לישראל בראש השנה, כמו שחז"ל דרשו: " לדוד ה' אורי וישעי …" אורי- בראש השנה. (ויקרא רבה פרק כ"א).
יום השני כנגד יום הכיפורים
ביום השני הקב"ה הבדיל בין המים העליונים והתחתונים, כמו שכתוב: "..וַיַּבְדֵּל בֵּין הַמַּיִם אֲשֶׁר מִתַּחַת לָרָקִיעַ, וּבֵין הַמַּיִם אֲשֶׁר מֵעַל לָרָקִיעַ..." (בראשית א,ז). ביום הכיפורים הקב"ה מטהר אותנו בעזרת מים עליונים, ומשמש כמקווה לעם ישראל. כך מובא במסכת יומא: "... מה מקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל" (משנה יומא פרק ח משנה ט).
יום השלישי כנגד חג הסוכות
ביום השלישי הקב"ה ברא את היבשה וכל הגידולים הצומחים עליה. זה מזכיר לנו את המצוות העיקריות של חג הסוכות: ארבעת המינים והסכך שבסוכה. הלולב והאתרוג באים מעצי פרי, וההדס והערבה צומחים על האדמה. עבור הסכך, ניתן להשתמש בכל דבר שגידולו מן הארץ ואינו מקבל טומאה. (עיין מסכת סוכה פרק א משנה ד).
יום הרביעי כנגד חנוכה

יום ראשון, ספטמבר 09, 2012

ראש השנה: תפוח בדבש רומז למקדש

ראש השנה תש"ע גיליון מס' 178
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461
תפוח בדבש רומז למקדש
מה הסיבה הפנימית לאכילת התפוח בדבש?
מדוע עם ישראל נחשב כעם של אנשי מעשה?

בליל ראש השנה אנחנו נוהגים לאכול מאכלים הרומזים לדברים טובים לישראל ולקללות עבור אויבינו.
לכל קהילה וקהילה, מנהגים שונים בעניין המאכלים. אמנם, יש דבר אחד המשותף לכולם והוא: התפוח בדבש.
ננסה להבין את משמעות התפוח על פי מקורות חז"ל.
בעל ה"בן איש חי" כותב בהלכות ראש השנה על מקור המנהג של אכילת התפוח בדבש.
התפוח רומז למושג: חקל תפוחין קדישין.
"וכתבו האחרונים ז"ל הטעם שמביאין תפוח רמז לחקל תפוחין קדישין בסוד ראה ריח בני כריח שדה, ונ"ל בס"ד טעם לתפוח בליל ר"ה כי התפוח יש בו שלשה הנאות טעם ומראה וריח, והוא לסימן טוב לבקשתינו שפע הכללי שהוא בני חיי מזוני לכל השנה כולה" (בן איש חי שנה א, פרשת נצבים דף קי"א)
כדי להבין את המושג הזה אנחנו צריכים לחזור אחורה בזמן, במעמד מסירת הברכות מיצחק אבינו ליעקב אבינו. כאשר יעקב אבינו נכנס לחדר אביו, כדי לקבל את הברכות- במקום עשו, יצחק אבינו מריח את בגדיו.
כך כתוב בתורה: וַיִּגַּשׁ, וַיִּשַּׁק-לוֹ, וַיָּרַח אֶת-רֵיחַ בְּגָדָיו, וַיְבָרְכֵהוּ; וַיֹּאמֶר, רְאֵה רֵיחַ בְּנִי, כְּרֵיחַ שָׂדֶה, אֲשֶׁר בֵּרְכוֹ ה'.(בראשית כז,כז).
יום שבת, ספטמבר 08, 2012

פרשת שבוע: נצבים- במה שונה התשובה בארץ ישראל ביחס לגלות ?


פרשת נצבים-וילך תשס”ו גיליון מס' 31
מאת שמואל בן חמו
לשלוח EMAIL לקבלת מאמרים הבאים:
parashathamikdash@gmail.com
גירסא מוכנה להדפסה
http://otzma1.com/joomla/images/stories/nitzavimvayelech5766.pdf
במה שונה התשובה בארץ ישראל ביחס לגלות ?
שבת האחרונה של השנה מוקדשת לחשבון נפש אישי ולאומי. הפרשה עוסקת בהרחבה בקיבוץ גלויות שלעתיד לבוא ותשובה לה'. ננסה להבין בעזרת המלבי"ם את מהות התשובה האידיאלית שמטרתה לרצות לקיים את כל מצוות התורה, כולל המצוות התלויות בארץ ובבית המקדש.
וְהָיָה כִי יָבֹאוּ עָלֶיךָ כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה
(דברים ל,א)
פרק ל' עוסק בנושא התשובה, והוא נכתב לעתיד לבוא כמו שהרמב"ן מפרש:
"והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה כבר הזכרתי (ויקרא כו טז) כי הפרשה הזאת עתידה, כי כל עניניה לא היו ולא נבראו, אבל הם עתידין להיות:"
אנחנו מרגישים שיש כוח בליבנו המרחיק אותנו מהחיים הרוחניים ופועל נגד תכלית הבריאה. הכוח הזה מכונה עורלת הלב, כי כל דבר מיותר נקרא עורלה, כמו העורלה שחותכים בזמן ברית המילה או פירות עורלה האסורים באכילה.
נראה לומר שעורלת הלב מרחיקה מאיתנו כל מחשבה על חידוש עבודת המקדש ועלייה להר הבית, מתוך שאיפה להרחיק אותנו מכל דבר של קדושה, קל וחומר משורש הקדושה של העולם. הקב"ה מבטיח לנו שלעתיד לבוא, הוא יסיר מאיתנו את המחסום הזה שהפך עם אורך שנות הגלות לטבע שני, כמו שכתוב:
וּמָל ה’ אֱלֹהֶיךָ אֶת לְבָבְךָ וְאֶת לְבַב זַרְעֶךָ לְאַהֲבָה אֶת ה’ אֱלֹקיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ לְמַעַן חַיֶּיךָ: (דברים ל,ו)
לאחר "מילת הלב",ההשתוקקות לתכלית הבריאה-הרוחניות, תהפוך לטבע האדם בדומה לטבע של בעלי החיים.


יום שישי, ספטמבר 07, 2012

ראש השנה: שנת גאולה לישראל ויום נקם בגויים

ראש השנה תשס"ט פרשת נצבים גיליון מס' 132
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

שנת גאולה לישראל ויום נקם בגויים
איך להתייחס למשבר הכלכלי של היום על פי נבואות ישעיה?
מדוע בזמן הגאולה, אדום (עולם המערבי-נוצרי) צריך להיחרב?

לקראת שנה חדשה, יש לכל אחד מאתנו תקוות חדשות.
פרשת נצבים חלה תמיד לפני ראש השנה. הפרשה עוסקת בענייני תשובה ובבחירה בין הברכות לבין הקללות.
כמובן, שרצוי לבחור בחיים ולדבוק בהקב"ה, ולא לרוץ אחרי עולם חומרני, שהוא זמני.
ההפטרה שאנו קוראים, נלקחה מספר ישעיה. הנביא מבשר את הגאולה לעם ישראל ולעולם כולו. זאת ההפטרה האחרונה, מתוך שבע הפטרות של נחמות. מתשעה באב ועד ערב ראש השנה, אנחנו קוראים דברי נחמה מתוך ספרי הנביאים.
הנחמות באות לחזק אותנו, לאחר חורבן בית המקדש.
לכן רובן עוסקות בענייני הגאולה, בנין ירושלים וחידוש עבודת הקרבנות בהר הבית.
בימים אלה, אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת במינה, כאשר ביום אחד, מתפוצץ משבר פיננסי עולמי. מעצמה כמו ארצות הברית, נמצאת במצב קריטי, וגוררת אחריה את כל העולם המערבי.
עיתוי המשבר הזה אינו מקרי. נראה לומר, שפרקים ס"א עד ס"ג מספר ישעיה, רומזים למה שאנחנו חווים עכשיו.
פסוקים אחדים, לפני הפטרת נצבים, עוסקים בבשורת הגאולה לעם ישראל, על כל גווניו.
הנביא משתמש בארבעה לשונות שונים, כדי לבשר את הגאולה לעם ישראל.
נראה לומר, שארבעת הלשנות, הם כנגד ארבע קבוצות הקיימות בתוך העם. סדר הפניות, קשור למידת האמונה בגאולה השלמה.
רוּחַ אֲדֹנָי ה', עָלָי--יַעַן מָשַׁח ה' אֹתִי לְבַשֵּׂר עֲנָוִים, שְׁלָחַנִי לַחֲבֹשׁ לְנִשְׁבְּרֵי-לֵב, לִקְרֹא לִשְׁבוּיִם דְּרוֹר, וְלַאֲסוּרִים פְּקַח-קוֹחַ (ישעיה סא,א).
ראשית, הנביא מבשר את הגאולה לאלה שמאמינים בתהליך הגאולה ומצפים לביאת המשיח.

לקבוצה הראשונה המכונה- בעלי מידת הענווה, ישעיה הנביא פונה בלשון של בשורה. כמו שכתוב: יַעַן מָשַׁח ה' אֹתִי לְבַשֵּׂר עֲנָוִים,


יום חמישי, ספטמבר 06, 2012

פרשת שבוע: נצבים וילך -הפרט יכול להושיע את הכלל


פרשת נצבים-וילך תשס”ז גיליון מס' 81
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
הפרט יכול להושיע את הכלל
?איפה שוכנת השכינה לאחר סיום הגלות
?האם הר הבית מקום ראוי לבניית בית המקדש


אנחנו נמצאים ערב ראש השנה, ופרשתנו עוסקת בענייני תשובה אל ה'. פרשת נצבים נאמרה ביום מותו של משה רבנו (עיין רש"י כט,ט). כל העם ניצב מול הקב"ה כדי לכרות אתו ברית. זהו מעין מעמד הר סיני, לפני הכניסה לארץ ישראל. הפסוק הראשון של הפרשה מתחיל בלשון רבים ומסתיים בלשון יחיד.
" אתם נצבים היום כלכם לפני ידוה אלקיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל " (דברים כט,ט).
רבנו בחיי בפירושו על התורה, מביא את דברי חז"ל הלומדים מפסוק זה את הערבות ההדדית השוכנת בעם ישראל.
" דקדקו רבותינו ז"ל מכאן שכל ישראל נתפסין בעון איש אחד" (ר' בחיי דברים כט,ט). זאת אומרת שהפרט יכול להשפיע על הכלל ולהפיל עונש על כל העם. כך היה במעשה עכן בתחילת כיבוש הארץ, שמעל בחרם וגרם לעונש על כל העם. זה לשון הפסוק " כל איש ישראל ", המלמד אותנו שאיש אחד שחטא, יכול להכשיל את כל העם, כי כל ישראל ערבים זה לזה.
אם בדברים שליליים, אדם בודד משפיע על הכלל, אז כל שכן, שאדם אחד יכול להושיע את ישראל.
מרדכי היהודי או מתיתיהו הכהן, מהווים דוגמאות מצוינות לכוח הרב הגלום בתוך כל אחד מישראל. פרנסי הציבור אמורים להנהיג את עם ישראל. אבל אם הם אינם ממלאים את תפקידם, אז כל איש מישראל רשאי ואולי חייב להחליף אותם.
בימינו המצוות הלאומיות הקשורות לעם ישראל, אינם בראש סדר העדיפויות של מנהיגינו.
יש הוכחה ברורה הממחישה את הטענה הנ"ל. למעלה משבעה ימים, המוסלמים מבצעים חפירות בהר הבית, במקום הטופוגרפי של עזרת הכוהנים.
האם מנהיג אחד, ביקש להפסיק את חילול מקום המקדש?
האם איש ציבור אחד דרש להפסיק את החפירות?


יום שלישי, יולי 24, 2012

פרשת שבוע: דברים - תשעה באב למה לבכות, אם אפשר לבנות

פרשת דברים- תשעה באב תשס"ט גיליון מס' 172
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461
למה לבכות, אם אפשר לבנות
האם תשעה באב הוא יום זיכרון או יום של תקווה ותיקון?
מדוע הגויים מונעים מאיתנו ליישב את הארץ וירושלים?
לקראת תשעה באב, עם ישראל זוכר ומתמלא געגועים לבית המקדש.
למה אנחנו מתגעגעים, בדיוק? הרי החברה המודרנית שבעה, ומלאה בכל טוב.
למרות תחושת האושר ושביעות הרצון, קיים צימאון גדול לדברים רוחניים. החברה הקרויה מודרנית, רחוקה שנות אור, מכל דבר רוחני.
בית המקדש ממלא תפקיד מרכזי, כדי לספק את הצרכים הרוחניים של העולם. הוא מסוגל לחולל שינויים מהותיים, בחיי היום יום שלנו.
בית המקדש, הינו מקום מפגש בין האדם ובין הבורא. הקב"ה ביקש מבני ישראל לבנות לו בית, מיד לאחר יציאת מצרים.
כמו שכתוב: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם (שמות כה,ח).
הקב"ה לא חיכה לכיבוש ארץ ישראל וירושלים, כדי לצוות אותנו לבנות את המשכן.
לאחר שעם ישראל בנה את המשכן, מציאות העולם השתנתה.

כך מובא במדרש רבה על מגילת איכה: " זבדי בן לוי פתח (תהלים ס"ח) אלהים מושיב יחידים ביתה אתה מוצא עד שלא נגאלו ישראל ממצרים היו יושבין בפני עצמן והשכינה בפני עצמה וכיון שנגאלו נעשו כולן הומוניא אחת וכיון שגלו חזרה שכינה בפני עצמה וישראל בפני עצמן הה"ד אך סוררים שכנו צחיחה איכה ישבה בדד." (איכה רבה פתיחתא אות כט).

יום ראשון, יולי 01, 2012

פרשת שבוע פרשת בלק: בלק מגרש יהודים.


פרשת בלק תש"ע גיליון מס' 198
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לקריאת מאמרים נוספים :
www.OTZMA1.BLOGSPOT.com
מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461
בלק מגרש יהודים
מה ביקש בלק לעשות כאשר ניסה לקלל את ישראל ?
האם הטורקים, האמריקאים והאו"ם מתנהגים כמו בלק ובלעם?

פרשת בלק מציבה בפנינו את האנטישמיות במלוא עוצמתה. בלק מלך מואב מפחד מישראל לכן הוא מנסה להילחם בנו.
במלחמה רגילה אף אחד לא הצליח לנצח את עם ה'. לכן בלק הרשע מנסה דרך חדשה שלא היתה מוכרת עד היום: מלחמה רוחנית נגד בני ישראל.
ה"שם משמואל" מעלה שאלה חשובה: האם באמת בלעם ובלק חשבו לנצח את ישראל בעזרת קללות? (ראה שם משמואל פרשת בלק, שנת תר"ע דף שכח)
איך יכלו לחשוב שהקב"ה ישכח את כל מה שעשו האבות ויבחר באומה אחרת ח"ו, במקום ישראל?
התשובה נמצאת בפסוקים הראשונים של הפרשה, כאשר הם רצו לגרש את ישראל מארץ ישראל, כמו שכתוב: וְעַתָּה לְכָה-נָּא אָרָה-לִּי אֶת-הָעָם הַזֶּה, כִּי-עָצוּם הוּא מִמֶּנִּי--אוּלַי אוּכַל נַכֶּה-בּוֹ, וַאֲגָרְשֶׁנּוּ מִן-הָאָרֶץ: (במדבר כב,ו).
התורה חוזרת פעם נוספת על ענין הגירוש, כמו שכתוב: ....לְכָה קָבָה-לִּי אֹתוֹ--אוּלַי אוּכַל לְהִלָּחֶם בּוֹ, וְגֵרַשְׁתִּיו (במדבר כב,יא).
בלק רוצה למנוע מבני ישראל להיכנס לארץ. הוא אינו רוצה להרוג אותנו, אלא שנמשיך ללמוד תורה במדבר, לחיות תחת השגחה האלוקית ולאכול את המן היורד מן השמים.
הכניסה לארץ של בני ישראל מפריעה לבלק ולבלעם. כאשר בני ישראל נכנסים לארץ, הם מקיימים את המצוות התלויות בארץ. עם ישראל קיים כ-עם, רק כאשר הוא מיישב את ארץ ישראל. כמו שכתוב בנביא יחזקיאל בעניין ימות המשיח: וִישַׁבְתֶּם בָּאָרֶץ, אֲשֶׁר נָתַתִּי לַאֲבֹתֵיכֶם; וִהְיִיתֶם לִי, לְעָם, וְאָנֹכִי, אֶהְיֶה לָכֶם לֵאלֹקִים (יחזקאל לו,כח).


פרשת שבוע: פרשת בלק למה המואבים מפחדיםפרשת בלק תשס”ז גיליון מס' 71
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
למה המואבים מפחדים ?

למה דוד המלך בא מזרע רות המואבייה?
איפה מסתתר המשיח בן דוד?


פרשת בלק עוסקת בעיקר בניסיון בלק לקלל את עם ישראל, ללא הצלחה ב"ה. בלק מלך מואב מרגיש מאוים לקראת כניסת בני ישראל לארץ ישראל.
"ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא ויקץ מפני בני ישראל" (במדבר כב,ג)
מתוך פחד וחוסר אונים הוא שוכר את שירותיו של בלעם על מנת לפגוע בישראל. זאת לא הפעם הראשונה שהמואבים מגלים פחד מפני בני ישראל.
כמו שכתוב בשירת הים: "..אילי מואב יאחזמו רעד.." (שמות טו,טו).
כדי לענות על השאלה הזאת, עלינו לחזור לתקופת לידת מואב. מואב נולד מגילוי עריות בין לוט ובין ביתו. מתחילת דרכו העם הזה מגלם את הזוהמה ורמה רוחנית נמוכה מאוד. בעל "הבית גנזי" על הפרשה כותב שיש כלל ידוע האומר, שדווקא במקום זוהמה, שם יורדת נשמה קדושה כדי שלא יהא עיכוב מצד החיצוניים, המעכבים את הקדושה. (בית גנזי בלק דפים תשעב-ג)יום שבת, יוני 30, 2012

פרשת שבוע: פרשת בלק בלק דוחה את הקץ


פרשת בלק תשס"ט גיליון מס' 169
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461
בלק דוחה את הקץ

למה מואב חשש כל כך מישראל ומהניצחון על האמורים?
האם אומות העולם השתנו ביחסיהם לישראל, מתקופת בלק ובלעם?

פרשת בלק סמוכה לפרשת חקת, לאחר הניצחון של ישראל על מלך האמורי ומלך הבשן.
בלק מלך מואב חושש מישראל. הוא רואה שעם ישראל בהנהגת משה רבנו, מתחיל לכבוש את ארץ ישראל. ההנהגה של משה רבנו הינה נצחית ואינה יכולה להתבטל. זאת אומרת, שאם משה רבנו יכבוש את ארץ ישראל, ימות המשיח והגאולה מתרחשים עכשיו.
למה מואב חושש מפני ימות המשיח?
לעתיד לבוא, עם ישראל יכבוש את ארץ עשרת העמים-ולא רק שבעת העמים.
על פי דעת רבנן, שלושת העמים הנותרים הם: עשו, מואב ועמון. מואב ידע שבני ישראל לא ינסו לכבוש את ארצו, כי כך ה' ציווה את משה רבנו: אַל-תָּצַר אֶת-מוֹאָב, וְאַל-תִּתְגָּר בָּם, מִלְחָמָה: כִּי לֹא-אֶתֵּן לְךָ מֵאַרְצוֹ, יְרֻשָּׁה (דברים ב, ט-י).
בימות המשיח, ישראל כן, יצליח לכבוש את ארץ שלושת העמים. כך הקב"ה הבטיח לאברהם אבינו במעמד ברית בין הבתרים.יום רביעי, יוני 20, 2012

פרשת שבוע: קרח -התכלת מחבר בין שמים וארץ


פרשת קרח תשס”ז גיליון מס' 69
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com

מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
התכלת מחבר בין שמים וארץ
למה מחלוקת קרח ועדתו התחילה עם שאלה בנושא צבע התכלת של הציצית?
האם החטא של קרח דומה לחטא המרגלים?

מחלוקת קרח ועדתו התחילה על פי חז"ל משאלה תמימה לכאורה. האם טלית שכולו תכלת חייב בציצית?
משה רבנו ענה לקרח שכל בגד חייב בציצית; קרח לא מקבל את תשובת משה רבנו ופותח במרד נגדו.
בעל ה"שפת אמת" מפרש את עניין צבע התכלת בציצית. החוטים הלבנים שבציצית הם כנגד הטהרה, וחוט התכלת כנגד הקדושה (שפת אמת שלח-לך שנת תרמ"ז-ח).
הקדושה מזכירה את הציץ של הכהן הגדול, כי היה כתוב עליו: "קודש לה". הציץ היה קשור על הראש של הכהן גדול עם חוט של תכלת כמו שכתוב " ושמת אותו על פתיל תכלת.." (שמות כ"ח,לז).
ראוי לציין שאותיות "ציץ" כלולות בתוך המילה "ציצית". יוצא מכאן שהטהרה נמצאת במדרגה יותר נמוכה מזו של הקדושה. זהו מהות השאלה של קרח לגבי מצוות ציצית בנוגע לבגד שכולו תכלת. קרח ועדתו מעידים על עצמם שהם כולם קדושים, כמו שנאמר:" כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם ה' " (במדבר טז,ג). לכן הם שאלו דווקא בעניין התכלת המסמל את הקדושה.
נראה לומר שקרח רצה להגיע למדרגת הקדושה, ללא הכנה ראוייה: הטהרה.
זה קצת מזכיר את חטא המרגלים שהעדיפו ללמוד תורה ולא לקיים את המצוות המעשיות והלאומיות ( עיין פרשת שלח-לך).
קרח רוצה לדבוק בשכינה ללא צורך במצוות מעשיות, כמו קביעת מזוזה או ציצית.
לדעת קרח אפשר להגיע לקדושה בלי אמצעים חומריים, כמו פתילים לבגד שכולו תכלת או מזוזה על חדר מלא ספרי תורה. חז"ל אמרו שהצבע תכלת מזכיר לנו למשך כל היום, את כסא הכבוד של הקב"ה. " אר"מ מה נשתנה תכלת מכל צבעונין? לפי שתכלת דומה לים דומה לרקיע דומה לכסא הכבוד" (סוטה י"ז ע/א).
קרח ניסה להתקרב לשכינה בלי לקיים את כל המצוות.
מצוות ציצית מיוחדת כי היא עוטפת את האדם בבגד קדוש המזכיר את תרי"ג המצוות. ( גימטרייא של ציצית שווה 600 + 8 חוטים +5 קשרים= 613 מצוות).
הטלית מקיף את האדם במצוות כדי לתקן לו מלבושים לעולם הבא.
ה"שפת אמת" מסביר לנו שקיימים שלושה מלבושים כנגד הנפש, הרוח והנשמה.
בשלושה אירועים שונים, בני ישראל זכו בכל שלושת המלבושים.
ביציאת מצרים קיבלו את חירותם הפיזית וכך תיקנו את הנפש.
בזמן קבלת התורה בני ישראל נהיו בני חורין אמיתיים ותקנו את הרוח. ולבסוף בבניית המשכן והמקדש הם השלימו את כל התיקונים, עם תיקון הנשמה.
כדי לשמר את התיקונים שעשו אבותינו במדבר, אנחנו עולים לרגל שלוש פעמים בשנה כדי לראות את פני השכינה ולהראות בעזרה. (שפת אמת קרח שנת תרנ"ה)
זו הטעות של קרח שרצה לדלג על כל התיקונים ולהגיע ישירות לקדושה.
עלינו לקיים את המצוות המעשיות המקרבות אותנו אל הקב"ה, ולא להתעלם מהם.
אנחנו צריכים לשאוף לתיקון של הנשמה- כנגד בית המקדש.
ברוך השם יש לנו כבר את החירות הנפשית- עצמאות בארץ ישראל והחירות הרוחנית ללמוד תורה ללא הפרעות חיצוניות.
מה שחסר לנו היום, זה בית המקדש השלישי שיבנה בע"ה בקרוב על ידי האדם.


סרט וידאו על המאמר
http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

יום שלישי, יוני 19, 2012

פרשת שבוע: קרח -האפיקורוס הראשון


פרשת קרח תשסו גיליון מס' 19
מאת שמואל בן חמו

לשלוח EMAIL לקבלת מאמרים הבאים:http://otzma1.com/joomla/images/stories/korach5766.pdf

פרשת שבוע: שלח לך - איך לתקן את חטא המרגלים


פרשת שלח לך תשס”ז גיליון מס' 68
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
איך לתקן את חטא המרגלים?

האם חטא המרגלים גרם לחורבן בית המקדש הראשון והשני?
איך לתקן היום, ארבעים שנה לאחר שחרור ירושלים והר הבית, את חטא המרגלים?

פרשת שלח לך הינה פרשה קשה, בגלל סירוב בני ישראל להיכנס לארץ ישראל. חז"ל במסכת סוטה מדייקים מלשון הפסוק "שלח לך"-מדעתך, כלומר שהקב"ה אפשר למשה רבנו להחליט לבדו בנושא שליחת המרגלים (סוטה לד ע/ב). בעל ה"שפת אמת" כתב שבחינת ארץ ישראל היא כנגד התורה שבעל פה. התורה שבעל פה נקנית לאדם לאחר שהוא התאמץ והתייגע בלימודה. כך כיבוש ארץ ישראל, תלוי ברצון עם ישראל לכבוש אותה, ורק לאחר מכן הקב"ה מסייע לנו (עיין שפת אמת ,שנת תר"ג דף 103).
נראה לומר שגם בניית בית המקדש השלשי תלויה ברצון העם, ורק לאחר מכן הקב"ה יסייע לנו.
ה"שפת אמת" מתבסס על מה שהבאנו לעיל, כדי לשפוך אור חדש על חטא המרגלים. המרגלים היו דבקים בתורה וכל היום ישבו ולמדו בבית המדרש. המרגלים ידעו היטיב את כל מקצועות התורה אבל התנגדו לעשות מעשים ולהיכנס לארץ. "והמרגלים היו דבקים רק בתורה. אבל הלימוד צריך להיות מביא לידי מעשה שנקרא אחרית טוב שכן היה דור המדבר וקבלת התורה הכנה לארץ ישראל שהוא בחינת עובדא" (שפת אמת שנת תרמ"ח).
הגמרא במסכת בבא קמא אומרת שגדול הלימוד המביא לידי מעשה. "והאמר מר גדול למוד תורה שהלמוד מביא לידי מעשה" (מסכת בבא קמא יז/א).
לעומת זה, לימוד התורה שלא מביא לידי מעשה מאבד מערכו.
אנחנו למדים מכאן שהמעשה עדיף על פני לימוד התורה- כך רש"י מפרש שם. המצוות המעשיות של כיבוש הארץ, מצוות התלויות בארץ ובניין בית המקדש לא עניינו את המרגלים. ראוי לציין שהמנהיגים שלפני מאה שנה פסקו אף הם, שאסור לעלות לארץ ישראל.
היום קם דור נוסף של מנהיגים, המונע מעם ישראל לעשות מעשים: לעלות להר הבית, לבנות את בית המקדש, להתגייס לצה"ל ולשחרור כל חלקי הארץ וכו'.


יום שני, יוני 18, 2012

פרשת שבוע: שלח לך - מעפילים או מרגלים


פרשת שלח לך תשס”ח גיליון מס' 119
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

מעפילים או מרגלים?
למה פרשת המנחות והנסכים נסמכה לפרשת המרגלים?
האם עלינו להתנהג כמו המרגלים או המעפילים?


פרשת שלח לך עוסקת בחטא המרגלים, כאשר בני ישראל לא רצו להיכנס לארץ ישראל. הקב"ה העניש את בני ישראל וגזר עליהם, לנדוד ארבעים שנה במדבר. כתוצאה מהעונש קבוצה קטנה מתוך בני ישראל –המכונים המעפילים, החליטו לעלות לארץ ישראל כדי לקיים את רצון ה'.
משה הזהיר אותם שהעלייה לא תצליח כי הם מפירים את דבר ה', בזמן שהם מנסים בכוח לבטל את העונש.
מיד אחר כך התורה מצווה אותנו להקריב נסכים ומנחה יחד עם כל קרבן יחיד. עד עכשיו המנחה והנסכים הוקרבו רק עם קרבנות ציבור.
הנסכים: הם היין ששופכים על המזבח. המנחה עשויה מסולת ושמן, הנשרפת כליל.
הקב"ה מוסיף תנאי עבור קיום המצווה הזאת. היא יכולה להתקיים רק לאחר כניסת בני ישראל לארץ ישראל, כמו שכתוב: "כי תבאו אל ארץ מושבתכם אשר אני נותן לכם:. ועשיתם אשה ל-ה' עולה או זבח לפלא נדר.” (במדבר טו,ב-ג).
חז"ל מפרשים את הקשר שבין פרשת המרגלים ובין פרשת המנחה והנסכים.
ראשית, ננסה להבין את מהות חטא המרגלים. בעל ה"שפת אמת" מתאר את חטא המרגלים כהתנגדות מצד בני ישראל לרדת בדרגה הרוחנית שלהם. כאשר הם נמצאים במדבר, כל היום הם עוסקים בלימוד תורה וכך משיגים מדרגות גבוהות מאוד ברוחניות. עבור דור המדבר, כניסה לארץ ישראל והתחברות לעולם החומרי הוצגה כירידה ברמה הרוחנית שלהם.
מלחמה בשבעת העמים, עבודת האדמה והתעסקות בסדרי השלטון, הינם דברים פחותים ביחס ללימוד התורה באמצע המדבר.
למעשה הקב"ה רוצה שעם ישראל יתקן את גופו עם כניסתו לארץ.
הרוחניות או הגשמיות לבדם אינם מובילים לתוצאות חיוביות.
התיקון האמיתי מתקיים מתוך שילוב שני הדברים: החלק הגשמי ביחד עם החלק הרוחני.יום שבת, יוני 16, 2012

פרשת שבוע: שלח לך - לעצור את חטא המרגלים המתמשךפרשת שלח לך תשס"ט גיליון מס' 166
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461
לעצור את חטא המרגלים המתמשך

למה הקב"ה העניש את עם ישראל בצורה כל כך חמורה, בגלל שליחת המרגלים?
האם אנחנו פועלים היום על פי עצת המרגלים או על פי התמימות של האבות?


פרשת שלח לך עוסקת בעיקר בחטא המכונה: "חטא המרגלים". למעשה העם כולו חטא ולאו דווקא המרגלים שהלכו לתור את הארץ ישראל.
ננסה להבין מזווית שונה את מהות החטא, על פי הדברים של ה"שם משמואל". ולבסוף נראה שחטא המרגלים ממשיך בעוצמה רבה בשנים האחרונות ובעיקר, בשבועות האחרונים.
אברהם אבינו מוזכר לראשונה בתורה, כאשר הוא עוזב את ארץ מולדתו ונוסע על פי ציווי ה', לארץ לא נודעת.
כמו שכתוב: וַיֹּאמֶר ה' אֶל-אַבְרָם, לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ, אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ (בראשית יב,א).
אברהם אבינו בוטח בהקב"ה ללא סיג, כאשר הוא מתנתק מחייו הקודמים ומתחיל חיים חדשים בארץ ישראל.
זאת התכונה העיקרית של אברהם אבינו: התמימות. הוא אינו שואל שאלות כלפי הקב"ה. גם כשהקב"ה מבקש להקריב את יצחק- בנו היחיד על המזבח, הוא מבצע את דבר ה', ללא עוררין.
בזכות התמימות של אברהם אבינו, הקב"ה נותן לו ולזרעו אחריו, את ארץ ישראל. כמו שכתוב: וַיֵּרָא ה' אֶל-אַבְרָם, וַיֹּאמֶר, לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת; (בראשית יב,ז).
יש קשר הדוק בין התמימות של ישראל ובין ירושת הארץ.יום שישי, יוני 15, 2012

פרשת שבוע: שלח לך - כלב בן יפונה: המורד בעל רוח אחרת


פרשת שלח לך תשסו גיליון מס' 18
מאת שמואל בן חמו
לשלוח EMAIL לקבלת מאמרים הבאים : PARASHATHAMIKDASH@GMAIL.COM


כלב בן יפונה : המורד בעל רוח אחרת
חטא המרגלים מוסבר בהרבה אופנים, אני בחרתי פירוש מפורסם, שהובא בזוהר,ועונה על שאלת אחריות העם בחטא, שראשי בני ישראל עברו.
המרגלים, נבחרו כי היו ראשי העם וצדיקים גמורים, הם הוציאו דיבה על ארץ ישראל מתוך דאגה לתפקידם.
הם הבינו שלאחר כניסה לארץ ישראל, הם לא ימשיכו את תפקידם כראשי בני ישראל, כי מנהיגותם מתאימה למדבר כאשר הקב"ה בקרב עם ישראל ,ומתגלה בצורה על טבעית ותפקידם להכין את בני ישראל לקבל את פני המלך.
לעומת זאת, בארץ ישראל, שהוא בית של הקב"ה, הוא מתגלה בדרך שונה, דרך הנהגה טבעית, לכן המנהיגים יצטרכו להתחלף, במנהיגים שהם שרים העומדים בביתו של המלך.
כך "הבית גנזי" על הפרשה מפרש את דברי הזוהר.
פרשת המרגלים, מהווה מאבק הישרדות, של מנהיגים גלותיים, לקראת סיום תפקידם ההיסטורי,המנסים בכל מחיר לדאוג לאינטרסים האישיים שלהם, על חשבון טובת עם ישראל.
נשמע מוכר, לא?


sharethis