הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום שישי, יולי 13, 2018

פרשת שבוע: פרשת מטות מסעי - מאיפה בא הרצח?

פרשיות מטות מסעי תשע"ח
גיליון מס 338  מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com 

מאיפה בא הרצח?

בסוף ספר במדבר לקראת הכניסה לארץ ישראל התורה מצווה אותנו על ערי מקלט. דין ערי מקלט הינו חדשני ומהפכני שמראה עד כמה השכל האלוקי מתגלה דרך תרי"ג המצוות.
רוצח שהרג בשוגג יהודי אחר חייב לעבור לגור בעיר מקלט עד מות הכהן הגדול של אותו הדור.
ננסה להבין לעומק את המשמעות של מות הכהן הגדול ושהיית הרוצח בעיר מקלט.
למה הרוצח צריך לגור דווקא עם לווים?
מדוע  הרוצח בשוגג יכול לחזור לביתו לאחר מות הכהן הגדול?
במה מות הכהן הגדול מבטלת את יצר הנקמה של גואל הדם?
ראשית נראה את דברי רש"י המביא 2 פירושים לגבי מות הכהן הגדול.
פירוש הראשון מציין את הניגודיות הקיימת בין הרוצח בשוגג שקיצר חיי אדם מול תפקיד הכהן הגדול שמאריך את חייהם של ישראל.
פירוש השני מכיל ביקורת מסוימת על הכהן הגדול שלא התפלל מספיק כדי למנוע את הרציחות בשוגג בישראל.
כמו שכתוב: "שהוא בא להשרות שכינה בישראל ולהאריך ימיהם והרוצח בא לסלק את השכינה מישראל ומקצר את ימי החיים אינו כדאי שיהא לפני כהן גדול ד"א לפי שהיה לו לכהן גדול להתפלל שלא תארע תקלה זו לישראל בחייו". (רש"י, במדבר לה,כה).
במה הכהן הגדול מאריך את חיי עם ישראל?
בעל ה"שפת אמת" מפרש שאדם שרצח, אפילו בשוגג נפגע מהשפעת מעשה הרצח.
הכהן הגדול מביא חיים לעולם, לכן הוא יכול לגבור על כוח המוות שנמצא ברוצח הזה.
כמו שכתוב: " כיון שהרג נפש נדבק בו כח המיתה וחלק מלאך הממית בר מינן ונעשה מזיק ויכול להזיק חס ושלום ולגרום מיתה ולכן הושם לו מקום." (שפת אמת, מסעי שנת תרנ"ד דף 200).
נראה להוסיף שהכהן הגדול מביא חיים לישראל בגלל הקרבת קרבנות ציבור ועבודת יום כיפור המכפרים על עוונות ישראל.
עבודת הקרבנות משפיעה על כל עם ישראל ומביאה שפע, ברכה וחיים ללא גבול.
עכשיו ננסה להבין את הקשר בין שבט לוי ובין הרוצחים מתוך דברי ה"בית גנזי".
כל אחד מהשבטים בעלי כוחות מיוחדים. ניתן לגלות את המהות של כל שבט ושבט לפי הברכות שיעקב אבינו נתן להם בפרשת ויחי.
המהות של שבט לוי היא הרציחה כאשר הם השתמשו בה לרעה נגד אנשי שכם שפגעו באחותם, דינה.
כמו שכתוב: שִׁמְעוֹן וְלֵוִי, אַחִים--כְּלֵי חָמָס, מְכֵרֹתֵיהֶם  (בראשית מט,ה). רש"י מפרש על הפסוק שכלי חמס הם אומנות הרציחה.
יעקב אבינו בירך אותם בהפצת מידת הרציחה בכל שאר השבטים, כמו שכתוב: אֲחַלְּקֵם בְּיַעֲקֹב, וַאֲפִיצֵם בְּיִשְׂרָאֵל (בראשית מט,ז).
מכאן ראינו ששורש הרצח נובע משבט לוי.
ברוך ה', שבט לוי תיקן את עצמו וזכה לגדולה ולשרת את הקב"ה בבית המקדש, בזכות זה שהוא לא חטא במעשה העגל.
עכשיו ניתן להבין מדוע הרוצח הולך לעיר מקלט השייכת לשבט לוי.
בנוסף לכך, אחראיות מוטלת על הכהן הגדול-מנהיג שבט לוי, לתקן את פגם הרציחה שהתפשט בישראל. לכן כאשר הכהן הגדול נפטר, מיתתו מכפרת על עוונות השבט כולו והרוצח יכול לחזור לביתו ללא חשש.
נראה לומר שהלויים למדו לכוון לטובה את כוח הרצח הנמצא בשורשם. הם הרגו 3,000 חוטאים מקרב בני ישראל בזמן חטא העגל, הכהנים הבאים משבט לוי שוחטים את הקרבנות, פנחס הרג את זימרי כאשר חטא עם אישה מדינית ועוד...
כמו שכתוב: "אבל מי שהרג בשוגג שהגם שאין בה פשיעה אבל אם צריך כפרה משמע שיש בזה חלק של כלי חמס וזה בא לכלל ישראל משבט לוי ולכן מקום התיקון של אותם אנשים הוא דוקא אצל שבט לוי." (בית גנזי על התורה, מסעי דף תתתמו).
ה"שם משמואל" מוסיף חידוש נפלא.
הרוצח בשגגה פגע בעצם החיים שלו. אין לרוצח חיים משל עצמו, אלא הוא צריך לקבל את החיים מהלווים.
הלווים מסמלים את החיים כאשר הם עובדים בבית המקדש ושרים לכבוד ה' בהתלהבות ובשמחה. לכן הרוצח נדבק אליהם כדי לקבל את מה שהוא איבד.
(ראה שם משמואל פרשת מסעי שנת תרע"ג דף תיא ושנת תרע"ה דף תיב).
בע"ה, גם אנחנו חפצי חיים ומנסים לעבוד את ה' בשמחה ובהתלהבות. דבר זה יתאפשר בקרוב מאוד בבית המקדש השלישי בב"א.


הגיליון מוקדש לעילוי נשמת הלל יפה בת רינה,  משה בן סולטנה ולרפואתם השלמה של יוסף בן שבה ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה

אין תגובות:

sharethis