יום ראשון, מרץ 29, 2015

חירות לדורות!


פרשת תזריע-החודש תשס”ח גיליון מס' 111
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
חירות לדורות!בזכות איזה מצוות יצאנו ממצרים?
מה מייחד את מצוות קרבן פסח משאר המצוות?

אנחנו נכנסים לחודש ניסן שהוא חודש הגאולה. בשבת שלפני ראש חודש ניסן אנו קוראים פרשה נוספת, בספר תורה נפרד.
אנחנו קוראים בפרק העוסק במצוות הראשונות שבני ישראל קיבלו כ-עם ולא כיחידי סגולה. הם קיבלו את מצוות קידוש החודש, קרבן פסח ודיני חמץ ומצה.
על פי דברי חז"ל, בזכות שתי מצוות בני ישראל יצאו ממצרים: קרבן פסח וברית מילה.
בעל ה"שם משמואל" בפרושו על התורה אומר, שברית המילה באה להסיר את הרע שבגופנו דרך הערלה. לעומת זאת קרבן פסח מקרב אותנו להקב"ה, בזכות מעשה טוב.
כך מתקיימים דברי הפסוק מתהילים: "סור מרע ועשה טוב" (תהלים פרק לד פסוק טו).
ה"שם משמואל" מעלה שאלה קשה לכאורה. האם מילה ופסח המצוות היחידות המקרבות את האדם להקב"ה או המרחיקות אותו מן הרע?


הוא מתרץ ואומר שהתשובה נמצאת בחומרת העונש הקיים במצוות אלה.
מי שאינו מקיים קרבן פסח או מי שאינו עושה ברית מילה, מתחייב בעונש כרת. (עונש חמור שהקב"ה מטיל על האדם ללא התערבות בית דין אנושי, הגורם לניתוק מהעם והתרחקות השכינה).
מילה וקרבן פסח הן המצוות עשה היחידות, המחייבות עונש כרת, למי שאינו מקיים אותן.
מחומרת העונש ניתן ללמוד את גודל שכרן. מי שעובר על מצוות אלה נענש בחומרה ולעומת זאת המקיים מצוות אלה מקבל שכר מרובה.ברוך ה', כל עם ישראל מקפיד על מצוות מילה. האם אנחנו מקפידים באותה מידה על הקרבת קרבן פסח?
מי שיכול להביא את הפסח ואינו עשה זאת מתחייב בעונש כרת ח"ו.
מצוות ברית מילה וקרבן פסח מסמלות את חירות עם ישראל. כאשר בני ישראל קיימו אותן לראשונה במצרים הם זכו בהתגלות של השכינה. השכינה שהאירה את בני ישראל, דחתה את כוחות הטומאה של מצרים.
כך בני ישראל עלו מ- מ"ט (49 ) שערי טומאה למ"ט שערי קדושה.
ביטול כוחות הטומאה של מצרים גרמה ליציאת עם ישראל לחירות עולם. החירות משפיעה על הדורות הבאים, עד עצם היום הזה.
" ומאחר שנבטלו כל כחות הטומאה שוב לא היתה יד המצרים שליטה על ישראל ויצאו לחירות עולם. והנה זה נשאר לדורות עולם..." (שם משמואל תזריע שנת תר"ע).
היות ואנחנו מקיימים רק חצי מהמצוות המסמלות את החירות, נראה לומר שאנחנו משועבדים חלקית לגויים.
קרבן פסח שחגגו אבותינו במצרים, הוביל ל "צו השחרור" של בני ישראל ממצרים.
נראה לומר שגם בימינו ניתן להשתחרר מעול הגויים ותרבותם, על ידי הקרבת קרבן פסח כהלכתו בהר הבית על מזבח אבנים.
שנה שעברה מכון המקדש וה"סנהדרין" ערכו סימולציה להקרבת קרבן פסח. (
צפה כאן במצגת: http://www.youtube.com/watch?v=uSjteP6wgdc

הכל מוכן להקרבת קרבן פסח!
אנחנו חוגגים את פסח, לא כאירוע היסטורי אלא כאירוע חינוכי. חג הפסח מחנך אותנו לדורות כדי להנחיל לנו את ההגדרה האמיתית של המילה, חירות.
אם נרצה להיות בני חורין, ולהינצל מעונש כרת עלינו להקריב השנה, את קרבן פסח במקום המקדש.
אין מקום לפחד מאומות העולם, להיפך!
הגויים יכבדו אותנו, וזה יגרום לקידוש השם עצום.
איפה היינו עומדים היום, אם היו מקשיבים לאנשים שלא רצו לצאת ממצרים?
חודש טוב וגאולה שלמה בב"א.

סרט וידאו על המאמר
http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

אין תגובות:

sharethis