הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום ראשון, יוני 26, 2011

פרשת שבוע: פרשת חוקת הגויים מנצלים את חולשתנו

פרשת חקת תשס"ט גיליון מס' 168
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל- parashathamikdash@gmail.com
לקריאת מאמרים נוספים : www.OTZMA1.BLOGSPOT.com
מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461
הפרעה החדש?
הגויים מנצלים את חולשתנו


מה מחבר את פרשת פרה אדומה למלחמות בגויים, לכיבוש הארץ?
למה הגויים מנצלים את הרגעים של חולשת עם ישראל כדי לתקוף אותו?

פרשת חקת פותחת בעניין פרה האדומה וממשיכה במלחמות בגויים, היושבים בארץ כנען.

בני ישראל סיימו את תקופת הנדודים של ארבעים שנה במדבר. הם עומדים להיכנס לארץ ישראל כדי לכבוש אותה.
לכן זה הזמן הנכון, לקיים הלכה למעשה את דיני טומאה וטהרה. כאשר בני ישראל היו במדבר, הם חיו במעין בועה הרחוקה מכל דבר חומרי.
הם לא נטמאו ולא התחככו עם אומות העולם. עכשיו, המציאות שונה כי בני ישראל יצטרכו להילחם בגויים ולטהר את הארץ.
לקראת הכניסה לארץ, דיני טומאה וטהרה יהיו חלק מהשגרה של עם ישראל. לכן לפני המלחמות נגד הכנענים, האמורים ותושבי הבשן יש צורך בהזכרת דיני פרה אדומה.
למעשה יש הבדל מהותי בין ישראל ובין אומות העולם.
לאחר הפטירה ויציאת הנשמה, הגוף של ישראל מטמא טומאת אוהל. לעומת זאת הגוי מטמא בטומאת מגע בלבד.
הנשמה משאירה בגוף החומרי, שיריים של קדושה. על השיריים האלה כוחות הטומאה נדבקים ומתרכזים בגופת האדם. לכן, הגופה נקראת אב הטומאה ומטמאה דברים הסובבים אותה, בחלל החדר. (ראה בית גנזי חקת דף תרי).


כך כתוב בתורה: זאת התורה אדם כי ימות באהל כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים (במדבר יט,יד).
רבי שמעון בר יוחאי מפרש את הפסוק כך: "קברי עובדי כוכבים אין מטמאין באהל, דכתיב אדם כי ימות באהל וכתיב ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם, אתם קרויים אדם ואין העובדי כוכבים קרויים אדם" (יבמות סא ע/א)
בהמשך הפרשה אנחנו רואים את ההבדלים המהותיים שבין ישראל ובין הגויים.
משה מבקש מאדום לעבור דרך ארצו והוא לא הסכים.
מיד לאחר מכן, אהרן הכהן נפטר ובעקבות פטירתו ענני כבוד שסובבו את ישראל והגינו עליהם במדבר, נעלמו.
על פי חז"ל, מלך ערד שמע על העלמות ענני הכבוד וניצל את הרגע של חולשה, כדי לתקוף את ישראל.
"וישמע הכנעני- מה שמועה שמע שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכסבור נתנה לו רשות להלחם בישראל" (תענית דף ט ע/א).
המדרש אומר שמלך ערד הוא למעשה: עמלק. (ילקוט שמעוני חקת כא).
אהרן הכהן וענני כבוד מסמלים את החיבור בין השמים ובין הארץ.
אהרן הכהן מקריב את הקרבנות במשכן. כאשר מטרת המשכן ובית המקדש לחבר את העולם התחתון לעולם העליון.
ענני כבוד מחברים את בני ישראל להקב"ה, כאשר הם מהווים סימן מובהק לעיני כל, של השכנת השכינה בעולם. כך בעל ה"שפת אמת" מפרש את דברי חז"ל ממסכת תענית:
"הוא בחינת אהרן הכהן וענני הכבוד והוא ליסוד ארץ, היינו לקרב ולחבר בחינת ארץ לשמים, זה היה עבודת הכהן בקרבנות." (שפת אמת חקת שנת תרמ"ז דף 142).
הכנענים, העמלקים והאמורים הבחינו היחלשות בקשר שלנו עם הקב"ה, דרך הקרבנות וגילוי השכינה. לכן ניצלו את ההזדמנות כדי להלחם בישראל.
למעשה בימינו קורה אותו הדבר. הגויים רואים שהקשר של עם ישראל עם הארץ נחלש ובעיקר בירושלים.
כאשר שיא התועבה (השבוע צעדו בגאווה, אנשי סדום ועמורה בירושלים) צועד בפהרסייא ברחובות ירושלים, זה דבר הפוגע בכל העם.
כאשר הר הבית שומם ממבקרים יהודים, ומשטרת ישראל הורסת בתים ביהודה ושומרון, אין פלא שאומות העולם מנצלים זאת כדי לנתק אותנו מארץ ישראל ולהרחיק אותנו מהקב"ה חס וחלילה.
כדי לעצור את המזימות האלה, של "חברינו" האמריקאים ושותפיהם, עלינו לחזק את הקשר שלנו עם הקב"ה. הכנענים של אז, והגויים של היום יודעים זאת היטב. לכן הם עושים הכל כדי להחליש את אחיזתנו בירושלים ובעיקר בהר הבית.
הפתרון הוא פשוט, ומופיע בפרשת חקת. ברגע של חולשה וניתוק זמני מהשכינה, עלינו לחזור למקור השכינה ולהשכין אותה מחדש בהר הבית. כך ענני הכבוד יחזרו למקומם והכהנים ישובו לעבודתם, בבית המקדש השלשי בב"א.

הגיליון מוקדש לרפואתו השלמה של אפרים בן גיטל


סרטים של המחבר על בית המקדש WWW.BEITHAMIKDASH.TV

אין תגובות:

sharethis