יום שלישי, ספטמבר 22, 2015

חידוש על ראש השנה: ראש השנה: החג המוסתר

ראש השנה  תשע"ו
גיליון מס' 235 מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
 ראש השנה: החג המוסתר

למה יש מצוות מעשיות מועטות ואין מצוות עלייה לרגל ?
למה החג חל בראש חודש ללא תאריך משלו?
למה עושים סימנים בליל ראש השנה ולא תפילות מפורשות ?
למה הקב"ה ציווה אותנו לתקוע בשופר דווקא ולא מצווה אחרת?

ננסה ליישב את כל השאלות בבת אחת, בעזרת פירוש ה"שם משמואל" על התורה משנת עטרת דפים ס-סא.
הסימנים שאנחנו נוהגים לאכול בערב ראש השנה באים להתקין גזרות טובות עבורנו.הסימנים מגלים לנו יסוד חשוב איך הקב"ה מנהיג את העולם. כאשר עושים מעשה או סימנים בעולם הזה בסופו של דבר הם מתקיימים בשמים. לכן עושים סימנים בערב ראש השנה כדי להזמין גזרות טובות לשנה החדשה.
ראוי לציין שעושים סימנים בלבד ולא מבקשים את הדבר בצורה מפורשת.
הקב"ה ציווה אותנו לתקוע בשופר המסוגל לגבור על כוחות הטומאה, זה סוד ומתנה שה' נתן לנו.
כמו שמובא בזפר הזוהר: " וההוא סטרא אחרא קיימא קליפה תקיפא, דלא יכיל לאתברא, בר בההוא עיטא דקודשא בריך הוא יהיב לישראל, דכתיב תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו, בגין לתברא ההוא כסה דאתחפיא סיהרא ולא נהיר, וכד מתערי ישראל לתתא בשופר, ההוא קלא דנפיק משופר, בטש באוירא ובקע רקיעין, עד דסלקא לגבי ההוא טנרא תקיפא (נ"א סטרא אחרא) דחפי לסיהרא, אשגח ואשכח אתערותא דרחמי, כדין ההוא." (זהר חלק ב · קפד א).
יש בכוח קול השופר לשבור את כוחות הטומאה בעולם ולהגיע ישירות להקב"ה.
כוחות הטומאה יכולים לשלוט רק בדבר שהוא גלוי. למשל מקום מוסתר כמו בית הסתרים אינו מקבל טומאה. רש"י אומר את זה במפורש בפרשת בחוקותי: " ורדו בכם שנאיכם. שאיני מעמיד שונאים אלא מכם ובכם, שבשעה שאמות העולם עומדים על ישראל אינם מבקשים אלא מה שבגלוי, שנאמר (שופטים ו ג. ד) והיה אם זרע ישראל ועלה מדין ועמלק ובני קדם וגו' ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ, אבל בשעה שאעמיד עליכם מכם ובכם, הם מחפשים אחר המטמוניות שלכם, וכן הוא אומר (מיכה ג ג) ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו וגו' " (רש"י ויקרא כו,יז).
אומות העולם והמכשפים שלהם יודעים להשפיע על הירח כדי להזיק לישראל. לכן בקידוש הלבנה אנחנו מתפללים לה' שלא יקבל את הכישופים שלהם. כמו שכתוב בנוסח התפילה: " בָּרוּךְ יוצְרֵךְ בָּרוּךְ עושךְ בָּרוּךְ קונֵךְ בָּרוּךְ בּורְאֵךְ: כְּשֵׁם שֶׁאֲנַחְנוּ מְרַקְּדִים ירקד ג' פעמים כְּנֶגְדֵּךְ. וְאֵין אֲנַחְנוּ יְכוֹלִים לִגַּע בַּךְ כַּךְ אִם יְרַקְּדוּ אֲחֵרִים כְּנֶגְדֵּנוּ לְהַזִּיקֵנוּ, לֹא יוּכְלוּ לִגַע בָּנוּ וְלֹא יִשְׁלְטוּ בָנוּ וְלֹא יַעֲשׂוּ בָנוּ שׁוּם רוֹשֶׁם תִּפּל עֲלֵיהֶם אֵימָתָה וָפַחַד בִּגְדל זְרועֲךָ יִדְּמוּ כָּאָבֶן: כָּאָבֶן יִדְּמוּ זְרועֲךָ בִּגְדל וָפַחַד אֵימָתָה עֲלֵיהֶם תִּפּל: ".

נראה לומר שמסיבה זאת ראש השנה חל בראש חודש תשרי ביום שאין הירח גלוי בשמים; וכאשר אין ירח, הגויים אינם יכולים להשפיע עליה ולהזיק לנו ח"ו.
לאחר כל ההקדמות האלה ניישב את כל הקושיות.
הקולות של שופר והשופר עצמו מכילים סודות רבים שאין אנחנו מסוגלים להבין אותם.
נראה לומר שזה דומה לשפת המורס המורכב מצלילים רצופים באורכים שונים. קולות השופר הינם שפה סודית בין ישראל ובין הקב"ה שאין לגויים אחיזה בהם. השופר מוזכר לראשונה במהלך עקידת יצחק שהתרחשה בהר הבית שאף הוא היה מקום מוסתר מעיני כל. הר הבית היה נסתר אפילו מפני אברהם אבינו כאשר הקב"ה סימן לו את המקום על ידי ענן.
מקום המקדש נשאר נסתר אפילו מפני דוד המלך עד שנתן הנביא גילה לו את מקום המקדש.
ראש השנה חל יחד עם ראש חודש, יום ללא ירח כדי להטעות את הגויים ולהמעיט את השפעת כוחות הטומאה. ראש השנה הינו החג היחיד שחל בראש חודש כדי לא להעיר את צומת ליבם של כוחות הטומאה בעולם.
הסימנים של ליל ראש השנה דומים לצלילים המקודדים של השופר. כאשר אנחנו מבקשים גזרוות טובות מהקב"ה בצורה של רמז.
לכן אין מצוות מעשיות גלויות נוספות בראש השנה. עכשיו אפשר להבין למה אין מצווה לעלות לרגל בחג כדי לא לעורר חשד של המזיקים ביום הדין.
נראה לומר שמאותה סיבה הר הבית היה מוסתר במשך תקופה ארוכה כדי שהגויים לא יפגעו בו.
אנחנו ראינו במשך ההיסטוריה ורואים היום מה עושים הגויים על הר הבית כאשר המקום גלוי לעיני כל. הם בונים מסגדים או כניסיות במקום בית המקדש, מחללים את המקום הקד ומתפרעים בו.
לסיכום אנחנו רואים שראש השנה הנקרא בתורה יום זכרון תרועה הינו יום מיוחד שהקב"ה מסתיר מפני הגויים. לכן כל המצוות והמנהגים של היום הזה אינם גלויים אלא דרך רמזים בלבד.
עלינו לחזור בתשובה בסימן השופר והעקידה ולמסור את הנפש למען הר הבית כמו יצחק אבינו וסוד השופר שהתגלה במעמד זה.


הגיליון מוקדש לרפואתם השלמה של מרסל מזל טוב בת איבון פתחון ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה

אין תגובות:

sharethis