הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום ראשון, יולי 30, 2017

בין המצרים ותשעה באב: שלב אחרי שלב השכינה מתגלה

בין המצרים פרשת דברים תשע"ז     
גיליון מס 310 מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com 

שלב אחרי שלב השכינה מתגלה

בתקופה של אבל וצער בעקבות חורבן בית המקדש אנחנו מתעודדים בעזרת דברי הנביאים הסתומים העוסקים בימי הגאולה.
יש מדרש נפלא המתאר את תהליך הגאולה ואת שלביה מתוך נבואות ישעיהו. המדרש תנחומא כתב שהקב"ה לא יגלה את שכינתו בבת אחת אלא בשלבים.
כך, העין האנושית לא תוכל להסתנוור ותתרגל לעוצמת אור השכינה.
כמו שכתוב: " דבר אחר, יְשֻׂשׂוּם מִדְבָּר וְצִיָּה. מפני מה כתיב כך? ללמדך שבשעה שהקדוש ברוך הוא מגלה שכינתו על ישראל, אינו נגלה עליהם כאחת, מפני שאינן יכולין לעמוד באותה טובה בפעם אחת; שאם יגלה להם טובתו כאחת, ימותו כלם." (מדרש תנחומא דברים סימן א').
המדרש מתאר את שלבי הגאולה שלב אחרי שלב מתוך דברי הנביא ישעיהו.
כמו שכתוב: א יְשֻׂשׂוּם מִדְבָּר, וְצִיָּה; וְתָגֵל עֲרָבָה וְתִפְרַח, כַּחֲבַצָּלֶת.  ב פָּרֹחַ תִּפְרַח וְתָגֵל, אַף גִּילַת וְרַנֵּן--כְּבוֹד הַלְּבָנוֹן נִתַּן-לָהּ, הֲדַר הַכַּרְמֶל וְהַשָּׁרוֹן; הֵמָּה יִרְאוּ כְבוֹד-ה', הֲדַר אֱלֹקינוּ  (ישעיהו, לה,א-ב).
השלב הראשון של הגאולה יהיה כאשר ירושלים והר ציון ישמחו על מפלתם של הגויים: יְשֻׂשׂוּם מִדְבָּר, וְצִיָּה
השלב השני וְתָגֵל עֲרָבָה וְתִפְרַח, כַּחֲבַצָּלֶת ירושלים תפרח ותתבטל השממה של ימי הגלות.
השלב השלישי פָּרֹחַ תִּפְרַח וְתָגֵל,  המלבי"ם מפרש שהגיל והשמחה ישארו לתמיד ולא כתופעה חד פעמית בגלל הנסים שיתחדשו בארץ ישראל באופן תמידי.
כמו שכתוב:" ר"ל הגם שהגיל לא יצוייר רק בפעם הראשונה שהתבשר בשורה חדשה, היא תפרח תמיד מחדש בתמידות, ועי"כ יהיה לה גילה תמיד ע"י הנסים שיתחדשו בה תמיד" (מלבי"ם, ישעיהו לה,ב).
השלב הרביעי נוגע לבית המקדש כְּבוֹד הַלְּבָנוֹן נִתַּן-לָהּ. עם ישראל יתן כבוד לבית המקדש הקרוי "לבנון" (ראה פירוש רש"י).
השלב החמישי הֵמָּה יִרְאוּ כְבוֹד-ה', הֲדַר אֱלֹקינוּ הקב"ה יחזיר את השכינה לציון וכל העולם יראה את כבודו.
כמו שכתוב: "אלא מה הקדוש ברוך הוא עושה? מתגלה להם קמעא קמעא. בתחילה משיש את המדבר, שנאמר, "יְשֻׂשׂוּם מִדְבָּר וְצִיָּה". ואחרי כן, "[וְ]תָגֵל עֲרָבָה וְתִפְרַח כַּחֲבַצָּלֶת". ואחרי כן, "פָּרֹחַ תִּפְרַח". ואחרי כן, "כְּבוֹד הַלְּבָנוֹן נִתַּן לָהּ". ואחרי כן, "הֵמָּה יִרְאוּ כְבוֹד ה' הֲדַר אֱלֹקֵינוּ" (מדרש תנחומא דברים סימן א').
  אולי ניתן לחבר את חמשת שלבי הגאולה המובאים במדרש תנחומא לשלבי תקומת ישראל הנוכחית.
השלב הראשון של שמחה רגעית של ניצחון על הנאצים ושותפיהם שהביא להקמת מדינת ישראל.
השלב השני המתואר כפריחה מחדש של ירושלים בא כנגד מלחמת ששת הימים והנסים הרבים שהתרחשו בה שהביאו לשחרור ירושלים והר הבית
.
השלב השלישי בא כנגד השיגשוג הכלכלי והפריחה הטכנולוגית של מדינת ישראל שכבר איננה תלויה באומות העולם אלא יכולה להתקיים בזכות עצמה.
נראה לומר שהשלב הרביעי רומז לבנין בית המקדש הפיזי מעצים ואבנים. כאשר עם ישראל יצא מתרדמת הגלות ולא יתחשב בגויים הוא יתחיל בבנין בית המקדש השלישי בפרהסייא ובראש מורם.
השלב החמישי מהווה השראת השכינה מן השמים בתוך בנין שעם ישראל בנה לכבוד ה'.
פירוש זה מיישב את השאלה האם בית המקדש ירד בנוי מהשמים או יבנה על ידי בני אדם?
ראשית, בית המקדש יבנה על ידי עם ישראל ורק לאחר מכן השכינה תרד מהשמים.
זאת אומרת שהשכינה לא תתגלה עם סיום בנין בית המקדש השלישי על ידינו אלא בזמן מאוחר יותר.
ראינו מדרש נפלא על דברי ישעיהו הגורם לחיזוק רב ומראה לנו עד כמה אנחנו קרובים לשלבים הסופיים של הגאולה.
בע"ה נמשיך להתקדם בשלבי הגאולה ונזכה לבנות בהר הבית את בית המקדש השלישי וכך הקב"ה יוכל לחזור ולשכון בירושלים לעיני כל העולם בב"א.

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת הלל יפה בת רינה,  משה בן סולטנה ולרפואתם השלמה של יוסף בן שבה ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה

אין תגובות:

sharethis