הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום שישי, מאי 14, 2021

פרשת במדבר יום ירושלים מה מעכב את הגאולה?

פרשיות בהר בחוקותי- יום ירושלים תשפ"א 

גיליון מס 375  מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com  

מה מעכב את הגאולה?

פרשת בהר עוסקת בשמיטת הארץ. מצוות השמיטה מעידה על הקדושה המיוחדת של ארץ ישראל מול שאר הארצות. זה דומה למצוות שמירת השבת, המיוחדת לעם ישראל. 
כאשר גוי שומר שבת הוא מתחייב במיתה. כמו שכתוב בתלמוד: " ואר''ל עובד כוכבים ששבת חייב מיתה שנאמר ויום ולילה לא ישבותו  (בראשית ח,כב) ואמר מר אזהרה שלהן זו היא מיתתן". (סנהדרין דף נח ע/ב).
מאיפה נובעת קדושת הארץ? הרי הקב"ה ברא את כל העולם!
האם הגאולה השלמה מתעכבת בגלל יחס לא נכון לארץ ישראל ולירושלים?
בע"ה נענה לשאלות המהותיות האלה על בסיס מאמר של הרב יעקב משה חרל"פ מתוך ספרו: מעיני הישועה.
יש הבדל מהותי בין ארץ ישראל ובין חו"ל. 
זה הבדל מהותי שלא מאפשר השוואה בין הארצות, כי מדובר במציאות שונה. אי אפשר להשוות תפוח ושעון כי אלה דברים שונים במהותם, אותו הדבר עבור ארץ ישראל מול שאר הארצות.
מקור קדושת הארץ נובע מהר הבית, מקום המקדש. קדושת הר הבית הינה קדושה בעצם, הנמצאת בתוך מהותו כאשר קדושתו איננה תלויה בדבר או במעשה של אדם.
כמו שכתוב: "וכמו שהמקום אשר בחר ה', מקום המקדש, מעלתו מצד עצמו כן כל ארץ ישראל היא בקדושת קדש הקדשים, המקום אשר היה בהעלם ולא יכלו לעבוד עליו עבודה זרה." (מעיני הישועה, שערי ארץ ישראל, פרק לב דף רצ).
למעשה, קדושת הארץ נובעת מקדושת קודש הקדשים. מקום המקדש היה מוסתר עד ימי דוד המלך, כדי שהגויים לא יחללו אותו על ידי עבודה זרה.
יש הוכחה נוספת המעידה שהר הבית הינו תמצית של כל הארץ. 

כאשר יעקב אבינו חלם במקום המקדש, כל הארץ הייתה מקופלת תחתיו כדי להקל לדורות הבאים לכבוש את הארץ. כמו שכתוב: "אמר רבי יצחק מלמד שקפלה הקב''ה לכל ארץ ישראל והניחה תחת יעקב אבינו שתהא נוחה ליכבש לבניו." (חולין צא ע/ב).
יש קשר מהותי בין מקום המקדש לבין ארץ ישראל. 
קדושת הארץ נובעת מקדושת מקום קודש הקדשים.
מכאן רואים בבירור שהמפתח לכיבוש הארץ נמצא בהר הבית. 
עד ימי דוד המלך, אף אחד לא ידע את מקום המדויק של הר הבית. היום ברוך ה' אנחנו יודעים את מקומו המדויק וגם זכינו לכבוש אותו לפני 54 שנים.
האם אנחנו מתייחסים כראוי למקום המקדש? 
האם הר הבית נמצא במרכז החיים שלנו? 
האם אנחנו עולים בזמן הרגלים כדי לשאוב קצת מקדושתו?
האם מאות אלפי יהודים פוקדים את ההר בטהרה, בזמן החגים?
הרב חרל"פ כותב שמפתח הגאולה נמצא בהר הבית. עלינו לאהוב את הארץ דרך הקדושה העצמית הנמצאת בה, ולא בגלל היותה טובה יותר משאר הארצות.
הרב חרל"פ מחדש חידוש נפלא, המשפיע על המשך הגלות והבנת מהות הגלות שנמשכת עד היום.
לעתיד לבוא עם ישראל יחזור לארצו באופן פיזי, באותו עת הקדושה הטמונה בקודש הקדשים תתגלה בכל חלקי הארץ.
כתוצאה מזה, עלינו להתייחס לקדושה העצומה הזאת ולהכיר את מהותה.
אם לא נכיר בקדושה העצמית של הארץ, הגלות תמשיך לדבוק בנו והגאולה תתעכב ח"ו.
כמו שכתוב: "וכל אריכת הגלות היא מצד חוסר האהבה השלמה לארץ ישראל מצד עצמיות קדושתה. וכאשר תהיה אהבה זאת מפעמת בלב כל אחד ואחד מישראל..... לאהוב את  הארץ מצד עצמיותה...אז תהיה הגאולה השלמה." (מעיני הישועה, שערי ארץ ישראל, פרק לב דפים רצא-ב).
עלינו ללמוד מהדברים הנפלאים האלה לימינו. 
לקראת חגיגת יום ירושלים, עלינו לבחון האם היחס שלנו כלפי ארץ ישראל נכון? 
האם אנחנו מכבדים את מקום המקדש המיוחד לעם ישראל או מפקירים אותו לגויים חס וחלילה!
כאשר נתייחס לקדושה העצמית של ארץ ישראל ונכריז לכל העולם על כך, אף אומה תעז לטעון על חלק או בעלות כלשהי על ארץ ישראל.
בע"ה נפנים את הדברים הנפלאים שראינו כדי לקדם את הגאולה ולבנות את בית המקדש השלישי בב"א.

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת אבי מורי יוסף בן שבה שנפטר ב ה' תשרי תשפ"א, אירן בת שבה שנפטרה ב-א' אדר תשפ"א, ולרפואתם השלמה של נעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה

אין תגובות:

sharethis