הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום שבת, ספטמבר 07, 2013

יום כיפור : השמחה מביאה את הישועה


יום כיפור תשס”ח גיליון מס' 83
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461

השמחה מביאה את הישועה
?למה חודש תשרי מבורך בהרבה ימי חג
?האם יש קשר בין ראש השנה, יום כיפור וחג הסוכות


חודש תשרי מבורך בימים טובים, הקשורים ביניהם. ראש השנה ויום כיפור מהווים הכנה לחג הסוכות-המסמל את השמחה. בעל ה"שפת אמת" מביא את המדרש המפורסם על פסוק מתהילים: " לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא ה' מעוז חיי ממי אפחד" (תהלים, כז, א) אורי- בראש השנה וישעי- ביום הכיפורים" (ויקרא רבה פכ"א).
בראש השנה הקב"ה מאיר לעם ישראל במקום שהם נמצאים בו, אפילו בחושך. לכן הירח מכוסה בחג הזה והוא אינו מאיר.
לעומת זאת, ביום כיפור הקב"ה מטהר אותנו וזורק עלינו מים עליונים השמורים, מימי בריאת העולם. המים האלה מביאים את הישועה מלמעלה, כנגד המילה "ישעי".
הקב"ה משמש מעין מקווה לכל בעלי תשובה מישראל, כמו שכתוב במסכת יומא: " אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין, ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים, שנאמר, (יחזקאל ל"ו) 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם'. ואומר, (ירמיה י"ז) 'מקוה ישראל ה'', מה מקוה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל" (משנה יומא פרק ח משנה ט)".
במוצאי יום כיפור אנחנו נקיים וטהורים, לכן אפשר לשמוח ולהתכונן לחג הסוכות. (עיין שפת אמת יום כיפור שנת תרמ"ז-ח).
ניתן להשיג את המעלה של חג הסוכות, רק לאחר ראש השנה ויום כיפור.
ביום כיפור, העשירי בחודש, הירח מתמלא ומגיע לרוב גודלו. אבל הירח מאיר בכל עוצמתו בחמישה עשר לחודש, בחג הסוכות. (רזי שבת ומועד ראש השנה).
חמישה עשר ימים מפרידים בין ראש השנה וחג הסוכות.
אלה חמשה עשר ימים של הכנה לקראת מדרגה העליונה של חג הסוכות, שהוא כדוגמת בית המקדש.
(עיין מאמר על סוכות תשס"ז "
סוכה היא דוגמת בית המקדש"
http://otzma1.blogspot.com/2006/10/blog-post.html)
בבית המקדש יש חמש עשרה מעלות המפרידות בין עזרת נשים לעזרת ישראל. המעלות האלה ממוקמות לפני שער ניקנור. דוד המלך כתב חמשה עשר מזמורי תהילים המתחילים בשיר המעלות, כנגד המעלות שבבית המקדש.


" והלויים בכינורות ובנבלים ובמצלתיים ובכל כלי שיר בלא מספר, על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת
ישראל לעזרת הנשים, כנגד חמש עשרה שיר המעלות שבתהילים, שעליהם הלויים עומדים ואומרים בשיר. "
(סוכה פרק ה' משנה ד')
בזמן בית המקדש, שמחת בית השואבה התחילה במוצאי חג ראשון של סוכות. אנחנו למדים מכאן שהשמחה מביאה את האדם להשגת המדרגות הרוחניות הגבוהות ביותר.
במוצאי יום כיפור אנחנו שמחים מסיבה נוספת. השעיר המשתלח רומז לעשו ולמחיית עמלק.

ביום כיפור אנחנו מתאחדים עם הקב"ה, דבר שמפריע לעמלק. תפקידו של עמלק, לקרר את הקרבה שבין הקב"ה ובין עם ישראל. (עיין שם משמואל יום הכיפורים דף קלא). כידוע לפני בניין בית המקדש, עלינו למחות את עמלק. כך עשה משה רבנו לפני בניית המשכן; וכן שאול ודוד המלך נלחמו בעמלק לפני בניין בית המקדש הראשון; כך עשו עם המן לפני בניין בית המקדש השני.
בע"ה כך נעשה לקראת בניית בית המקדש השלישי. נראה לומר שהאויבים שלנו, רבים ביניהם על התואר הנכסף של עמלק: האירנים, הסורים, המחבלים תושבי עזה, יהודה או שומרון, וכו'.
עלינו להתכונן כראוי לקראת חג הסוכות. נשמח לקראת החג שהוא כנגד בית המקדש, כאשר אנחנו נכניס את עצמנו תחת כנפי השכינה- "צילא דמהימנותא".
בימים אלה ראש ממשלת ישראל, מתכנן נסיגות מירושלים ומסירת הר הבית לערבים. נראה לומר, שזה הסימן שהקב"ה שולח לנו, בימים של התעלות רוחנית לקראת חג הסוכות. עלינו להבין את הרמז ולהתעורר כדי לממש את ההכנות שהתחלנו בראש השנה ומגיעות לשיאן בימי חג הסוכות.
נעלה בטהרה להר ה' בחג הסוכות, כדי לראות את פני השכינה, בין השעות 7:30 עד 10:00 בבוקר, ובצהריים משעה 12:30 עד 13:30
.


סר
ט וידאו על המאמר
http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98


הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

אין תגובות:

sharethis