יום שישי, אוקטובר 16, 2015

פרשת שבוע- פרשת נח הקרבן שהציל את העולם

פרשת נח תשע"ו
גיליון מס' 240 מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com                                      
הקרבן שהציל את העולם

מדוע נח בנה מזבח מיד עם צאתו מן התיבה?
איך קרבן התמיד משפיע על שלום העולם?

פרשת נח עוסקת בחורבן עולם מושחת ובנין עולם חדש, טוב יותר. כאשר המבול הסתיים וניתן היה לבן אנוש לחיות על כדור הארץ, הקב"ה מצווה את נח לצאת מן התיבה.
הדבר הראשון שנח עושה בצאתו מן התיבה, הוא לבנות מזבח ולהקריב קרבנות לה'. כמו שכתוב:  וַיִּבֶן נֹחַ מִזְבֵּחַ, לַה'; וַיִּקַּח מִכֹּל הַבְּהֵמָה הַטְּהֹרָה, וּמִכֹּל הָעוֹף הַטָּהוֹר, וַיַּעַל עֹלֹת, בַּמִּזְבֵּחַ  (בראשית, ח,כ).
נח מקריב את קרבנותיו בהר הבית באותו מזבח שבנו אדם הראשון וקיון והבל. כמו שרבי יונתן בן עוזיאל מתרגם את הפסוק: וּבְנָא נחַ מַדְבְּחָא קֳדָם ה' הוּא מַדְבְּחָא דְבָנָא אָדָם בְּעִידָן דְאִיטְרַד מִן גִנְתָא דְעֵדֶן וְאַקְרִיב עֲלוֹי קָרְבָּנָא וְעִלוֹי אַקְרִיבוּ קַיִן וְהֶבֶל יַת קָרְבָּנֵיהוֹן וְכַד נַחְתוּ מוֹי דְטוֹבְעָנָא אִיתְצַד וּבַנְיֵיהּ נחַ (בראשית ח,כ).
מיד לאחר הקרבת הקרבנות הקב"ה עושה ברית עם כל האנושות ומבטיח לא להחריב שוב את העולם. בזכות הקרבנות של נח העולם ניצל ולא יחרב עוד.
במה שונה הקרבן של נח מהקרבנות שהביאו לפניו אדם הראשון וקין והבל? למה קרבנותיהם לא מנעו את המבול?
המאמר מבוסס על פירוש ה"בית גנזי" על התורה על חומש בראשית דפים יז-כ.
נקדים ונביא את המחלוקת בין בית הלל ובית שמאי על סדר בריאת העולם. האם השמים נבראו תחילה או הארץ נבראה תחילה?
בית הלל טוען שהארץ נבראה ראשונה ובית הלל אומר שהשמים נבראו תחילה. בהמשך רבי שמעון בן יוחאי מחבר את שתי הדעות ואומר ששניהם נבראו יחד.
כמו שכתוב: "בית שמאי ובית הלל בית שמאי אומרים השמים נבראו תחלה ואחר כך נבראת הארץ ובית הלל אומרים הארץ נבראת תחלה ואח"כ השמים אלו מביאין טעם לדבריהם ואלו מביאין טעם לדבריהם ....... א"ר שמעון בן יוחאי תמיה אני היאך נחלקו אבות העולם בית שמאי ובית הלל על בריית שמים וארץ אלא שאני אומר שניהם לא נבראו אלא כאלפס וכסויה שנאמר (ישעיה מח) קורא אני אליהם יעמדו יחדו" (מדרש רבה בראשית א,טו).
בעל ה"בית גנזי" מגלה לנו את המשמעות העמוקה של המחלוקת. התנאים הקדושים חולקים על תכלית העולם.
האם הקב"ה ברא את העולם כדי להטיב עם הבריאות ולהעניק שפע כלכלי ורוחני? או לחילופין העולם נברא כדי שהבריאות יביאו להתגלות הבורא וימליכו אותו על פני הארץ?
בית הלל דוגלים בגישה הראשונה שתכלית העולם הינו להטיב עם הבריאות. בית שמאי סוברים שתכלית העולם להמליך את הקב"ה ולהגביר בקדושה.

סרטון על הפרשה מהר הבית


עכשיו נוכל להבין מדוע הקרבן של נח גרם לנחת רוח להקב"ה. קין והבל הביאו קרבן מנחה, כמו שכתוב:  וַיְהִי, מִקֵּץ יָמִים; וַיָּבֵא קַיִן מִפְּרִי הָאֲדָמָה, מִנְחָהלַה' (בראשית ד,ג).

לעומת זאת נח הקריב עולות. קרבן עולה נשרף כולו לה' ואין לבני אדם חלק בו. המנחה אינה כולה לה' אלא הכהנים ובמקרים מסויימים גם המקריב אוכלים ממנה. עכשיו ניתן לקשר את הקרבן עולה של נח כנגד תכלית העולם של התגלות ה' בעולם והמלכתו. כאשר קרבן מנחה של קין והבל בא כנגד תכלית של משיכת השפע לעולם ולהטיב לבריאות.
קרבן מנחה בא להזמין את השפע לעולם. כאשר החטא מתגבר בעולם השפע מתמעט עד כדי ביטולו וגורם לחורבן. זה מה שקרה בתקופת המבול. המנחות משכו שפע רב בעולם. אנשי דור המבול לא השכילו לנתב את השפע הזה לכיוון חיובי אלא לחומריות ונהנתנות מופרזת.
מצד שני, כאשר נח הביא עולות הוא מציין שלפני משיכת השפע יש לההמליך את הקב"ה בעולם ולציין שהעולם נברא לכבודו ולצורך עליון כביכול.
בזכות התגלות ה' בעולם, גם אם העולם חוטא כמו בתקופת דור הפלגה הוא יכול להתקיים בזכות התגלות ה' של קרבן העולה.
" ..על ידי הקרבת קרבן כולו לה' שזה מורה כי כל הבריאה ומה שיש בה תכליתה היא כביכול לשמו יתברך ולא רק כדי להמשיך ההשפעה." (בית גנזי, בראשית דף יט).
למעשה אין מחלוקת בין בית הלל, בית שמאי ורשב"י כולם דברי אלוקים חיים.
השילב של שתי הגישות לגבי תכלית העולם בא לידי ביטוי בתפילת השמונה עשרה. שלושת הברכות הראשונות של השמונה עשרה הם שבחים להקב"ה כנגד התגלות ה' בעולם: "האל הגדול והגיבור והנורא....". שלוש עשרה ברכות הבאות הינן בקשת צרכים כנגד משיכת השפע והטבה לבריאות.
שתי הבחנות הכרחיות לשמירה ותיקון העולם. עכשיו מבינים עוד יותר את הקשר בין הקרבנות והתפילות.
זה יפה להבין את מהות התפילה אבל ללא מעשה של הקרבת קרבנות בפועל בהר הבית זה איננו מספיק.
ראוי לציין שלגל הטרור הערבי הנוכחי יש מכנה משותף: המחבלים הם ישראלים או תושבי ישראל והכותרות הן סביב הר הבית.
נראה לומר שמצוות מחיית עמלק ובניין בית המקדש הופכות לאקטואליות ביותר.
המעשה של נח מראה לנו את המשמעות של ההקרבת קרבנות בהר הבית ובעיקר את קרבן התמיד של הבוקר ושל בין הערביים. עכשיו אנחנו מבינים את החשיבות העליונה של הקרבנות לטובת עם ישראל והאנושות כולה.
קרבנות המנחה מושכים אלינו את השפע הכלכלי והרוחני מן השמים. קרבנות העולה ממליכים את הקב"ה בעולם ומקיימים את תכלית העולם כדי להגן עליו.
הגיליון מוקדש לעילוי נשמת משה בן סולטנה ולרפואתם השלמה של מרסל מזל טוב בת איבון פתחון ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה

אין תגובות:

sharethis