יום רביעי, אוגוסט 22, 2018

פרשת שבוע: פרשת ראה - מי בחר בהר הבית, האדם או הבורא?

פרשת ראה תשע"ח
גיליון מס 341  מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com 

מי בחר בהר הבית, האדם או הבורא?

לאורך ספר דברים ישנו ביטוי שחוזר 19 פעמים, מפרשת ראה עד פרשת כי תבא: המקום אשר יבחר ה'.
לפי הפשט מדובר במקום בית המקדש בירושלים: הר הבית.
נביא מספר פסוקים לדוגמא:
 יב,יח כִּי אִם-לִפְנֵי ה' אֱלֹקיךָ תֹּאכְלֶנּוּ, בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אֱלֹקיךָ בּוֹ- (דברים יב,ח)
טז,ו כִּי אִם-אֶל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר-יִבְחַר ה' אֱלֹקיךָ, לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ--שָׁם תִּזְבַּח אֶת-הַפֶּסַח, (דברים טו,ו) 
יז,ח וְקַמְתָּ וְעָלִיתָ--אֶל-הַמָּקוֹם, אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אֱלֹקיךָ בּוֹ. (דברים יז,ח) 
כו,א וְשַׂמְתָּ בַטֶּנֶא; וְהָלַכְתָּ, אֶל-הַמָּקוֹם, אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אֱלֹקיךָ, לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם (דברים כו,א)
אנחנו יודעים עד כמה התורה חוסכת במילים, באותיות או אפילו בתגים שמעל האותיות.
מה המשמעות של הביטוי הזה?
מדוע הוא כתוב בלשון עתיד "אשר יבחר" כאשר הקב"ה ברא את העולם מאבן השתייה הנמצאת בלב קודש הקודשים  מתחת לארון הברית.
כמו שכתוב בתלמוד ירושלמי: " אמר רבי יוחנן למה נקרא שמה אבן שתייה שממנה הושתת העולם." (תלמוד ירושלמי דף כז,א פרק ה הלכה ג).
הר הבית נבחר על ידי הקב"ה לפני בריאת העולם, כאשר אדם הראשון הקריב שם קרבן ואחריו נח ובהמשך האבות.
כמו שמובא ברמב"ם בהלכות בית הבחירה: "ומסורת ביד הכול, שהמקום שבנה בו דויד ושלמה המזבח בגורן ארוונה--הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק, והוא המקום שבנה בו נוח כשיצא מן התיבה, והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל.  ובו הקריב אדם הראשון כשנברא קרבן, ומשם נברא; אמרו חכמים, אדם ממקום כפרתו נברא. (רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ב הלכה ב').

המאמר מבוסס על הדברים הנפלאים של בעל ה"בית גנזי" על התורה.
ראשית הוא מביא את דברי המדרש, פרקי דרבי אליעזר.
המדרש כותב שאבן השתייה הפכה למקור העולם כתוצאה של מעשיו של יעקב אבינו.
בתחילת פרשת ויצא, יעקב אבינו התפלל וישן בהר המוריה. למחרת בבוקר הוא ראה את הנס של איחוד האבנים שהיו תחת ראשו.
כתוצאה מהפלא הזה, הוא הקדיש את האבן והפך אותה למצבה-אבן פינה של בית המקדש העתידי.
כאשר הקב"ה ראה את זה, הוא הכניס עמוק באדמה את האבן הזאת וקבע שהעולם יבנה ממנה.
כמו שכתוב: "וישב יעקב ללקוט את האבנים ומצא אותם כלם אבן אחת ושם אותה מצבה בתוך המקום וירד לו שמן מן השמים ויצק עליה שנאמר ויצק שמן על ראשה
מה עשה הקב"ה נטה רגל ימינו וטבעה האבן עד עמקי תהומות ועשה אותה סניף לארץ כאדם שעושה סניף לכיפה לפיכך נקרא אבן השתיה שמשם הוא טבור הארץ ומשם נמתח' כל הארץ ועליה היכל ה' עומד שנאמר והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלקים...."
(פרקי דרבי אליעזר פרק לה)
רואים מהמדרש, שהמעשה של יעקב אבינו קבע את מקום המקדש ותפקיד אבן השתייה בתהליך בריאת העולם.
למעשה, ציר הזמן אינו קיים עבור הקב"ה, לכן המעשים של האבות מסוגלים להשפיע על בריאת העולם.
מכאן ניתן ללמוד שמקום המקדש לא נבחר על ידי בורא העולם לפני הבריאה, אלא הצדיקים בזכות מעשיהם בחרו במקום המיוחד והקדוש, בהר המוריה.
כמו שכתוב:" ולאור זה נראה כי הבחירה של מקום המקדש מה שהיתה בתחילת הבריאה לא היתה מצד רצונו הפשוט אלא מצד השעשועים שראה מה שיהיה במקום הזה מצד עבודת הצדיקים, כי אדם הראשון יבנה כאן מזבח ואחריו קין והבל וכן נח ולכן מיד בתחילת הבריאה הועיד זאת למקום מקדש וכן ראה אשר כשיכנסו כלל ישראל לארץ יתאוו גם הם לאותו מקום שהאבות עבדוהו ומצד בחירתם הם ירצו את המקום הזה לכן כבר בתחילת הבריאה הועיד מקום זה למקדש........וזה הטעם שלא גילה הקב"ה לישראל מקום המקדש כיון שזה הרי צריך לבוא על ידי בחירה..." (בית גנזי, פרשת ראה דף תקעח).
גם לאחר תקופת האבות, דוד המלך הוביל את עם ישראל לבחור שוב בהר המוריה לבנין בית ה'.
התשוקה של דוד המלך לזרז את בנין בית ה' גרמה להתגלות המקום שנבחר על ידי אבותינו לפניו.
נראה לומר, שהביטוי "המקום אשר יבחר ה' " המופיע 19 פעמים, בא להדגיש את חשיבות הבחירה שעושה עם ישראל לאורך הדורות המשפיעה על סדרי העולם.
כל מה שעושה עם ישראל, הקב"ה חותם אחריו בצורה רטרואקטיבית.
הרי, להקב"ה אין מושג של זמן עבורו, כל ההיסטוריה של העולם פרוסה לפניו.
מה שניתן ללמוד לימינו הוא כוח הבחירה שנתן לנו בורא העולם.
הכל נמצא בידיים שלנו!
האם אנחנו רוצים לבחור מחדש בהר הבית או מסתפקים ברחבת הכותל?
האם אנחנו מסתפקים במדינה עצמאית ומפותחת ומזניחים את בנין בית המקדש וקרבה לה'?
האבות הראו לנו את הדרך. המסירות נפש היא המפתח.
ברוך ה', עם ישראל בכלל וצה"ל בפרט הוכיחו שהם יודעים למסור את נפשם למען הכלל.
נשאר שלב אחד נוסף שכנראה, הקשה מכולם.
בע"ה נמשיך בדרכי אבותינו הקדושים ואבות הציונות ונבנה בביטחון ובשמחה את בית הבחירה בהר הבית בב"א.הגיליון מוקדש לעילוי נשמת הלל יפה בת רינה,  משה בן סולטנה ולרפואתם השלמה של יוסף בן שבה ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה

אין תגובות:

sharethis