יום שישי, יולי 31, 2015

פרשת שבוע- פרשת ואתחנן - למה לפרסם את תפילת משה רבנו?

פרשת ואתחנן תשע"ה
גיליון מס' 230 מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com                                                     
למה לפרסם את תפילת משה רבנו?
מה ניתן ללמוד מתתפילת משה רבנו?
מדוע אין מקום לאדם הפרטי במצוות הקשורות לארץ ישראל?

פרשת ואתחנן מתחילה עם תפילת משה רבנו שמתחנן להקב"ה להיכנס לארץ ישראל. למה התורה מפרסמת את התפילה הפרטית של משה רבנו לביטול גזירת כניסה לארץ? הרי זאת תפילה עם בקשה אישית שאין מקום לפרסמה  לעיני כל!
בנוסף לכך משה רבנו נקלע למבוכה, כאשר התפילה שלו לא נענתה.
ננסה לראות מספר תשובות, כאשר נקודת המוצא היא שתפילת משה רבנו באה ללמד דברים רבים הן לדור הנכנס לארץ הן לדור שלנו עד עצם היום הזה.

קייום מצוות יישוב ארץ ישראל אינו דבר פרטי שכל אחד מקיים לעצמו כמו הנחת תפילין או דיני כשרות. אלא זאת מצוות כללית המשפיעה על כל עם ישראל. כתוב בתלמוד שמשה רבנו התעקש להיכנס לארץ כדי לקיים את המצוות התלויות בארץ.
" דרש רבי שמלאי מפני מה נתאווה משה רבינו ליכנס לארץ ישראל וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך אלא כך אמר משה הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בארץ ישראל אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי" (סוטה יב ע"א).
לפי פשט הגמרא, משה רבנו התכוון לקיים עוד כמה מצוות. על פניו זה נראה כדבר פרטי ולא שייך לכלל ישראל!
אם נדייק בלשון הגמרא נראה שזה בדיוק ההיפך. כתוב: 'אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי' לאחר שהוא יכנס לארץ המצוות יתקיימו בזכותו. הכוונה שהוא ילמד את ישראל איך לקיים באמת את המצוות התלויות בארץ עם המימד הלאומי והכללי הטמונים במצוות אלה.
זאת כוונת משה רבנו כאשר הוא מתאווה ומתחנן להיכנס לארץ: ללמד את ישראל את מהות המצוות הקשורות לארץ ישראל כמו השמיטה, תרומות ומעשרות, בנין בית המקדש, כיבוש הארץ ויחס נכון לאויבים ובעיקר לעמלק, יישוב הארץ וכו'...
נקודה נוספת שניתן ללמוד מתפילת משה רבנו היא מחשבת האדם בזמן קיום מצוות עלייה לארץ.
מצווה עלייה לארץ דורשת כוונה טהורה ללא נגיעות אישיות. בזמן חטא המרגלים בני ישראל לא רצו להיכנס לארץ כי לא היו מוכנים להקריב את עצמם ולשבש את השקט הנפשי שלהם לטובת מלחמות, סכנות ואי וודאות.

כמו שכתוב: וְלָמָה ה מֵבִיא אֹתָנוּ אֶל־הָאָרֶץ הַזֹּאת לִנְפֹּל בַּחֶרֶב נָשֵׁינוּ וְטַפֵּנוּ יִהְיוּ לָבַז הֲלוֹא טוֹב לָנוּ שׁוּב מִצְרָֽיְמָה׃ (במדבר יד,ג).
 הם לא רצו להיכנס לארץ כדי שלא ימותו במלחמה, לא לפגוע ברמת החיים ובכבוד של נשותיהם וילדיהם. הטענה של בני ישראל במעמד חטא המרגלים נשמעת אקטואלית מאוד,נכון?
לכן הם לא יכלו להיכנס לארץ ישראל ללא ההסתכלות הכללית של טובת עם ישראל הקודמת לטובתם האישית של כל אחד ואחד מהם.
נקודה שלישית קשורה להשפעת הכניסה לארץ של משה רבנו על מהלך ההיסטוריה של עם ישראל והעולם כולו. הדבר מופיע בצורה ברורה בתחילת הפרשה, כאשר משה רבנו מחבר את הכניסה לארץ לבנין בית בית המקדש בירושלים. כמו שכתוב: אֶעְבְּרָה-נָּא, וְאֶרְאֶה אֶת-הָאָרֶץ הַטּוֹבָה, אֲשֶׁר, בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן:  הָהָר הַטּוֹב הַזֶּה, וְהַלְּבָנֹן (דברים ג, כה).
רש"י מביא את דברי התלמוד ומסביר ש- הָהָר הַטּוֹב הַזֶּה רומז לירושלים והר הבית ו- וְהַלְּבָנֹן מכוון לבית המקדש המלבין את חטאיהם של ישראל.
" אמר רבי יצחק בן טבלאי למה נקרא שמו לבנון שמלבין עונותיהן של ישראל " (מסכת יומא לט ע/ב).
משה רבנו רצה להיכנס לארץ כדי לכבוש את ירושלים ולבנות את בית המקדש. הוא ידע שאם הוא יבנה אותו הוא לא יחרב לעולם והגאולה השלמה תושלם בזכותו.
כך בעל האור החיים הקדוש פירש: " שאם משה היה מקדש שמו יתברך היו ישראל חוזרים לטהרתם שהיו בו קודם חטא המרגלים באמצעות קידוש ה' הגדול והיה ה' מתיר שבועת משה והיה נכנס לארץ ובונה בית המקדש מכון לשבתו עולמים: " (אור החיים דברים א, לז).
לסיכום, יש הרבה מה ללמוד מתפילת משה רבנו. הוא לא חשש לבזות את עצמו- כאשר התפילה לא התקבלה, כדי לחנך את עם ישראל לדורותיו.
המסר ברור וחד, כאשר כל המצוות הקשורות לארץ ישראל דורשות מסירות נפש, חשיבה לאומית ולא אישית ולבסוף לבנות את בית המקדש.
עלינו לפעול בדרך זאת ולא להסתפק בכיבוש חלקי של ארץ ישראל, לא להסתפק במלחמות בעצימות נמוכה נגד העמלקים וכמובן להתאחד ולבנות את בית המקדש השלישי כבר עכשיו!

הגיליון מוקדש לרפואתם השלמה של משה בן איבון פתחון ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה


אין תגובות:

sharethis