הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום ראשון, ספטמבר 30, 2018

חג סוכות ושמיני עצרת: התכלית היא שמיני עצרת

סוכות שמיני עצרת  תשע"ט

גיליון מס 344  מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com                                                 

התכלית היא שמיני עצרת

אנחנו חוגגים את חג סוכות במשך 7 ימים ושמיני עצרת יום אחד. למעשה שמיני עצרת מחובר לחג סוכות ומכונה: יום השמיני.
כמו שכתוב: בַּיּוֹם, הַשְּׁמִינִי--עֲצֶרֶת, תִּהְיֶה לָכֶם:  כָּל-מְלֶאכֶת עֲבֹדָה, לֹא תַעֲשׂוּ (במדבר כט,לה).
מדוע התורה קבעה את שמיני עצרת צמוד לחג סוכות, ביום השמיני? 
מדוע אנחנו חוגגים במשך 7 ימים דווקא ולא 6 ימים למשל?
למה התורה קבעה את חג הסוכות בחודש תשרי למרות שבנין הסוכות או נס ענני כבוד התרחשו בזמן יציאת מצרים, בחודש ניסן?
ראשית נתייחס לשאלה האחרונה שנשאלה על ידי הטור בהלכות סוכה.
הטור עונה שדווקא בתקופת גשמים עם ישראל יוצא מביתו כדי לדור בסוכה כדי להראות שעם ישראל מקיים את מצוות הבורא.
כמו שכתוב: " ואף על פי שיצאנו ממצרים בחודש ניסן, לא ציוונו לעשות סוכה באותו הזמן, לפי שהוא ימות הקיץ ודרך כל אדם לעשות סוכה לצל, ולא היתה ניכרת עשייתנו בהם שהם במצות הבורא יתברך, ולכן ציווה אותנו שנעשה בחודש השביעי, שהוא זמן הגשמים...." (טור אורח חיים, סימן תרכה).
הגאון מווילנא אינו מסתפק בתשובה הזאת, ומחדש דבר נפלא.
מצוות סוכה באה כנגד ענני כבוד שהקיפו את בני ישראל במדבר ושמרו עליהם. כאשר הערב רב עשה את חטא העגל, ענני כבוד הסתלקו.
הם חזרו כאשר בני ישראל התחילו לבנות את המשכן. הגר"א מפרט את סדר הימים: ב י' תשרי משה רבנו ירד עם הלוחות השניים, ב-י"א הוא ביקש לתרום לעשיית המשכן, מ-י"ב עד י"ג הוא אסף את נדבות העם, ב-י"ד חכמי לב קיבלו את הכסף והזהב ובט"ו התחילו את מלאכת המשכן. עם תחילת עשיית המשכן ענני כבוד חזרו.
כמו שכתוב: " אבל נראה, לפי שכשעשו את העגל נסתלקו העננים ואז לא חזרו עד שהתחילו לעשות המשכן. .... ובט"ו התחילו לעשות ואז חזרו ענני כבוד, ולכך אנו עושין סוכות בט"ו בתשרי." ( פירוש הגר"א, דרך הפשט, שיר השירים א, ד).
מפירוש זה, רואים קשר ישיר בין בנין המשכן וחג סוכות.
נביא פירוש נוסף מבעל ה"שם משמואל" המכוון גם הוא את תאריך השלמת המשכן ביום הראשון של סוכות.
בני ישראל בנו את המשכן ב 72 ימים, מ-י"א תשרי עד כ"ה כסלו. אם לא היו עושים את חטא העגל, הם היו מתחילים לבנות את המשכן בי"ז תמוז ומסיימים אותו ב-א' תשרי. אם נוסיף 12 ימים של חנוכת המשכן עם קרבנות 12 הנשיאים מגיעים לי"ב תשרי. לאחר חנוכת המשכן בני ישראל היו נכנסים מיד לארץ ישראל.
מהר סיני לירושלים היה לוקח להם 3 ימים להגיע לירושלים ובית המקדש היה יורד מוכן מן השמים ב ט"ו תשרי.
כמו שכתוב: " ....והנה המהלך מחורב עד קדש ברנע שהלכו בשלשה ימים קל וחומר אלמלא חטאו היו מגיעים בשלשה ימים עד מקום בית המקדש, כי אז היה שייך קדש ברנע שהרי לא היו צריכין לערוך מלחמה כלל, ותיכף היה יורד להם המקדש מהשמים וזה היה בט"ו בתשרי יום חג הסוכות.." ( שם משמואל, סוכות שנת תרע"ג, דפים קמט-קנ).
כתוצאה מזה, שלמה המלך כיוון את מועד סיום בנין בית ראשון לקראת סוכות, כאשר חגיגת חנוכת בית ראשון הסתיימה בדיוק בסוכות.
כמו שכתוב: וַיַּעַשׂ שְׁלֹמֹה בָעֵת-הַהִיא אֶת-הֶחָג וְכָל-יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ קָהָל גָּדוֹל מִלְּבוֹא חֲמָת עַד-נַחַל מִצְרַיִם, לִפְנֵי ה' אֱלֹקינוּ, שִׁבְעַת יָמִים, וְשִׁבְעַת יָמִים--אַרְבָּעָה עָשָׂר, יוֹם (מלכים א, פרק ח פסוק סה).
לאחר חג הסוכות עם ישראל חגג את שמיני עצרת ביום השמיני. כמו שכתוב: בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי שִׁלַּח אֶת-הָעָם, וַיְבָרְכוּ אֶת-הַמֶּלֶךְ; וַיֵּלְכוּ לְאָהֳלֵיהֶם, שְׂמֵחִים וְטוֹבֵי לֵב, עַל כָּל-הַטּוֹבָה אֲשֶׁר עָשָׂה ה' לְדָוִד עַבְדּוֹ, וּלְיִשְׂרָאֵל עַמּוֹ (מלכים א, פרק ח פסוק סו).
שוב מצאנו קשר הדוק בין בית המקדש ובין חג סוכות ושמיני עצרת.
נראה לומר שקיים קשר נוסף עם המקדש במקור הדין לישיבה בסוכה 7 ימים ו-7 לילות.
התלמוד שואל מה המקור לישיבה בסוכה בלילות?

הוא לומד מגזרה שווה מהמילה "תשבו" המופיעה הן בסוכות הן בימי המילואים שלפני חנוכת המשכן.
כמו שכתוב: בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ, שִׁבְעַת יָמִים; כָּל-הָאֶזְרָח, בְּיִשְׂרָאֵל, יֵשְׁבוּ, בַּסֻּכֹּת  (ויקרא כג,מב)
וּפֶתַח אֹהֶל מוֹעֵד תֵּשְׁבוּ יוֹמָם וָלַיְלָה, שִׁבְעַת יָמִים, וּשְׁמַרְתֶּם אֶת-מִשְׁמֶרֶת ה', וְלֹא תָמוּתוּ:  כִּי-כֵן, צֻוֵּיתִי  (ויקרא ח,לה).
"וסוכה גופה מנלן דת"ר (ויקרא כג) בסוכות תשבו שבעת ימים ימים ואפי' לילות אתה אומר ימים ואפי' לילות או אינו אלא ימים ולא לילות ....... ת"ל תשבו תשבו לגזרה שוה נאמר כאן תשבו ונאמר במלואים (ויקרא ח) תשבו מה להלן ימים ואפי' לילות אף כאן ימים ואפילו לילות: (מסכת סוכה, דף מג ע/א וע/ב).
התלמוד משווה את הישיבה בסוכה במשך 7 ימים ו-7 לילות לישיבה של הכהנים 7 ימים ו-7 לילות בפתח אוהל מועד לפני חנוכת המשכן.
ראוי לציין שלאחר שבעת ימי המילואים אנחנו מגיעים ליום השמיני שהוא יום חנוכת המשכן כמו שכתוב:  וַיְהִי, בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי, קָרָא מֹשֶׁה, לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו--וּלְזִקְנֵי, יִשְׂרָאֵל  (ויקרא ט,א).
גם לאחר 7 ימי חג סוכות אנחנו מגיעים ליום השמיני שהוא חג שמיני עצרת, כמו שכתוב: בַּיּוֹם, הַשְּׁמִינִי--עֲצֶרֶת, תִּהְיֶה לָכֶם:  כָּל-מְלֶאכֶת עֲבֹדָה, לֹא תַעֲשׂוּ. (במדבר כט,לה).
 7ימים, הם כנגד ימי הבריאה ומסמלים את הטבע של העולם. יום השמיני הוא מעל הטבע וכולו רוחני השייך לדבקות בהקב"ה. התכלית של העולם היא להגיע ליום השמיני.
לכן בני ישראל חנכו את המשכן ביום השמיני.
ניתן לראות שתכלית הבריאה הינה יצירת קשר עם הקב"ה בעזרת בית המקדש כאשר הקב"ה שמח ביום חנוכת המשכן כמו ביום בריאת העולם.
כמו שכתוב בתלמוד: " ויהי ביום השמיני ותניא אותו היום היתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמים וארץ כתיב הכא ויהי ביום השמיני וכתיב התם (בראשית א) ויהי  בקר "  (מגילה דף י ע/ב).
חג שמיני עצרת מיועד לעם ישראל בלבד ללא קרבנות של פרים עבור אומות העולם.
המהות של יום השמיני שייכת לישראל בלבד.
נראה לומר שבמשך חג סוכות אנחנו מתכוננים 7 ימים כדי להגיע ליום השמיני שהוא חג שמיני עצרת.
מכאן ניתן להשיב על השאלות שהעלנו על משמעות 7 ימי החג וסמיכות שמיני עצרת לחג סוכות.
בנוסף לכך ראינו מספר הסברים על הקשר בין הט"ו בתשרי ובין חנוכת בית המקדש.
נסיים בפירוש נפלא מרבי יעקב אביחצירא על המילה סוכות שמופיעה פעמיים חסרה ללא "ו" ופעם אחת מלאה עם "ו".
כמו שכתוב: מב  1 בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ, שִׁבְעַת יָמִים; כָּל-הָאֶזְרָח, בְּיִשְׂרָאֵל, יֵשְׁבוּ, 2 בַּסֻּכֹּת.  מג לְמַעַן, יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם, כִּי 3 בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם: (ויקרא כג מב-מג).
פעמיים "סכת" חסרות רומזות לשני בתי המקדש שנחרבו. פעם השלישית "סכות" מלא כנגד בית המקדש השלישי שלא יחרב ויתקיים לנצח. כמו שכתוב: " אפשר לרמוז דשני הראשונים כנגד בית ראשון ובית שני שנחרבו לפי שלא היה עץ חיים שהוא  וא"ו הנקרא עץ חיים לפיכך הם חסרים וסכות אחרונה שהיא מלאה בוא"ו לרמוז על הבית האחרון הוא בית השלישי שיבנה במהרה בימינו .." ( רבי יעקב אביחצירא, פיתוחי חותם, פרשת אמור ד"ה בסכת).

לסיכום, ראינו עד כמה חג הסוכות מלא ברמזים על המשכן ובית המקדש הן מבחינת של תאריכים והן מבחינה של מצוות החג.
חג שמיני עצרת רומז ליום השמיני שבא אחרי 7 ימים של הכנה לקראת דביקות בהקב"ה וחנוכת בית המקדש.
בע"ה נממש בקרוב את תכלית הבריאה ונזכה לבנות את בית בית שלישי בחודש תשרי בב"א.

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת הלל יפה בת רינה,  משה בן סולטנה ולרפואתם השלמה של יוסף בן שבה ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה


אין תגובות:

sharethis