יום שישי, מרץ 05, 2021

חג פורים: האם פורים רלוונטי לימינו?

פורים תשפ"א
גיליון מס 374  מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com  

האם פורים רלוונטי לימינו?

פורים הינו חג מיוחד במינו. יש בו מצוות רבות ומגוונות והוא חג אהוב על כולם.
חז"ל הוסיפו לפורים ממד נוסף, ממד של נצחיות, כאשר הוא לא יבוטל גם לאחר הגאולה השלמה.
כמו שכתוב בתלמוד הירושלמי ובמדרש משלי: " ר' יוחנן ורשב"ל. ר' יוחנן אמר: הנביאים והכתובים עתידין ליבטל וחמשה סיפרי תורה אינן עתידין ליבטל, מה טעמא? (דברים ה) קול גדול ולא יסף. רשב"ל אמר: אף מגילת אסתר והלכות אינן עתידין ליבטל, נאמר כאן קול גדול ולא יסף ונאמר להלן (אסתר ט) וזכרם לא יסוף מזרעם, הלכות (חבקוק ג) הליכות עולם לו." (תלמוד ירושלמי, מגילה דף ז ע/א(.
"אף ערכה שולחנה" - שערכה לה שולחן בעולם הזה ובעולם הבא, ואי זה - זה שם טוב שקנתה לה בעולם הזה ובעולם הבא, שכל המועדים עתידים בטלים, וימי הפורים אינם בטלים לעולם, שנאמר (אסתר ט כח): "וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים". אמר רבי אלעזר: אף יום הכיפורים אינו בטל לעולם, שנאמר (ויקרא טז לד): "והיתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה" (מדרש משלי, ט,א).
מדוע נמשיך לחגוג את פורים ולקרוא את המגילה גם לאחר התגלות המשיח?
במה חג זה שונה מחנוכה, פסח או סוכות? מה המסר שיש ללמוד מדברי חז"ל לימינו?
נביא את דבריו העמוקים של הרב חיים כהן זצ"ל (החלבן) מתוך ספרו על פורים.
ראשית, נקדים ונבין את המהות של החגים. הלוח העברי גדוש בחגים הפזורים בכל חודשי השנה. כל חג מקרין אור מיוחד על עם ישראל ומעלה אותו במדרגה רוחנית גבוהה יותר.
כל אחד לפי הרמה שלו מקבל את עוצמת האור של החג. הרושם של האור הזה נשאר על האדם ונותן לו כוח עד החג הבא.
לעתיד לבוא החגים יתבטלו, כי האור שיתגלה בזמן הגאולה יהיה גבוה יותר מאור החגים, ויישאר במשך כל השנה.
נביא משל, כדי להבין: האם קרן אור של פנס יאיר חדר מלא באור השמש?
החגים נמשלים לאור הפנס והחדר המואר לאור העתידי שתשרה בעולם.
אם חג פורים לא יתבטל לעולם, זה סימן שהאור של פורים שונה משאר החגים ובעל עוצמה מיוחדת, המתאים לימי הגאולה העתידית.
לכן הוא שייך לעולם העתידי, והוא פותח לנו חלון לעבר העתיד לבוא.
במה פורים מכניס אור גדול של העתיד?
האור העתידי הינו מעל הדעת של האדם. אי אפשר להבין את זה עם השכל המוגבל שלנו. 

לכן, עלינו לסלק את הדעת שלנו, כתנאי מקדים לקבלת האור העליון העוצמתי של ימים העתידיים.
כמו שכתוב: "וזו סגולת הפורים, להכניס אור עליון שמעל דעת האדם ולהביא לתוך הדעת. אך זה נעשה בבקרה, וראשית יש לסלק את הדעת... כך, ראשית כל סוד סילוק הדעת, בסוד שתיית היין, מקיים את הארת הפורים העליונה, סוד אור העתיד, ומחדירו לכלי ההשגה והדעת של האדם, ופועל להרחיבם. ושנית, סגולת הפורים עצמו וסודו העליון, שהוא זמן מיוחד להשגה עליונה ועתידית." ( טללי חיים, פורים דפים רם-רמא).
כאשר אנחנו משתכרים 'עד דלא ידע', השכל שלנו פועל בצורה שונה וללא שליטה עצמית. האלכוהול משפיע על האדם ולאט לאט הוא מאבד שליטה על גופו ובעיקר על שכלו.
אדם שיכור מתחיל להגיד דברים ללא היגיון ואינו מחובר לסביבה שלו.
נראה להוסיף, שמגילת אסתר מיוחדת במינה, כאשר הקב"ה מגלה לנו את מאחורי הקלעים של דרך הנהגת העולם, לטובת עם ישראל. 
אם המגילה לא הייתה נכתבת, מי היה יודע את גודל הנס ואיך כול האירועים התרחשו לפני גזירת ההשמדה?
מכאן, ניתן להבין עד כמה חג פורים שייך לעולם עתידי, מלא בדעת ה' ללא צורך בשכל אנושי.
בפורים קרו שני דברים עיקריים: השמדת עמלק ולאחר מכן בנין בית שני.
עמלק לא הושמד בצורה מוחלטת וגם בית המקדש השני לא התקיים לנצח ונחרב לאחר 400 שנה.
שתי המצוות האלה התבלטו בימי הפורים בתוך התחלה וטעימה ממה שיהיה לעתיד לבוא. בימות המשיח, נצליח להשמיד את עמלק בצורה מוחלטת ונבנה את בית המקדש השלישי שיעמוד לנצח.
כמו שכתוב: "נמצא שהארת פורים היא חבל משוך אלינו מהעתיד הגדול, וכשאנו אוחזים בו היטב, אנו מתגברים בעוז וגבורה להביא לימות המשיח, למחות זרע עמלק ולבנות בית הבחירה." (טללי חיים, פורים דף רמב). 
נראה לומר לסיכום, שפורים מסמל 2 שלבים חשובים בהיסטוריה של עם ישראל: מחיית עמלק והכנה לבנין בית שני.
החג לא יתבטל, כי הוא צריך לשמש לנו כדוגמא להשגת תכלית העולם, הן בימים שלפני הגאולה השלמה, הן לאחר הגאולה השלמה.
זה מדהים לראות איך פורים אקטואלי עבורנו, כאשר אנחנו מתקשים באותם דברים: עמלק ובית המקדש. 
קשה לנו להתגבר על העמלקים של ימינו: השכנים שלנו, המוכנים להתאבד כדי לפגוע בנו ומנסים בכל כוחם לצמצם את שליטתנו בארץ ישראל.
ירושלים והר הבית אינם בשליטתנו המלאה, כאשר לא הצלחנו עד היום לבנות מזבח בהר הבית, כדי לחדש את עבודת הקרבנות ולבנות את בית המקדש השלישי.
בע"ה, נפנים את המסר של חג פורים ונזכה לפעול ברוחו. כך נגיע למדרגה הרוחנית השמורה לנו לעתיד לבוא בב"א.


הגיליון מוקדש לעילוי נשמת אבי מורי יוסף בן שבה שנפטר ב ה' תשרי תשפ"א, אירן בת שבה שנפטרה ב-א' אדר תשפ"א, ולרפואתם השלמה של נעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה

אין תגובות:

sharethis