יום שני, ספטמבר 08, 2014

עבודת יום כיפור בבית המקדש: מה מסתתר מאחורי השעיר לעזאזל?יום כיפור תש"ע גיליון מס' 179
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461
מה מסתתר מאחורי השעיר לעזאזל?מדוע אנחנו שולחים שעיר למות במדבר, בלי להקריב אותו על המזבח?
האם עלינו להתערבב עם הגויים לקראת הגאולה?
ביום כיפור, עיקר מצוות היום מתרחשות בבית המקדש. יש קרבן אחד המכפר על הכהן הגדול עצמו ואחיו הכהנים: קרבן הפר, כמו שכתוב: בְּזֹאת יָבֹא אַהֲרֹן, אֶל-הַקֹּדֶשׁ: בְּפַר בֶּן-בָּקָר לְחַטָּאת, (ויקרא טז,ג).
יש קרבן נפרד, המכפר על עוונות עם ישראל. הוא מורכב משני שעירים: אחד מובא כקרבן בבית המקדש והשני נשלח לעזאזל. כמו שכתוב: וּמֵאֵת, עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, יִקַּח שְׁנֵי-שְׂעִירֵי עִזִּים, לְחַטָּאת; (ויקרא טז,ה).
ננסה להבין את המשמעות העמוקה של שני השעירים.
השעיר שנשלח לעזאזל נושא איתו את כל עוונות עם ישראל, כמו שכתוב: וְנָשָׂא הַשָּׂעִיר עָלָיו אֶת-כָּל-עֲו‍ֹנֹתָם, אֶל-אֶרֶץ גְּזֵרָה; וְשִׁלַּח אֶת-הַשָּׂעִיר, בַּמִּדְבָּר. (ויקרא טז,כב).
על פניו, נראה שהשעיר לעזאזל ממלא תפקיד הפוך, מזה שקרב על המזבח. השעיר לה' מתקדש ודמו נשפך, על המזבח ומול ארון הברית בתוך קדש הקדשים.
למרות ששני השעירים צריכים להיות זהים בכל דבר ועניין, בסופו של דבר כל שעיר ממלא תפקיד הפוך מהשני.חז"ל משווים את השעיר לעזאזל לעשו- שהוא ראשית הגויים, והשעיר לה' בא כנגד יעקב אבינו.
כך מובא במדרש רבה: " ונשא השעיר עליו זה עשו שנאמר הן עשו אחי איש שעיר . את כל עונותם עונות תם. שנאמר ויעקב איש תם. (בראשית רבה פרשת תולדות סה,טו).
בעל ה"שם משמואל" מפרש את המדרש בדרך נפלא. מצד הטבע, ישראל אינו נמשך לחטא, אלא בגלל השפעת הגויים. הגויים מחטאים את ישראל באופן ישיר, או בצורה עקיפה כאשר החטאים שלהם מטמאים את אוויר העולם. בעקבות זה, האווירה של טומאה וחטאים שורה בעולם וגורמת לישראל לחטוא, אף הוא. (שם משמואל, יום הכיפורים שנת תרע"ב דף קד).
למעשה, השעיר לעזאזל- כנגד הגויים, נשלח כביכול לשטן, כדי שהוא לא יזיק לעם ישראל.
השעיר לעזאזל מסמל את הרע והשעיר לה' מייצג את הטוב ללא שום חלק של רע.
כאשר אנחנו מפרידים ביניהם, אנחנו מבררים בין הטוב ובין הרע.זה בעצם תכלית הבריאה: בירור הטוב מהרע. העולם שלאחר חטא אדם הראשון בנוי על ערבוב של רע וטוב.
ה"בית גנזי" מביא את דברי האריז"ל וכתב שהגאולה תבוא כאשר תהיה הפרדה מוחלטת בין הרע והטוב.
אסור שיישאר כל סיג של רע על הטוב, וכך הקדושה תשרה לבדה בכל העולם.
הוא מוסיף ואומר שעניין הבירור נגרם בעקבות חטא אדם הראשון.
לפני החטא, היית ההפרדה מוחלטת בין הרע ובין הטוב. חטא האכילה מעץ הדעת גרם לערבוב בין הטוב ובין הרע.התורה משתמשת במילים טוֹב וָרָע, עם וו החיבור, כדי לתאר את עץ הדעת. זה מוכיח לנו, שמי שיאכל ממנו יתקשה להפריד בין הטוב ובין הרע, ויגרום לתערובת ביניהם.
כמו שכתוב: וּמֵעֵץ, הַדַּעַת טוֹב וָרָע--לֹא תֹאכַל, מִמֶּנּוּ: (בראשית ב,יז).
וַיֹּאמֶר ה' אֱלֹהקים, הֵן הָאָדָם הָיָה כְּאַחַד מִמֶּנּוּ, לָדַעַת, טוֹב וָרָע (בראשית ג,כב).
גם לרע יש תפקיד חיובי בעולם. תפקידו להכיר בטוב ולשמש אותו.
כך הוא ימלא את רצון הבורא ויגרום לו לנחת רוח.
"אמנם זה סדר הבנין שנברא רע וטוב וכשהרע יש לו ההכרה לשם מה נברא בעולם הרי הוא נעשה כסא לטוב." (בית גנזי פרשת אחרי מות דף תקסה).
לעתיד לבא בזמן הגאולה, הטוב ייפרד לגמרי מהרע. הגויים יכירו בישראל ובתפקידם המיוחד למען העולם כולו. ישראל נמשלים לפרי ואומות העולם נמשלים לקליפה. כאשר הקליפה תכיר בערך הפרי, זהו זמן הגאולה.
ה"שם משמואל" כותב כך: " וזוהי הגאולה שגואל השם יתברך את ישראל מיד השטן בתתו לו כפרם את אלה שהיו גורמים בנזיקין." (שם משמואל, יום הכיפורים שנת תרע"ב דף קד).
בזמן הגאולה, אומות העולם יכירו בטבע שלהם וימלאו את ייעודן בעולם הזה.
נחזור לעניין שני השעירים. כל הדינים הקשורים לשני השעירים, באים להזכיר לנו את עניין הבירור בין הטוב ובין הרע.
1- השעירים צריכים להיות זהים: שניהם ממלאים את רצון הבורא בדרכים מנוגדות. שניהם שותפים באותו מעשה של בירור בין הטוב ובין הרע.
2- ביצוע הגרלה כדי להפריד ביניהם: זה מוכיח ששניהם ממלאים תפקיד חשוב. הם יכולים להתחלף ביניהם, אלא השגחת ה' מפרידה ביניהם, כי רק הקב"ה מסוגל להפריד בין הטוב הגמור והרע..
השעיר לה' מייצג את הטוב- כי דמו נכנס לקדש הקדשים, והשעיר לעזאזל בא כנגד הרע- לכן הוא נזרק לתהום במדבר יהודה, רחוק מבית המקדש.
ראינו את המהות של שני השעירים. למעשה, הם מראים לנו את תכלית הבריאה והגאולה השלמה.
הגאולה באה להפריד בין ישראל-הטוב ובין אומות העולם-הרע. הן ישראל והן הגויים, ממלאים תפקיד חשוב וממלאים את רצון הבורא. השאלה, האם כל אחד ממלא את תפקידו?
בשנים האחרונות, נולד מושג חדש בארץ ישראל: מדינת כל אזרחיה. זה בניגוד גמור להפרדה בין הטומאה של הגויים והטהרה של ישראל.
מי שרוצה להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה, פועל נגד תהליך הגאולה.
יש לנו מציאות דומה בהר הבית. כאשר מדינת ישראל "כאילו" ריבונית בשטח, אבל בפועל המוסלמים עושים כרצונם במקום המקדש ומחזיקים בנינים רבים. עלינו להיפרד מהם ולהחזיר את השלטון לעם ישראל. הדרך היחידה לשלטון יהודי בהר הבית הינו: בנית מזבח וחידוש עבודת הקרבנות.
אם נרחיב את ההסתכלות שלנו לעבר העולם הגדול. נתבונן במה שקורה באו"ם. הרי כולם מאוחדים נגד ישראל. המוסד הזה יכול לשמש תפקיד מרכזי, בהכרה בישראל ובשלטון הקב"ה. לכן, אין לנו מקום במוסד הזה. נראה לומר, שבגלל זה אנחנו לא רצויים באו"ם והרבה מההחלטות נגד ישראל.
אנחנו חיים בתקופה של ימות המשיח, לכן הבירור בין הטוב והרע קרוב מאוד.
בע"ה נלמד מעבודת יום כיפור ובעיקר ממצוות שני השעירים, כדי להבדיל בין הטוב והטהור לבין הרע והטמא. כך נזכה לחדש את עבודת הכהן הגדול ביום כיפור ונברר את הטוב מהרע.
הגיליון מוקדש לרפואתם השלמה של אפרים בן גיטל ולעילוי נשמת הזקן הכשר אליעזר ליאון אמסטר בן יהושע

אין תגובות:

sharethis