הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום שישי, יולי 10, 2015

פרשת שבוע: פרשת פינחס - מי יציל את ישראל כמו פינחס?

פרשת פינחס תשע"ה
גיליון מס' 227   מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com                                                
מי יציל את ישראל כמו פינחס?
מדוע פינחס זכה בכהונה לאחר הריגת נשיא שמעון ?
האם מעשה שלי יחיד יכול להציל את הכלל ?

פרשת פינחס ממשיכה לתאר את הסיפור החמור של חטא בני ישראל עם בנות מואב יחד עם עבודה זרה לבעל פעור.
פינחס עושה מעשה חמור והורג נשיא שבט שמעון יחד עם נסיכת מדין. בזכותו הקב"ה אינו מעניש את ישראל בחומרה יתרה.
ננסה להבין את משמעות המעשה הנועז של פינחס המבשר תקופה חדשה לעם ישראל.
מדוע הוא זכה  דווקא בכהונה לאחר שהוא הרג נשיא שבט שמעון?
בעל ה"שפת אמת" מפרש את העניין בצורה נפלאה. פינחס אינו פעל על דעת עצמו. הוא עשה את מעשה הנקמה בשם כל אחד מבני ישראל. ניתן לראות זאת מתוך פשט הפסוק: פִּינְחָס בֶּן-אֶלְעָזָר בֶּן-אַהֲרֹן הַכֹּהֵן, הֵשִׁיב אֶת-חֲמָתִי מֵעַל בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל, בְּקַנְאוֹ אֶת-קִנְאָתִי, בְּתוֹכָם... (במדבר כה,יא).
מהמילה, בְּתוֹכָם ה"שפת אמת" לומד שהמחשבה של נקמת ה' היתה בתוך כל אחד ופינחס הוא זה שהוציא לפועל את רצון כולם. פינחס היה מעין שליח ופעל מטעם כל עם ישראל.
מה שעשה פינחס תואם בדיוק את מהות עבודת הכהנים בבית המקדש. הכהנים הינם השליחים של עם ישראל כדי לשרת את הקב"ה ולהקריב בשמם את קרבנות הציבור. לכן, טבעי שפינחס יקבל כפרס את הכהונה לדורות, מאחר שהוא פעל בדיוק כמו כהן.
" ולכן ניתן לו כהונה שהיא עבודת הכהן גדול לעורר במעשיו כל בני ישראל שהוא השליח לקרב קרבנם ועבודתם לה'. " (שפת אמת שנת תרמ"ב ד"ה על המדרש).
המעשה של פינחס מסמל תקופה חדשה בעם ישראל. דור המדבר המכונה דור דעה למד תורה מפי משה רבנו, אכל מן מאת ה' ולא היו צריכים להתאמץ לפרנסתם. לאחר ארבעים שנת נידודים במדבר, בני ישראל עומדים להיכנס לארץ ישראל.
לקראת כיבוש הארץ, בני ישראל חייבים להתנהג בצורה שונה. הם צריכים לעשות מעשה בעצמם והוא בחינת התעוררות התחתונים. המעשה של פינחס מסמל את המעבר מתקופה של "נשמע" לתקופה של "נעשה".
כמו שכתב ה"שפת אמת" : " וכמו כן עתה התחיל בחינת ארץ ישראל בחינת תפילה וקרבנות והוא התעוררות התחתונים......ודור המדבר היה בחינת נשמע. ועתה התחיל בחינת נעשה." (שפת אמת, פינחס שנת תרמ"ב ד"ה על המדרש).
כאשר עם ישראל חוזר לארצו הוא צריך להתנהג בצורה שונה ביחס לתקופת הגלות. באופן טבעי, הנהגת העם נדרשת לדון בנושאים לאומיים שלא היו על הפרק בתקופת הגלות.
התורה מדגישה לפני הכניסה לארץ את חשיבות המעשה, לכן הקב"ה הכניס את פינחס למשפחת הכהונה ובהמשך אף ישמש ככהן גדול.
כמו שיש מלחמה בלב- כאשר בני ישראל רצו בליבם להשמיד את המדינים, יש מלחמה במעשה- כמו פינחס שהרג את הזוג החוטא.
" דיש מלחמה בלב ויש במעשה וזה כח הכהן העובד בבית המקדש במעשה ממש." (שפת אמת, פינחס שנת תרמ"ה ד"ה ובפסוק).
ראוי לציין שפינחס פעל לבדו ומעשיו השפיעו לטובה על כל עם ישראל למרות חטאם.
למה פינחס- שאינו נמנה בין מנהיגי ישראל זכה לנקום את נקמת ה'?
התורה באה ללמד אותנו שמעשה של אדם יחיד יכול להשפיע באופן משמעותי אם הוא מגובה על ידי רצון העם. אף על פי שהעם אינו עושה מעשה המוכיח את מחשבות ליבו.
לכן דווקא אדם פשוט הבא מתוך בני ישראל כמו פינחס יכול להיות שליח של העם ולעשות מעשה בשמו ללא אינטרסים אישיים.
" אבל בוודאי הבינו כי איש יחיד לא יוכל לעשות זה. ובאמת עשה פינחס זה בשם כל ישראל כמו שכתוב ּבְתוֹכָם כנ"ל. " (שפת אמת פינחס, שנת תרל"א ד"ה במדרש).
נראה לומר שגם היום אנחנו יכולים לצפות למעשה של אדם יחיד כמו פינחס, שיפעל לקידום הגאולה ויוציא אותנו מתרדמת הגלות. בלב כל אחד מישראל קיימים געגועים עמוקים לבית המקדש השלישי.
כל תפילותינו מכוונות לכיוון מקום המקדש. תוכן התפילה אמור לעורר אותנו לעשות מעשה למען בית המקדש.
לדאבונינו עדיין לא התחלנו לבנות אותו בהר הבית. זה מאוד דומה לסיפור של פינחס. כולם רצו לנקום במדינים ולהעניש את החוטאים, אבל רק פינחס עשה מעשה וזכה.
עלינו להפוך את הגעגועים למקדש למעשים של ממש, במיוחד בתקופה של בין המצרים. אוי לנו שממשלת ישראל מונעת כניסת יהודים להר הבית בגלל איזה חג מוסלמי. מה למוסלמים ולמקום המקדש?
תקופת הגלות הסתיימה ועלינו להפנים זאת ולפעול בעקבות פינחס הכהן.
בע"ה עם ישראל יחזור לשורשיו ויבנה את בית המקדש השלישי בראש מורם ולעיני כל בב"א.

הגיליון מוקדש לרפואתם השלמה של משה בן איבון פתחון ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה

אין תגובות:

sharethis