הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום רביעי, מרץ 25, 2015

מהו קורבן הפסח של היום ? ואיך לצאת מהגלות


?מהו קורבן הפסח של היום
פסח תשס"ו
מאת שמואל בן חמו

ה' גאל אותנו ממצרים, בשער ה-49 של הטומאה, בזכות אבותינו הקדושים והבטחתו לאברהם אבינו בברית בין הבתרים.
בנוסף לזכות אבות ,בני ישראל קיימו 2 מצוות ,ובזכותם,יצאו מעבדות לחרות.
מצוות קידוש החודש וקורבן פסח, אפשרו לנו לצאת מהגלות.
מה מיוחד במצוות אלו ?
מצוות קידוש החודש, מבטאה את השליטה שלנו על הזמן וגם יכולתנו לחדש דברים בעולם.
גילינו נכונות ליצור יש מאין, והפכנו קבוצת עבדים ,לעם ה' ,נציגו הבלעדי בעולם הזה.
הקב"ה נתן לנו כוח לקבוע את מועדי החגים.
"אלה מועדי ה' מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם", הקב"ה ,כבייחול מקבל את קביעת הזמנים על ידי הסנהדרין, ומשנה סדרי עולם על פיו.
הקורבן פסח ,משיג שתי מטרות הפוכות לכאורה, באופן סימולטאני.
מצד אחד אנחנו משתחררים מהעבודה זרה והשפעת תרבות מצרים עלינו.
ומצד שני אנחנו מתקרבים להקב"ה ומבטלים את רצוננו לרצונו
.(כך מגדיר השפת אמת את מהות הקורבן)
הכבש מייצג את העבודה זרה של מצרים; עם ישראל במסירות נפש וללא פחד, קושר אותו לרגלי מיטתם, ומזלזל באלילי מצרים.
ארבעה ימים לאחר מכן שוחטים את השה ואוכלים אותו צלוי.
ניתן להשוות את מציאות אכילת קורבן הפסח במצרים, למציאות בה רבבות יהודים מתיישבים מול הבית הלבן בוושינגטון, ושורפים דולרים ,סמל העבודה זרה של ימינו ,ודגלי ארה"ב במשך 4 ימים.
אני מסופק אם יהודים היו מסוגלים לעשות את המעשה הזה היום, ולגלות מסירות נפש , ורצון להשתחרר מעול הגויים שמעל צווארם?
מטרה נוספת של הקורבן פסח, היא לאחד את העם וחיזוק התא המשפחתי, כאשר חובה לאכול אותו חבורות חבורות.
הייתי מוסיף מצווה שלישית,שבזכותה יצאנו ממצרים.
משה רבנו מבקש מפרעה מספר רב של פעמים, לשחרר את כל בני ישראל וכל רכושם לשלושה ימים כדי לזבוח לה'.
מאוד תמוה, שמשה רבנו מסתפק רק בשלושה ימים של חופש כדי לשמוח עם ה' ולהקריב קורבנות.
לדעתי התשובה היא, שהקב"ה רצה לזכות אותנו במצווה נוספת בלי שנקיים אותה באופן מיידי.
עצם הרצון של בני ישראל ,לצאת ממצרים כדי להקריב קורבנות במדבר, מצדיק את כל הניסים והנפלאות, שה' עשה כדי לשחרר אותם משעבוד מצרים.
כתוצאה משלושת המצוות הנאמרות לעיל,זכינו לצאת משעבוד מצרים ביד רמה.
בזכות אמונה בכוח ההתחדשות וקביעת הזמנים על פי הירח ,בזכות הרצון להקריב קורבנות לה', ובזכות נטישת התרבות המתקדמת של המצריים ושריפת אליליהם: מגיע לבני ישראל להיגאל.
כמה רחוק אנחנו היום, מהתנהגות אבותינו במצרים וגילוי רצון אמיתי להשתחרר מהגלות .
כשעם ישראל היושב בציון, ירצה להשתחרר מתלותו בגויים, כשיתכונן לחדש את עבודת הקורבנות בהר הבית, וכשיאמין שתורתו הקדושה נמצאת מעל כל החכמות וחוקי אומות העולם, אז יהיה זכאי להיגאל.
רבי עקיבא אגר וחתנו ,החתם סופר פסקו שאפשר להקריב קורבן פסח בימינו.
זה היה לפני 150 שנה בערך, אבל היום כאשר יש לנו מדינה ריבונית, והר הבית תחת שליטתנו, קל וחומר שיש מקום להקריב את קורבן פסח.
התורה מטילה עונש כרת, על מי שלא מביא קורבן פסח בזמנו, " וְהָאִישׁ אֲשֶׁר הוּא טָהוֹר וּבְדֶרֶךְ לֹא הָיָה וְחָדַל לַעֲשׂוֹת הַפֶּסַח וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעַמֶּיהָ" במדבר ט, י"ג
הרמב"ם בהלכות קורבן פסח, מציין שרק מתוך שגגה ואונס אנחנו פטורים מקורבן פסח, הכולל 16 מצוות. (4 –עשה ו-12 לא תעשה).
השאלה , היא האם היום אנחנו נמצאים במצב של שגגה או מצב של זדון?
האם גדולי ישראל של ימינו נשאלו, ופסקו בדין זה?
מה שפסקו לפני 150 שנה גדולי הדור, נכון גם היום, כאשר "הר הבית בידינו"!
אני מקווה שנלמד מגאולת מצרים ונתכונן כמו אבותינו לקראת גאולתנו הקרובה.
עלינו להתרחק מתרבות הגויים ולהתקרב לתורתנו הקדושה, חובה לשרוף את אלילי העולם המערבי ולהשתחרר סופית משעבוד אומות העולם.
ולסיום להתכונן ולרצות לחדש את עבודת הקורבנות ללא התחשבות בתגובות הגויים .
רק מתוך אחדות נצליח להתכונן לקראת הגאולה, ובע"ה ,עוד השנה נקיים את חג הפסח בשלמותו ונקריב את קורבן הפסח ועולת ראייה, בב"א.

אין תגובות:

sharethis