הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום שלישי, דצמבר 18, 2007

פרשת שבוע: ויחי יעקב ניסה לשים קץ לגלויות


פרשת ויחי תשס”ז גיליון מס' 47
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-
6246461
גירסא להדפסה כאן PDF
יעקב ניסה לשים קץ לגלויות
למה יעקב ביקש לגלות את הקץ לבניו בתחילת שעבוד מצרים?
איך לצאת היום מהגלות וללכת בעקיבותם של יעקב ויוסף?

יעקב אבינו מרגיש שהוא עומד להיפטר מעולם הזה לכן הוא אוסף את ילדיו כדי להיפרד מהם ולברך אותם. באופן מפתיע, יעקב מנסה לגלות את מה שיתרחש באחרית הימים.
"וַיִּקְרָא יַעֲקֹב אֶל בָּנָיו וַיֹּאמֶר הֵאָסְפוּ וְאַגִּידָה לָכֶם אֵת אֲשֶׁר יִקְרָא אֶתְכֶם בְּאַחֲרִית הַיָּמִים" (בראשית מט,א).
התלמוד מתאר לנו מצב מביש עבור יעקב, כאשר השכינה מסתלקת ממנו והוא אינו יכול לגלות לבניו את קץ הימים.
"דאמר רבי שמעון בן לקיש ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה" (פסחים נו ע/א).
מה הביא את יעקב לרצות לגלות את הקץ ? ואיזו מטרה הוא רצה להשיג ?
רבנו בחיי אומר שיעקב הינו השלישי שבאבות כנגד הגלות האחרונה והארוכה של היום. כל ברכות השבטים מנבאות את העתיד ובעיקר את ימות המשיח (ר' בחיי בראשית מז,כח).
יעקב הוא הראשון, שכינה את הר המוריה בשם- "בית", לכן בית המקדש נקרא על שמו. (
עיין פרשת תולדות תשס"ז ופסחים פח ע/א). "בית" מסמל מקום של קביעות , מקום שלא ייחרב לעולם כמו בית המקדש השלשי. אברהם ויצחק קראו את הר המוריה בשם "הר" ו"שדה", שאינם מהווים מקומות של קביעות עבור האדם. לכן אברהם ויצחק הם כנגד בית המקדש הראשון והשני שייחרבו. לעומת זאת, יעקב הוא כנגד בית המקדש השלישי אשר יעמוד לעד (בית גנזי ויגש תתתסב).
יעקב אבינו, דרך גילוי הקץ ניסה לבטל את כל הגלויות, וגם את שעבוד מצרים.
יוסף הצדיק ניסה אף הוא לבטל את גלות מצרים, בזמן התגלותו לאחיו. מיד לאחר גילוי זהותו לאחיו, יוסף מתחבק עם בנימין וכל אחד בוכה על הצוואר של השני כמו שכתוב:"וַיִּפֹּל עַל צַוְּארֵי בִנְיָמִן אָחִיו וַיֵּבְךְּ וּבִנְיָמִן בָּכָה עַל צַוָּארָיו" (בראשית מה,יד).
רש"י מפרש לנו, שיוסף בכה על חורבן שני בתי המקדש הנמצאים בנחלת שבט בנימין, ובנימין בכה על חורבן משכן שילה- שהיה בנחלתו של יוסף. למה בנימין ויוסף בכו על חורבן המשכן ושני בתי המקדש, דווקא באמצע מפגש מרגש לאחר שבע עשרה שנות פרידה ?
ה"בית גנזי" מסביר, שיוסף הצדיק ניסה להשיג את מטרת הגלות ביחד עם אחיו על מנת להביא לביטולה המוחלטת. אומנם הם ידעו שהקב"ה גזר על עם ישראל ארבעה גלויות אבל יוסף חשב שעל ידי יחוד שלם של כל השבטים במצרים הם ימשכו אורות עליונים שיגרמו לתיקון של כל הגלויות.
יוסף ניסה לצמצם את ארבעת הגלויות בשעבוד מצרים, כדי שלא נצטרך לעבור גלויות נוספות לאחר גאולת מצרים.
עכשיו ניתן להבין למה יוסף בכה על חורבן בית המקדש ובנימין על משכן שילה. הם הבינו שהיחוד שהם הצליחו לחולל במצרים ואת השכינה שהם הביאו לשם, לא יצליחו לבטל את ארבעת הגלויות. לכן יוסף ובנימין בוכים מפני הגלויות העתידיות, כאשר סמל הגלות והשעבוד לאומות העולם הוא חורבנם של בית המקדש והמשכן.
מה שקרה ליוסף ולבנימין קרה גם ליעקב אבינו- כאשר לא נתנו לו לגלות לבניו את הקץ, שאף הוא ניסה לדלג על שאר הגלויות ולהסתפק בשעבוד מצרים בלבד.
יוצא מכאן שסיום הגלות והשעבוד לגויים יקרה, רק כאשר עם ישראל יתעורר משינתו בת אלפיים שנה ויבנה בידיו את בית המקדש השלישי.
אנחנו זכינו לחיות בגלות הרביעית והאחרונה, ועלינו מוטלת האחריות והתקוות של כל אלה שסבלו במהלך ההיסטוריה של עם ישראל בגלות. עם חזרתנו לארץ ישראל התחלנו לראות את האור בקצה המנהרה של גלות אדום. אסור לתת למנהיגי מדינת ישראל לייצר תלות מסוג חדש בגויים ולחשוב כל הזמן "מה יגיד העולם!".
עלינו ללמוד מיעקב, יוסף והשבטים, שלאחר איחודם ניסו לדחוק את הקץ כדי לבטל את הגלויות.
עלינו להתאחד ולייסד את הסנהדרין שיורכב מכל גדולי ישראל ולהתחיל עכשיו לבנות את המזבח כדי לחדש את עבודת הקורבנות ללא דיחוי
.

אין תגובות:

sharethis