הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום שבת, דצמבר 06, 2014

פרשת שבוע: וישב - אין מנוחה לעם ישראל

פרשת וישב תשס”ח גיליון מס' 93
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
אין מנוחה לעם ישראל
?במה חטא יעקב אבינו כשביקש לשבת בשלווה
?האם עם ישראל יכול לשאוף לחיים שקטים בארץ ישראל

המילים הראשונות של הפרשה מתארות תמונה אידיאלית, כאשר יעקב אבינו חוזר לארץ מולדתו. כמו שכתוב: " וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען " (בראשית לז,א).
רש"י מביא את דברי הביקורת של המדרש רבה על התנהגות יעקב אבינו שחיפש שלווה בעולם הזה. בעקבות זה קרה האסון של מכירת יוסף על ידי אחיו.
" ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף." (עיין רש"י ומדרש רבה פד,ו).
הקב"ה מבטיח לצדיקים מנוחה ושלווה לעולם הבא, לכן בעולם הזה אין להם זכות לנוח. בעל ה"שם משמואל" שואל על המדרש הזה; הרי יעקב אבינו לא ביקש לנוח כדי ליהנות מתענוגי עולם הזה, אלא ביקש לעבוד את ה' וללמוד תורה ללא טרדה ומתוך שקט נפשי. אם כך במה הוא שגה?
התשובה נמצאת בדברי הרמב"ם בהלכות תשובה, כאשר הוא מתאר את ימו המשיח. בתקופת מלך המשיח עם ישראל יוכל ללמוד תורה ולעסוק במצוות ללא הפרעה מצד אומות העולם, כאשר השלווה הזאת תביא את ישראל לעולם הבא.
" ומפני זה התאוו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם ימות המלך המשיח, כדי שינוחו ממלכות הרשעה שאינה מנחת להן לישראל לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן, וימצאו להן מרגוע וירבו בחכמה, כדי שיזכו לחיי העולם הבא. " (רמב"ם הלכות תשובה ט, ח).
האדם בא לעולם כדי לתקן אותו ולהעלות את החומר למעלה גבוהה יותר, ובסוף להפוך אותו לדבר רוחני.
לכן אין לנו רשות לנוח בעולם הזה, כי העבודה מרובה


.
למעשה, השבת שהוא מעין עולם הבא מכונה: יום המנוחה. כי ביום השבת ניתן לטעום מהשלווה של העולם הבא. גם שנת השמיטה מסמנת את ההתנתקות מעולם החומר ועבודת האדמה, כדי להקדיש את זמננו הפנוי ללימוד התורה מתוך שלווה ללא דאגות או התחייבויות.
כך הרמב"ן מפרש את עניין השמיטה והשבת, ומכנה אותם כ-" סוד ימות עולם" . (עיין הרמב"ן על התורה ויקרא כה,ב).
יעקב אבינו חוזר מבית לבן ומהתמודדות עם עשו. לאחר שהוא עבר בהצלחה את המבחנים הקשים האלה, הוא צריך להתחיל בתהליך איסוף חלקי הקדושה המפוזרים בכל העולם, עבור כלל ישראל. זה בעצם מטרת הגלות: ללקט מכל אומות העולם את הנפשות הקדושות על מנת לחבר אותן לעם ישראל.

יעקב אבינו לא רצה להמשיך את עבודת בירור הקדושה מתוך הטומאה, אלא ביקש לשבת בשלווה בארץ ישראל. על זה באה הצרה של יוסף שגרמה לגלות מצרים.
בזמן הגלות אין מציאות של שלווה ומנוחה.
משנת תשכ"ז- הניצחון הגדול של מלחמת ששת הימים, מדינת ישראל מנסה לחתום על הסכמי שלום עם הערבים. בסמוך לכיבוש ירושלים, הממשלה התכוננה לתת לערבים חלקים מירושלים תמורת חוזה שלום.
הישראלים עייפים מלהילחם למען כיבוש ארץ ישראל, הם רוצים שקט ושלווה. אנחנו לומדים מיעקב אבינו שהמנוחה תבוא ביחד עם המשיח בן דוד.
יש פסוק מפורש המקשר בין בניין בי המקדש ובין החיים השלווים: "כי לא באתם אל המנוחה ואל הנחלה" (דברים יב, ט).
התלמוד מפרש את הפסוק כך: מנוחה- זו שילה, ונחלה- זו ירושלים (זבחים קיט ע"א).
נראה לומר שלאחר כיבוש הארץ וביסוס כלכלי אם נרצה לחיות בשלווה עלינו לעבור לשלב הבא ולבנות את בית המקדש.
לדאבוננו, מנהיגי מדינת ישראל מכריזים על וויתורים טריטוריאליים והריסת ישובים. עלינו להפסיק את המדיניות הזאת ולפעול למען כיבוש חלקים הנותרים של ארץ ישראל: בלבנון, סוריה וירדן.
עלינו לפעול למען בניית שכונות חדשות בירושלים וכמובן לבנות ללא דיחוי את בית המקדש השלישי.
בדרך הזאת בלבד נשיג בע"ה את המנוחה והשלווה.

סרט וידאו על המאמר

http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

אין תגובות:

sharethis