הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום רביעי, דצמבר 09, 2015

פרשת השבוע: פרשת וישב גלות השכינה בלב המחלוקת (חלק א)

פרשת וישב תשע"ו
גיליון מס' 246 מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com                                   
גלות השכינה בלב המחלוקת
(חלק א)

בפרשת וישב קשה להבין את התנהגות של השבטים ויעקב אבינו. איך גדולי עולם יכולים לקנא אחד בשני?
איך להבין את היחס המועדף ליוסף על פני אחיו?
מדוע יוסף מתגרה במשפחתו עם חלומותיו?
מדוע יוסף הצדיק מספר דברי דיבה על אחיו?
ננסה ליישב את השאלות האלה בעזרת הפירושים של הרב חרל"פ בפירושו על התורה: מי מרום ו"טללי חיים" על התורה של הרב חיים הכהן-החלבן.
בוודאי שהמחלוקת בין יוסף ובין אחיו הינה לשם שמים. האחים חשבו שניתן לתקן את העולם ללא גלות מצרים. הם טענו שאם נחיה חיי קדושה וטהרה בארץ ישראל נצליח למשוך אלינו את נשמות הגרים שצריכים להצטרף לישראל.  לפי ה"מי מרום"  בני לאה התיחסו כאל עבדים לבני השפחות כי הם ראו אותם כאלה שימשכו אליהם את נשמות הגרים שצריכות להתחבר לבני ישראל לפני הגאולה.
בנוסף לכך יעקב אבינו חשב שלאחר הגלות שהוא חווה וכל הצרות שנפלו עליו לא יהיו יותר גלויות לעם ישראל. זמן התיקון הגיע לכן הוא ביקש לשבת בשלוה כמו שכתוב: וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו בְּאֶרֶץ כְּנָעַן (בראשית לז,א).
רש"י מביא את המדרש רבה: "וישב ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לישב בשלוה אומר הקב"ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב בשלוה בעולם הזה:" ( רשי, בראשית לז,ב)
יוסף הצדיק לא הסכים לגישה הזאת וטען שאין מנוס מלרדת לגלות בעצמנו ומשם למשוך את הנשמות הגבוהות שצריכות להידבק לישראל.
" ...הגיעה כבר עת דודים עת התיקון ושוב אין צורך בגלות נוספת, כמוהו חשבו כל האחים למעט יוסף הוא יוסף ידע שעדיין יש צורך בגלויות נוספות, הוא יוסף שורש הגלות ושורש הגאולה הוא המשביר לכל עם הארץ, עומד ומוסיף גרים לישראל, מקבץ את כל הנצוצות שנתפזרו בין העמים, להשיבם למקור ישראל..." (מי מרום, וישב ד, רלה).
החלבן מוסיף ואומר שבסיס המחלוקת נמצא במהות של יוסף והאחים. יוסף הוא מידת היסוד והאחים מידת המלכות.
יוסף נקרא  יסוד של דכורא ומשפיע על הנוקבא. הוא מנהיג את העולמות התחתונים, כאשר אור ה' מלווה אותו באופן תמידי. יוסף וכל מי שהוא בחינת היסוד רואה את יד ה' בכל מעשה גשמי ובהשתלשלות האירועים המתרחשים  בעולם. הוא מנסה לעורר את השפע העליון, לזרז תהיליכים וכמובן את הגאולה.
יוסף רוצה להקדים את העתיד ולגלות את השפע שעדיין לא התגלה, כי הוא לא מסתפק בהווה החסר.
זה מסביר למה הוא חולם חלומות ומספר אותם למשפחתו.
הוא שואף להגשים את חלומותיו כדי לגלות את בחינת משיח בן יוסף ולצעוד לקראת משיח בן דוד.
בנוסף לכך הוא מזרז את ירידת עם ישראל לגלות מצרים כאשר הוא נמכר כעבד.
לאחר ההסבר של החלבן כל מה שהתורה כתבה על יוסף מקבל אור חדש.
לעומת זאת אחי יוסף הם בחינת המלכות של נוקבא. הם מושפעים על ידי בחינת היסוד. הם עלולים לחשוב שהאדם מנהל את העולם על ידי מעשיו ללא שורש מהשמים.
הם מונהגים ולא מובילים מהלכים פורצי דרך. הם לא שואפים לעשות מעבר לפוטנציאל הטמון בהם. הם מסתפקים בהווה החסר ואינם מרגישים את החוסר.
זה מתבטא למשל ברצון של אחי יוסף לא לרדת לגלות כדי לזרז את התיקון. (ראה טללי חיים, פרשת וישב).
עם שני הפירושים האלה של הרב חרלפ והחלבן המחלוקת בין יוסף ובין אחיו מתבהרת כמחלוקת לשם שמים.
נראה לומר שקיים הבט נוסף בנוגע למחלוקת בין יוסף ובין אחיו.
יוסף טען שאפשר להשכין את השכינה בכל מקום, אפילו במקום טמא כמו מצרים.  כמו שהבאנו למעלה, מידת היסוד משפיעה על העולם ואינה מסתפקת במציאות הקיימת.
לכן יוסף אינו חושש לרדת למצרים כדי להוכיח את צדקת טענותיו.
לעומת זאת, אחי יוסף טוענים שאם מצרים הינו מקום טמא אין מה לרדת לשם אלא להישאר בארץ ישראל ולחזק את כוחות הקדושה בלי להתגרות בכוחות הטומאה.
עליהם להישאר יחד בארץ, ללמוד תורה ולשמור את המצוות כדי להגביר את כוחות הקדושה בעולם. כתוצאה מזה יוכנעו כוחות הטומאה.
בע"ה נביא הוכחות על הסברה הזאת בשבוע הבא מתוך פרשת מקץ כאשר ישנם ביטויים ונושאים רבים שאינם מובנים.
נשאל מספר שאלות כאן ובע"ה נענה עליהם בשבוע הבא.
בפרקים מג, מד ומה מופיעה אחד עשר פעמים המילה "בית".
מדוע התורה מפרטת את מרכיבי המנחה שיעקב אבינו הכין ליוסף?
מדוע האחים רחצו רגליהם לפני כניסתם לבית של יוסף?
מדוע הם השתחוו פעמיים ופעם אחת מול יוסף?    למה יוסף התעקש להביא את בנימין למצרים?
(התשובות בשבוע הבא)


הגיליון מוקדש לעילוי נשמת משה בן סולטנה ויעקב דון ולרפואתם השלמה של מרסל מזל טוב בת איבון פתחון ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה

אין תגובות:

sharethis