הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום שני, אוגוסט 31, 2015

פרשת השבוע: פרשת כי תצא האם יש דבר כזה עמלק?

פרשת כי תצא תשע"ה
גיליון מס' 233 מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com                              האם יש דבר כזה עמלק?
מדוע המלך צריך להילחם בעמלק?
איך ניתן לזהות את עמלק היום?

בסוף פרשת כי תצא נמצאת פרשת מחיית עמלק. ננסה להבין את המשמעות של מחיית עמלק לאורך כל הדורות על בסיס פירוש ה"בית גנזי" על הפרשה של הרב משה לוריא זצ"ל.
ראשית נדון בזמן הנכון להשמדת עמלק. הרמב"ם פוסק בהלכות מלכים על בסיס התלמוד בבלי (סנהדרין כ ע/ב), שמלך ישראל צריך לקיים את מצוות מחיית עמלק ולאחר מכן לבנות את בית המקדש.
"שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ--למנות להם מלך שנאמר "שום תשים עליך מלך" (דברים יז,טו), ולהכרית זרעו של עמלק שנאמר "תמחה את זכר עמלק" (דברים כה,יט), ולבנות להם בית הבחירה שנאמר "לשכנו תדרשו, ובאת שמה" (דברים יב,ה ) מינוי מלך קודם למלחמת עמלק, שנאמר "אותי שלח ה' למשוחך למלך . . . ועתה לך והכית את עמלק" (ראה שמואל א טו,א-ג).  והכרתת זרע עמלק קודמת לבניין הבית, שנאמר "ויהי, כי ישב המלך בביתו; וה' הניח לו מסביב, מכל אויביו.  ויאמר המלך, אל נתן הנביא, ראה . . . אנוכי יושב בבית ארזים . . ." (שמואל ב ז,א-ב)." (רמב"ם הלכות מלכים פרק א, הלכות א ו-ב).
המלך הוא בחינת הכתר מצד הקדושה, לכן הוא מסוגל להכניע את עמלק שגם הוא בחינת הכתר אבל מצד הטומאה.
שלוש פעמים בהיסטוריה של עם ישראל התקיימו הדברים לפי הסדר הבא: מינוי מלך, מלחמה בעמלק ובנין בית לה'.
במדבר, משה רבנו הנהיג את העם במעמד של מלך ולאחר מלחמה בעמלק בנה את המשכן. בהמשך, שאול לאחר שנמנה למלך נכשל במלחמתו נגד עמלק לכן לא בנה את בית המקדש. יותר מאוחר, לאחר שדוד המלך נלחם בעמלק התאפשר לבנו-שלמה לבנות את בית המקדש הראשון. גם בית שני לא נבנה רק לאחר הכנעת המן שהיה מזרע עמלק.
למעשה עמלק לא הוכנע לגמרי לכן נחרבו שני בתי המקדש. בזמן הגאולה השלמה אנחנו מצפים שמלך המשיח יכרות לגמרי את גזע עמלק מן העולם וזה יגרום לבית המקדש השלישי להתקיים לעולם.
יש קשר בין עמלק ובין חורבן בית המקדש או מניעת בנייתו.
כמו שמובא במדרש תנחומא: " רבי יהושע בן לוי בשם רבי אלכסנדרי אמר כתוב אחד אומר: תמחה את זכר עמלק. וכתוב אחד אומר: כי מחה אמחה (שם יז יד).
כיצד יתקיימו שני כתובים אלו? עד שלא פשט ידו בכסא,
תמחה כשפשט ידו בכסא, מחה אמחה
אפשר בשר ודם יכול לפשוט ידו בכסא של הקדוש ברוך הוא?! אלא על ידי שהחריב ירושלים, שכתוב בה
בעת ההיא יקראו לירושלים כסא ה' (ירמ' ג יז). לפיכך מחה אמחה. ונאמר,כי יד על כס יה מלחמה לה' (שמ' יז טז). "
(מדרש תנחומא כי תצא, יא).

עם ישראל מצווה להשמיד את עמלק לא בגלל השתייכותו לעם מסויים אלא בגלל הרצון שלו לפגוע בהקב"הובישראל. כאשר הדבר המרכזי המייצג את הקב"ה בעולם הזה הינו בית המקדש.
כך כותב ה"בית גנזי": " תכלית העמדת מלך הוא כמו שנאמר בשאול ואחר זה בדור להכרית זרעו של עמלק
כדי שיוכל להיות הכסא שלם והשם שלם ואז יעמוד המקדש בירושלים."
יש זמן קצוב למלחמה בעמלק, כאשר יש רגיעה במתיחות עם המדינות הגובלות עם ישראל.
כמו שכתוב: וְהָיָה בְּהָנִיחַ ה' אֱלֹקיךָ לְךָ מִכָּל-אֹיְבֶיךָ מִסָּבִיב, בָּאָרֶץ אֲשֶׁר ה'-אֱלֹקיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה לְרִשְׁתָּהּ--תִּמְחֶה אֶת-זֵכֶר עֲמָלֵק, מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם; לֹא, תִּשְׁכָּח. (דברים כה,יט).
האבן עזרא אומר במפורש שצריך להיות מצב של שקט עם המדינות השכנות לפני שמשמידים את עמלק. הוא לא מדובר על מצב חלומי של שלום ואחווה אלא שקט ממלחמה.
" הטעם כי זאת המצווה תלויה אחר שירשו את הארץ ושקטה הארץ ממלחמה מכל סביבותיה. כי כל זמן שיתעסקו עם מלחמות הקרובים אליהם אינם חייבים להילחם בעמלק" (אבן עזרא דברים כה,יט).
ראוי לציין שעמלק אינו מיוחס בדברי חז"ל למדינה שכנה וריבונית אלא ליישות פזורה בארץ ישראל ונלחמת בעם ישראל מתוך הארץ.
נראה לומר שאנחנו נמצאים כיום בתקופה של שקט מול השכנים שלנו. כל מדינה ומדינה עסוקה עם עצמה ואינה מאיימת על ישראל. מצרים עוברת תקופת מעבר ומהפכה, סוריה נמחקת בעקבות מלחמת אזרחים קשה, לבנון מפורקת וירדן נמצאת על חבית חומר נפץ.
במי נשאר לנו להילחם? הערבים הישראלים, החמאס והפתח המעכבים אותנו מליישב את הארץ ומונעים בגופם את בנין בית המקדש.
כאשר נחים ממלחמות נגד המדינות השכנות יש לטפל בעמלק. אני לא פוסק הלכה כמובן אלא מעלה מספר מקורות ופירושים. כל מי שמתנגד ומעכב את בנין  המקדש, מתנהג כצורר בן צורר נגד ישראל משוייך לעמלק. מצווה למלך או מדינת ישראל שהיא מעין מלכות למחות אותו כדי שנוכל לעבור לשלב הבא של בנין בית המקדש השלישי בב"א.
  

הגיליון מוקדש לרפואתם השלמה של מרסל מזל טוב בת איבון פתחון ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה

אין תגובות:

sharethis