יום חמישי, דצמבר 13, 2007

מיהו משיח בן יוסף?


פרשת ויגש תשס”ז גיליון מס' 46
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
מיהו משיח בן יוסף
מהו תפקידו ההיסטורי של משיח בן יוסף ?
האם מדינת ישראל יכולה להמשיך להתקיים במתכונתה הנוכחית?

יעקב אבינו ומשפחתו יורדים למצרים על פי הזמנת יוסף. יוסף הצדיק הקדים את אביו וירד למצרים כדי להקל על קשיי הגלות הצפויים.
בעל ה"שפת אמת" כותב שיעקב התקשה מאוד לעזוב את ארץ ישראל, לכן הקב"ה שלח את יוסף לפניו. מהותו של יוסף הצדיק היא ביכולת שלו לגלות את חלקי הקדושה המוסתרים בתוך העולם הזה. לכן הוא היגיע למצרים שהוא המקום הטמא ביותר, על מנת להוציא משם את הניצוצות של קדושה הנמצאים בכל דבר שנברא מפי ה', אפילו במקומות הכי טמאים.
"שיוסף הוא בחינת המקשר עניני עולם הזה בכח הפנימיות שיש שם מהשם יתברך ושיתבטלו כל החצויות והקליה להפנימיות" (שפת אמת ויגש, תרל"א).
יוסף הצדיק, בזכות פעולותיו ביטל את השפעת מצרים על ישראל וכך הכשיר את הקרקע לבואו של יעקב אבינו למצרים. לפני ירידת בני ישראל למצרים התקיים מאבק איתנים בין יהודה ובין יוסף.
עימות זה מזכיר לנו את התגלות משיח בן יוסף לפני משיח בן דוד.
המשיח בן יוסף – המסמל את תהליך הגאולה בדרך הטבע, מכין את בואו של משיח בן דוד- שיתגלה בצורה ניסית.
לכן המשיח בן יוסף מתגלה לפני המשיח בן דוד. שמעתי מפי הרב אליהו זייני שליט"א מחיפה, שהציונות החילונית עצמה, מוגדרת כמשיח בן יוסף לאחר שהיא בנתה את התשתית הפיזית של מדינת ישראל. עכשיו היגיע הזמן לבנות את התשתית הרוחנית ולקרב את משיח בן דוד.
משנת תשכ"ז הציונות סיימה את דרכה ועלינו למלא את החלל הריק שנוצר, ברוחניות. זה אולי מסביר שמימי מלחמת ששת הימים ועד היום, ראשי מדינת ישראל לא התברכו בשום הצלחה בכל המהלכים המדיניים או הצבאיים שהם ביצעו.
כנראה שהם סיימו את שליחותם ההיסטורית, בדומה ליוסף שסיים את תפקידו ההיסטורי כאשר יעקב היגיע למצרים. נראה לומר שזאת הסיבה שמאמצע פרשת ויגש, התורה לא מתמקדת ביוסף כדמות מרכזית, אלא ביעקב אבינו.
שלב המעבר הוא שלב קשה וכרוך בהרבה "ויתורים כואבים", כמו המאבק שבין יוסף ובין יהודה. בסופו של דבר יהודה-המשיח בן דוד מתגבר על יוסף- המשיח בן יוסף, לאחר שהוא נקלע למצב בלתי אפשרי בנוגע לאחיו הקטן, בנימין- כנגד עם ישראל.
יהודה מתפרץ במלוא עוצמתו כאשר הוא לא מצליח לשחרר את בנימין מידיו של יוסף, המשנה למלך מצרים.
נראה לומר שימות המשיח, אף הם יהיו ימים קשים; וכשנגיע למבוי סתום אז הבחינה של יהודה-המסמלת את המלכות והזהות הלאומית של עם ישראל, תתפרץ ותבטל את השעבוד לאומות העולם.
זאת עובדה שעם ישראל מתרומם ומכריז על עצמאותו כאשר הוא נדחק לפינה ואין לו ברירה אחרת אלא למרוד ולהילחם. ראינו זאת בשעבוד מצרים, בתקופת השופטים, בימי החשמונאים, בתקופת מרדכי היהודי, ולאחר השואה.
היום אנחנו על פרשת דרכים בין שני המשיחים.
האם תהליך הגאולה ימשיך בדרך הטבע ? או שמא יתגלה המשיח ויעשה ניסים ונפלאות?
אויבינו מבפנים ומבחוץ לוחצים עלינו מכל הכיוונים. הפלשתינאים ממררים לנו את חיינו ומבריחים אותנו מנחלת אבותינו. האוליגרכיה השלטת במדינת ישראל עושה הכול כדי לשמור מרחק כמה שיותר גדול בין תורת ישראל ובין חוקי המדינה. האוליגרכיה הזאת סיימה את תפקידה ונאחזת בשארית כוחה בשלטון המושחת והמשחית.
בע"ה בקרוב תחזור מלכות בית דוד ותכניס רוחניות ותוכן יהודי במדינת ישראל וכך נבנה ביחד את בית המקדש השלישי בב"א.

תגובה 1:

emuna_bashem אמר/ה...

http://www.youtube.com/profile?user=yeho12
תורתו של משיח בן דוד מוצגת לפניך
יהושע

sharethis