יום שלישי, מאי 12, 2015

פרשת שבוע: בהר בחקותי: התנתקות מהאדמה מובילה להתכנסות במקדש


פרשת בהר בחקותי תשסו גיליון מס' 14

מאת שמואל בן חמו

התנתקות מהאדמה מובילה
להתכנסות במקדש


פרשיות בהר בחקותי חלות לרוב בימי ספירת העומר.
בני ישראל נמצאים בתקופת מעבר בין חירות פיזית, של פסח וחירות רוחנית של חג מתן תורה. במשך 49 ימים אנחנו מתכוננים לקראת מעמד הר סיני, ומתעלים בקדושה מיום ליום.
במוצאי פסח מקריבים את קורבן העומר, העשוי משעורים, שהם מאכל בהמה, המרמז למצב הרוחני של בני ישראל במצרים, הדומה לבהמה, בשער ה-49 של טומאה. ובחג השבועות, מקריבים לחם הביכורים, העשוי מחיטים ,שהוא מאכל אדם, כי מצב הרוחני של בני ישראל בשיא הקדושה. (אבראבנל ,אמור דף קל"א
).
ספירת העומר, ממחישה את המעבר ההדרגתי שעברנו, ממעמד של עבד במצרים ,למעמד של אדם בן חורין, עבד ה'.
7
שבועות שבין פסח לשבועות, מזכירות לנו את היובל ,החל כל 7 שמיטות; וגם השבוע מרמזת לשנת השמיטה, כל 7 שנים.
קשה מאוד להבין את מהות מצוות שמיטה, ואת חומרת העונש ,על אי קיומה.
הגמרא אומרת שעם ישראל מתחייב בגלות על כל שנת שמיטה שלא קיים כהלכתה. (שבת ל"ג ע"א ורש"י פרק כ"ו ל"ה).
מבחני השמיטה והיובל, הם קשים ביותר:
איך הקב"ה מצפה מאתנו, לא לעבוד לפרנסתנו שנה שלמה, למעשה שלוש שנים ללא הכנסה מסודרת, וכל 49 שנים להחזיר את הנכסים שרכשנו, לבעליהם הקודמים !.
ה"כלי יקר" מאריך בשאלה הזאת ואומר ,שמטרת השמיטה היא לבחון את מידת הביטחון בה' שלנו, כדי לבדוק עד כמה אנחנו מוכנים להיות תלויים רק בו ולא במעשה ידינו.
יחידי סגולה כמו אחינו מגוש קטיף עמדו בהצלחה במבחן זה.
אני אספר לכם סיפור שלא ידוע לרובנו; אחינו מגוש קטיף בזמן הגירוש מביתם, לקראת העלייה לאוטובוסים, חשבו בליבם, שצה"ל יהרוס את בתיהם על כל תכולתם, והיו מוכנים נפשית, לאבד את כול רכושם, מתוך אמונה איתנה שה' יבטל את הגזרה.
התנתקות מהחומר ומסדר העולם, מקרב אותנו לחירות האמיתית ומרחיק אותנו מיצר הרע השולט בנו, כדי להשתחרר מתאוות הבצע.
השמיטה באה להזכיר לנו שארץ ישראל לא שייכת לנו, אלא להקב"ה.
כמו שכתוב, "והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ" (ויקרא כ"ה כג).
אנחנו לא הבעלים על ארץ ישראל, אנחנו אורחים של ה', לכן אין לנו אפשרות
למכור חלקים מארץ ישראל וקל וחומר לתת אותה לאויבינו.
אם אנחנו מתנהגים כבעלים על אדמת ארץ ישראל, ולא מקיימים את השמיטה, אזי ה' משמיט מאתנו את ארצו,ומעניש אותנו בגלות.
לכן אין לנו זכות קניין בארץ ישראל ,וכל 49 שנים האדמות חוזרות לבעליהם הראשוניים.
לעומת זאת, קניין עבד כנעני או בתי אחוזה בערים מוקפות חומה מימי יהושע בן נון, תופס לדורות.
אולי ניתן להסביר זאת, בטבע של הגוי, ושייכותו לעולם הזה מעצם בריאתו, לכן קנינו תקף ולא מתבטל.
כתוצאה מזה, הבתים שבתוך הערים שנכבשו בתקופת יהושע בן נון, אינם חוזרים לבעליהם הקודמים.
כמו שכתוב בדברים י"ט :"וירשת וישבת בעריהם ובבתיהם" , נגור בבתיהם ובתוך עריהם, זו התשובה לכל מי שמודאג, מתנופת הבנייה ערבית ביש"ע או מהריסת בתי גוש קטיף.
אותו עיקרון, קיים ביחס לעבד כנעני, שנפשו לא משועבדת לה', כמונו, לכן מצווה לשמור אותו לצמיתות,ולא לשחרר אותו ביובל.
פרשת בהר מסתיימת בפסוק , שלכאורה לא קשור לענייני השמיטה והיובלות. "את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו אני ה'".
השבת מהווה גילוי שבועי של חירות, ושליטה על החומר, בדיוק כמו השמיטה.
המקדש הוא גילוי תמידי של השכינה לעיני כל, לכן עבודת המקדש דוחה את השבת.
המקדש מסמל את חירות עם ישראל, כאשר הוא משועבד להקב"ה ולא לתרבות הגויים, המקדשת את
העולם הזה.
לאורך ההיסטוריה, שלטון יהודי אמיתי הוכיח את עצמאותו, בבניית בית המקדש וחידוש עבודת הקורבנות.
"ממשלתנו" עושה בדיוק ההיפך: נלחמת בשומרי התורה ומפקירה לאויבינו את הר הבית ומקומות קדושים רבים.
השבת והמקדש, מסמלים ביחד את חירות עם ישראל. השבת ברמה הפרטית והמקדש ברמה הלאומית, וזה למעשה שורש מצוות השמיטה : חירות מעולם החומרי והתחברות לרוחניות.
באמצע שעבוד מצרים, בני ישראל קיבלו מנוחה מעבודתם, בעקבות מות פרעה; הם ניצלו את הזמן כדי להתפלל לה', ומיד לאחר מכן התחיל תהליך הגאולה.
ומה הייתה בקשתם? לזבוח 3 ימים במדבר. השילוב של קדושת השבת ורצון להקריב קורבנות ,מוביל אותנו לתהליך של גאולה וחירות אמיתית.
זה אולי הסיבה שלאחר שתי שבתות ,עם ישראל זוכה לגאולה מיידית. כי לאחר חזרה לשורשים פעמיים רצופים, אי אפשר לרדת שוב, אלא להתקדם לעבר הגאולה.
אנחנו ישנים 58 שנה (נ"ח שנים), ולא משפיעים על שלטון מדינת ישראל, לכן הגענו עד הלום.
עכשיו תפקידנו להשתמש בכוחות שצברנו עד כה, ולהתנהג כבני חורין אמיתיים
.
התנתקות מהאדמה והחומר מובילה להתכנסות בהר הבית והמקדש.לכבוד חגיגות ל"ג בעומר, צירפתי את הספד שאמר החתם סופר זצ"ל, בעקבות רעש אדמה שפקד את צפת, טבריה ושכם בשנת תקצ"ו שבו נספו, אלפי יהודים. (לפני כ-170 שנה
).


3 תגובות:

אנונימי אמר/ה...
תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.
אנונימי אמר/ה...
תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.
אנונימי אמר/ה...
תגובה זו הוסרה על ידי מנהל המערכת.

sharethis