הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום שישי, פברואר 17, 2017

פרשת שבוע: פרשת יתרו - להשתמש במידת העוז!

פרשת יתרו תשע"ז     
גיליון מס' 293 מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com 
להשתמש במידת העוז!
בני ישראל יצאו ממצרים, עברו בתוך ים סוף ביבשה ולחמו בעמלק. לאחר הנסים האלה וההתעלות הרוחנית הכל מוכן לקראת קבלת התורה בהר סיני. אבל התורה החליטה אחרת ומביאה את פרשת גיור יתרו ועצתו למשה רבנו.
מדוע פרשת יתרו חוצצת בין מלחמת עמלק ובין מתן תורה? למה פרשה כל כך חשובה נקראת על שמו של גוי?
מדוע משה רבנו מכבד את יתרו בצורה כל כך גדולה ואפילו משתחווה לו?
ננסה לענות לשאלות האלה על בסיס דברי ה"שם משמואל" על פרשת יתרו.
ראשית נביא את אחד הפירושים מתוך המדרש רבה לגבי סיבת הצטרפות יתרו לעם ישראל. יתרו היה רחוק מאוד מהקב"ה ומהאמונה באל אחד. הוא היה מומחה בכל סוגי עבודה זרה. מה גרם לו לשנות את דעתו ואורח חייו?
המדרש כתב שמידת העוז שהתגלתה בקריעת ים סוף גרמה ליתרו להתגייר. כמו שכתוב:
" ד"א וישמע יתרו הה"ד (ירמיה טז) ה' עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה אליך גוים יבואו מאפסי ארץ אמרו ישראל להקב"ה כשעשית לנו נסים בים אמרנו לך (שמות טו) עזי וזמרת יה הלא שמעה רחב ובאה ודבקה בך שנאמר (יהושע ב) ותאמר אל האנשים ידעתי כי נתן ה' לכם את הארץ (שם) כי שמענו את אשר הוביש ה' את מי ים סוף הוי ה' עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה ..... כשהוצאת אותנו ממצרים ונתת לנו את התורה שנקראת עוז שנא' (תהלים כט) ה' עוז לעמו יתן ולא שמע יתרו ובא ונדבק בך הוי (ירמיה טז) אליך גוים יבואו מאפסי ארץ:" (מדרש רבה פרשת יתרו כז,ד).
ה"שם משמואל" מפרש את המדרש בצורה נפלאה.
הקב"ה ברא את האדם באופן כזה שהוא חושק דברים שהם בהשגתו. כאשר דבר מסוים רחוק מאיתנו אז לא נוכל להשיג את הדבר הזה. למשל יהודי שנולד בישראל לא יחלום להיות נשיא ארצות הברית כי זה לא בר השגה.
הקב"ה נתן לעם ישראל תכונה מיוחדת שהיא מידת העוז. כמו שכתוב בספר תהלים: ה' עֹז לְעַמּוֹ יִתֵּן ה' יְבָרֵךְ אֶת עַמּוֹ בַשָּׁלוֹם. (תהלים כט,יא).
מידת העוז מאפשרת לעשות דברים שנראים בלתי אפשריים.
המידה הזאת מאפשרת ליהודי לעשות גילויים מדעיים, ללכת נגד הזרם עם רעיונות מהפכניים ולשנות סדרי עולם.
יתרו ראה את הפוטנציאל הטמון במידת העוז והשתמש בה לטובתו. כך הוא הצליח להתקרב לעם ישראל ולאמונה בה' למרות שהוא היה שקוע בטומאת העבודה זרה.

כמו שכתוב: " על זה תירץ המדרש שעל ידי שניתנה לישראל מדת העוז, באמצעותם גם האומות קולטים מה ממדת העוז, הרהיבו עוז בנפשם להאמין שגם בפניהם הדלת פתוחה, אף שהיא למעלה מהיקש הטבע." ( יתרו, שם משמואל שנת תר"פ דף רצ).
נראה להוסיף שפרשת מתן תורה נקראת על שם יתרו כדי להדגיש את מידת העוז המסוגלת לבטל כל מכשול לפני מי שרוצה לדבוק בהקב"ה.
כך לגבי בנין בית המקדש שנראה היום כל כך רחוק מאיתנו. הן בגלל אומות העולם המנסות לעכב את הגאולה הן בגלל אלה הטוענים שמצב הרוחני של עם ישראל אינו טוב מספיק.
ה"שם משמואל" מביא הסבר נוסף לגבי התקרבות יתרו לעם ישראל.
כאשר אדם מתגבר על הטבע שלו המושך אותו לכיוונים לא רצויים הוא יכול להשיג דברים גדולים. זאת הדוגמא של יתרו ששבר את הטבע שלו של תאוות החטא והעבודה זרה.
יתרו הינו דוגמא חיובית לבני ישראל שהכל פתוח ואפשרי למי שרוצה לשנות לטובה. לכן הפרשה הזאת ממוקמת  לפני מתן תורה.
כדי שאנחנו נבין שכל אדם תמיד יכול לחזור אל ה' ויתקבל בכבוד גדול כמו יתרו על ידי משה רבנו וקל וחומר עבור יהודי.
דווקא מי ששקוע בחטא בגלל טבעו הרע, מסוגל להשיג דברים גדולים כמו יתרו ואפילו לתת עצות למשה רבנו.
"אבל יתרו שהחטא הקדום היה מושך ותוקף אותו בכח, ואף על פי כן התגבר על הטבע וברח מכל אלה ועשה להיפוך, זוהי רבותא גדולה. " (יתרו שם משמואל שנת תרע"ח דף רפג).
כתוב בתורה  שיתרו שמע כי ה' הוציא את ישראל ממצרים. כמו שכתוב: וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ כֹהֵן מִדְיָן, חֹתֵן מֹשֶׁה, אֵת כָּל-אֲשֶׁר עָשָׂה אֱלֹקים לְמֹשֶׁה, וּלְיִשְׂרָאֵל עַמּוֹ:  כִּי-הוֹצִיא ה' אֶת-יִשְׂרָאֵל, מִמִּצְרָיִם (שמות יח, א-ב).
יתרו ידע שאין מציאות כזאת כאשר עבדים בורחים מאדמת מצרים.
לאחר שבני ישראל יצאו ממצרים הוא הבין שהכל אפשרי, לכן גם הוא יכול להתקרב לה' ולהתגייר.
עלינו להשתמש במידת העוז ושינוי הטבע שלנו כדי לבטל את כל מכשולי הגאולה.
בזכות מידת העוז הדומה אולי למידת החוצפה המאפיינת את הישראלי נתגבר על כל המכשולים ונצליח לחדש את עבודת בית המקדש בהר ה' ולבנות את הבית השלישי בב"א.


הגיליון מוקדש לעילוי נשמת הלל יפה בת רינה,  משה בן סולטנה ולרפואתם השלמה של יוסף בן שבה ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכהאין תגובות:

sharethis