יום חמישי, דצמבר 12, 2019


פרשת הבארות תש"פ
גיליון מס 365  מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com 

 סוד הבארות של האבות

בספר בראשית נושא הבאר מוזכר מספרים פעמים. התורה מביאה בהרחבה סיפור משונה בנושא חפירת 3 הבארות של אברהם אבינו.
בפרק כ"ו, התורה מתארת מאבק בין יצחק אבינו והרועים שלו מול הפלישתים.
נעלה מספר שאלות לגבי פשט הפסוקים. מדוע התורה מאריכה בחפירות הבארות על יד יצחק אבינו?
למה הפרשה מתחילה בלשון יחיד, ממשיכה בלשון רבים עבור שתי הבארות הראשונות ומסיימת בשלון יחיד עם הבאר השלישית?
נביא כאן את הפסוקים:  יח וַיָּשָׁב יִצְחָק וַיַּחְפֹּר אֶת-בְּאֵרֹת הַמַּיִם, אֲשֶׁר חָפְרוּ בִּימֵי אַבְרָהָם אָבִיו, וַיְסַתְּמוּם פְּלִשְׁתִּים, ......  יט וַיַּחְפְּרוּ עַבְדֵי-יִצְחָק, בַּנָּחַל; וַיִּמְצְאוּ-שָׁם--בְּאֵר, מַיִם חַיִּים.......  כא וַיַּחְפְּרוּ בְּאֵר אַחֶרֶת, וַיָּרִיבוּ גַּם-עָלֶיהָ; וַיִּקְרָא שְׁמָהּ, שִׂטְנָה.  כב וַיַּעְתֵּק מִשָּׁם, וַיַּחְפֹּר בְּאֵר אַחֶרֶת, וְלֹא רָבוּ, עָלֶיהָ; (בראשית כו,יח-כב).
הבארות מוזכרות בתורה פעמים רבות, מה המשמעות של הבאר?
ראשית ננסה להבין את המהות של יצחק אבינו ביחס לאביו-אברהם אבינו, ואחר כך נראה איך זה קשור לבארות.
יצחק אבינו מייצג את מידת הדין והגבורה. לעומת זאת אברהם אבינו מייצג את מידת החסד.
קשה להבין, איך מידת החסד-אברהם אבינו הולידה את מידת הגבורה-יצחק אבינו?
הרב חיים כהן זצ"ל בספרו טללי חיים מפרש, שמידת החסד היא נתינה אינסופית שקשה להכיל אותה וליהנות ממנה ללא הכנה מתאימה.
כדי ליהנות משפע גדול, יש צורך בצמצום והעמדת גבולות. ה"חלבן" מביא דוגמא של ילד השייך למשפחה עשירה מאוד, שלא יתרשם וישמח לקבל מתנות יקרות במיוחד.
לעומת זאת, ילד ממשפחה ענייה, יתרגש וישמח ממתנה קטנה כמו בגד חדש או אפילו חטיף.
מכאן, ניתן להבין איך מידת הגבורה של יצחק אבינו עוזרת לקבל וליהנות ממידת החסד של אברהם אבינו. 
כמו שכתוב: "והיינו, שבלי כוח הצמצום והגבול, אי אפשר להשפיע כלל וכלל, שכן אין המקבלים יכולים לעמוד ברוב טובה וברכה. ונמצא שיציאת מידת הגבורה מתוך החסד היא פעולה שכולה חסד ואהבה." (טללי חיים, תולדות דף שנח).
לאחר שהבנו את האופי של יצחק אבינו, נביא את דברי הרמב"ן על התורה המגלה לנו מדוע התורה האריכה בספור הבארות שאינו מחמיא כל כך ליצחק אבינו.
זהו פירוש מפורסם, כאשר כל אחת מהבארות רומזת לבית מקדש. שמות הבארות רומזים לסיבת החורבן של 2 בתי המקדש הראשוניים. כאשר הבאר השלישית מסמנת את בית המקדש השלישי שלא יחרב. (ראה רמב"ן על התורה, בראשית כו,כ).
השאלה שנשאלת היא, מדוע הרמב"ן משווה את הבאר לבית המקדש?
הבאר מסמלת את הצמצום, העוזרת לקבל את השפע הנמצא במאגרי מים התת קרקעיים, האין סופיים. התפקיד של יצחק אבינו, הוא להוציא החוצה את השפע הגנוז במקומות של מטה כדי להכין אותנו לקבל את השפע שבא מלמעלה.
נראה לומר, שהבארות שחפר יצחק נמשלות לבתי המקדש בגלל תפקיד הצמצום של בית המקדש ועבודת הקרבנות, כדי שנוכל לקבל את אור השכינה העלול לסנוור אותנו.
בית המקדש העשוי מאבנים, זהב, כסף וחומרים יקרים נוספים מאפשר לנו לקלוט את אור ה' ולהתחבר אליו.
למשל, עולת ראייה שמקריבים בזמן עלייה לרגל, עשן הקטורת של יום כיפור בזמן כניסת הכהן הגדול לקודש הקדשים, החלונות הרחבים לכוון החוץ כדי להוציא החוצה את האור ועוד...

זה לא דבר חדש שהגויים מנסים לעכב את הופעת השפע הרוחני בעולם. הפלישתים עשו את זה בתקופת האבות והיום האויבים שלנו עושים אותו הדבר.
המלבי"ם מסביר שהבאר מסמלת את השפע הרוחני שיוצא מגן עדן. לכן הפלישתים חסמו את הבארות שחפר אברהם אבינו, ואחריו יצחק אבינו.
כמו שכתוב: "ובהורידם השפע הרוחניית מנהר היוצא מעדן אל נחלי עדנים, חפרו בארות למטה ויקראו להם שמות, מורים על דברים עליונים שנעשו בעולם העליון, וכמ״ש הרמב״ן, והפלשתים חשבו שע״י בארות אלה ממשיך השפעה משר שלהם וסתמו אותם, ויצחק משך מי החסד מדלים בכחו של אברהם, והחזיר צינורי הברכה למקומם" (מלבי"ם, בראשית כו,יח).
אחרי שהבנו את המשמעות העמוקה של הבארות, ננסה לענות לשאלה השנייה שלנו בנושא השימוש בלשון רבים ויחיד.
עבדי יצחק אבינו חפרו את הבאר הראשונה והשנייה. יצחק אבינו חפר לבדו את הבאר השלישית. לאחר שראינו שהבארות נמשלו ל-3 בתי המקדש, נראה לומר שבית ראשון ושני נבנו בשיתוף הגויים לכן התורה משתמשת בלשון רבים עבור 2 הבארות הראשונות.
בית ראשון נבנה בעזרת עבדים מצור ובנין בית שני התחיל לאחר הכרזת כורש. 
רבנו עובדיה ספורנו מקשר את סיבת חורבן שני בתי המקדש עם שיתוף הגויים בבניינם.
כמו שכתוב: "אבל מקדש שלמה שהיו עושי המלאכה בו מצור אף על פי ששרתה בו שכינה נפסדו חלקיו, והוצרך לחזק את בדק הבית, ונפל בסוף הכל ביד אויבים. אבל בית שני שלא היה בו גם אחד מכל אלה התנאים, לא שרתה בו שכינה, ונפל ביד אויבים, כי אמנם בית שני לא היה 'משכן העדות', שלא היו בו לוחות העדות, ולא פוקד כי אם על פי כורש, ולא היו שם בני לוי..." (רבנו עובדיה ספורנו (שמות ל"ח, כא-כב).
ניתן להבין מכאן, שבית המקדש השלישי יבנה על ידי ישראל בלבד, ללא שיתוף הגויים, כמו הבאר השלישית של יצחק אבינו.
נראה להוסיף, שיצחק אבינו בכבודו ובעצמו חפר את הבאר השלישית. לכן, עלינו ללמוד ממנו שיש לבנות בעצמנו את בית המקדש השלישי.
לסיכום, במלחמת ששת הימים קיבלנו גילוי חסד עצום מהקב"ה, ולא היינו מוכנים לקבל את האור ולהכיל אותו.
עבודת הקרבנות ובית המקדש עוזרים לנו לצמצם את האור ולא להסתנוור מעוצמתו.
כדי להתמודד עם השפע והחסד הגדול עלינו להתפלל בכל לבנו ולבקש עזרה מיצחק אבינו כדי לבנות את בית המקדש השלישי בב"א.


הגיליון מוקדש לרפואתם השלמה של יוסף בן שבה ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה           

אין תגובות:

sharethis