הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום שבת, אוגוסט 20, 2011

פרשת השבוע: פרשת ראה- איך לראות את השכינה?

פרשת ראה תשס”ז גיליון מס' 77
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
?איך לראות את השכינה
?למה האבות לא ידעו על מיקום הר הבית
?איך בניין בית המקדש תורם לגילוי השכינה בעולם

עם ישראל שונה בתכלית מעובדי עבודה זרה. עובדי כוכבים מחפשים מקום גבוה בהרים עם עץ רענן כדי לעבוד את אליליהם. האלילים אינם מכבדים את המקום, אלא המקום מכבד אותם. לכן עלינו לאבד את כל המקומות שנעשו בהם עבודה זרה, כמו שכתוב: "אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים" (דברים יב,ב).
בניגוד לגויים אנחנו לא בחרנו את המקום שבו עובדים את ה'. הקב"ה בעצמו בחר את המקום כמו שכתוב: "כי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיכם..." (דברים יב,ה).
מקום המקדש הוא מקום קדוש, כי הקב"ה בחר לשכון בו.
לכן כשעולים להר הבית אנחנו משתוקקים לגליוי השכינה ולא לבניין של אבנים.

כמו שכתוב "... לשכנו תדרשו ובאת שמה " (דברים יב,ה).
ה"כלי יקר" ממשיך ומביא את שאלת חז"ל המפורסמת בנוגע למיקום המדויק של הר הבית.
למה הקב"ה לא גילה את מקום המקדש לאבות או לנביאים? ולמה הוא חיכה למועד בניין בית המקדש והמזבח, כדי לגלות לדוד המלך את הסוד?אחד התירוצים הוא, שלא נבוא לזלזל בשילה, נוב וגבעון. במקומות האלה המשכן שכן באופן ארעי, עד בניית בית המקדש הראשון במקום הקבוע לו מימי בראשית.
בעל ה"בית גנזי" מרחיב את השאלה ומתרץ תירוץ נפלא.
בזמן העקידה הקב"ה סימן לאברהם אבינו את הר המוריה, על ידי ענן ששהה מעל ההר.
יעקב אבינו בדרכו לחרן לא עצר במקום המקדש כדי להתפלל שם. הוא נאלץ לחזור על עקבותיו, וישן שם.
איך יתכן שגדולי עולם כמו אברהם אבינו או יעקב אבינו לא הרגישו בשכינה השורה במקום המקדש?
כל עוד בית המקדש לא היה בנוי, השכינה ששרתה שם לא הייתה יכולה להתקבל על ידי האדם.
אור השכינה כל כך חזק שהוא מסנוור את כל מי שמתבונן בו. לכן האבות לא ראו את השכינה ששרתה במקום המקדש. עודף של אור, נתפס על ידי האדם כחושך. אנחנו צריכים אמצעי כלשהו כדי לקלוט את השכינה מבלי להסתנוור. בית המקדש מצמצם את אור השכינה כדי שהאדם יוכל לראות אותה.
"האור היה בבחינה של חושך לגבי המקבלים משום שהיה בלי לבוש וצמצום ולא היה בהשגה" (בית גנזי פרשת ראה דפים תקעד-ה).
עכשיו אפשר להבין למה הקב"ה גילה לדוד המלך ולשלמה המלך את מקום המקדש. כל עוד אין בית המקדש בנוי, השכינה אינה יכולה להתגלות בעולם. תפקיד בית המקדש לצמצם את אור השכינה, כדי שנוכל לקלוט אותו.
למעשה ללא בית המקדש, איננו מסוגלים לראות את השכינה שבהר הבית.
אם נרצה להחזיר את השכינה במקום המקדש ובעולם כולו, עלינו לבנות את בית המקדש ללא דיחוי.
השכינה לא עזבה מעולם את הר הבית, רק הראייה שלנו השתבשה.
בניין בית המקדש הוא האמצעי היחיד לגילוי השכינה בציון. הלוואי שנפקח את עינינו ונבנה את בית המקדש השלישי בב"א.

סרט וידאו על המאמר
http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98


הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"לאין תגובות:

sharethis