יום רביעי, אוגוסט 28, 2019

פרשת שבוע: פרשת כי תבוא - להתעורר לאהבה ולבניין בית ה'

פרשת כי תבוא תשע"ט
גיליון מס 360  מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com 

להתעורר לאהבה ולבניין בית ה'

בפרשת כי תבוא אנחנו מוצאים 12 פעמים את המילה "אמן". בני ישראל עמדו בהר עיבל לשמוע את הקללות וענו אמן לאחר כל קללה וקללה.
זאת הפעם השנייה שמופיעה המילה "אמן" בכל התורה. היא כתובה לפני כן בפרשת אישה סוטה שצריכה לענות פעמיים אמן לאחר הבדיקה עם המים המאררים.
כמו שכתוב: וּבָאוּ הַמַּיִם הַמְאָרְרִים הָאֵלֶּה, בְּמֵעַיִךְ, לַצְבּוֹת בֶּטֶן, וְלַנְפִּל יָרֵךְ; וְאָמְרָה הָאִשָּׁה, אָמֵן אָמֵן.  (במדבר ה,כב).
בעקבות זה, המדרש רבה פתח בהלכות תפילה והתנהגות בית הכנסת.
אנחנו נעמוד על המדרש שעוסק בשערים של בית הכנסת ונביא את פירוש ה"שם משמואל".
כמו שכתוב: "זש"ה (משלי ח, לד): "אַשְׁרֵי אָדָם שֹׁמֵעַ לִי" מהו "אַשְׁרֵי אָדָם שֹׁמֵעַ לִי" אמר הקב"ה אשריו לאדם בשעה ששמועותיו לי. מהו "לִשְׁקֹד עַל דַּלְתֹתַי" אמר הקב"ה אם הלכת להתפלל בתוך בית הכנסת אל תעמוד על הפתח החיצון להתפלל שם אלא הוי מתכוין להכנס דלת לפנים מדלת לשקוד על דלתי אין כתיב אלא "עַל דַּלְתֹתַי" ב' דלתות ולמה כן שהקב"ה מונה פסיעתך ונותן לך שכר. "(מדרש רבה, דברים פרשה ז סעיף ב).
בעל ה"שם משמואל" מתקשה להבין את המשמעות של כניסה דרך שני פתחים לתוך בית הכנסת.
מדוע יש להיכנס דרך שתי דלתות לבית הכנסת?
הוא מפרש שהפתחים באים כנגד היראה והאהבה. מצד אחד אנחנו רחוקים מאוד מהקב"ה כבני אדם העשויים מחומר ומצד שני יש בתוכנו נשמה קדושה שהיא חלק מהקב"ה ורוצה לדבוק בו ולאהוב אותו.
ה"שם משמואל" מביא משל נפלא כדי להבין את המדרש לגבי מבנה הלב הבנוי משני חלקים: החלק החיצוני והחלק הפנימי.
דרך החלק החיצוני של הלב האדם מתעורר ליראת ה' כמו שכתוב בנביא: מַה לְּךָ נִרְדָּם קוּם קְרָא אֶל אֱלֹקֶיךָ אוּלַי יִתְעַשֵּׁת הָאֱלקים לָנוּ וְלֹא נֹאבֵד. (יונה א,ו).
ההתעוררות הזאת אינה באה מעומק הלב של האדם, כאשר היצר הרע מפריע ולא נותן לאדם להתעורר גם בפנימיות הלב.
החלק הפנימי של לב האדם מסוגל לעורר את האדם ולהביא אותו לידי מעשה. כאשר החלק הפנימי של הלב  מתעורר וניצח את היצר הרע, אהבת ה' מתגלה.
היצר הרע אינו יכול למנוע מהאדם לפעול בכל כוחו מתוך אהבת ה' ודבקות בו.

כמו שכתוב: " ויש לומר ששני מפתחי הלב הם, מפתח אחד לחיצוניות הלב, שדרך בו נכנסה הקריאה להתעוררות, עורו ישנים משנתכם וכו' כמו שמעוררין את הישן, וכלשון הכתוב (יונה א' ו') מה לך נרדם קום קרא אל אלקיך, כך דעתו של אדם מעוררתי, ויש עוד מפתח מחיצוניות הלב לפנימיותו שאחר שחיצוניות הלב נתעוררה ונתרגשה נכנסת התעוררות ההיא לפנימיותו עד שמעוררת לנקודה הפנימית בקרב איש ולב עמוק...... ומובן שמחמת סתימה זו א"א להאהבה המסתעפת מנקודה פנימית של הלב לצאת לפועל, ונשארת האהבה מסותרת בפנימית הלב:" (שם משמואל, כי תבוא שנת תר"פ דף קצה).
מכאן, ניתן להבין את עומק המדרש על משמעות שני פתחי בית הכנסת.
הפתחים הם היראה והאהבה. בית הכנסת נמשל ללב האדם, כאשר כוחות האדם נמצאים בלבו.
עלינו להוריד את המחסומים המונעים מאתנו לגלות את אהבת ה' ולקיים את רצונו. השלב הראשון הוא התעוררות ברמה החיצונית- כנגד הפתח הראשון ולאחר מכן להגיע להתעוררות הפנימית הגורמת למעשה-כנגד הפתח השני.
נראה להוסיף, שכאשר אנחנו אומרים לשנה הבאה בירושלים הבנויה או מתפללים על בנין המקדש עלינו להתפלל מפנימיות הלב ולא מהשפה אל החוץ בצורה חיצונית בלבד.
נראה לומר שיש 2 שלבים בהתייחסות שלנו לחידוש עבודת הקרבנות. השלב הראשון שהוא הכי נפוץ לדאבוננו, הוא לבקש דרך הפה ולהתפלל לבנין המקדש.
השלב השני דורש להגיע לידי מעשה כאשר ההתעוררות היא פנימית ולא חיצונית וזה מביא את האדם לידי מעשה של בנין בית המקדש של עצים ואבנים.
ניתן למצוא אסמכתא לדברינו במדרש "לקח טוב" המפרש את הפסוק מספר משלי שמובא במדרש רבה למעלה, בנושא הקרבת קרבנות בבית המקדש.
כמו שכתוב:  "איש כמתנת ידו. מיכן אמרו מי שיש לו אוכלין מרובין ונכסים מועטין מביא שלמים מרובין ועולות מועטין. אוכלין מועטין ונכסים מרובין מביא שלמים מועטין ועולות מרובין. זה וזה מועט על זה אמרו מעה כסף ושתי כסף. זה וזה מרובה על זה נאמר אישׁ כְּמַתְּנַת יָדוֹ כְּבִרְכַּת ה' אֱלֹקיךָ אֲשֶׁר נָתַן לָךְ. (משלי ח׳:ל״ד) אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחי:" (מדרש לקח טוב, דברים ט״ז:י״ז:א׳).
המדרש מתייחס לרצון הפנימי של האדם להביא קרבנות לה' והוא מדריך אותנו איזה סוג קרבנות להביא, כאשר מדבר באדם שרוצה לשמוע את דבר ה' ולשקוד את דלתות בית המקדש.
נראה להוסיף שבימינו ניתן להתייחס ל 2 פתחי בית הכנסת המובאים במדרש רבה וגם בתלמוד הבבלי (ראה מסכת ברכות דף ח ע/א) כאל הכותל המערבי והר הבית.
הפתח הראשון הוא הכותל המערבי והפתח השני הוא הר הבית. עלינו להתקדם ולהתעורר מהגלות הארוכה ולא להישאר רחוק מהשכינה ברחבת הכותל, אלא להיכנס בטהרה לחצרות בית ה', בהר הבית.
כך נוכל לגלות את אהבתנו להקב"ה שקבורה עמוק, עמוק בתוכנו וכך נצליח להתעורר בצורה מלאה ונבנה יחד את בית המקדש השלישי בב"א.


הגיליון מוקדש לרפואתם השלמה של יוסף בן שבה ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה

אין תגובות:

sharethis