יום שלישי, פברואר 19, 2019

פרשת שבוע: פרשת תצוה - הכל התחיל ויסתיים עם משה רבנו

פרשת תצוה תשע"ט
גיליון מס 351  מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com 

הכל התחיל ויסתיים עם משה רבנו

פרשת תצוה, ממשיכה לתאר את תהליך בנין המשכן. בפרשת תרומה הקב"ה מצווה את משה לבנות את כלי המשכן והמשכן עצמו ובפרשת תצוה אנחנו מצווים על בגדי הכהונה.
בין שתי פרשות האלה, מופיע נושא הדלקת המנורה ונר התמיד עם שמן זית זך' שלכאורה אינו קשור לבנין המשכן. כמו שכתוב: וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית--לַמָּאוֹר:  לְהַעֲלֹת נֵר, תָּמִיד.  (שמות כז,כ).
מדוע עבודת המנורה נמצאת במקום הזה בתורה? 
בנוסף לכך, מדוע הקב"ה פונה ישירות למשה רבנו ולא לבני ישראל כמו בעבודות המשכן האחרות?
הפסוק מדגיש: וְאַתָּה תְּצַוֶּה וגם השמן צריך להיות מופרש עבור משה רבנו, וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ, ולא כמו בזמן בנין המשכן שכתוב: דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְיִקְחוּ-לִי תְּרוּמָה:(שמות כה,ב).
למה פעם אחת כתוב וְיִקְחוּ-לִי - לקחת עבור הקב"ה, ופעם אחרת כתוב וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ- עבור משה רבנו?
בע"ה נביא מספר תשובות מפרשנים שונים.
ה"שם משמואל" מפרש שלמשה רבנו היה תפקיד מיוחד בהדלקת המנורה.
מטרה המשכן היא לקבל את השכינה מן השמים. המשכן משמש מעין כלי קיבול עבור השכינה. כדי לקבל דבר מהקב"ה עלינו להתחיל את התהליך בעזרת התעוררות מלמטה, מצד האדם.
משה רבנו היה אדם מיוחד ויחיד מכל הדורות. הוא עלה לשמים כדי להוריד את התורה לעולם הזה.
הוא זכה לגדולה הזאת, בזכות ביטול החומריות הנמצאת בו. משה רבנו הצליח לזכך את גופו והפך אותו לשכלי.
השמן של המנורה מסמל את החכמה. כאשר מדליקים את המנורה, מזמינים את החכמה האלוקית לרדת על ישראל.
לכן, משה רבנו הינו האדם המתאים ביותר להדליק את המנורה ולעורר את השכינה.
ה"שם משמואל" מוסיף ואומר שהמנורה שהדליק משה רבנו במשכן לא כבתה לעולם, כאשר היא נשארת דלוקה בשמים עד עצם היום הזה.
כמו שכתוב במדרש רבה: "... אֲבָל הַנֵּרוֹת לְעוֹלָם (במדבר ח, ב): אֶל מוּל פְּנֵי הַמְנוֹרָה יָאִירוּ, וְכָל הַבְּרָכוֹת שֶׁנָּתַתִּי לְךָ לְבָרֵךְ אֶת בָּנַי, אֵינָן בְּטֵלִין לְעוֹלָם." (במדבר רבה, פרשה טו, ו).
עכשיו אנחנו יכולים להבין מדוע הציווי של הדלקת המנורה מופנה דווקא למשה רבנו. הוא השליח של כל עם ישראל ובזכותו ממשיכים לקבל את החכמה האלוקית.

משה רבנו מחבר בין עם ישראל ובין הקב"ה כדי שידבקו אחד בשני.
כמו שכתוב: " לזה אמר ואתה תצוה וגו' ויקחו אליך, שישראל המביאים יהיה הכל בשליחות משה כנ"ל, ויהיה כאילו משה רבנו עליו השלום עשה הכל." (שם משמואל, תצוה, שנת תרע"ב ד, קיג).
בעל ה"אור החיים" הקדוש מביא את דברי הזוהר על ארבע גלויות. בזכות שלוש האבות הקב"ה גאל אותנו משלוש הגלויות הראשונות. אבל הגלות הרביעית שאנחנו עדיין נמצאים בתוכה, תסתיים בזכות משה רבנו. הגלות האחרונה מתארכת בגלל ההתרחקות של עם ישראל מהתורה.
כך הוא מפרש את הפסוק: וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, אתה, משה רבנו תמלוך על ישראל, וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כאשר בני ישראל ילמדו את התורה הנמשלת לשמן זית זך.
כמו שכתוב: "כי ד' גליות של ישראל כל אחד מהם נגאלו ממנו בזכות אחד, גלות הראשון נגאלו בזכות אברהם אבינו עליו השלום, ב' נגאלו בזכות יצחק, ג' בזכות יעקב, והד' תלוי בזכות משה ולזה נתארך הגלות כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצות אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה." (אור החיים שמות כז,כ).
נראה להוסיף, שחוסר בלימוד תורה שמעכב את הגאולה הוא בעצם עיסוק בתורת הקרבנות וקידום בנין בית המקדש.
אם התורה בחרה בפסוק העוסק בהדלקת מנורת הזהב כדי לרמוז לנו על הגאולה הרביעית, ניתן ללמוד מכאן שהגאולה תלויה במצוות הקשורות לעבודות המשכן ובנין בית המקדש.
עלינו לשאוב כוחות ממשה רבנו. הרי, ראינו שהמנורה שמשה רבנו הדליק עדיין קיימת בשמים.
משה רבנו כבר הכין לנו את הקרקע והאיר לנו את הדרך איך לקדם את הגאולה. נראה לומר, שזאת הסיבה שרש"י כתב בתלמוד, שבית המקדש ירד בנוי ומשוכלל מן השמים (ראה רש"י, סוכה דף מא ע/א) כי הבית השלישי יתבסס על מעשיו של משה רבנו בזמן בנין המשכן. כמו שראינו למעלה, שהמנורה של משה רבנו עדיין מאירה בשמים.
כל פעולות שנעשה למען חידוש עבודת הקרבנות ובנין המקדש, מקורן במשה רבנו.
לכן אין לנו לחשוש ולהתרחק מכל דבר הנוגע להר הבית ובית המקדש השלישי.
עכשיו נענה לשאלה האחרונה הנוגעת לסדר הפרשיות של הדלקת המנורה הנמצאת בין בנין המשכן וכליו ובין בגדי הכהונה. נביא את דברי המלבי"ם הנפלאים שמפרש שבגדי הכהונה מסמלים את  המידות הטובות וטהרת גוף האדם. לפני שעוסקים בגוף האדם יש לדאוג למדרגתו הרוחנית ונשמתו הקדושה.  כאשר משה רבנו שהוא סמל הקדושה, מעלה את נר התמיד בשם כל ישראל אזי ניתן לעבור לתיקון המידות והצד החומרי שבאדם.
כמו שכתוב: " שהכהן גדול שהוא היה לזה שליח כלל האומה היה צדיק והיו בגדיו לבנים ושמן על ראשו לא חסר, וע"כ הקדים את השמן אל הבגדים:" (מלבי"ם שמות כז,כ).
למעשה, בגדי הכהונה מכפרים על עוונות האדם.
כמו שכתוב בתלמוד: "ואמר רבי עיניני בר ששון למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה לומר לך מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין". (זבחים פח ע/ב).
בע"ה גם אנחנו נלך בצעדיו של משה רבנו ונדליק את המנורה עם שמן זית זך בהר הבית, בירושלים. כך נוכל לקבל את פני הגואל בב"א.


הגיליון מוקדש לעילוי נשמת הלל יפה בת רינה,  משה בן סולטנה ולרפואתם השלמה של יוסף בן שבה ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכהאין תגובות:

sharethis