הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום רביעי, אפריל 12, 2017

חג פסח- לקחת מהחג לכל השנה

פסח  תשע"ז     
גיליון מס' 298 מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com       

לקחת מהחג לכל השנה

בחג הפסח אנחנו חוגגים את סיום גלות מצרים. בעל ה"שפת אמת" פירש שפרעה היה שורש כל המלכויות ששעבדו את ישראל במהלך הדורות. כאשר הקב"ה הוציא אותנו ממצרים זה היה סימן עבור כל הגלויות הבאות שהן תהיינה קצובות בזמן.
אנחנו חוגגים את יציאת מצרים כדי לזכור את הגאולה וביטול שעבוד אומות העולם על ישראל.
כמו שכתוב:  "גם בגלויות הללו אם היה להם כח השורש של פרעה ומצרים היה זה השיעבוד קשה. אבל עכשיו שהותר הקשר העליון שלהם הרי אלו בעצם בני חורין." (שפת אמת על פסח שנת תרס"ב דף 106).
בפסח מבטלים את כוח השעבוד והגלות יחד עם זה יש לשאוף ולהתכונן לקבל את פני ה'.
נביא פירושים נוספים של ה"שפת אמת" כדי להבין את מהות שלושת הרגלים.
במהלך שלושת הרגלים מתגלה אור מיוחד המאפשר לנו להתקרב אל ה'. ככל שמתכוננים לקראת החג לקבל את השכינה כך נצליח לקלוט יותר אור.
בזמן החג אנחנו יכולים לראות את פני ה' ממש כאשר אנחנו עולים לרגל לבית המקדש ומקריבים את קרבנות החג.
כמו שכתוב:  שָׁלֹשׁ פְּעָמִים, בַּשָּׁנָה--יֵרָאֶה, כָּל-זְכוּרְךָ, אֶת-פְּנֵי הָאָדֹן ה', אֱלֹקי יִשְׂרָאֵל.  (שמות לד,כג).
יש מקום אחד שבו מתקיימים הדברים באופן מעשי: בבית המקדש.
כמו שכתוב: "ובג' רגלים שהם זכר ליציאת מצרים נגלה עלינו אור פני מלך חיים בבית המקדש. וזה שכתוב בזוהר הקדוש פרשת אמור בקשו פני מלך חיים ה' אבקש אילין זימניא וחגיא שכל איש ישראל צריך להשתוקק תמיד לזכות לראות פני ה'. ואז כשבא החג נפתח לו השער. ובבית המקדש היה מקוים בפועל ממש."  (שפת אמת על פסח שנת תרס"ב דף 106 ד"ה איתא בגמרא המבזה).
התלמוד מתיחס בצורה קשה למי שמזלזל במצוות עלייה לרגל ומשווה אותו לעובד עבודה זרה
.
כמו שכתוב: " ואמר רב ששת משום ר"א בן עזריה כל המבזה את המועדות כאילו עובד ע"ז שנאמר (שמות לד) אלהי מסכה לא תעשה לך וכתיב בתריה את חג המצות תשמור".  (תלמוד בבלי, פסחים קיח ע/א).
נראה לומר שכאשר עולים לרגל לבית המקדש אז אין צורך במאמץ מיוחד כדי לקבל את אור החג אלא מספיק להגיע לבית המקדש ולראות את פני ה'.
ה"שפת אמת" מסביר שיש שלושה מימדים המתבטאים בחג. המימד של הזמן כנגד המועד, המימד של המקום כנגד בית המקדש ומימד של הנפש כנגד הארת הנשמה.
שלושת המימדים האלה מתגלים במלוא עוצמתם בזמן החגים בירושלים.
ה"שפת אמת" מרחיק לכת ואומר שהמבזה את המועדות ולא רוצה לראות את פני ה' אפילו שהוא מקיים את כל המצוות, אין לו חלק לעולם הבא.
לעומת זאת מי שאינו מקיים תרי"ג המצוות אבל מכבד את החגים ועולה לרגל יש לו חלק לעולם הבא. (ראה משנה מסכת אבות ג,יא).
ראינו שבזמן החג אור מיוחד מתגלה ומתלבש על כל עולי הרגלים. החג מקדש את הזמנים. מכאן ניתן להבין מדוע חג הפסח וחג הסוכות נמשכים שבעה ימים.
נראה לומר שחוגגים את החג 7 ימים כנגד ימי השבוע. בדרך הזאת נקח מקדושת החג ונשמור את השפעתה לכל ימות השנה.
נראה לומר שהיום אנחנו במצב ביניים. מצד אחד הגלות הסתיימה ושעבוד המלכויות מצומצם ומצד שני אין לנו בית מקדש בנוי.
בימינו ניתן לקלוט חלק מהארת ה' במקדש כאשר עולים בטהרה למקום המקדש, למרות שעדיין אין מזבח בנוי ועבודת הקרבנות אינה מתקיימת.
לכן חשוב לעלות להר הבית שלוש פעמים בשנה בזמן החגים כדי לקבל את אור ה'.


הגיליון מוקדש לעילוי נשמת הלל יפה בת רינה,  משה בן סולטנה ולרפואתם השלמה של יוסף בן שבה ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה

אין תגובות:

sharethis