יום ראשון, אפריל 10, 2011

פרשת שבוע: האם משה רבנו הצליח את שליחותו


פרשת תזריע החודש ויקרא תשע"א גיליון מס' 212

מאת שמואל בן חמו

לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוחמנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

האם משה רבנו הצליח את שליחותו ?

מה השליחות העיקרית של משה רבנו לאחר יציאת מצרים ?
במה הקרבת הקרבנות כל כך חשובה ביחס לשאר המצוות ?חומש ויקרא נקרא "תורת כוהנים" כי הוא עוסק רובו ככולו בענייני הקרבנות ודיני טומאה וטהרה.

למעשה כל יהודי מנסה במשך החיים שלו לטהר את עצמו כדי להתקרב להקב"ה.

אנחנו שואפים לזכך את הגוף שלנו-הנוטה מעצם טבעו לחומריות, כדי לעלות במדרגות הקדושה.

בעזרת תרי"ג המצוות הקב"ה עוזר לנו להשיג את יעודנו בעולם הזה. למצוות הקשורות לקרבנות ולטומאה וטהרה תפקיד מרכזי בהשגת תכלית הבריאה.

לכן על פי מדרש תנחומא, התפקיד העיקרי של משה רבנו הוא ללמד את ישראל ולהטמיע בתוכם את חשיבות הקרבנות ודיני טומאה וטהרה.

מרוב ענוותנותו משה רבנו ביקש מהקב"ה להשתחרר מהנהגת בני ישראל, לאחר שהוא סיים את שליחותו.

לאחר יציאת מצרים, קריעת ים סוף והקמת המשכן, משה רבנו מבקש לסיים את תפקידו כמנהיג עם ישראל.

הקב"ה עונה לו : עכשיו יש לך תפקיד חשוב מכל מה שעשית עד עכשיו, להנחיל לבני ישראל ולדורות את ענייני הטומאה והטהרה והקרבת קרבנות.

sharethis