הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום שישי, נובמבר 11, 2016

פרשת שבוע: פרשת לך לך לוט: איש צדיק או רשע?

פרשת לך לך תשע"ז
גיליון מס' 283 מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com 

לוט: איש צדיק או רשע?


פרשת לך לך מגלה לעולם את גדלותו של אברהם אבינו, שורש עם ישראל. אנחנו רואים במהלך פרשת לך לך    ו-וירא דמות מעניינת ובעייתית: לוט בן אחיו של אברהם אבינו.
בתחילת הפרשה הוא מתלווה לאברהם אבינו כאשר הוא יוצא יחד איתו מחרן וזוכה להיכנס לארץ אבל בהמשך הוא במרכז מספר פרשיות.
לוט רב עם אברהם אבינו על ירושת הארץ כאשר הוא גוזל מאחרים דרך רועי הצאן שלו. כמו שמובא ברש"י: "לפי שהיו רועיו של לוט רשעים ומרעים בהמתם בשדות אחרים ורועי אברם מוכיחים אותם על הגזל והם אומרים נתנה הארץ לאברם ולו אין יורש ולוט יורשו ואין זה גזל והכתוב אומר והכנעני והפרזי אז יושב בארץ ולא זכה בה אברם עדיין (ב"ר) ". (בראשית רש"י יג,ז).
כתוצאה מזה אברהם אבינו נפרד מלוט.
שוב, לוט מסתבך ונחטף על ידי ארבעת המלכים שניצחו את מלכי סדום ועמורה.
אברהם אבינו בא לעזרתו ובדרך נסית מנצח את ארבעת המלכים ומשחרר את לוט מהשבי.
בפרשת וירא לוט ממשיך להתבלט במפגש עם המלאכים הבאים להחריב את סדום ולאחר מכן הוא מגלה עריות עם שתי בנותיו.
מדוע התורה מביאה את קורותיו של לוט? מה כוונת התורה בכל הפרטים האלה? מצד אחד אברהם אבינו מתרחק מלוט ומצד שני הוא מסכן את נפשו כדי לשחרר אותו?
ננסה ליישב את כל השאלות האלה בעזרת מאמר של הרב חיים כהן "החלבן" על הפרשה בספרו טללי חיים.
השם "לוט" בא מלשון קללה בארמית. כמו שכתוב בתרגום אונקלוס על הפסוק:  וַאֲבָרֲכָה מְבָרְכֶיךָ וּמְקַלֶּלְךָ אָאֹר וְנִבְרְכוּ בְךָ כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה (בראשית יב,ג).  תרגום: וַאֲבָרֵךְ מְבָרְכָךְ וּמְלָטְטָךְ אֲלוּט וְיִתְבָּרְכוּן בְּדִילָךְ כֹּל זַרְעֲיָת אַרְעָא׃
כדי להבין את חשיבותו של לוט יש לחפש בצאצאיו.
לוט הוליד את מואב שממנו באה רות המואביה שהולידה את המשיח, דוד המלך. כמו שכתוב: וַתֵּלֶד הַבְּכִירָה בֵּן, וַתִּקְרָא שְׁמוֹ מוֹאָב:  הוּא אֲבִי-מוֹאָב, עַד-הַיּוֹם  (בראשית יט,לז).
לוט הינו האור, השורש של המשיח שבא מזרע דוד המלך.
אברהם אבינו ראה ברוח הקודש שלוט מכיל בתוכו את המשיח לכן הוא התלווה אליו ועשה הכל כדי להשגיח עליו.
החיד"א מסכם במשפט אחד את המהות של לוט:
" אפשר לרמוז דלוט לשון קללה....מכל מקום משם יצא דוד המלך עליו השלום ומלך המשיח דהם תיקון  אדם הראשון, וכן לוט בגימטריא אד"ם בסוד אדם דוד משיח." (פירוש החיד"א על תיקוני הזוהר).
אברהם אבינו ניסה לתקן את לוט שהכיל בתוכו את קללת אדם הראשון וזוהמת החטא.
לכן הוא מתלווה אליו מחרן עד הכניסה לארץ, יורד איתו למצרים ומתגורר עם אברהם אבינו. למרות קרבתו לאברהם אבינו, לוט אינו לומד ממעשיו הטובים. הוא גוזל משדות שאינם שלו. אברהם אבינו איש החסד אינו יכול לסבול את הגזל, לכן הוא נפרד ממנו בצורה קשה.
כמו שכתוב: הֲלֹא כָל-הָאָרֶץ לְפָנֶיךָ, הִפָּרֶד נָא מֵעָלָי:  אִם-הַשְּׂמֹאל וְאֵימִנָה, וְאִם-הַיָּמִין וְאַשְׂמְאִילָה (בראשית יג,ט).
לוט אוהב את רכושו יותר מכל דבר אחר, לכן הוא בוחר לעבור לאזור סדום. סדום הינו מרכז של טומאה ולכלוך בעקבות תנהגות תושביו.
מדוע "אורו של משיח" עובר למקום שפל כמו סדום? מדוע אברהם אבינו נפרד מלוט כאשר הוא "שולח" אותו לסדום שהוא המקום הנמוך בעולם?

ה"חלבן" כתב שאברהם אבינו ניסה לתקן את לוט בדרך של קירוב ואהבה. כאשר הוא ראה שלוט אינו מתקן את מידותיו הוא בחר בדרך חדשה. הרע הטמון בתוך לוט צריך לצאת החוצה. כאשר הוא נמצא בקרבת אנשים רשעים הקללה שבו יכולה להתבטא.
המטרה היא להוציא את הניצוץ של טוב, הניצוץ של משיח הגנוז בתוך לוט. כאשר הסביבה מושחתת האדם יכול להעריך את הטוב אפילו שהוא מועט.
מכאן ניתן להבין את המהלכים של אברהם אבינו כלפי לוט במהלך פרשת לך לך ו-וירא. אברהם אבינו שולח את לוט להתנקות בסדום ובהמשך הוא מוכן למסור את נפשו כדי להציל את "אורו של משיח".
" לוט יוצא מתוך ההפכה, ממש מקרבה. לא רק בגלל שהיה גר שם, אלא מפני שהיה מושרש באותה בחינת הזוהמה. ונבדל הוא לחיים, ותגבר בו ניצוץ הקודש אשר פעל אברהם ללבותו ולהעלותו." (טללי חיים בראשית, החלבן דף רכד).
מדוע נשמה של המשיח צריכה לצאת מאדם כה מושחת במידותיו כמו לוט?
האר"י ז"ל עונה בהקדמה של ספר הגלגולים.  כמה שהנשמה גבוהה יותר קשה להוציא אותה לעולם בגלל הכוחות המתנגדים לה. לכן הקב"ה משתמש בתחבולות כדי להוציא אותה לעולם.
" ודע, כי לעולם כשהנשמה היא גדולה מאד, אי אפשר להוציאה מן הקליפות, אלא על ידי מרמה ותחבולה.  ולכן תראה, כי הנשמות רבות גדולות, באים בבני עמי הארץ ולפעמים בבני רשעים, כגון אברהם מתרח." (האר"י ז"ל, הקדמה לח שער הגלגולים).
מה שהיה עם לוט כדי לגלות את נשמת דוד המלך קורה לנו גם היום.
מלכות בית דוד התגלגלה בהמשך הדורות בצורה נסתרת. לאחר מכן בנין בית המקדש נבנה ונחנך בצורה גלויה על ידי שלמה המלך.
נראה לומר שגם היום מי היה מאמין שגלגלי הגאולה יתחילו מאנשים ללא מצוות ושיצליחו עם סייעתא דשמיא לכבוש את הארץ ולהקים מדינה לתפארת?
השלב שבא אחרי חידוש המלכות הוא בנין בית המקדש.  עלינו לבנות אותו בראש מורם בצורה גלויה וללא תחבולות, כמו שהיה בימי שלמה המלך בבית ראשון.
גם בית המקדש השלישי צריך להבנות לעיני כולם וללא מורא מאומות העולם בב"א.


הגיליון מוקדש לעילוי נשמת הלל יפה בת רינה,  משה בן סולטנה ולרפואתם השלמה של יוסף בן שבה ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה

אין תגובות:

sharethis