הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום שלישי, מרץ 24, 2015

חג פסח וקרבן פסח: לאכול משולחנו של הקב"הפרשת צו שבת הגדול תשס"ט גיליון מס' 157
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461
לאכול משולחנו של הקב"ה
מה מקשר את חודש הגאולה לחנוכת המשכן?
מה תפקידו של קרבן פסח? ובמה הוא שונה משאר הקרבנות?


חודש ניסן נקרא בדברי חז"ל: חודש הגאולה. גאולת מצרים מהווה דוגמא לכל הגאולות העתידיות של ישראל. כמו שכתוב במסכת ראש השנה:
" ר' יהושע אומר בניסן נברא העולם בניסן נולדו אבות בניסן מתו אבות בפסח נולד יצחק בר"ה נפקדה שרה רחל וחנה בר"ה יצא יוסף מבית האסורין בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצרים בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל" (ראש השנה יא ע/א).
בנוסף לעניין הגאולה, חודש ניסן נמצא תחת סימן של בנין בית המקדש והקרבת קרבנות. בני ישראל הקריבו לראשונה קרבן להקב"ה, בראש חודש ניסן.ב-א' בניסן, שנה לאחר יציאת מצרים, בני ישראל חנכו את המשכן במדבר. למעשה הם סיימו את העבודות בחודש כסלו, אבל הקב"ה ביקש לחכות עד ראש חודש ניסן כדי לחנוך אותו. כמו שכתוב בילקוט שמעוני:
"א"ר חנינא בכ"ה בכסליו נגמר מלאכת המשכן ועשה מקופל עד אחד בניסן, כמו שכתוב ביום הראשון באחד לכחדש תקים את משכן, והיו ישראל ממלמלין על משה לומר למה לא הוקם מיד שמא דופי אירע בו והקב"ה חשב לערב שמחת המשכן בחדש שנולד בו יצחק" (ילקוט שמעוני, מלכים א פרק ו רמז קפד).
חודש ניסן הוא חודש מיוחד המסוגל לדבקות וקשר ייחודי עם הקב"ה. לכן, דווקא בחודש זה נגאלנו ממצרים וחנכנו את המשכן.
ה"שם משמואל" מסביר מדוע חנוכת המשכן קשורה לגאולת מצרים.
בית המקדש הינו מקום מפגש בין השכינה ובין עם ישראל. במקום הקדוש הזה, הקב"ה מתגלה ושוכן בתוך עם ישראל כמו שכתוב: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם (שמות כה,ח).
לעומת זאת, עם ישראל מתחבר להקב"ה דרך בית המקדש. בהתבסס על דברי חז"ל, השם משמואל משווה בין תפקיד של בית המקדש לבין תפקוד הלב שבגוף האדם.
כל הרגשות של נפש האדם נמשכים לליבו. כאשר המוח משפיע על הלב ומנחה אותו.
"באופן שהלב הוא אמצעי בין המוח לכל האברים, ועם כך בית המקדש נמי נקרא לב כמדרש" (שם משמואל תצוה שנת תרע"א דף קטז).
האברים הם כנגד ישראל, הלב כנגד בית המקדש והמוח שמשפיע על כולם מסמל את הקב"ה.
לכן בחודש הגאולה, בית המקדש נמצא במרכז העניינים. כאשר אנחנו מקריבים קרבנות להקב"ה, אנחנו מזמינים אותו כדי שישכון בתוכנו. בזמן גאולת מצרים, הקב"ה גילה את אהבתו לעם ישראל והציל אותו בניסים גלויים לעיני כל.
הקב"ה נענה להזמנה של עם ישראל ושוכן בבית המקדש. התשובה הטובה ביותר המוכיחה שהקב"ה קיבל ברצון את הקרבנות שהקרבנו לכבודו, הינו קרבן פסח.
קרבן פסח שונה מכל שאר הקרבנות. החלק העיקרי של הקרבן פסח הוא בכך שעלינו לאכול אותו. לעומת זאת שאר הקרבנות מכוונים להקב"ה והחלק העיקרי נשרף על המזבח.
קרבן פסח נראה כמו הזמנה מצד הקב"ה לאכול משולחנו, ממש.
הקרבנות של ימות השנה מהווים מעשה מצד האדם- התעוררות מלמטה לכיוון מעלה. וקרבן פסח מסמן את התשובה של הקב"ה- מלמעלה לכיוון מטה.
מכאן אולי, נוכל להבין את חשיבות המיוחדת של קרבן פסח. כאשר מי שאינו מקריב את קרבן פסח בזמנו ובמקומו, מתחייב בדין כרת. יחד עם מצוות הברית מילה, זו המצוות עשה היחידה שעונשה: כרת.
משנת תשכ"ז, זכינו ל"כבוש" ולקבל בחסדי שמים את הר הבית. לכן עלינו להקריב מחדש את קרבן פסח לאחר אלפיים שנות גלות. חודש הגאולה מסמל את עצמאות עם ישראל בארצו. לכן חידוש עבודת הקרבנות וקרבן פסח מהווים שלב הכרחי לקראת הגאולה השלמה.
מדי שנה יהודים רבים מתארגנים לקראת הקרבת קרבן פסח.

המעט שבידינו לעשות, הוא לעלות להר הבית בערב פסח בין הערביים. כך ננסה להרגיש במקצת את אווירת השמחה והאחווה בעלייה לרגל של מאות אלפי יהודים הפוקדים את בית המקדש, כדי להקריב את קרבן פסח. מדינת ישראל מאפשרת ליהודים לעלות להר הבית משעה 13:30 עד 14:30. הלוואי ורבבות יהודים יעמדו בשערי הר הבית ביום רביעי הקרוב כדי לקיים את קרבן פסח כהלכתו, אמן כן יהי רצון.


הגיליון מוקדש לרפואתו השלמה של אפרים בן גיטל
וגם לעילוי נשמת של מלכה בת הרב שמואל ורייזה

אין תגובות:

sharethis