יום שישי, יוני 14, 2019

פרשת שבוע: פרשת בהעלותך - איך תתרחש הגאולה השלמה?

פרשת בהעלותך תשע"ט
גיליון מס 357  מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com 

איך תתרחש הגאולה השלמה?

פרשת בהעלותך עוסקת בהדלקת המנורה וקידוש שבט לוי לעבודת המשכן.
תהליך קדושת הלויים מפורט בפסוקים הראשונים של הפרשה ומסתיים בהנפת הלויים על ידי אהרון הכהן, כמו שכתוב: וְהֵנִיף אַהֲרֹן אֶת-הַלְוִיִּם תְּנוּפָה לִפְנֵי ה', מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (במדבר ח,יא).
מדוע משה רבנו לא הניף את הלויים בעצמו כמו שהוא משח את הכוהנים לפני כן?
רש"י מפרש את סמיכות פרשת המנורה לפרשת קרבנות הנשיאים: כדי לנחם את אהרון הכהן ושבט לוי שלא הקריבו קרבן עם שאר הנשיאים.
כמו שכתוב: " למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות" (רש"י במדבר ח,ב).
במה הדלקת המנורה יכולה לנחם את אהרון הכהן ושבט לוי?
המאמר מבוסס על פירוש ה"בית גנזי" על התורה של הרב משה לוריא זצ"ל.
ראשית נביא את דברי רבנו בחיי המחדש לנו שמשה רבנו התקשה בארבעה דברים.
כאשר 4 פעמים המילה "זה" מופיע בפסוקים כדי לציין שהקב"ה הראה למשה רבנו את הדברים בצורה ויזואלית.
כמו שכתוב: "... וכן דרשו רז"ל בארבעה דברים נתקשה משה עד שהוצרך הקב"ה להראות לו באצבע ואלו הן, המנורה שנאמר וזה מעשה המנורה, הקרבנות שנאמר (ויקרא ו) זה קרבן אהרן, השקלים שנאמר (שמות ל) זה יתנו, הירח שנאמר (שם יב) החדש הזה לכם, וזהו לשון מקש"ה, מ'נורה ק'רבן ש'קלים ה'חדש." (רבנו בחיי במדבר ח,ב).
בעל ה"בית גנזי" מסביר לנו מה משותף ל-4 דברים האלה.
המצוות האלה מתחדשות באופן קבוע. זאת אומרת שיש זמן מסוים שהן מתמעטות לגמרי ולאחר מכן מתעלות מחדש למדרגה רוחנית גבוהה יותר.
למשל, הדלקת מנורת הזהב מתבצעת מידי יום לאחר כיבוי הנרות והחלפת השמן והפתילים.

הפרשת מחצית השקל מתחדשת בכל שנה ושנה עבור הקרבת קרבנות הציבור בבית המקדש. מנחת חביתין מובאת מידי בוקר על ידי הכהן הגדול כדי להתקדש מחדש ולהשיג מדרגות גבוהות יותר של קדושה. אותו רעיון עם קידוש החודש שמוכרז מידי חודש.
למעשה, מציאות של העלם וחיסרון מתקיימת לפני עלייה ברוחניות וקדושה.
משה רבנו התקשה במצוות האלה כי הוא אינו שייך לתהליך הזה של העלם כהכנה לקדושה. משה רבנו נמצא במדרגה עליונה באופן רציף ומאיר את כל הסובבים אותו.
כמו שכתוב: וְרָאוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל, אֶת-פְּנֵי מֹשֶׁה, כִּי קָרַן, עוֹר פְּנֵי מֹשֶׁה; וְהֵשִׁיב מֹשֶׁה אֶת-הַמַּסְוֶה עַל-פָּנָיו, עַד-בֹּאוֹ לְדַבֵּר אִתּוֹ (שמות לד,לה).
משה רבנו אינו צריך לרדת ממדרגתו כדי לקבל מדרגה גבוהה יותר.
כמו שכתוב: "ויש לומר שהוא הענין מה שנקשה משה דהנה משה רבנו היה במדריגה עליונה שאין בה התחדשות של מיעוט והסתלקות ולכן אמרו חז"ל פני משה כפני חמה לומר כי אמנם האור גדול והולך אבל לא בבחינת מיעוט והסתלקות ואחר כך בחינה מחודשת..." (בית גנזי על התורה, בהעלותך דף רעח).

מכאן ניתן להבין מדוע משה רבנו לא הניף את הלויים. הלויים היו צריכים לרדת ממדרגתם כדי לקבל את התפקיד החדש ולהתקדש לה'.
למעשה גילוח כל שיער גופם מוכיח שהם הפכו לבריאה חדשה, כמו תינוק שנולד. לאחר שהם התמעטו וחזרו לימי הלידה כביכול הם יכולים לקבל את האור החדש ולהיות מונפים על ידי אהרון הכהן.
המהות של אהרון הכהן שייכת להתחדשות רציפה להשגת מדרגות גבוהות יותר של קדושה.
מכאן ניתן להבין במה עבודת המנורה ותנופת הלויים יכולים לנחם אותו.
12 הנשיאים הביאו קרבנות לחנוכת המשכן באופן חד פעמי ללא בחינה של מיעוט והתחדשות.
לעומת זאת, אהרון הכהן מדליק את המנורה מידי יום לאחר הקרבת מנחת חביתין.
הוא נמצא במציאות של עליה מתמדת בקדושה בזכות הירידה לצורך עלייה ברוחניות.
לכן אהרון הכהן יכול לשמוח ולהתנחם בתכונה שהקב"ה נתן לשבט לוי בשונה מהשבטים האחרים.
למעשה התהליך של הסתלקות או התמעטות  השכינה לפני פריצת האור, התרחש מספר פעמים בהיסטוריה של עם ישראל.
בימי אחשוורוש ומרדכי היהודי, עם ישראל ירד ממדרגתו וחטא. לאחר הגזירה של השמדה שבאה לאחר הסתלקות השכינה, ישראל שב אל ה'. זה הוביל לבנין בית המקדש השני.
נראה להוסיף שלאחר ימים של דין והעלם בזמן השואה זכינו לאחר מכן להתגלות ה' בהקמת מדינת ישראל.
בימים קרובים יותר בשנת תשכ"ז, לאחר תקופה קשה של אי וודאות שנקראת "תקופת ההמתנה" זכינו בניצחון מופלא במלחמת ששת הימים.
קיבלנו בניסי ניסים את שכם, חברון, ירושלים והר הבית.
מידת אהרון הכהן התגלתה עד היום, מעכשיו אנחנו מצפים להתגלות של הבחינה של משה רבנו שהיא כולה אור ללא תקופה של דין או הסתלקות זמנית של השכינה.
"אור החיים" הקדוש מביא  את דברי הזוהר הקדוש שאומר שמשה רבנו יביא את הגאולה האחרונה. כמו שהוא היה הגואל הראשון הוא גם יהיה הגואל האחרון.
כמו שכתוב: "ובדרך רמז יתבאר הכתוב על דרך מאמר הובא בספר זוהר חדש(בראשית ח' (כי ד' גליות של ישראל כל אחד מהם נגאלו ממנו בזכות אחד, גלות הראשון נגאלו בזכות אברהם אבינו עליו השלום, ב' נגאלו בזכות יצחק, ג' בזכות יעקב, והד' תלוי בזכות משה ולזה נתארך הגלות כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצות אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה." (אור החיים שמות כז,כ).
אנחנו מתפללים שהקב"ה יעזור לנו לבנות את בית המקדש השלישי מתוך התגברות של אור ללא שום העלם או הסתלקות, כמו הבחינה של משה רבנו בב"א.

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת הלל יפה בת רינה,  משה בן סולטנה ולרפואתם השלמה של יוסף בן שבה ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה

אין תגובות:

sharethis