הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום ראשון, אוקטובר 02, 2016

ראש השנה: איך להשיב את השכינה בציון?

ראש השנה תשע"ז
גיליון מס' 278 מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
                                                        

איך להשיב את השכינה בציון?

אנחנו חוגגים את ראשית השנה בתפילות ובחשבון נפש אישי ולאומי. מדוע חוגגים את ראש השנה כל שנים עשר חודשים? מה משמעות מניית השנים?
המאמר מבוסס על דברי הרב חיים כהן "החלבן" בספרו "חגי תשרי".
הצורך למנות שנים הוא ביחס לשנת השמיטה ושנת היובל.
חישוב השנים הינו כלי עזר לחשיוב השמיטות והיובלות.
הדבר נכתב בצורה מפורשת במסכת ראש השנה, כמו שכתוב: " ארבעה ראשי שנים הםבאחד בניסן, ראש השנה למלכים ולרגליםבאחד באלול, ראש השנה למעשר בהמה; רבי אלעזר ורבי שמעון אומרין, באחד בתשריבאחד בתשרי, ראש השנה לשנים לשמיטים וליובלות, ולנטיעה ולירקות." (מסכת ראש השנה פרק א משנה א).
הביטוי "ראשית השנה" מופיע פעם אחת בתורה. כאשר הוא מופיע בהקשר לארץ ישראל. כמו שכתוב: אֶרֶץ, אֲשֶׁר-ה' אֱלֹקיךָ דֹּרֵשׁ אֹתָהּ:  תָּמִיד, עֵינֵי ה' אֱלֹקיךָ בָּהּ--מֵרֵשִׁית הַשָּׁנָה, וְעַד אַחֲרִית שָׁנָה. (דברים יא,יב).
בשנת היובל הכל חוזר לקדמותו, הקרקעות לבעליהן, העבדים משתחררים והשעבודים מתבטלים. החזרה למציאות קודמת זהה לשאיפה שלנו לשוב אל ה'. ראש השנה מהווה שלב ביניים לקראת שנת היובל.
סופרים את השנים כדי להתכונן לחזרה לנקודת הראשית בשנת היובל.
כמו שכתב ה"חלבן": "כי כדי להתחדש ולשוב אל נקודת הראשית יש לנקות את כל רשמי העבר, ולמחוק את כל המעכבים והשעבודים שמונעים את האדם מלשוב אל ראשיתו ולהתחדש." ("החלבן" חגי תשרי דף מה).
כמו שראינו בפרשת כי תבוא בנושא הביכורים, עלינו לבטל את מעשינו ופרי עמלנו להקב"ה ולהביא מנחת ביכורים בבית המקדש.
כל דבר שהוא ראשית כולל בתוכו קדושה מיוחדת ועלינו לתת אותו להקב"ה. ביום ראש השנה אנחנו שואפים לשוב למקור שלנו.
האדם נברא מעפר מן האדמה, כמו שכתוב:  וַיִּיצֶר ה' אֱלֹקים אֶת-הָאָדָם, עָפָר מִן-הָאֲדָמָה  (בראשית ב,ז).
הקב"ה לקח עפר מיוחד שבא מהמזבח שבהר הבית.
כמו שמובא בתלמוד הירושלמי:  "אמר ר' יודה בן פזי: מלא תרווד אחד נטל הקב"ה ממקום המזבח וברא בו אדם הראשון. אמר: הלואי ייברא ממקום המזבח ותהא לו עמידה. הדא הוא דכתיב 'וייצר ה' א‑להים את האדם עפר מן האדמה' וכתיב 'מזבח אדמה תעשה לי': מה 'אדמה' שנאמר להלן מזבח, אף כאן מזבח" (ירושלמי נזיר פ"ז ה"ב).
הקב"ה ברא אותנו מאפר המזבח שבא משריפת הקרבנות.


בא' בתשרי האדם נברא, חטא והקריב קרבן כדי להתכפר. אדם הראשון הראה לנו את הדרך הקצרה לשוב אל ה'.
עלינו לחזור למקור הבריאה שלנו שהוא מקום המזבח. כמו שכתוב במדרש רבה: "רבי ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמואל בר נחמן אמרו: ממקום כפרתו נברא..." (בראשית רבה יד ח).
נראה לומר שמסיבה זאת ראש השנה נקבע בא' תשרי ולא בחודש אחר.
משנת התשכ"ז זכינו בחסדי ה' לקבל את הר הבית. עלינו לשוב אל ה' בתמימות ולחדש את עבודת הקרבנות ללא שיקולים זרים.
בראש השנה שלהם, הגויים חוגגים ומשתכרים כאילו אין מחר. לעומת זאת עם ישראל מתפלל, עושה חשבון נפש ומתבטל כלפי הקב"ה.
המילה "שנה" כוללת בתוכה את המשמעות של שינוי. ראש השנה הינו יום שאנחנו מסוגלים להשתנות ולהשתפר.
בע"ה נזכה במעשינו לבטל את קליפת הגלות ונחזיר את השכינה בציון, כך נשוב אל ה' בתשובה שלמה למקום המזבח, השנה הזאת!


הגיליון מוקדש לעילוי נשמת הלל יפה בת רינה,  משה בן סולטנה ולרפואתם השלמה של יוסף בן שבה ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכהאין תגובות:

sharethis